Практический вебинар «Нижний астральный план», 14 мая

Natālija Koteļņikova - Praktisks vebinārs “Apakšējais astrālais plāns”, 14. maijā

Praktisks vebinārs

“Apakšējais astrālais plāns”

2017. g. 14. maijā, svētdien, pulksten 13 pēc Maskavas laika

17 05 12 01

 

 Dārgie draugi!

Aicinu jūs uz jaunu unikālu semināru

no sērijas “Daudzdimensionalitātes Skala”, kurš palīdzēs jums tikt skaidrībā par spēkiem, kuri piemīt cilvēkam,

un spēkiem, kuri piemīt dažiem no mums.

Tas ir seminārs par elementāļu dzīvi.

Mēs ne tikai parunāsim par tām būtnēm, kuras piepilda mūsu dimensijas astrālo pasauli, bet mācīsimies

uztvert viņas un rīkoties ar viņām.

Jūs uzzināsiet arī par noteikumiem, kontaktējoties ar kokiem un augiem.

Jūs varēsiet ieraudzīt vai iepazīt savus “apakšējos es” meditācijā.

Jūs iemācīsieties vākt prom uz sevis un citiem parazitējošas būtnes.

Jūs varēsiet iemācīties mājas attīrīšanu un aizsardzību no negatīva.

Parunāsim par ūdens noskaņošanas noteikumiem.

 

Praktiskais darbs seminārā:

1. Tikšanās ar savu ķermeņa ūdens elementāli

2. Tikšanās ar saviem “apakšējiem es”

3. Darbs, vācot prom būtības no auras un čakrām

4. Meditācija savas tumšās puses pieņemšanā

 

Maksa par vebināru 1500 rbļ.,

Ilgums 3 stundas

Vebināru apmaksas nosacījumi:

Pārskaitījums uz Sberbank karti: 4276 1600 1263 4789

Jandeks-nauda: konts 41 00 11 43 27 08 994

Bankas pārvedumi no ārzemēm:

Vestern Union vai Golden Crown

uz vārdu KOTELNIKOVA NATALIA NIKOLAEVNA

Noteikti norādiet tēva vārdu. Pie mums tas ir nepieciešams.

 Jebkurā gadījumā jūs man sūtāt vēstuli uz adresi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., norādot apmaksas veidu.

Atbildes vēstulē es jums atsūtu adresi un paroli uz vebināru.

 

Sīkāk par vebināru:

17 05 12 02

Man gribas sniegt jums zināmu priekšstatu par elementāļiem,

par kuriem mēs ar jums runāsim seminārā,

pēc Helēnas Petrovnas Blavatskas materiāliem.

17 05 12 03

 

...zemākie Elementāļi, pus-saprātīgi un nesaprātīgi, pēc būtības nākamie cilvēki.

< ... >

Negrozāmi likumi, kuri iznīcina vājās sugas, lai attīrītu vietu stiprajām, un tādā veidā apstiprinoši apgalvojumu “izdzīvo visvairāk pielāgojušies”, kaut arī ir cietsirdīgi to tiešajā darbībā, tomēr tie visi darbojas lielās pabeigšanas labā. Pats fakts, ka šīs pielāgošanās notiek un ka visvairāk pielāgojušies izdzīvo cīņā par eksistenci, norāda, ka tas, kas tiek saukts par “neapzinošos Dabu”, īstenībā ir kopums no spēkiem, ar kuriem strādā pus-saprātīgas būtnes (Elementāļi), kurus vada Augstie Planetārie Gari (Dhian-Kohani), kuru kopums veido Neizpaustā Logosa Izpausto Vārdu un vienlaikus sastāda Kosmosa Saprātu un viņa Negrozāmo Likumu.

