KARMA UN MŪSU DZIMTA

1. Dzimtas egregors

Pašlaik Krievijas telpā ir daudz dzimtas zinātnes semināru un grāmatu, kur tiek aplūkotas ģimenes programmas, kuras tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi ar ģenētikas palīdzību. Bet tajās netiek runāts, ka ietekme tiek nodota kā kvantu viļņa līmenī, tā arī ar ģenētiskā lauka – egregora – elektromagnētiskās ietekmes palīdzību. Zinātnieki ir atklājuši un apstiprinājuši kvantu ietekmi uz cilvēka ģenētiku. Ir Frenka Kinslova (Frank Kinslow) kvantu ārstēšanas sistēma, un ir Pjotra Garjajeva (Петр Гаряев) kvantu ģenētikas teorija. Garjajevs raksta: „Eksperimenti parādīja, ka ģenētiskais aparāts nav pašpietiekama sistēma. Eksistē ārējā ģenētiskā informācija, kura nāk no Augstākā Saprāta.” Tālāk viņš norāda, ka „...nav izpratnes par mūsu ģenētiskā aparāta funkcijām, kuras tiek realizētas caur mūsu hromosomu tā saukto „atkritumu” jeb „egoistisko” DNS. Un šo „atkritumu” ir ne vairāk un ne mazāk – 99% no visas mūsu DNS. Ir grūti stādīties priekšā, ka cilvēka galvenā informācijas struktūra, viņa genoms, gandrīz par 100% ir „egoistiskie atkritumi”, kuri rūpējas tikai par saglabāšanos mūsu hromosomās un ne ar ko noderīgu nenodarbojas. Tieši tā arī saprot šīs funkcijas oficiālā ģenētika un molekulārā bioloģija. Tiesa, ir parādījušās versijas par šīs DNS lomu. Piemēram, kā par vīrusa inficētas DNS „kapsētu” vai kā par celtniecības materiālu ģenētiskajam (olbaltumvielu) kodam, kurš sastāda 1% no visas DNS. Taču šīs versijas ir naivas.

Mēs esam attīstījuši jaunu virzienu bioloģijā, ģenētikā un medicīnā, kurš šos mūsu DNS 99% izskaidro no fizikas lauku un lingvistikas pozīcijām, un genomu uzlūkojam kā kvantu bio-datoru, kurā olbaltumvielu kods ir tikai maza, taču būtiska viņa funkciju daļa. Mēs domājam un pierādām, ka kvantu bio-datora galvenās funkcijas ir polarizēti- hologrāfisks (spina-torsionu) ieraksts un ģenētiski-metaboliskās informācijas glabāšana, tās kvantu-nelokāla momentāna „pārraide” starp šūnām ar mērķi stratēģiski vadīt visa organisma bioķīmiju un fizioloģiju, un citas funkcijas.”

 16 05 16

XX gadsimta austriešu pētnieks P. Veiss (Paul Weiss) savos darbos domāja, ka apkārt embrijam jeb aizmetnim veidojas zināms lauks, kuru viņš nosauca par morfoģenētisku. Šim laukam pakļaujas pasīvās šūnas. Tas no šūnu materiāla it kā lipina atsevišķus orgānus un veselus organismus. Tieši morfoģenētiskais lauks nosaka atsevišķu šūnu veidošanās secību telpā un laikā. Pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados Veisa uzskatus attīstīja mūsu tautieši A.G. Gurvičs (А.Г. Гурвич) un N.K. Koļcovs (Н.К. Кольцов). Šajā virzienā pētījumi turpinās arī mūsu laikā, konkrēti, tos veic J.G. Simakovs (Ю.Г.Симаков). Pēdējā redakcijā morfoloģiskā lauka koncepcija izskatās sekojošā veidā.

„Organisma katrai šūnai piemīt individuāls morfoģenētisks lauks, kurš sevī nes visu informāciju par visu organismu un viņa attīstības programmas. Atsevišķo šūnu lauki apvienojas vienotā morfoģenētiskā laukā, kurš ietin un caurauž visu organismu, atrodas pastāvīgā saiknē ar katru šūnu un vada visas operācijas kā katras šūnas, tā arī visa organisma kopumā formēšanā un funkcionēšanā. Pēc šīs koncepcijas iedzimtības informācijas nesējs vairs nav šūnas kodols, bet viņas morfoģenētiskais lauks, un DNS tikai atspoguļo informāciju, kuru nes lauks. Morfoģenētiskais lauks pastāvīgi mainās, atspoguļojot organisma attīstības dinamiku. Tādejādi, morfoģenētisko lauku koncepcija tiek būvēta uz ārpusšūnas informācijas tēzi. Turklāt tiek domāts šī lauka „telpisks” raksturs, jo tam jāaptver organisma visas šūnas.”

