Mūsu priekšstati par Diženo Dievieti

16.11.09-10.

Dārgā Diženā Dieviete, sāksim nākamo tēmu?

Šodien mēs parunāsim par programmu un to iemiesojuma attiecību. No kā bieži ir atkarīgas cilvēka radīšanas, secinājumi, risinājumi un zināšanas? – no viņa iekšējām pārliecībām, kuru nospiedumus satur iedzimtās programmas. No tā, kā kopumā ir attīstījušies priekšstati vienā vai otrā rases Apziņas Režģī. No kopīgā zināšanu daudzuma reliģijā, mākslā un zinātnē.

Piemēram, jums ir svarīgi sasniegt lielāku pilnību apziņas attīstībā. Jūs varat atnākt inkarnācijā ar ekstrasensorikas attīstības programmu, ar informācijas kanālu, kurš atveras vajadzīgajā vecumā, ar interesēm par pētījumiem psiholoģijas un smadzeņu jomā, ar mākslinieciskām nosliecēm u.c. Tad jūsu intereses būs blakus paranormālajam, informācijas pieņemšanai vai jaunradei pa sakaru kanālu ar AEs.

Citas noslieces, no nospieduma imprintā, ved jūs pie citas dzīves, kura interesē dvēseli, attīstības – pie sporta, cilvēku vadīšanas, projektēšanas, palīdzības citiem, intelekta, reliģijas u.c. attīstības. Dvēselei ir svarīgs katrs darbības veids, bet, kad pienāk laiks aiziet no planētas, dvēsele visbiežāk apstājas pie reliģijas-ticības (ezotērika arī ir mūsdienu reliģijas veids).

Reliģijas sfērai pieder zināšanas par Dievu (vienā vai otrā interpretācijā), par dvēseli un garu, par visumu un viņā mītošajām dzīvajām būtnēm, par saziņas starp cilvēku un garu paņēmienu. Dažas reliģijas atklāj cilvēku dzīvju jēgu – dvēseles pašizglītošanos un planetārās skolas absolvēšanu, lai atklātos tālāk.

Cilvēka smadzenes nespēj aptvert visumu, un tāpēc zināšanas par visumu ir tikai sākušas iesūkties jūsu apziņā. Kā pasniegt šīs zināšanas jeb priekšstatus?

Katrā apziņas līmenī ir savi priekšstati par savu izcelšanos, par dzīves jēgu un par dvēseli, par eksistences uzdevumiem un par Būtni, kura radīja VISU. Katrā līmenī ir savi priekšstati par Mani, par radīšanu un pasaules-ēku. Tie ir iedzimti, iedrukāti un “pār”- saprātīgi, nesaistīti ar pierādījumiem un objektīvo pasauli. Tie ir dvēselē, kura zina, nevis tic, un gadsimtu pēc gadsimta translē dvēseles visuma sajūtas ķermenī, modinot interesi apgūt šīs zināšanas.

Lai to ilustrētu, šodien parunāsim par zemes priekšstatiem par Mani, Diženo Dievieti.

Rāda man tādu attēlu (Mahadeva).

16 11 25 02

Pēc tam vēl stādi mani priekšā, kā (skatāmies attēlus Guglē un pie tā apstājamies).

16 11 25 03

Šeit ir zīme, kura atgādina Piena Ceļu pirmajā čakrā.

Tieši tāpēc es arī apturēju tavu skatienu pie šīs figūras. Augšā ir kaut kas, kas atgādina par Zivs laikmetu līdz sadalīšanai plusā un mīnusā, veselums.

Kopumā priekšstats par Mani kā Radītāju var būt tāds:

- Es atrodos Pasaules-ēkas centrā kā viņas Radītājs, viens no Radītājiem, kurš apgaro matēriju un rada kaut ko, ko jūs saucat par visuma Saprātu,

- Mēs saucamies (Apzinošais Visuma apvalks),

- (Virsbūve, kaut kas augstāks par materiālo, “Debesis” pār zemi),

- (Saprāts, kurš “griež uz āru” pasaules, atverot tās un transformējot),

- Vispārējā Sievišķība, Mātišķo Pirmsākumu glabātāja,

- Piena Barojošais Sākums (rāda mātes pienu kā visumu),

- Kā arī Dvēseļu Audzinātāja,

- Dzemdinošais Sākums (Visuma Māte),

- Vispārējā Dvēseļu Māte,

- Muzikālais Pasaules Sākums, jo no manis iznāca pasaules muzikālās skaņas,

- Radību Dzīvības Ieņemšanas Sakraments (rāda “sviesta kulšanu” (пахтанье) pasaules-ēkā),

- Vispārējā Dvēsele (plašāk, nekā mēs rakstījām par tām Vispārējām Dvēselēm, kuras dzemdināja mūsu cilvēku dvēseles, stāvoša augstu virs viņām).

Bet vai var Tevi nosaukt par Svēto Garu?

Tā ir Dievišķā Aizgādne un viņas eņģeļi, kuri sēj saprātīgumu pasaulē.

