GALAKTISKĀ KARMAS PADOME

Kā funkcionē Galaktikas Karmas Padome?

Labdien, dārgie lasītāji! Man gribas dalīties ar informāciju no semināra „Karmas spēks”, kurš notika Sanata Kumaras Skolā 2016. g. jūlijā. (Mūsu semināru darba detaļas jūs varat ieraudzīt vietnē sanatkumara.ru)

Karma ir viena no ezotērisko zināšanu galvenajām tēmām. Un, tāpat kā pārējās mūsdienu zināšanas, ziņas par karmu pašreizējā laikā attīstās, paplašinās un mainās.

Viens no galvenajiem Karmas Spēkiem, kuri pašreizējā laikā palīdz mums darbā un seko notiekošajam uz planētas, ir Galaktikas Karmas Padome.

Kādi vēl Spēki ir karmas hierarhijā?

Tie ir mūsu Skolotāji un Audzinātāji karmas grupu iekšienē; gaišie un tumšie spēki – notikumu organizētāji, karmas izpildītāji; Sargeņģeļi, par kuriem mēs visi labi zinām; karmas grupa, ar kuru jūs kopā izstrādājat spēles noteikumus, scenāriju un parakstāt kontraktus. Kā arī Vadītāji, kuri ved mūsu dvēseles uz planētas un izstrādā scenārijus karmas grupu saskaņošanai, virza un svēta mūs misijas meklējumiem.

Bet kas tas ir – „karmas spēks”? – tā ir tā enerģija, kura pieaug jūsos samērā ar jūsu kontraktu izpildīšanu un karmas atjaunošanos. Uzdevumi aug, un kopā ar tiem aug arī cilvēka resurss, atnāk jauns spēks un enerģija arvien lielākiem uzdevumiem. Dvēsele papildina enerģiju, kad redz, cik efektīvi cilvēks to izmanto savos darbos un cik tā attīrītā ķermenī arvien labāk tiek pielietota. Kā mēs zinām, dvēseles enerģijas procentu daudzums kopumā ir atkarīgs no dvēseles uzdevumiem uz Zemes. Pēc Maikla Ņūtona (Michael Newton) ziņām dvēsele var dot no 30 līdz 70% savas karmas enerģijas jeb karmas spēka iemiesojumam.

Enerģija cilvēkam tiek dota kopumā, viena visām darbībām, un no cilvēka ir atkarīgs, kam viņš to tērē – svilina, nogalina vai izmanto par labumu visiem un sev pirmām kārtām. Un arī labumu vajag saprast garīgā nozīmē, nevis baudu nozīmē – ņem no dzīves visu! Tumšs vai vienkārši nepamodies cilvēks vairāk ņem, bet gaišs vai apzinājies – vairāk atdod.

Tātad šodien runa ir par Galaktisko Karmas Padomi (jeb viņu vēl var saukt par Karmas Tiesu, tāpēc ka viņas funkcijas kaut kur ir līdzīgas zemes tiesai). Līdz 2012. gadam mēs vienmēr runājām par Planētas Karmas Padomi, par Planetāro Hierarhiju un Zemes Karmas Valdniekiem. Kāpēc mēs uzreiz pārlēcām uz Galaktisko Hierarhiju?

Zemes attīstība XXI gadsimta pārejas periodā izmainīja Zemes Hierarhijas Struktūru. Mēz zinām, ka vairums Skolotāju, kā arī Karmas Valdnieku, Planētas Hierarhijas pārstāvju jau ir pametuši astrālo un mentālo planetāro plānu, tas notika pirms 2012. gada. Viņi augšupcēlās uz augstāku realitātes līmeni. Kāds, iespējams, izgāja no Saules Hierarhijas un pat no Galaktiskās (Sanats Kumara, piemēram). Viņi atstāja savus Spēkus (Pārstāvjus) uz planētas, un tāpēc neviens mums netraucē sazināties ar mīļotajiem Skolotājiem, tikai pats saziņas process un jautājumi, kurus mēs apspriežam, ir kļuvuši plašāki un aptver visumu.

Visādā gadījumā, planētas astrālais plāns tiek atbrīvots mums, zemiešiem, un mēs neapzināti pārejam uz nākamo realitātes līmeni, radot savu pasauli augstākās vibrācijās.

Pēc Planetārās Hierarhijas aiziešanas mūsu planētas nākotne tika pasniegta pašai cilvēcei, viņas atbildībai un lēmumiem Kristus-apziņas līmenī un augstākā līmenī.

Cilvēcei iestājas brieduma, Kristus-apziņas līmeņa apziņas formēšanās laiks, un notiek planētas karmas izmaiņas.

Kāpēc mēs runājam tieši par Galaktisko Padomi? Nerunājam, piemēram, par Saules sistēmas Karmas Padomi? Vairākas reizes es mēģināju kontaktēties ar Tiem, kurus es nosaucu par Saules sistēmas Karmas Padomi, un vienmēr gāju cauri Saulei uz tālāku Karmas Tiesnešu Centru.

