Print

Jūs radāt savu dzīvi

Jūsu pamata tonis

16 10 14

16.10.09.

„Pēc būtības jūs radāt savu dzīvi caur saviem priekšstatiem par sevi un realitātes dabu. Vēl to jūs varat saprast, iedomājoties, ka jūs radāt realitāti ar savām gaidām. Jūsu jūtu tonalitāte – tā ir jūsu emocionālā attieksme pret sevi pašu un dzīvi kopumā. Parasti no tās ir atkarīgi milzīgi jūsu pieredzes slāņi.

Tie veido kopējo emocionālo nokrāsu, kura raksturo visu, kas ar jums notiek. Jūs paši ar sevi notiekat. Jūsu emocionālās sajūtas bieži ir acumirklīgas, bet aiz tām stāv noteiktas jūtu īpašības, raksturīgas personīgi jums. Tās ir līdzīgas mūzikas pamata akordiem. Jūsu ikdienas jūtas var rasties un pazust, bet šie raksturīgie toņi ir neatņemams pamats.

Robertsa Dž. „Personīgās realitātes daba[1]

 

Katru rītu es pamostos to enerģiju iespaidota, kuras mani tajā brīdī aptver. Sakarā ar slimību es vairākas reizes pamodos vienā un tajā pašā sapnī, kamēr nesapratu, ka esmu iestrēgusi kaut kur pa ceļam. Tā kā es saprotu, ka formēju realitāti pati, es palūdzu maniem saules draugiem palīdzēt pārvarēt bloku. Tas pārgāja, un es sāku uzmanīgāk attiekties pret to, ar ko es pamostos.

Es sāku pastiprināti attīstīt savu piekto čakru, un šeit kļuva ļoti gaiši. Sāku arī emocionāli vērot pamošanās brīdi un formēt realitāti, kurā es gribu eksistēt šodien. Mans iekšējais Es vairākas reizes mācīja mani attīstīties un mainīt to pasauli, kura formējas manī miegā. Mēs varam to vadīt, uzmanīgi attiecoties pret to – ko es gribu?

Pievērsiet uzmanību, kādā gaismas un mīkstuma reģistrā jūs pamostaties. Var regulēt rīta noskaņu, vienkārši paaugstinot savas vibrācijas un apgaismojot pēcmiega stāvokli. Mūsos eksistē neaptverama enerģija un milzīgs radīšanas potenciāls. Mēs viegli varam iziet uz augstāku savu Es līmeni.

Un mūsu no rīta saformētās jūtas var dienas garumā kalpot mums par piemēru, kuram mēs gribam sekot, uzturot mūsos vajadzīgo stāvokli, neļaujot pakrist vai sekot negatīvi noskaņotiem cilvēkiem. Tā ir mūsu bāze, mūsu pamattonis, akords, kurš mūsos pastāvīgi skan un atkal un atkal dod noskaņojumu. Viņš palīdz mums pievērst uzmanību gaišiem toņiem, ignorējot tumšus, kaitinošus.

Jūs pēkšņi sapratīsiet, ka tas, kas kaitina citus, jūs absolūti neskar. Jūs vienkārši neievērojat šos negatīvus – skaņas, tēlus un jūtas. Jūsu realitātē šie kairinātāji ir tālu, un neviens netraucē saglabāt iekšējo mieru un burvīgo iekšējo noskaņu.

Protams, jūs joprojām esat dzīvs cilvēks, un arī jūs var „caursist”. Bet tas ir arvien retāk un retāk, jo jūs emocionāli eksistējat PĀR… augstāk pēc vibrācijām, un daudz kas pārstāj jūs satraukt…

 

„…sajūtas tonis – tā ir kustība un audekls, celtniecības materiāls, – jūsu enerģijas daļa, kura iet fiziskajai pieredzei. Tā ieplūst tajā, kas jūs esat kā fiziska būtne, un materializē jūs sezonu, telpas, miesas un laika pasaulē. Taču tās avots ir absolūti neatkarīgs no pasaules, kura jums ir pazīstama.

Kad jūs iemācīsieties just savus iekšējos toņus, tad sapratīsiet viņu spēku, enerģiju un nemainību. Un tad zināmā mērā spēsiet sekot viņiem eksistences dziļajās realitātēs.

Fiziskās dzīves neticamais emocionālais spēks, daudzveidība un diženums ir jūtu iekšējā toņa materiālais iemiesojums. Viņš caurauž visu, kas notiek jūsu dzīvē, tas ir vispārējais iekšējais virziens, uztveres kvalitāte. Viņš piepilda un apgaismo jūsu dzīves atsevišķus aspektus un daudzējādā ziņā nosaka pamata subjektīvo vidi, kurā jūs mītat. (...)

Jūtu tonis – tā ir jūsu pašizpausme tīras enerģijas veidā, kura veido jūsu individualitāti, dara jūs par “jums”, dod jums nekļūdīgi atpazīstamu personību, kura ir absolūti unikāla.

Šī enerģija nāk no ESĪBAS centra, no Visa Esošā, un ir bezgalīga dzīves spēka avots. Tā ir Esība, Esība jūsos.”

Robertsa Dž. „Personīgās realitātes daba”

 

Mēs no meditāciju un tikšanās ar Augstākajiem Spēkiem pieredzes zinām, ka Esība – tā ir mūsu Dvēseles izpausme. Izejot uz Dvēseles līmeni, uz ugunīgo plānu, mēs saduramies ar to, ka šeit nav mūsu pastāvīgo jūtu un domu, mērķa un nodoma, kņadas un ikdienas vēlmes, atstājot mūsos sajūtu par globalitāti un dzīvīgumu, un Vispārējo Vienoto Eksistenci – bezgalībā un mūžībā, bet pareizāk, apziņas beztelpas un bezlaika stāvoklī.

Lūk, tieši šeit atrast mūsu Personības-Dvēseles pamata toni lūdz Sets, kura mācības citātus es šeit sniedzu. Šeit mūsu Personība Es ir tajā veidā, kurā mūsu īpatnības atrodas tīrā veidā... Šeit ir dziļie Nataša, Ivans, Jānis un Terēze... Bet viņi ir milzīgi un mūžīgi...

Mēs varam koriģēt savu pamata toni un slēptās jūtas, saskaņojot mūsu vajadzības ar Augstāko Es, kā es noregulēju savas “apspiestās” emocijas ar Sanatu Kumaru. Un patiešām, šīs negatīvās, no dienas apziņas slēptās jūtas pārstāja mani apmeklēt. Dvēsele nodibinājās miers. Mans priekšstats par realitātes dabu izmainījās uz labo pusi. Manas gaidas no dzīves atkal iekrāsojās siltos toņos.

Mēs vienas jūtas varam nomainīt ar citām teta-meditācijas stāvoklī pirms miega vai pēc pamošanās, paaugstinot Personības saskaņotības ar cilvēka apziņu līmeni.

Mēs varam lūgt palīdzību un saņemt to no mūsu Palīgiem un Draugiem, no mūsu Dvēseles un Augstākajiem Es. Ir svarīgi apzināties un konkrēti lūgt to, kas nepieciešams.

Un vēl – labi saprast, no kā uz ko es attīstu savu Personību. Un tādēļ vajag saprast šo savu pamata personīgo toni, izjust viņu Personībā un viņa izpausmi fiziskajā realitātē. Viņš sastāv no visām emocijām, izstrādātām visās dzīvēs visos laikos. Viņš sastāv no visu dzīvju misijām un uzdevumiem. Viņš mums palīdz vai traucē iet uz mērķiem. Viņš skan vienmēr, tas ir bāzes tonis, un viņu ir grūti sevī izdzirdēt. Taču, kad viņš mainās, koriģējas, te nu mēs varam viņu izjust...

Un vēl – viņš ir bērnišķīgi naivs un tīrs – šis tonis...

 

Pievienots 14.10.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/vi-sozdaete-svoiu-zhizn

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Jane Roberts; Джейн Робертс. http://www.koob.ru/roberts_j/ (Tulk. piezīme)