Print

Нина Терехова и Сергей Бублик - Юпитер, похоже, скоро станет вторым Солнцем!

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Jupiters, šķiet, drīz kļūs par otro Sauli!

17 02 I

Natālija Koteļņikova mums atsūtīja Olgas Habarovas atsauksmi. “Lasu Ņinas Terhovas un Sergeja Bubļika rakstu “PĀREJA. Pēcvārds. 2017. g. janvāris[1]” – un pēkšņi iekšienē grūdiens, kaut kas ir stipri atsaucies...

Atcerējos, ka 2017.02.02 vēlu vakarā strādāju ar dēlu, bet pēc tam turpināju ar Diženo Dievieti... Un te ļoti smalka augsta skaņa radās tik spilgti, tik aicinoši! Un es “uzlidoju” pa to. “Apstājos”, palūkojos apkārt – kur es esmu? Sākumā šķita tukšs, pati telpa zaigoja “šķidrā” gaismā-ugunī, tik tikko samanāmā savā tīrībā un smalkumā. No pašas telpas, no tukšuma sāka parādīties galaktiskas spirāles un paplašinājās uz malu, mirgojot zvaigžņu dzirkstelītēm. Tas viss izskatījās kā uguņojoša lode jeb strūklaka pienenes veidā... Un uzliesmoja centrā Gaisma, Uguns ar tādu varenību, Siltumu un Spēku! – MIHAĒLS. Bezvārdu sarunu ar viņu var izteikt parastiem vārdiem:

Apsveikums (un pateicība vienlaicīgi) visiem, kas ieradušies. Un paziņojums par STABILIZĀCIJAS sākumu. Pabeigts darbs veco struktūru un saikņu koriģēšanā un izmainīšanā.

“Ko tas nozīmē?”, pazibēja doma. “Procesu sinhronizēšana, to un enerģijas-informācijas nodošanas uz Galaktiskajām un starpgalaktiskajām telpām paņēmienu paātrināšana. VISA labā. Arī Zemes labā. Viņa procesu ir izgājusi pēc plāna (normas robežās, ar minimāliem postījumiem)...””

 

Olga raksta tieši par to, ka Zeme un visa Saules sistēma ir pārgājušas uz citu LAIKU ar minimāliem zaudējumiem un postījumiem! Ezotēriķi priecājas, svin, bet zinātnieki un masu informācijas līdzekļi atkal biedē mūs ar tuvām katastrofām, piemēram, ar mazo ledus periodu...

 

Nu tad vēlreiz parunāsim par LAIKU BEIGĀM, kuru datējumu Maiji ir atzīmējuši savā kalendārā. Apspriedīsim no jauno zināšanu pozīcijām un pat uzdrošināsimies zināmu prognozi...

 

Ir zināms, ka LAIKS mūsu Saules sistēmā ienāk caur Sauli dažādu virzienu pulsējošu plūsmu veidā. Laiks vienlaikus ir gan lauks, gan vilnis.

PĀREJA no vienas laika fāzes uz citu – tā ir dažāda līmeņa struktūru mijiedarbība. Laiks iedalās fāzēs: viena fāze var būt garāka, cita – īsāka. “Jums būs trīs īsas fāzes pārejas procesā. Pāriešana izpaudīsies iekšējā stāvokļa izmaiņā”, saka Astruss.

Faktiski pirmās divas īsās fāzes cilvēce jau ir pārdzīvojusi līdz 2017. gadam, pašlaik ir sākusies fāze 200 gadu garumā, kad visiem procesiem ir jānostabilizējas.

Un, iespējams, tieši pašlaik mums iznāks novērot procesu, kā “parādās” otrā Saule mūsu Saules sistēmā!

 

Pēdējā laikā ir pamanīts, ka saules aktivitāte ir kritusies...

Astrofiziķi ir norūpējušies par saules plankumu izzušanu – “tukša” Saule tika fiksēta jau 2016. gada 3. jūnijā.

 

Pirmoreiz divu gadu laikā uz Saules sejas nav koronāro caurumu, kuri izraisa magnētiskās vētras uz Zemes. Tas nozīmē, ka mūsu zvaigznes dzīvē iestājas jauns 11 gadu cikls, ziņo Вести

Aktivitātes pīķa laikā 2014. gada aprīlī astronomi uz Saules novēroja 116 plankumu. Bet pašlaik, kopš 3. jūnija un līdz šai dienai, zvaigznes seja ir tīra un savā veidā skaista. Mūs gaida kārtējais saules minimums – zvaigznes pazeminātas aktivitātes periods.

„Patreizējais Saules cikls vēl nav beidzies, – stāsta Tonijs Filipss (Tony Phillips), vietnes par kosmiskajiem laikapstākļiem redaktors. – Zem Saules redzamās virsmas dinamo-mašīna vēl arvien strādā, tā kā pēc kāda laika plankumi atkal parādīsies. Bet būs arī saules apklusuma periodi, un tie pakāpeniski pagarināsies – ilgs dienas, nedēļas, mēnešus.”

Nākamais minimums ir gaidāms 2019.-2020. gados, prognozē zinātnieki.