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.1 ч.1 гл.Итог[1]

***

ELEMENTĀĻI Stihiju Gari. Būtnes, kuras attīstās četrās Valstībās jeb Stihijās – zemē, gaisā, ugunī un ūdenī. Kabalisti viņas sauc par (zemes) rūķiem, (gaisa) silfiem, (uguns) salamandrām un (ūdens) undīnēm. Izņemot dažas no augstākajām klasēm un viņu valdniekus, viņas drīzāk ir dabas spēki nekā ēteriski vīrieši un sievietes. Šie spēki kā paklausīgi okultistu starpnieki var veikt dažādas darbības, bet kalpojot „Elementārijiem” – šajā gadījumā viņi paverdzina medijus, maldinās lētticīgos. Visas zemākās neredzamās būtnes, radītas mūsu zemes atmosfēras 5-jā, 6-jā un 7-jā plānā, tiek sauktas par elementāļiem: peri, devas, džini, silvāni, satīri, fauni, elfi, rūķi, troļļi, koboldi, mājas gari, ūdens gari, pinki, banši, purva gari, baltās dāmas, spoki, fejas utt., utt.

Avots: Блаватская Е.П. - Ключ к теософии, Словарь[2]

***
STIHIJAS GARI (elementāļi) – Būtības, kuras attīstījušās četrās – zemes, gaisa, uguns un ūdens – valstībās un kuras kabalisti sauc par rūķiem, silfiem, salamandrām un undīnēm. Viņas var saukt par dabas spēkiem, kuri darbojas, kā vispārēju likumu verdziski uzticīgi kalpi, vai arī viņas var izmatot izmiesotas cilvēku dvēseles – tīras vai netīras – kā arī dzīvi maģijas un burvestību adepti, lai radītu vēlamos fenomenus. Tādas būtnes nekad nekļūst par cilvēkiem.

Zinātnes cilvēki, ja grib, var saukt viņas par spēku vai spēkiem, kurus radījusi matērija vai „viņas kustības veidi”. Okultists šajās Elementāļu (Spēka) sekās un tiešajos cēloņos, kuri tās radījuši, redz saprātīgus, Dievišķus Darbiniekus. Šo Elementāļu, kurus vada nekļūdīgā Valdnieku Roka, ciešā saikne ar tīrās Matērijas elementiem – viņu kolerātiem, mēs varētu teikt – izpaužas mūsu zemes fenomenos, kā, piemēram, gaisma, siltums, magnētisms utt.

< ... >

Elementāļi, Dabas Spēki, ir darbojošies, kaut arī neredzami vai drīzāk netverami sekundārie cēloņi, un paši par sevi ir tikai primāro cēloņu sekas aiz visu zemes fenomenu aizsega. Elektrība, gaisma, siltums tika asprātīgi nosaukti par „Matērijas un Kustības spokiem jeb ēnām”, tas ir, par pārdabiskiem Matērijas stāvokļiem, tikai kuru sekas mēs varam apjēgt. Lai paplašinātu augstāk sniegto līdzību, teiksim, ka gaismas sajūta, līdzīgi ripojošu riteņu troksnim, ir tīri fenomenāls cēlonis, neeksistējošs ārpus novērotāja. Nepastarpinātais cēlonis, kurš izraisīja sajūtu, ir salīdzināms ar ormani – un ir pārdabisks stāvoklis matērijai kustībai. Bet aiz tā – līdzīgi tam, kā pajūga īpašnieks vada ormani no iekšienes – stāv augstākais, numenālais cēlonis, Saprāts, no kura būtības nāk šis „Mātes” stāvoklis, kurš dzemdina neskaitāmus miljardus elementāļu jeb Dabas Garīgo Garu, līdzīgi tam, kā katrs ūdens piliens dzemdina savas bezgalīgi mazas infuzorijas.

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.1 ст.6 шл.4

***

Uguns, Gaiss, Ūdens, Zeme bija tikai redzamie ietērpi, simboli no viņus iedvesmojošajām neredzamajām Dvēselēm jeb Gariem, Kosmiskajiem Dieviem, kuriem nejēgas un vientieši maksāja ar dievišķiem pagodinājumiem, bet viedie ar godbijīgu cieņu. Savukārt numenālo Elementu fenomenālās apakšvienības atdzīvināja Elementāļi, tā sauktie „Dabas Gari” no zemākajām pakāpēm.

Slepenā Doktrīna, 2. sējums[3]

***

Tieši šī GAISMA, kura kondensējas Formās – „Esības Valdniekos” – pirmie un visaugstākie starp viņiem pārstāv kolektīvo DŽIVATMA jeb Pratjag-Atma [kura, simboliski sakot, nāk no Paramatma. Tas tad arī ir grieķu filozofu Logoss, kurš parādās, sākoties katrai jaunai Manvantarai]. No viņiem lejupejošā kārtībā – tērptas mūžīgi blīvējošos tās Gaismas viļņos, kura kļūst par rupjo Matēriju objektīvajā plānā – rodas daudzās Radošo Spēku Hierarhijas: dažiem no tiem nav formas, citiem piemīt noteikta forma, bet vēl citiem, pašiem zemākajiem [Elementāļiem] nav viņiem piederošu formu – viņi ietērpjas jebkurā formā saskaņā ar apkārtējiem apstākļiem.

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.2 ст.1 шл.2

***

„Elementāļus” izmanto augstākie Adepti mehāniska, prātu neprasoša darba pildīšanai; tieši tāpat, kā fiziķis izmanto gāzes un citus sastāvus.

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.2 ст.14

***

Mikroskops jums rāda lapas struktūru; bet vēl nav izgudrota mašīna, kura spētu konstatēt augstākas un apdāvinātākas būtnes, kuras traucas bezgalīgajos gaisa plašumos. Tomēr starp viņām un cilvēku eksistē noslēpumaina un šausmīga līdzība... Taču, pirms tikt cauri šai barjerai, dvēselei, kurai jūs kalpojat, ir jābūt izsmalcinātai ar stipru entuziasmu un attīrītai no visām zemes vēlmēm... Izejot tādu sagatavošanos, var izmantot arī zinātnes palīdzību, redzi var padarīt smalkāku, nervus jutīgākus, garu dzīvāku un ķermeniskāku, bet stihiju – gaisa telpu – izmantojot dažus augstākās ķīmijas noslēpumus, var padarīt sajūtamāku un tīrāku. Un arī tā nav maģija, kā saka lētticīgie; kā es jau bieži esmu teikusi agrāk, maģija (kā zinātne, kura bojā dabu) neeksistē; tikai ar zinātnes palīdzību var kontrolēt dabu. Piemēram, telpā eksistē miljoniem būtņu, kuras nav garīgas burtiskā nozīmē, jo viņām visām, kā mikroskopiskiem dzīvniekiem, ir ar neapbruņotu aci neredzamas kaut kādas materiālas formas, kaut gan šī matērija ir tik delikāta, gaisīga, izsmalcināta, ka viņa ir kā apvalks, kā tīmeklītis, kurš ietīsta garu... Tomēr patiesībā šīs rases stipri atšķiras cita no citas... dažām piemīt liels viedums, dažas ir šausmīgi nešpetnas; vienas ir cilvēkiem draudzīgas, citas ir cēli vēstneši starp zemi un debesīm...

Tāds ir stihijas būtņu, kurām nav dievišķā gara, nepilns skicējums, kuru devis viens no daudzajiem uzticēšanās cienīgajiem, zinošs vairāk, nekā viņš ir gatavs atzīt neticīgās publikas priekšā.

Avots: Блаватская Е.П. - Разоблачённая Изида т.1 гл.8[4]

 

Tiekamies praktiskajā vebinārā

“Apakšējais astrālais plāns”!

2017. g. 14. maijā, svētdien, pulksten 13 pēc Maskavas laika

 

 Jūsu Natālija Koteļņikova

 

Sīkāk par vebināru:

 

Pievienots 12.05.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/prakticheskiy-vebinar-nizhniy-astralniy-plan-14-maya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/blavatskaya/tainaya_doctrina (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://agniyoga.se/books/key-to-theosophy-ru.pdf (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.koob.ru/blavatskaya/tainaya_doctrina_2 (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.koob.ru/blavatskaya/isis_unveiled (Tulk. piezīme)