Природная и социальная глобализация

Dabas un sociālā globalizācija

17 11 13

17.11.08.

Es piesaucu Sanatu Kumaru. Šodien pamodos pie vārdiem “dabas globalizācija palīdzēs tev to saprast”... Kas tas ir – dabas globalizācija?

SK: Tas ir termins, kurš nozīmē visu dzīvo būtņu atkarības no dabas procesiem pieaugšanu. Ja par ekstremālo gadījumu ņemam Vispasaules Plūdus, tad, lūk, tas ir dabas procesu globalizācijas spilgts piemērs. Mūsdienu pasaulē šis process ir saistīts ar visu dabas parādību pastiprināšanos uz planētas un augu un dzīvnieku dzīves sfēras pavājināšanos dēļ planētas pāriešanas uz citu pasauli, nošķirtu no vecās un atdalošu sevi no visām vecajām mijiedarbībām.

Piemēram, augi dod pavājinātu ražu, dzīvnieki sāk izmirt augu segas panīkšanas dēļ, upes izsīkt un jūras izkalst.

Kādēļ iet prom ūdens?

Ūdens daudzums kļūst mazāks klimata izmaiņu un astrālā plāna jaunas ēras iestāšanās dēļ.

Kā tas ietekmēs cilvēci?

Samazināsies cilvēku skaits, bet pacelsies apzinātības un garīguma līmenis. Katrs cilvēks aizdomāsies par savu lomu darba sabiedriskotajos rezultātos, par to, ko viņš nes sabiedrībai un kā sabiedrība ir atkarīga no viņa darba.

(Es nez kāpēc atcerējos Hitleru. Varētu likties, ka šī cilvēka un apkārtnes apzinātība bija ļoti augsta.)

Kopumā darbību ievirze būs miermīlīga. Miera doktrīna sāks dominēt un uzvarēs kopumā.

Kāds ir mūsdienu karu īstenais cēlonis? Kāpēc tas aizies?

Tā ir gaišo un tumšo spēku cīņa, dažādu dzīves doktrīnu cīņa. Tumšie spēki grib verdzību un parazitē uz citiem. Tā ir parazītiska klase. Gaišie spēki izmanto principu – vienlīdzība un vispārēja atbildība par savām darbībām, par ietekmi uz cilvēkiem un par savas dzīves pozīcijas rezultātiem.

Dzīves pozīcija – tas ir pamata termins, kurš raksturo apskaidrotu vai tumšu apziņu. Pakļaut sev, izmantot savam labumam, nerūpējoties par tiem, ko izmanto, pat kaitēt otram, gūstot no tā baudu, kā arī pagaidu atrašanās doktrīna – pēc mums kaut vai ūdens plūdi! – tās ir pazīmes zemai apziņai, kurai vēl ir jāizglītojas un jāaug. Sātana apziņa: “Tikai man! Un kas būs ar pārējiem – sīka lieta.”

Tā ir mežu izciršana, ūdeņu apsīkšana, sabojāti gaiss un ūdens, narkotiku un alkohola ražošana, ieroču ražošana, un citas negatīvas iedarbības pagaidu izdevīguma dabūšanai. Viņi atdalās no cilvēku pamata masas un paliek tajā pasaulē, kur mēģinās izdzīvot un noteikt savus pašu dzīves noteikumus. Neviens viņiem neliedz tiesības dzīvot tā, kā viņi grib, saskaņā ar savu izvēli.

Vergi nekad neizvēlas būt verdzībā.

Tu aizmirsti par citām tādu cilvēku dzīvēm, kuras bija hierarhijas otrā galā, un izmantoja arī vergus savā dzīvē. Viss ir jāizmēģina un pie visa ir jāpieskaras, lai saprastu cilvēku kopmītnes patiesību. Kā citādi tu iepazīsi visas nelaimes un pazemojumus, kā tu iepazīsi prieku un apmierinājumu par padarīto?

Arī tie ir globāli karmas procesi?

Patiesība tiek izkalta vienkāršās darbībās un spriedumos. Globalizācija norit uz vienkāršu notikumu rēķina planētas dzīvē, kuri sasaistās sistēmā un pāraug procesos. Viens cilvēks vai viens zieds – vēl nav sistēma.

Kā sistēma var izmainīties bez katalizatora? Man liekas, ka tā ir tik stipra, ka tikai izpūšana (выгнивание) no iekšienes, pamatu sagrūšana var kaut ko izmanīt. Tās atkal ir revolūcijas?

Protams, tās atkal ir revolūcijas, bet tās var paiet bez asinsizliešanas, piemēram, kā valsts apvērsums.

Vai ne par to runā Kobra?

Tas ir tikai viens variants pilnīgai revolūcijai visās valstīs. Ir arī citi apvērsumu un kapitāla varas nogāšanas varianti bez asinsizliešanas.

Taču tas nav pats galvenais. Ko darīsiet pēc tam? Kā uzsāksiet savu saimniecisko darbību tālāk? Kam piederēs darba rezultāti? Kā izrīkosieties ar savu brīvību? Ar dabu? Kādēļ jums brīvība? Ko ar to darīt? Kas izmainīsies? Kā nepieļaut cilvēka paverdzināšanas procesu atkārtošanos vai pat pasliktināšanos? Šīs zināšanas pagaidām nav nonestas, un iedzīvotāji nav gatavi savai brīvībai.