Kopumā mūsu zvaigznes pazemināta aktivitāte nav pārāk laba cilvēcei. Piemēram, tādu apklusuma periodu laikā Zemes atmosfēras augšējās daļas atdziest un kļūst blīvākas. Tādēļ kosmiskie atkritumi maina savu orbītu (tos pievelk tuvāk planētai).”

 

Zinātnieki sen ir pierādījuši, ka ledus periodi uz planētas ir bijuši.

Bet!

Patreizējais moments uz Zemes ir īpašs – tas parāda notiekošo procesu unikalitāti. Notiek tas, kas ar Saules sistēmu agrāk nav bijis. Tāpēc saprātīgi būs iepriekš nebīties, bet vienkārši vērot un būt sinhronam ar notiekošo. Redzēt zīmes un reaģēt reālā laikā.

 

Astruss saka: „Visumam ir vispārējs kristālisks režģis, kurš noausts no tumsas pavedieniem. Bet Visuma stūrītī sāka attīstīties Saules sistēma, kurai ir īpašs kristālisks režģis. Tam ir traucējumu, deformēšanās tendence. Ja tamlīdzīgi traucējumi notiek, tur parādās dzīva dzīvība, dzīva matērija… Parādījās cilvēce, kura sasniedza noteiktu (ierobežotu) apziņu, pateicoties deformētajam režģim. Un pēc tam sāka uz režģi iedarboties ar savu apziņu, un režģis sāka reaģēt uz šīm izmaiņām. Un tagad, pie noteiktiem jauniem apstākļiem, rodas evolucionārs lēciens uz Zemes. Kāpēc jūs domājat, ka ar jums nekontaktējas? Par jums zina viss.”

Iznāk, ka mūs pārrauga, cenšas pasargāt no visuma katastrofām (kaut vai, lai glābtu sevi!) Bet mēs par viņiem tikko esam sākuši apjaust, un tagad ir īstais laiks izteikt pateicību, zinot par savu apziņas „deformētību”.

Gribētos saprast, ko nozīmē „laiku beigas”, un stādīties priekšā tuvāko nākotni? Griezīsimies atkal pie informācijas no Astrusa.

Rupji runājot, ar laiku visās sistēmas uzkrājas neprecizitāte, un ir nepieciešama korekcija. Saules laiks sāka stipri atpalikt, un tas draudēja ar to, ka Zemes kodols uzsprāgs. Lai tas nenotiktu, Saules sistēma tika pārvietota par 30 grādiem attiecībā pret Polārzvaigzni, un, lai saglabātu dzīvību uz Zemes, Zemes un Jupitera magnētiskais lauks tika kardināli izkoriģēts. Jupiters ar Zemi ir radījis vienotu magnētisko lauku, un par galveno LAIKA piegādātāju uz Zemi tagad ir kļuvis Jupiters. (sk. 1. att. Saules vēja ātrums iziet ārpus skalas pie pilnīga bezvēja uz Saules. Pie tā vainīgs Jupitera vējš. https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/#live-data-spectrogram.)

17 02 II

1. att. Saules vēja ātrums no 2017. g. 14. janvāra līdz 12. februārim. Magnetometra lentas Diagramma atspoguļo saules vēja ātrumu pēdējās 28 dienās, datu pārraides ātrums no NOAA no diviem Ģeostacionārajiem ekspluatācijā esošajiem apkārtējās vides novērojumu pavadoņiem (nāk) 11 un 12 magnetometri. Saules vēja ātrums tiek dots km sekundē, un magnetometra rādījumi nanoteslās.

Uzspiežot uz jebkuru dienu grafikā, parādīsies Pilna izmēra attēls izvēlētajā dienā. Piemēram, vēja ātrums no 31. janvāra līdz 5. februārim ir augstāks par 600 km sek.!

 

Kas tad iznāk?! Ierīcēs saules vēja ātrums iziet ārpus skalas, kad uz Saules nav plankumu! Pareizāk „Saules” vēju tagad saukt par „Jupitera” vēju.

 

Vēl vairāk, Jupiters, šķiet, drīz kļūs par otro Sauli!

 

„Jupiteram ir 39 pavadoņi.

Pēdējās divas desmitgades Jupiters un viņa pavadoņi vairakkārt ir pētīti ar zondēm un starpplanētu stacijām 30 tūkst. jūdžu attālumā no virsmas. Tika sastādītas precīzas pavadoņu kartes. Turklāt visvairāk pārsteigumu atnesa tieši pavadonis Jo. Viņš izrādījās ar dīvainībām.

17 02 III

3. att. Jo mijiedarbība ar Jupitera magnetosfēru. Jo plazmas tors ir iezīmēts dzeltenā krāsā.

Kaut arī kopumā Jupitera magnetosfēra pēc formas atgādina Zemes magnetosfēru, planētas tuvumā to struktūras stipri atšķiras. Jo, Jupitera vulkāniski aktīvais pavadonis, ir spēcīgs plazmas avots, un ik sekundi papildina Jupitera magnetosfēru – 100 kg jaunas vielas.