Priekšstati par mani kā vienu no Sākumiem bija senajās ticībās. Tie balstījās uz to, ka Radītājs dzemdēja pasaules no sevis, kā sieviete dzemdē cilvēka pasauli. Bet senās “sievas” – tas ir priekšstats par ko citu – par viedumu un saikni ar gaismas pasaulēm, jo tādā vecumā atsevišķām sievietēm bija saiknes ar Augstākajiem Skolotājiem pa sakaru kanāliem. Viņas ir radīšanas un dzīvības kopumā un mūžīgā vieduma simbols.

16 11 25 04

“Lielās dievietes” statuete no Čatalhjujukas (7500 g. p.m.ē. – 5700 g. p.m.ē.)

16 11 25 05

Kāpēc viņas ir kailas?

Tajā laikā nebija pieņemts ģērbties. Un simbols bija tāds, kādi bija priekšstati par Debesu viedumu un varu, depersonalizēts, tas ir, tāds, kuram nav personīgas pārliecības, bet kurš vienkārši nodod Dievu gribu.

Nākamie priekšstati par Mani bija kā par Jaunavu un Māti, kas izpaužas slāvu dievietēs.

16 11 25 06

Ēģipte deva maz priekšstatu par augstāko dievišķo Sievišķību. Dieviete Nuta (Debesis).

16 11 25 07

16 11 25 08

Priekšstati par mani mainījās līdz cilvēces priekšstatiem par augsto, dievišķo un skaisto, par sakramentu un visumu. Sievišķās enerģijas ticējumos sāka izpausties arvien vairāk un vairāk – Dievmāte un Valdniece Marija, un Pasaules Māte.

16 11 25 09

16 11 25 10

16 11 25 11

16 11 25 12

Vēsturē bija periodi, kad Māte-Zeme asociējās ar matēriju, bet Tēvs Radītājs – ar garu. Gars un matērija savienojās caur meitām-dēliem – dvēselēm, kuras sevī savieno matēriju un garu, blīvumu (tumsu) un smalko pasauli (gaismu).

16 11 25 13

Zemes enerģijas, blīvums, mēness nakts enerģijas, tumsa bieži asociējās ar sievišķo sākumu. Vīriešu priekšstati par sievieti izpaudās tādos simbolos un ticībā, kamēr gaismu un garīgumu vīrieši piešķīra sev.

Priekšstati mainījās, izmainījās arī attēli, bet vienmēr sievišķās enerģijas bija stipras, visuma mēroga un mazāk konkrētas, noslēpumainas. Vēl var piebilst, ka vīrieši sevi asociēja ar konkrētu saprātu, bet sievietes ar dvēseli.

16 11 25 14

Visi attēli liecina par priekšstatiem, nevis par tēlu, bet kas stāv aiz visiem priekšstatiem? Vēlēšanās uzzināt par debesu radībām, par savu izcelšanos, par To, Kurš var palīdzēt, pestīt, dzemdināt un iznīcināt. Līdz ar zināšanu attīstību attīstās arī reliģiskie priekšstati par dievišķiem gariem, par gaismu un tumsu, un dievu antropoloģiskie attēli aiziet.

Jā, kad mēs sākām Skolu, mums ļoti noderēja Augšupcelto Valdnieku attēli, daudzi portreti, bet tagad ir grūti iztēloties Mihaēlu kā Dievu, kurš tur šķēpu, Diženo Dievieti kā sievieti, pat Augšupceltie Valdnieki pēc aiziešanas vairs neasociējas ar cilvēkiem... Mums ir ļoti izmainījies priekšstats par Augstākajām Būtībām, kad mēs sākām nonākt tajos plānos un saprast, ka tur ir pavisam citāda pasaule...

Kādas tad zināšanas pašlaik nāk no Diženās Dievietes?

Ka Tu Esi Ercenģeļu apvienotā apziņa, Dižena Būtība, kura dzemdina dvēseles.

Vari piebilst, ka Es esmu visu manu Bērnu – dvēseļu – Mīlošā Māte,

Aizbildnis un Gādnieks par viņu uzplauksmi,

jaunu zināšanu Audzinātājs,

gan dvēseļu, gan ķermeņu Ārstētājs,

daudzdimensionalitātes enerģiju Harmonizētājs,

Saprāta un Apziņas Audzētājs,

blīvuma un smalkuma savienojuma Harmonizētājs,

Pasaules Skaistums,

Garīgais Harmonizētājs,

Mīlestības un garīgā siltuma, patiesuma un tīrības Avots,

(ļoti smalka un maiga) Diženuma Avots (sajutu to, ko nav iespējams izteikt),

dziedinošu enerģiju Avots,

visu cilvēku Iekšējais Garīgais Kodols.

Jūsu Mīlošā Māte Diženā Dieviete.

Pateicos Tev, Diženā Dieviete!

 

Pievienots 25.11.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/nashi-predstavleniya-o-velikoy-bogine

Tulkoja Jānis Oppe