Jūs neesat gatavi kļūt brīvi, un anarhija atkal var dabūt virsroku. Tas notiek citās valstīs ar krāsainajām revolūcijām. Krāsainās revolūcijas palīdz saprast, ka iedzīvotājiem nav vienotības un jebkādas daudzmaz pieņemamas doktrīnas sabiedrības attīstībai jaunos apstākļos.

Kamēr politiķi dala varu, nodarbojoties ar demagoģiju, lieta stāv uz vietas.

Ko tad vajag? Daba pāriet, planēta ir pārgājusi, bet cilvēki nav spējīgi atbilst visu procesu globalizācijai?

Apziņa stipri atpaliek, viņa ir ļoti inerta. Pastipriniet savu ietekmi visās sfērās, centieties aiznest līdz cilvēkiem, ka vajag izmainīt viņu apzinātību un sākt aizdomāties, ko darīsiet tālāk, kā dzīvosiet. Ir jādzimst jaunām sociālās dzīves doktrīnām, un tā nav sadalīšanās mazās valstiņās, nevis “pats sev karalis”, bet visu politiskās un sociālās dzīves procesu globalizācija, pāriešana Vienotībā daudzos pasaules līmeņos – zinātnē, pārtikas ražošanā, medicīnā, transportā, izglītībā un iedzīvotāju apkalpošanā. Tas samazinās izmaksas zinātnei un tehnikai, novāks izdevumu posteni karam un palīdzēs visīsākajā laikā izārstēt un pabarot visus cilvēkus.

Pateicos tev, Sanat Kumara, par sarunu.

***

Es piesaucu Maitreiju un lūdzu turpināt mūsu nevienkāršo sarunu.

Es gribu turpināt par ko citu – parunāt par bioloģijas, šūnas pārvēršanos. Kā zināms, cilvēka visa daba ir pakļauta transformējošiem procesiem. Kā konkrēti tas izpaužas?

Pārveidojas visi iekšējie bioķīmijas procesi, pastiprinās ķermeņa harmonizācija, pārveidojas enerģētika, pastiprinās imunitāte, vieni ķīmiski procesi nomainās ar citiem, pavājinās mutagēnu procesu ietekme uz šūnām. Cilvēka daba kļūst noturīgāka, bet no otras puses, viņa ir pakļauta pilnīgai pārskatīšanai ģenētiskā nozīmē un reģenerācijas un atjaunošanās dabas procesu brīvlaišanai.

Tas ir, cilvēks pats par sevi kļūst veselīgāks?

Jā, visi procesi uz Zemes kļūst mazāk agresīvi pret cilvēku, un cilvēks labāk iekārtojas visās dabas pārmaiņās. Palielinās dzīves ilgums un cilvēka apzinātība attiecībā pret savu veselību, pakāpeniski aizies “kaitīgie ieradumi”, un cilvēks vairāk rūpēsies par ekoloģiju un visu savu dzīvības procesu ekoloģismu.

Medicīna ir pakļauta īpašai pārskatīšanai un pāriešanai pa lielākai daļai uz dabas ārstniecības līdzekļiem. Pati daba ir piemērota ārstēt cilvēku un palīdzēt viņam tika galā ar parazītiem. Caur mijiedarbību ar visiem dabas procesiem cilvēks sāks kļūt tīrāks un veselīgāks. Aizies iedzīvotāju šausmīgā saspiestība un sāksies dabas teritoriju apgūšana jaunā līmenī, saglabājot dabisko simbiozi un cilvēka mītnes mīkstu iekārtošanu dabā.

Es uz vienas planētas redzēju mītni kā aliņu citā realitātē: bija jāieiet punktā un jānonāk telpas iekšienē. No ārpuses šī mītne nekādi netraucēja dabas ainavai. Vai būs kaut kas līdzīgs uz Zemes?

Vēl ne tik drīz, cilvēks pagaidām nav apguvis daudzdimensionalitāti. Bet ar laiku – var būt arī kas tāds, ja cilvēks vēlēsies, lai nekā tehnogēna nepaliktu redzamajā telpā.

Mums sabiedrībā visa attīstība ir saistīta ar tehnogēnismu. Kā attīstās būtnes dabas dzīves apstākļos? Mēs viņas saucam par dzīvniekiem...

Cilvēkam gribas radīt tajā līmenī, kur viņš mitinās. Viņš nevar radīti citādi, kā, izmantojot dabas materiālus savam radījumam. Viņa prāts pagaidām nav piemērots saprast citus procesus, kuri notiek smalkajos plānos. Ar laiku civilizācija sāks izvēlēties arvien vairāk atgriezties pie dabas un kļūt arvien vienkāršākai un dabiskākai. Bet arī būtība tad sāk arvien vairāk attīstīties garīguma un Visa, Kas Ir savienojuma Vienotībā virzienā.

Kļūstot par radītājiem, jūs atkal atgriezīsieties fiziskajā pasaulē ar jaunām idejām un formām. Formu pasaule jūs vilinās vienmēr, tāpēc ka tā ir visattīstītākā un pilnīgākā. Viņa ir tā vērta, lai to pilnīgi apgūtu un pilnveidotu pēc Radītāja plāna, lai iepludinātu šo pasauli Radītāja pilnībā kā vēl vienu gara iekarojumu apvienošanās ar matēriju Pilnīgā Vienotībā procesā.

 

Pievienots 13.11.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/prirodnaya-i-sotsialnaya-globalizatsiya

Tulkoja Jānis Oppe