Print

Генная инженерия

Gēnu inženierija

17 01 31

(Turpinājums)

17.01.21.

Būtņu, kuras mēģināja kolonizēt planētu, atlidošanas un aizlidošanas turpinājās daudzas tūkstošgades. Vienām nebija piemērots klimats, citas atrada komfortablākas vietas uz citām planētām. Zeme joprojām bija nemājīga, sveša un nelaipna. Šeit turpinājās meteorītu sprādzieni, atmosfēru pūta nost, ūdens vēl nebija tāds kā tagad, bet piesātināts ar minerāliem un skābēm. Taču klimata radītāji strādāja pastāvīgi, pakāpeniski planēta atdzisa vēl vairāk, un uz viņas sāka veidoties gāzveida atmosfēra un blīvāka virsma. Tika radīti apstākļi abiniekiem. Tālāk jūs zināt, ka viena klase radīja citu, un attīstījās daudz augu un dzīvnieku sugu. Tie bija planētas radītāju ģenētiski izmēģinājumi.

Kas tie tādi ir – planētas radītāji, pastāsti, lūdzu, par viņiem.

Viens no viņiem bija tavs Augstākais Es. Lūk, tu tad arī pastāsti.

Jā, es jau rakstīju par formām, kuras iemitinājās uz planētas, agrākās grāmatās. Bet kā idejas iemiesojās realitātē? Kā ar tādām būtnēm apsēja planētu, es nezinu. Viena lieta ir radīt būtni mentālajā plānā, projektā, cita lieta – iemiesot realitātē.

Tā bija gēnu inženierija. Tu tieši tāpat, kā pašlaik strādā tavi kolēģi pie jaunu augu un dzīvnieku sugu radīšanas laboratorijās un kosmiskajos kuģos, no dažādiem gēniem radīji ģenētiskas ķēdītes un izvietoji jaunas pazīmes iekš DNS. Pēc tam dzima jaunas augu un būtņu sugas, kuras vēl vāji atgādināja dzīvniekus, taču viņas tuvināja tevi fiziskās dzīvnieku valstības apgūšanas kultūrai. Pakāpeniski dzīvnieki kļuva saprātīgāki un sāka paši radīt pēcnācējus.

Man nav zināms, kā tika realizēta būtnes apveltīšana ar saprātu, kaut vai ar primitīvu, un kā būtne tiek apgarota.

Katra šūna nes saprāta DNS, viņai apziņa piemīt sākotnēji, tā nav atsevišķa iezīme, pievienojama pie miesiskā, bet implicēta. Tu operēji ar attīstītām DNS, un tāpēc iezīme apzināties sevi uzreiz bija ielikta pat vēl augā.

Katrai planētai tiek radītas jaunas būtnes, viņās ir ielikts piemērotības pie klimata un atmosfēras, pie barības un dzīvošanas temperatūras, pie magnētiskās vides – princips. Nav vienkārša lieta – padarīt planētu apdzīvotu, un tā izstiepās tūkstošgadēs. Tajā laikā bija dažādu astrālu būtņu atlidojumi uz planētu un mēģinājumi kolonizēt planētu. Dažas aizkavējās uz gadsimtiem, dažas nodibināja pilsētas pirmatnējā kontinentā. Taču sākās vulkānisks process, kurš tricināja kontinentu. Zeme formējās, procesi bija katastrofiski, zemes virsma cēlās uz augšu un plīsa. Garoza pieauga, plaisāja, okeāni gāja zem zemes, kontinenti uzpeldēja. Tas atbilda milzīgiem cunami, vējiem un lietiem. Protams, jūrā bija mierīgāk, tāpēc jūras dzīvība attīstījās ātrāk.

Pēc vairākām katastrofām, kuras mēs nesāksim aprakstīt, jūra norima, izveidojās sauszemes gabaliņi, klimats izmainījās, magnetosfēra sāka labāk aizsargāt virsmu no kosmiskajiem stariem. Bija radīti apstākļi, lai iemitinātu saprātīgākas būtnes. Uz Zemi sāka nākt rases.

Kā saprast – sāka nākt? No kurienes?

Kā tagad pie jums – planēta atstāj visattīstītākās būtnes, nometot augošo un attīstošos dvēseles uz citām analoģiskām planētām jauniem iemiesojumiem. Dvēseļu no Marsa un Venēras pārceļošana arī bija uz Zemes. Tieši tāds pats process jaunām dvēselēm sākās šajā periodā. Ķermeņi vairāk bija līdzīgi pērtiķveidīgiem. Attīstošās dvēseles ķermeņos inkarnējas uz planētas, ieiet attīstībā esošajā sociumā un dzīvo.

Es atceros sevi lauvenes ķermenī...

Tas bija vēlāk, kad citas rases sāka kolonizēt planētu, tajā skaitā drakonu sugas, kaķi, suņi, čūskveidīgas būtnes.

Kāpēc Blavatska rakstīja, ka augsti attīstītām būtnēm bija jānāk un jāiemiesojas dažādās pirmatnējās rasēs?

Tādā veidā iepotējās rases kultūra, jūtas, domu darbība. Tā ir apmācīšana saprātīgumā, kura, tāpat kā tagad, tika veikta ar diviem paņēmieniem – ārējiem un iekšējiem, caur iemiesošanos vai augstāk attīstītu būtņu atlidošanu un apmācību no “dievu” puses.

Senos laiko cilvēks saprata dzīvnieku un putnu valodu. Tas tā ir?

Periodā, kad astrāls vēl bija atvērts, un realitāte bija augstākās vibrācijās, astrālās jūtas cilvēkam palīdzēja uztvert augu un dzīvnieku pasaules jūtas. Astrāla un fiziskā plāna atdalīšanās notika planētas katastrofas dēļ, kad viņa stipri palēninājās, un notika plānu sadalīšanās un atdalīšanās. Viņa pārgāja uz citu orbītu, taču dzīvība pamatā saglabājās, kaut gan lielie dzīvnieki gāja bojā atmosfēras un magnētiskā lauka nomainīšanās dēļ.

Tā bija katastrofa, kad aizgāja bojā dinozauri?

Jā, kļuva auksts, atmosfēra “aizgāja”, dzīvība saglabājās Zemes iekšējos plānos, ūdenī un primitīvos ķermeņos. Radītāji sāka piemērot Zemi jauniem apstākļiem.

 

Pievienots 31.01.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/gennaya-inzheneriya

Tulkoja Jānis Oppe