Pēc izmēra pavadonis ir mazāks par Mēnesi, taču viņa siltuma plūsma ir vienlīdzīga Zemes siltuma plūsmai. Jo īpatnējā enerģētiskā ražība pārsniedz Zemes enerģētisko ražību arī pēc citiem parametriem. Uz Jo virsmas eksistē uztūkums. Agrāk tika uzskatīts, ka to nosaka vulkāniskā darbība, bet, kad šis veidojums bija izpētīts uzmanīgāk, tika konstatēts, ka no uztūkuma vietas uz Jupitera centru iet neskaidras izcelsmes elektriska strūkla, kurā strāvas spēks nepārtraukti pieaug. No 1 milj. ampēru 1989. gadā tas ir izaudzis līdz 6 milj. ampēru.” (Fortovs V. u.c., Šumeikera-Levi komētas sadursme ar Jupiteru) (Фортов В. и др., Столкновения кометы Шумейкера-Леви с Юпитером, УФН, 166, No 4 (1996), 391-422[2]) Jo šajā pārī uzstājas kā elektrības ģenerators. Jupiters uz elektrības dotāciju reaģē diezgan vētraini.

Uz šo spēcīgo enerģijas plūsmu Jupiters reaģē ar pieaugošu savas atmosfēras jonizācijas intensitātes palielināšanos (Haynes P. and other, Null fields in the outer Jovian magnetosphere: Ulyses observation, Geoprys. Res. Zett., 21, No 6 (1994), 405-408). Sakarā ar agrāk aprakstītajiem procesiem, kuri notiek Kosmosā, Jupitera plazmas ražošana pastāvīgi pieaug. Rotējot plazmas torā, Jo noslēdz Jupitera plazmas izplūšanu aiz savas orbītas robežām.

Citiem vārdiem, Jo provocē Jupiteru uz plazmas ģenerēšanu un noslēdz tās pieaugošo daudzumu noslēgtā telpā apkārt Jupiteram. Telpa starp Jupiteru un Jo piepildās ar plazmu, kuras koncentrācija pagaidām nav augsta, un plazmas daļiņu sadursmes mēs nenovērojam, nav nekāda pastāvīga mirdzuma. Taču observatorijas Havajās un Japānā jau ir reģistrējušas telpas mirdzēšanu starp Jupiteru un Jo. Tikko kā plazmas koncentrācija sasniegs kritisku lielumu, plazma iemirdzēsies, un mēs pārstāsim redzēt Jupiteru. Mēs redzēsim mirdzošu lodi Jo orbītas lielumā. Ir vērtējumi, ka tāds notikums var notikt ap XXI gadsimta beigām. Tāds pieņēmums nav pārliecīgs, īpaši, ja ņemam vērā ievērojamo ētera aktivizēšanos un ar to saistītos jaunos procesus Saules sistēmā un uz Zemes. Mūsu acu priekšā Jupiters kļūst par otro Sauli debesīs, par tā iespējamību savos darbos runāja H.P. Blavatska, H.I. Rēriha.” http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/ognennoe_peresozdanie_klimata_zemli/p21.php

 

Tātad iestājas JAUNI LAIKI. Ir beigušies LAIKI, kurus piegādāja Saule. (Laikam ir būtībai piemītoši raksturojumi!) Iestājas LAIKI, kurus piegādā Jupiters, kurš kļūst par otro Sauli.

Un ko jūtam mēs, cilvēki?

Ir zināms, ka saules protoni paātrina cilvēka iekšējo laiku (novecošana palēninās) – tāpēc mums intuitīvi ir bail palikt bez Saules. (Bet solīto gaismu no Jupitera zinātnieki gaida uz 21. gadsimta beigām.)

Pašreizējā laikā ir pamanīta temperatūras pazemināšanās visur. Mums pareģo mazo ledus laikmetu. Iespējams, tur ir kaut kāda daļa patiesības… Bet! Mēs esam ievērojuši, ka stiprs sals ilgst 1-2 dienas, bet pēc tam atkal iestājas temperatūras paaugstināšanās par grādiem 20. Esam pamanījuši, ka zāle zem sniega aiziet zaļa, kā agrāk nebija. Urālos tiek fotografēti koki, kuri nav nometušu zaļo lapotni un ir apbērti ar sniegu…

17 02 IV

4. att. Omskas jaunumi. http://omsk.yodda.ru/news/v_omske_bolshinstvo_derevev_mozhet_ne_perezhit_etu/1349730/

Pašlaik dabā VISS mainās, un kā tas notiks, ir zināms tikai Dievam.

Notiek mūsu ķermeņu atjaunošanās un reģenerācija, „Taču teikt, ka to kāds veic pats sev, vai viss notiek pats no sevis, nevar”.

Un vēl Astruss brīdina: „Izzūdot dzīvas fitoplazmas masas var nobremzēt laiku. Nesapņojiet palikt viens uz planētas – pārdzīvosiet īstas šausmas!” Iznāk, ka pabeigt Pārejas procesu mēs varam tikai visi kopā – VISA cilvēce!

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

2017. gada februāris

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub57.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/1058-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-pareja-pecvards-2017-g-janvaris (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1996/04/r964c.pdf (Tulk. Piezīme)