(Avots: http://politikus.ru/articles/45991-morfogeneticheskie-polya-i-polya-soznaniya.html)

No šejienes mēs varam saprast, ka morfoģenētiskais lauks nes ne tikai cilvēka personīgo kodu, ģimenes informācijas kodu. Un, kā zināms, gaismas un elektromagnētiskie lauki ir atkarīgi no avota līmeņa, izmēra, vibrāciju frekvences, tas ir – atšķiras nevienādos lauku vai dimensiju līmeņos.

Pašlaik mēs neiedziļināsimies šo teoriju detaļās, mums galvenais ir saprast, ka ģimenes egregors pārraida savu kodu uz ģimenes pārstāvjiem, uz bioloģiskajiem radiniekiem caur viļņu ietekmi.

Un tiešām, lai kā mēs necenšamies dzīvot „ne tā, kā vecāki”, kaut kur nepieņemot viņu uzvedību vai reizēm izlemjot dzīvot vispār citādi, tas, kā likums, ne pārāk izdodas. Tāpēc ka mēs mantojam to, kas nemanāmi, bez tiešas iedarbības un tieša piemēra ir ienācis mūsos kā uzvedības, runas maniere, enerģētika, raksturs, domāšanas un uzvedības paņēmieni, uzskati par pretējo dzimumu, izdzīvošanas veids, briesmu kods un tā tālāk. Mūsu finansu uzskati bieži ir saistīti ar ģimenes uzskatu paraugu par naudu. Mūsu bērni tiek audzināti tāpat, kā mūs audzināja vecāki. Un ja mēs kaut ko mainām, tas visdrīzāk ir tīri ārēji un tikai vienīgi par dažiem procentiem.

Tāpēc visa dzimtas zinātne ir uzbūvēta uz tā, kā jāpieņem, jāpiedod, augstu jāvērtē un jāciena katrs ģimenes loceklis, neskatoties uz viņa dažreiz negatīvo ietekmi uz ģimeni un apkārtējiem. Katram cilvēkam dzimtā ir jāieņem sava vieta, uz kuru viņš ir atnācis, un mūsu uzdevums ir nevis nosodīt, bet atzīt viņa lomu ģimenē un piedot viņam neglītu uzvedību vai rīcību.

Zemes fiziskā (bioloģiskā) dzimta ietekmē cilvēku ne tik daudz pēc ģenētiskā koda, cik caur ģimenes egregoru, caur egregoriālu morfoģenētisku veidojumu, kurš aptver praktiski visus ģimenes pārstāvjus un nes izdzīvošanas un labklājības pieredzi.

 

2. Iziešana no karmiskām attiecībām

Nesākšu iedziļināties visās dzimtas zinātnes detaļās, kaut gan arī nesākšu noliegt dzimtas ietekmes uz cilvēku likteņiem visu dabu. Atvēršu vēl vienu jaunu karmisku zināšanu lappusīti.

Uz šodienu ir cilvēki, un viņu jau ir diezgan daudz, kuri jau praktiski ir izgājuši no vecajām karmiskajām attiecībām – attiecībām, kuras ved pie problēmu atkārtošanās, pie atgriezeniskās saiknes ar pagājušām dzīvēm. Tādi cilvēki ir uzsākuši karmas nākamā līmeņa realizāciju, vibrāciju ziņā izgājuši no daudzām kvantu ietekmēm un pārgājuši uz karmisko attiecību nākamo līmeni. Mēs esam izgājuši no paša apakšējā karmas uzdevumu slāņa, pacēlušies uz citiem Apziņas līmeņiem, un tagad mums pašiem ir milzīga kvantu (morfoģenētiska) ietekme uz savu dzimtu kā dzimtas transformatoriem. Mūsu uzdevums – tas ir apzināties un saprast, kas no tā seko. Kā mēs izgājām no zemes duālā cilvēka karmas, tāpat mēs izgājām no dzimtas egregora ietekmes.

Atkārtoju: mēs izejam no zemes karmas, kura ir tieši saistīta ar zemes dzimtu, ar dzimteni, tas ir – dzimšanas vietu un laiku. Vārdu saknes ir vienas un tās pašas – dzimta, dzimtene, dzimšana.

 

3. Ietekme uz dzimtu un planētu

Izmainot un apskaidrojot savu apziņu, mēs ne tikai izmainām personīgo likteni jeb karmu, ietekmējam ģimeni un dzimtu, bet sākam savu iedarbību arī citos – visas planētas – ietvaros.

Vēdas apgalvo, ka cilvēks, kurš nodarbojas ar garīgām praksēm (nevis interesējas, bet praktizē), reāli atbrīvo no grēkiem 21 paaudzi savu radinieku, kuri dzīvoja pirms viņa, un tādu pašu skaitu paaudžu, kuras dzīvos pēc viņa.

Kāpēc viņš dzimtu ietekmē tādā veidā? Tā ir viņa apskaidrība un Kristus-apziņa, kuras darbojas un morfoģenētiski ietekmē zemes ģimenes egregoru.

Katrs ģimenes cilvēks ienes savu ietekmi un pieredzi kopīgajā dzimtas egregorā. Viņam pašam ir jāiziet savas karmas mācības, un nevienam nav tiesības tās atņemt un kaut darīt viņa vietā pa savam. Mēs tikai ietekmējam ar savu uzvedību, domām, enerģētiku un karmu.

 

4. Kā mēs būvējam dzīvi? Vai mēs izvēlamies likteni?

Protams, pirms inkarnācijas, pirms kārtējā iemiesojuma mēs būvējam plānus, scenāriju ar karmas grupu, kura mūs pavadīs šajā dzīvē. Šis scenārijs paredz daudz izvēļu, variantu un dažreiz pat noviržu no scenārija. Tādejādi, mēs izejam uz jaunradi, izvēloties kaut ko savu, dažreiz pretrunā ar grupas plāniem. Tas ne tikai netiek nosodīts, bet tiek uzlūkots kā radīšanas akts, dzimtā nepazīstams.

Mēs iespēju robežās izvēlamies ģimeni, vecākus pēc viņu morfoģenētikas, pēc DNS ģenētiskā koda, pie piederības tam fiziskā ķermeņa attīstības raksturam, kur izveidosies tie apstākļi un liktenis, kurš vedīs pie mūsu dvēseles plānu vislabākā izpildījuma.

Mēs varam papildināt sava dvēseles mentālā aspekta enerģētiskos un intelektuālos „robus”, dvēseles astrālā aspekta līdz galam neattīstītās jūtas un aizvākt izkropļojumus visos aspektos attīrīšanai, apskaidrošanai un maksimālā karmas spēka izstrādāšanai. Un no mūsu cilvēka fiziskā aspekta ir atkarīgs ļoti daudz kas – kā personīgajā ceļā, tā arī mūsu daudzdimensionalitātē.

 

5. Garīgais vakuums

Kad mēs izejam no dzimtas, izveidojas sava veida garīgs vakuums, kurš pēc idejas būs jāpiepilda citiem ģimenes pārstāvjiem. Par to brīdināja Skolotāji. Par to zina dzimtas zinātne.

Mans Skolotājs Šri Juktešvars vēstīja (manā rakstā „Karma – dvēseles uzdevumi[1]”):

„Kas ir svarīgi tādiem kā tu?

Jūsu uzdevums – iziet no dzimtas programmas tā, lai nenestu dzimtai nelabojamu kaitējumu. Jūs izejat no spēles un vairs neplānojat atnākt uz jebkādu zemes dzimtu. Uz nevienu no dzimtām, kurās jūs esat inkarnējušies.

Kas no jums atliek? Vakuums no jūsu izzušanas no Zemes plāniem. Pirms tam ir jāiztīra Dzimta un jāizdara viss no jums atkarīgais, lai līdz ar jūsu aiziešanu neviens neciestu.

Karma planētas mērogos – tie nav personiskie uzdevumi. Viss, ko cilvēki sastrādā, ir dzīves uz planētas vispārējā prakse. Kā izdzīvot, kā cīnīties par labāko kumosu, kā uzvarēt vājo, kā iegūt brīvību, kas tas ir – brīvība, kā nebūt atkarīgam no apstākļiem un tā tālāk. To visu sastrādā visi uz planētas un, tēlaini runājot, salej planētas informācijas slāņa kopējā katlā.

Bet jūs, izejot no planētas informācijas slāņa uz citu informācijas plānu, ņemat sev līdzi nospiedumu, vispārējās pieredzes daļu, aiznesot sev līdzi viedumu, kā saglabāt dzīvi, baudīt dzīvi, atbrīvoties no viena vispārējo attiecību varenības gūsta, pārejat uz citu slāni vai plānu, uz citu kopatkarību un kopienu, ar savu dzīvesveidu un noteikumiem, ar saviem dzīves paradigmas un dvēseles atbrīvošanās koncepciju priekšstatiem.

Un tas skaitās negatīvi dzimtai. Lai iziešana būtu nesāpīga, sava „Es” vietā mēs varam atstāt labus darbus ģimenes labumam, gaišu piemiņu ģimenē.

Kā iziet no dzimtas programmas, lai nenestu dzimtai nelabojamu nelaimi?

Atstāt maksimāli gaišas pēdas ar visu savu dzīvi. Tādā veidā izvilkt savu dzimtu uz citu gaismas un apziņas līmeni. Aizejot no planētas, atstāt pēc sevis uz Zemes zināšanu un velšu, izdziedinātu likteņu un dzimtas piemiņas bagāžu.

Bet kā tas palīdzēs atdalīties no dzimtas ķēdes posmiem?

Atceries, kādas pēdas es atstāju uz Zemes. Paņemot sev līdzi savas dzīves enerģijas, es atstāju gaišu piemiņu un daudz informācijas, mācību, mīlestību. Es no planētas izgāju ar plusu.

Vai tu vari teikt, ka tu „izķēdēji” savu posmu no dzimtas ķēdes?

Jā, es aizgāju kā uzvarētājs un neatstāju pēc sevis vakuumu.”

 

6. Mūsu ietekme uz dzimtu

Kā mēs zinām no dzimtas zinātnes, dzimtā ir tā sauktie dzimtas vai ģimenes „labākie cilvēki”, kuri dzimtu spēcīgi ietekmē ar savām garīgajām atklāsmēm un pūlēm. Viņi ir ģimenes vai dzimtas karmas pārveidotāji un izpircēji.

Piekrītiet, ka mēs pašā labākajā veidā deram šīm dzimtas lomām.

Mums vairs nevajag tikt skaidrībā ar lomām ģimenes egregorā un nodarboties ar dzimtu izstrādāšanu, jo mūsu ceļš automātiski uzrāda tik stipru ietekmi, ka palīdz dzimtai izdzīvot un nostāties uz kājām. Un mums tikai būtu tas jāapzinās un jāuzņemas atbildība par savu lomu zemes dzimtā.

Nav obligāti jātiekas ar savas dzimtas daudzajiem pārstāvjiem. Nav obligāti „jāpērk ārā” dzimtas karma. Vispār maz ir to, kas zina, kas tas tāds ir.

Un vēl jo vairāk nepalīdzēs nožēlošana par grēkiem, kurus pats neesi izdarījis.

Jūsu uzdevums – dzīvot un domāt tā, kā gribētos jūsu dzimtas Dibinātājiem, Glabātājiem un Turpinātājiem, būt tādiem un nākamo paaudzi audzināt tādā garā. Enerģētiski spēcīgi ietekmēt savu egregoru un palīdzēt savai ģimenei, apgaismojot un piepildot ar mīlestību morfoģenētisko lauku, kurš visiem ģimenes pārstāvjiem ir vienots.

Mēs varam uzrādīt tādu ietekmi arī turpmāk, neskatoties uz to rituālu, kuru mēs jums tagad veiksim.

Tagad mēs iziesim rituālu, kurā atvadīsimies no ģimenes, kurā mēs piedzimām šajā dzīvē, egregora.

 

7. Iziešanas no ģimenes egregora ietekmes rituāls

Meditācija

Atslābināšanās un sagatavošanās parastā, kā pirms jebkuras meditācijas.

Pēc tam jūs paceļaties (augšupceļat savu „Es”) uz savu mentālo aspektu.

(Kuri vēl nevar pacelties uz mentālo aspektu, tātad, jūs pagaidām no dzimtas neatvadāties, vēl neesat nobrieduši līdz tādai darbībai un varat ar mums visu darīt, bet saprotiet, ka tikai Kristus-apziņas cilvēki ir gatavi atvadīties no karmiskajām lomām ģimenē.)

Piesaucam Dvēseles Ģimeni un mūsu zemes dzimtu šajā dzīvē.

Mēs ar jums atrodamies dvēseles mentālā aspekta līmenī un visu ainu redzam gluži kā perspektīvā, no augšas.

Jūs atrodaties skaistā apvidū, kalnu un koku vidū. Spīd saule, gaiss ir kristālskaidrs. Daba ir piepildīta ar ziedošu pļavu aromātiem. Šī vieta jums ir nedaudz pazīstama...

Šeit ir sapulcējusies visa jūsu zemes dzimta.

