Уроки, которые наша душа проходит на Земле

Mācības, kuras mūsu dvēsele iziet uz Zemes

(Diženās Dievietes seanss 17.04.23)

17 04 24 01

Diženās Dievietes šodienas jaunā mācība, ceru, uzvedinās arī manus lasītājus uz pētījumiem Akašas Hronikās. Seansā piedalījās vairāki cilvēki. Ceru, ka katrs izdarīja savus atklājumus un saprata dvēseles mācības. Mēs ar savām mācībām un secinājumiem apmainījāmies čatā, taču es nolēmu uzrakstīt tikai savus secinājumus. Iespējams, kā kāds atkārtos tādus savu dzīvju pētījumus attiecībā uz jautājumiem, kuri mums tika uzdoti un parādīti no Akašas Hronikām.

Mums netika dotas gatavas atbildes. Skolotāji grib no mums iztaisīt domājošus cilvēkus, kuri gatavi apzinātībai un savas mācības mēģina saprast patstāvīgi.

 

Ievads

 

Dārgā DD! Es lūdzu tev sākt mūsu seansu.

DD: Kādu tēmu tu šodien gribi izvērst?

Dvēseles izdziedināšanu. Ar ko cilvēkam draud iešana cauri tumšām pasaulēm uz dzīvēm uz planētas? Lūk, viņš kādā inkarnācijā bija iegremdējies sāpēs un bailēs, un ko tagad? Kā izsvītrot šīs ciešanas un kā izdziedināt sevi globālā nozīmē, uz visiem laikiem? Ko vēl var pasākt, lai nomestu tumšās pieredzes smagās nastas jūgu?

Ja pieredze ir bijusi noderīga, kāpēc viņš dažus cilvēkus vēl arvien nospiež un lauž, neļauj viņiem dzīvot šeit un tagad, un daudzējādā ziņā ierobežo?

Tavs pieprasījums ir saprotams. Es gaidu, lai tu pati saprastu. Ieiesim tavās apakšējās dzīvēs un paskatīsimies tavas dvēseles dibena tumsu un netīrumus.

Nebaidies.

***

1. Es esmu pētījusi viltu un guvusi milzīgu vilšanos mērķa sasniegšanā tādā ceļā. Mana sirdsapziņa sāka mani dzīvot ārā no pasaules.

 

2. Es esmu pētījusi vilšanos uzticībā, kad citi mānīja mani.

Tas ir ļoti sāpīgi, neizturami sāpīgi...

 

Kādu secinājumu tu izdarīji no šīm divām dzīvēm?

Mānīt nedrīkst. Tas nevienam nenes labumu.

Labi, skatāmies tālāk.

***

1. Es esmu pētījis nekrietnību – cietsirdību, cietsirdību, vardarbību, valdonīgu attiecību dibināšanu caur spēku. Varas izbaudīšanu. Kas man bija rezultātā? Pilnīga vilšanās vecumā, jo tāds ceļš neko man neatnesa – ne mīlestību, ne ienākumus, ne draudzību, ne ģimeni. Mani bērni, tāpat kā mani padotie atteicās ar mani kontaktēties. Viņi vairījās un baidījās no manis. Es paliku vientuļš un visu atraidīts. Mana dzīve nebija izdevusies. Es nolādēju sevi un savu raksturu.

 

2. Es esmu kalpone ne pārāk bagātā mājā. Es esmu vāja un padevīga, un ļauju ar sevi slikti apieties, un nelūdzu neko, izņemot virumu un vietu siltumā. Es esmu pazemota un ļoti nabadzīga. Katrs var man pavēlēt, un es esmu spiesta pakļauties, citādi izrādīšos uz ielas. Es no tā ļoti baidos. Es ne par ko neesmu pārliecināta un gaidu, kad manas dienas beigsies. Es ne uz ko neceru.

***

Kādu secinājumu tu izdarīji no šīm divām dzīvēm?

Tās ir varas divas galējības – pilnīga patvarība un pilnīga neuzņēmība.

Secinājums nav pareizs. Domā vēl.