Viņš tā arī saucas – Galaktiskais, un atrodas virs Alkiones, ne Sīriusā, ne Centaura Alfā, ne vēl kādā tuvākā zvaigžņu sistēmā un pat ne uz Alkiones. Viņš atrodas apvienotajā Plejāžu pasauļu sistēmā, mentālajā apgabalā, un šis centrs ir viens no Galaktiskajiem Centriem. Visi Galaktikas Centri ir savienoti savā starpā ar kopīgu atbildību un pēc būtības ir viens instruments, pārstāvēts Galaktikas dažādās daļās. Mūsu Karmas Centrs ir Galaktiskās Padomes Plejāžu sistēmā atzarojums, kurp ietilpst arī Saules sistēma.

Un kā ir ar Zemes Karmas Padomi? Tā vienkārši ir izzudusi? Tas viss slēpjas planētas Pārejas procesā. Beidzās Zemes Karmas Padomes locekļu zemes karma, un viņi augšupcēlās jaunām profesijām un citādai dzīvei. Saprotams, ka Augšupceltie Valdnieki pacēlās, bet uz viņu vietu taču varētu atnākt arī citas zemes būtnes?

Viņas arī atnāca. Tie esam mēs ar jums.

Kristus-apziņas semināros mūs vairākkārt pieņēma par Zemes Karmas Padomes locekļiem.

Kā es jau teicu, tagad mēs paši esam atbildīgi ne tikai par savu rīcību, bet Kristus Apziņas līmenī mēs nodarbojamies ar planetāru misiju un esam atbildīgi par visu cilvēci.

Kāda karma bija visiem cilvēkiem, tajā skaitā arī mums ar jums? Izdzīvot un iemācīties pieņemt citus tādus, kādi viņi ir patiesībā, iemīlēt un pieņemt bez nosacījumiem. Kopumā izpildot tādus uzdevumus, mēs pārejam uz citu karmas līmeni, pie citām atbildībām – strādāt un kalpot planētai.

Mēs, protams, nenesam nastas vai atbildību par bruņošanās sacensību vai par kataklizmām, kuras nogalina daudz cilvēku. Mēs izmainām cilvēku apziņu, ienesot Kristus-apzinošos cilvēku lielajā kolektīvā savu ieguldījumu pa spēkam. Būtībā, kad mūsu kļūs daudz, nostrādās „simtā pērtiķa efekts”, un planēta izdarīs apziņas kvantu lēcienu. Kā jūs domājat, vai cilvēku karma tad izmainīsies?

Galaktikas Karmas Padome sastāv no dvēseļu audzinātājiem, kuri risina tautu stratēģiskus uzdevumus, planetārās kopienas attīstības vispārīgo kanvu.

Viņi nesoda, netiesā, bet caurlūko zemes cilvēka karmu un var to izmanīt. Vidēji cilvēks stājas pēc ietekmes dažādu Karmas Padomju priekšā 5-6 reizes dzīvē, lai apkopotu starprezultātus. Tādu tikšanos laikā tiek aplūkoti darbības varianti un tiek koriģēti uzdevumi atbilstoši dvēseles vajadzībām un misijai. Cilvēku izsauc uz Karmas Padomi un iztirzā viņa mācības, aicinot uz apzināšanos un atbildību, nosūtot dvēseli uz vajadzīgo vietu.

Galaktiskā Padome risina pašus lielākos karmas uzdevumus. Kad un kādos gadījumos var stāties Galaktiskās Padomes priekšā?

Pirmkārt, vajag, lai vairs nebūtu zemes duālās karmas, tas ir, tiešā veidā piederēt augstākai sistēmai. Daudzi no tiem, kuri stāv uz garīga ceļa un ir pārgājuši uz beznosacījuma pieņemšanu un piedošanu, iziet no zemes karmas. Mēs par tādiem cilvēkiem pašlaik arī runājam.

Otrkārt, ir jābūt nospraustam uzdevumam: jums vajag atrisināt noteiktu karmas jautājumu, savu vai kāda cita. Tam ir jābūt pareizi noformulētam. Piemēram: es lūdzu izcelt konkrēto cilvēku no viņa „ģimenes ar lāstu” egregora. Jums ir jāizskaidro savs lūgums, kāpēc tieši par šo cilvēku jūs lūdzat, un jāsniedz argumenti par pierādījumu, ka tādam cilvēkam ir tiesības uz dispensāciju.

Parasti Karmas Padome saka: „Tavs lūgums ir izdzirdēts.” Tātad tas tiks apspriests un izlemts. Pēc kāda laika var vērsties pēc atbildes un izskaidrojumiem. Vai tas tiks izlemts par labu lūdzējam, nav atkarīgs ne no jums, ne no tiesnešiem, bet no tā cilvēka un viņa stāvokļa karmā, un viņa misijas uz šodienu. Tas nenozīmē, ka, ja šodien mums ir atteikts, tad pēc laika tas neizpildīsies. Vienkārši pats cilvēks sapratīs, ko viņš pagaidām nav sasniedzis un ar ko viņam vēl vajadzētu nodarboties. Un pēc tam var vērsties atkārtoti.