Tieši uz zemes stāv gara, gara virtene no galdiem, pārklātiem ar galdautiem kā lielās kāzās. Pie galdiem ir krēsli, un uz tiem sēž jūsu šīs dzīves zemes dzimtas visi radinieki, visas lomas, visi amati ģimenes egregorā – gan Vecajie, gan Dzimtas Glabātāji, sievietes un vīrieši, Mantinieki un citas būtnes, kuras reiz bija cilvēki tālos laikos. Šeit pat blakus ir arī dzimtas pēcteči, arī sievietes un vīrieši. Viņi visi ir grezni tērpušies un skaisti, svinīgi un iedvesmoti, atbilstoši Ģimenes Svētku momentam.

Jūs priecājaties un smejaties, esat ļoti labi noskaņoti, jo šodien taču ir neparasta diena, šīs zemes Ģimenes Dzimta sapulcējas ļoti reti, īpašos gadījumos. Visi gaida Svētku galveno dalībnieku atnākšanu.

Atnāk Karmas Tiesneši, nepieciešami tāda procesa dalībnieki. Jūs varat viņus ieraudzīt vai iztēloties atbilstoši savai fantāzijai.

Sākas darbība, kura atgādina eksāmenu. Taču tā nemaz nav līdzīga tam, ko mēs zinām par zemes eksāmeniem. Visi priecājas un smejas, joko un atceras kaut ko uzjautrinošu, priecīgu un labu no savām dzīvēm. Skaļi smiekli un jautrība ir pārņēmusi visus dalībniekus, un viņi aizgūtnēm stāsta pašas smieklīgākās epizodes no dzimtas kopīgās dzīves.

Mēs liekam eksāmenu dzīves un pasaules priecīgā sajūtā, pozitīvā, dvēseles skaistumā, optimismā un dzīves mīlestībā. Tieši tas izceļ stipru un viedu dzimtu.

Mūsu karmas tiesneši kopā ar mums priecājas par dzīvi, smejas un klausās dažādus lieliskus gadījumus, kurus mēs, kā cilvēki, jau sen esam aizmirsuši, bet dažus atceras tie, kuri atbild par mums kā par dzimtu, tie ir Dzimtas Glabātāji un Vecajie.

(Pauze)

Dzimtas Vecajie no karmas Tiesnešiem saņem atbrīvošanu jums kā Dzimtas pārstāvim. Jūs zemu paklanāties visiem un ar pateicības vārdiem saņemat jūsu atbrīvošanu. Lūk, tā, jūsu rokās.

Tagad jūs apstaigājat visus radiniekus, kuri ieradušies uz svētkiem, un atceraties viņu vēsturi. Jūs atceraties visus savus senčus, viņu problēmas un viņu risinājumus.

(Pauze)

Jūs pat nedaudz esat pazīstami ar senčiem. Jūs skatāties savas šīs dzīves dzimtas nākotni un priecājaties kopā ar visiem, saprotot, ka nekad neviens nespēs apturēt pēctečus, kuri vienalga atnāks uz jūsu dzimtu un izdaiļos ar sevi jūsu ģimeni.

(Pauze)

Tagad atnāk jūsu senču Sargeņģeļi. Viņi atnes sev līdzi kādu Spēku, kura jums pagaidām nebija. Šis spēks ir saistīts ar jūsu pieaugšanu un apzinātu atbildību par savu tālāko likteni kā dzimtas absolventam. Jūs pārejat uz patstāvīgu dzīves ciklu, un visa ģimene jums pateicas par to lomu, kuru jūs nospēlējāt šajā dzīvē un palīdzējāt izslieties taisni ģimenei un senčiem. Jūs redzat, kā jūs viņiem palīdzējāt, godājot un augstu vērtējot visus savā dzimtā, saprotot, ka nav tumšā un gaišā, ka visas lomas ģimenes vēsturē ir nospēlējušas svarīgu lomu.

Dzimtas Sargeņģeļi apveltī jūs ar neparastu Karmas Spēku jauniem veikumiem, jaunā līmeņa uzdevumu pildīšanai. Jūs pieņemat, jūtot izmaiņas savā enerģētikā, un pateicaties.

Un tagad jūs esat brīvi no piederības ģimenes egregoram.

Jūs vairs neatrodat to krēslu, uz kura sēdējāt pie kopīgā galda. Tur sēž bērns, un vieta ir aizņemta. Viņš smejas un rotaļājas ar jums, mīlot un smejoties. Jauna dvēsele ir atnākusi uz jūsu dzimtas egregoru un sāk savu lielisko darbību kā dzimtas mantiniece.

Un jūs zināt, ka jūsu dzimta vienmēr lūgsies par jums un priecāsies par jūsu atnākšanu uz šo ģimeni.

Mēs beidzam meditāciju.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2016., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Karma – dvēseles uzdevumi uz Zemes. http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/844-karma-dveseles-uzdevumi-uz-zemes (Tulk. piezīme)