Ne viens, ne otrs ceļš ne pie kā neved, tie ir nepareizi un dzīvē ienes tikai haosu. Harmonisks gribasspēka, pārliecības un cieņas pret visiem apkārtnē savienojums padara cilvēku laimīgāku un komunikablu.

Kā pietrūka šiem cilvēkiem?

Cieņas pret sevi un citiem.

Vēl?

Laimes un dzīvēs mērķu izpratnes...

Ne tas...

Spēks sev ir jāpieliek visos gadījumos. Spēks ir, taču tam pirmkārt ir jāattīsta sevi.

Siltāk...

Abas šīs dzīves nerēķinājās ar visuma draudzīgumu un vēlmju piepildīšanos. Viens vēlējās tikai varu un baudīja to, bet otra vispār neko nevēlējās, tikai kaut kā nočabēt vējā...

Labi. Katram ir jāzina sava vieta, un šai vietai ir jābūt gan tev, gan visiem vienādai – ne varas un ne materiālās turības ziņā. Jūs visi esat vienādi Radītāja priekšā, un šī sava daļa ir jānodzīvo Radītāja cienīgi. Ne vienam, ne otram nebija attīstīta pašcieņa un nebija mīlestības pret savu dzīvi.

Saprati?

Jā...

 

Seanss

Atslābināšanās.

Diženās Dievietes piesaukšana.

Mēs strādājam ar Diženās Dievietes pārstāvjiem apakšējā reģistrā, ar saviem zemes Skolotājiem no Hronikām. Skatāmies savas inkarnācijas – savu dzīvju mācības, un izdarām secinājumus, kas dvēselei bija jāizzina no šīm dzīvēm, kāds viedums jāiegūst.

 

Pētām spēka lomu fiziskajā plānā un dvēseles varenības trūkumu, kura vairāk ir izpausta Budhi plānā.

1. Spēks... labestīgs spēks indiešu dievišķā būtnē... Es biju milzis-sargs uz salas, kur bija izvietoti tikko radīti cilvēki. Mazuļi no manis baidījās. Ārēji es viņiem bija biedējošs, bet iekšienē bezgalīgi labestīgs un gādīgs.

2. Vardarbība: es esmu sēdējis cietumā par pilnīgu nieku, nenozīmīgu pārkāpumu. Turklāt nezināju, kā sev palīdzēt, pilnīgā izmisumā un pazemojumā.

1. secinājums: labestīgā spēka laikā (pirmais gadījums) ir atvērts dievišķs kanāls, kurš dod dzīvības spēkus, mīlestību un cildenumu, bet dzīves cietumā laikā kanāls ir pilnīgi noslēgts, un cilvēks paliek vienatnē ar savu ļoti mazo spēku. Un viņu nospiedošais tumšais spēks viņu ļoti baida...

2. secinājums: Spēks pats par sevi ir neitrāls, atkarīgs no tā, kā un kur to pielieto, kurš to pielieto un kādiem mērķiem.

 

Pētām saikni ar Māti-Zemi.

1. Es esmu Ziemeļamerikas indiānis. Manī ir ļoti stipra Mātes-Zemes pielūgsme, viņas godāšana un viņas spēka un dievišķības pieņemšana. Es indiānī ieraudzīju pastāvīgu sarunu ar Māti-Zemi un balstīšanos uz viņas spēkiem. Ciešu saikni ar dzīvniekiem un augu dziļu jušanu. Māte-Zeme ir vienīgā dievība, un saikne ar planētu ir ļoti stipra. Augšējais kanāls vispār netika izmantots. Manī ļoti ir attīstītas smalkas astrālas jušanas, saikne ar vējiem, totēmu dzīvniekiem un Zemes gariem. Es dzirdu Zemi un viņas valstību pārstāvjus...

2. Es esmu milzīgs melns cilvēks, manī ir ļoti daudz spēka... Iespaids, ka tā ir tumšā astrāla būtne, ļoti varena. Man pakļaujas visi tumšie spēki. Es neesmu ne burvis, ne šamanis, bet savas dzīves saimnieks, viens no zemes pārvaldniekiem, kurš pilnā mērā izmanto planētas elementālos spēkus. Visdrīzāk es esmu dabas augu elementālis – viens no zemes gariem (man ļoti mīklaina, varena dzīve, visdrīzāk tā ir viena no paralēlajām dzīvēm).

Secinājums. Saikne ar Māti-Zemi sniedz spēkus, pārliecību, enerģiju un atbalstu. Cilvēks, kuram ir saknes, un viņš to zina, ir apveltīts ar mierīgumu un noturīgu psihi, viedumu un vienkāršību.

 

Pētām mīlestības spēku un iespējas

1. Es atcerējos man zināmo dzīvi, kad es biju Polijas karaļa mīļotā sieva, un nemaz nemīlēju savu vīru. Pilnīgā materiālo labumu pārpilnībā, būdama pilnīgi brīva, es nespēju radīt ģimenes laimi, un vīrs mani greizsirdības dēļ nogalināja.

2. Pilnīga apskaidrība, dievišķas mīlestības svētlaime, ar mīlestību piepildīta dzīve sevis iekšienē. Es biju Artemīdas kalpotāja Senajā Grieķijā, atrodot lielu balstu savā pielūgsmē, var teikt, fanātiska priesteriene. Izjutu ļoti spēcīgu dievišķu mīlestību.

3. Vai tiešām es neizjutu cilvēcisku mīlestību? Jā, bija arī ļoti stipra mīlestība pret savu vīru, tā, šķiet, ir viduslaiku Spānija... Un, kad viņu nogalināja, visu atlikušo dzīvi mēģināju uzzināt, kurš nogalināja, un atriebties.

 

Secinājums – mīlestība – tā ir varenība un sods vienlaicīgi. Aptver gan dvēseles stiprās, gan vājās puses, un pastiprina tās.

 

Pētām pielūgsmi un dievišķās mīlestības spēku

1. Pirmā dzīve: es esmu Romas pilsonis, kurš dievišķos spēkus izmanto, lai kļūtu bagāts un iekarotu varu. Viņam bija ļoti liela ticība, ka viņš ir dievu mīlulis. Nelokāma ticība, droši vien tas ir no atlantiem...

Viņam bija silti pasaulē, viņš bija maigs un mīlošs, sirsnīgs, jutīgs, gudrs, turklāt jurists, kurš tic likumu dievišķajiem spēkiem.

2. Iepriekšējā pētījumā Nr. 2.

 

Secinājumi dvēselei:

1. Pielūgsme vai vienkārši savienošanās ar dievišķo spēku sniedz cilvēkam harmoniju un pilnību dzīvē.

2. Jebkurš spēks ir jāslīpē ar mīlestību, cieņu pret visiem zemes un Debesu spēkiem un cilvēkiem. Mīlestība bez spēka un spēks bez mīlestības ir postoši.

3. Uz dievu paļaujies, bet dari pats.

4. Spēks kļūst par labumu tikai pie mīlestības nosacījuma.

 

Pētām sievišķā sākuma īsteno lomu

1. Mana pašreizējā dzīve savieno dvēseles sievišķo un vīrišķo pusi. Harmonisks lomu sadalījums manis iekšienē dara mani laimīgu.

2. Senajā Indijā sieviete, kura savieno dvēseles spēku un diženumu ar siltumu un mātes mīlestību. Taisna dzīve. Aizeju nāvē, apmierināta ar savu dzīvi.

Secinājums dvēselei – sievietes spēks ir viņas gaismā un mīlestībā, kura apvieno ģimenes sirdis, audzina bērnu dvēseles vienotībā un cieņā vienam pret otru.

***

Mūsu pētījumi ir beigušies ne tāpēc, ka ir izsmeltas visas tēmas, bet tāpēc ka mēs esam noguruši.

Mēs pateicāmies Diženajai Dievietei.

Gaidīsim nākamo seansus.

 

Pievienots 24.04.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/uroki-kotorie-nasha-dusha-prochodit-na-zemle

Tulkoja Jānis Oppe