Galaktikas Karmas Padome nodarbojas arī ar planetāro karmu. Tā ir saistīta ar Kristus-apziņas Vienotības kolektīvu, un tās būtība ir padarīt par Planetāro Vienotību planētai pēc iespējas vairāk cilvēku, samērā ar katra cilvēka spēkiem. Parasti cilvēks jau apzinās savu garīgo uzdevumu un iet pēc iecerētā plāna.

 

Čenelings ar Galaktikas Karmas Padomi

Es piesaucu Galaktikas Karmas Padomi un lūdzu dot man jaunas zināšanas par karmas spēku un mūsu jauno karmu.

GKP: „Karma kā dvēseles uzdevumi pagaidām paliek spēkā tiem, kas vēl atrodas vecajos priekšstatos un dzīvo tādu pašu dzīvi, kādu dzīvoja agrāk.

Karmas padome ir noteikusi jaunus noteikumus, kā var vērsties pie Padomes. Pirmais un svarīgais karmas problēmu noņemšanas nosacījums – apziņas tīrība un personīgā neitralitāte, nesavtīgums.

(Tas ir, vēršoties ar lūgumu par kādu citu, jūs nevarat būt personīgi ieinteresēta persona.)

Otrais: Lūguma rāmums. (Ne prasības, ne sašutums vai žēlīgums, ne manipulācija un tamlīdzīgi.)

Trešais: Tai noteikti ir jābūt palīdzībai labākai nākotnei tam, kuru pārstāvat, viņa apziņas paaugstināšanai un šķēršļu novākšanai garīgajā ceļā. (Tas ir, ne kāpšanai pa amatiem, ne, lai izvairītos uzbrukumu briesmām biznesā, ne kuluāru cīņai ar tiem, ar kuriem cilvēks ir kopā grupā, vai cīņai ar konkurentiem utt.)

Kāpēc ne visi lūgumi mēdz būt izdzirdēti?

Dažreiz cilvēks neaizsniedzas apziņas ziņā, nav attīstīts, ir tumšs un nesaprot notiekošā augstumu.

Dažreiz viņam ir par agru, nav nokalpojis, nav attīrījies, nav sasniedzis.

Dažreiz viņam vajag paciest, tāds ir likteņa spriedums. Un tas ir par labu pašai dvēselei.

Ne viss, no kā jūs gribat atbrīvoties, nāk par sliktu, dažreiz pati smagākā slimība ir pestītāja dvēseles pasaulē.

Mēs piekrītam aptvert ar uzmanību visu cilvēci, taču pati cilvēce pagaidām nevar atnākt pie mums.

Pats galvenais, kas jums ir jāiegaumē: viss, kas tiek darīts, tā vai citādi tiek no Mūsu puses caurskatīts, un Mēs pat dažreiz gaidām cilvēka lūgumu, ja viņš ir gatavs ar mums sarunāties.”

 

Tikšanās ar Galaktikas Karmas Padomi

(meditācija)

Tagad jums ir iespēja vērsties pie Galaktikas Karmas Padomes ar lūgumu par kaut ko – kaut ko aizvākt no dzīves, noņemt sodu, negatīvu atgriezenisku karmisku saikni, noņemt maģiju, atgriezties pie sava īstenā „Es”, palīdzēt iziet no grūtiem dzīves apstākļiem, glābt cilvēku...

Atgādinu, ka ne vienmēr tas, par ko mēs lūdzam, ir augstākā līmenī atbilstošs dvēseles prasībām, nodomiem vai plāniem. Un tad jums tiks atteikts.

Jums ir iespēja pārformēt lūgumu un vērsties atkārtoti ar argumentiem un pierādījumiem, kāpēc tas ir svarīgi.

Nevajag uzvelt atbildību uz citiem, ir svarīgi saprast savu atbildību (vai aizbilstamā atbildību) iestājušos notikumos.

Jūs piesaucat ar tādiem vārdiem:

„Es piesaucu Galaktikas Karmas Padomi. Es lūdzu izdzirdēt manu lūgumu.”

Izklāstiet lūgumu un centieties sajust (un pēc tam saprast to, ko sajutāt), kā jums tika atbildēts.

Tiesnešu valoda ir enerģētiska, tāpēc galva neko saprast patstāvīgi nevarēs. Jūsu ķermenis un jūsu sešas, septiņas maņas jums vairāk palīdzēs atbildes pieņemšanā.

Ja atbilde bija pozitīva, jūs to sajutīsiet kā atslābināšanos, gaismu, siltumu un nomierināšanos. Kāds var saprast arī citādā veidā, ja viņa gaismas valoda jau ir attīstīta.

Ja ir atteikts, tad jūs sajutīsiet zināmu nelielu pretestību, saspiešanu, tādu pašu, kādu mēs jūtam, piemēram, pie atteikuma mūsu lūgumam mūsu realitātē.

Man jau ir plaša prakse saziņā ar Galaktikas Karmas Padomi. Jūs varat arī griezties pēc konsultācijas pie manis, griežoties pie vietnes sanatkumara.ru.

Jūsu Natālija Koteļņikova

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2016., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe