Dvēsele Diženās Dievietes līmenī

16 10 01 02

Turpinām mūsu nodarbības. Nākamais jautājums, kuru mēs atklāsim, būs: kā Cilvēks Kosmiskais un viņa Dvēsele pārvēršas Diženās Dievietes līmenī.

Katrs Radītājs sapņo par Sevis turpināšanu un tādu, kā Viņš Pats, pavairošanu. Un manā līmenī Es radu Radītājus pēc Sevis līdzības. Dabiski, līdzības būtība nav ne ķermeņa formā, ne apziņā, ne dzīves praksē. Un kur ir mana līdzība ar maniem radījumiem?

Jūsu Būtība, izgājusi no manas radīšanas, ieiet manā apjomā un ir piesūcināta ar manām eksistences idejām, dzīves jēgu, dzīvesveidu, līdzību principos, sistēmās un redzējumā.

Visas manas saražotās būtnes var nest pilnīgi dažādas enerģijas, un viņām var piemist dažādas jēgas un uzdevums Veselajam, cilvēcisks un atšķirīgs no cilvēciskā, bet eksistēšanas manā apjomā kontekstā viņas ir Viengabalainas, izrietošas no mana Veseluma un turpinošas Mani visos Dzīves Principos.

Kā var saprast terminu Dzīves Princips?

Jūsu daudzimensionalitāte ir cilvēka būtnes Dzīves Princips. Mans Veselums ir Diženās Dievietes Dzīves Princips. Eksistēšana citos plānos bez laika un telpas – jums fiziskajiem tas ir jauns Dzīves Princips. Dzīves Princips savieno radītās būtnes uzdevumu, viņas dzīvesveidu, viņas realitāti, viņas pieredzi un dzīves un nāves ciklus.

Vai var teikt, ka Diženā Dieviete ir mūsu pats lielākais Veselums?

Tieši pie tā es arī tevi vedu. Kaut gan nevar teikt, ka jūs esat Manis daļa, bet Kopumā jūs esat radīti no manas enerģijas.

Un kāpēc nevar teikt, ka mēs esam Tevis daļa?

Vai tu vari teikt, ka tu esi mākoņa vai akmens daļa, ka tu esi ūdens vai uguns daļa?

Principā viņi ir manas daļas, kā stihijas un mana ķermeņa minerālā pasaule, bet es neesmu ne uguns daļa, ne ūdens vai mākoņa daļa.

Jēga ir skaidra?

Vēl dod uzvedni, skaidrāk.

Emergence (Имерджентность) – sastāvdaļu summa nav radušās Būtības galīgā īpašība. Un, ja ņem vērā, ka Es esmu sākuma daļa, bet jūs – beigu daļas, tad tas var skanēt tā: „Sākotnējais nav vienāda ar atvasināto, kā ķermeņa šūna nav vienāda ar cilvēku.”

Tagad jēga ir skaidrāka. Bet man vienmēr ir licies, ka Tu esi galīgā Būtne ar visu būtņu jēgām un uzdevumiem.

Tā arī ir, taču es nesavienoju sevī visus dzīves līmeņus visos plānos, bet tikai dvēseles un dvēseļu iedzīvināšana (одушевление). Es neietveru matēriju visā viņas daudzveidībā, bet tikai materiālu būtņu jēgu un saprātīgumu. Es vienlaikus esmu un neesmu jūs.

Var piemetināt, ka Cilvēks nav fiziskais ķermenis, bet daudzdimensionāla būtne, kura mīt Visā Esošajā?

Klau, atdalīsim jēdzienus Cilvēks Kosmiskais un Vispārējā Dvēsele. Vispārējā Dvēsele radīja savas daļas, dzemdināja jeb radīja sev tos, kas varēs vairāk nekā viņa.

Mēs radām sev mašīnas, kuras var vairāk nekā mēs.

Analoģija ir pilnīga. Ķermenis tad arī ir kāda pilntiesīga mašīna, dvēseles apvalks jeb mehānisms, kurā dvēsele var eksistēt dažādos blīvumos un plānos. Jūs esat pieraduši, ka mehānisms var būt tikai no neiedzīvinātas (неодушевленной) matērijas. Taču jūsu ģenētika stāv uz iedzīvinātu mehānismu, kuri līdzīgi jums, ražošanas sliekšņa.

Arī smalkajiem ķermeņiem ir līdzīgs uzdevums. Nevajag sevi uzskatīt par ķermeni.

Dvēsele iekļūst jeb cilvēcisko mehānismus, klātesot ķermeņos un piešķirot ķermeņa dzīvei to jēgu, kuru dvēsele ieliek konkrētajā dzīves stāstā. (Pēc analoģijas – cilvēks izmanto datoru dažādiem mērķiem.)

Un šī Dvēseles Klātbūtne vienas un tās pašas dzīves dažādos periodos, vienā un tajā pašā ķermenī, notiek dažādā veidā – te kā mazs fragments, te nomainot savu fragmentu uz nopietnāku klātbūtni, te aizejot dzīves beigās no ķermeņa, kurš pārstājis dot informāciju.

Kā Vispārējā Dvēsele ir izpausta cilvēkā?

Ļoti pastarpināti. Viņa vairāk piedalās zemes dvēseļu radīšanā un viņu piepildīšanā ar nozīmi, misiju šajā inkarnācijā, un iedzīvina saules dvēseles, būdama viņu Augstākais Es.

Vispārējā Dvēsele savieno Vienotās Dvēseles[1] sevī?

Jā, viņa dalās Vienotajās Dvēselēs, kuras ne tikai apklāj cilvēku, bet ir visu klašu dzīvo būtņu Vienotās Dvēseles.

Kā mums atšķirt zemes un saules dvēseles?

Ir vairākas Vispārējās saules Dvēseles Ss, kuras iemiesojas uz planētām. Saules Dvēsele sadala savu klātbūtni vienlaicīgi uz visām Ss planētām, fiziskajām, astrālajām un mentālajām.

Tieši uz tā rēķina cilvēkam ir daudzdimensionāla uzbūve.

Dvēsele izplata savus starus blīvuma dziļumā un caur dzīvju izdzīvošanu visos plānos:

– ņem informāciju,

– rada dzīves praksi,

– formē katras būtnes DNS un šūnu mutācijas,

– piepilda Dzīvības dziļo apzināšanos kopumā,

– formē apkopotus jēdzienus, likumus, dzīves noteikumus, eksistences sapratni un viedumu.

 

Rezultātā uz katras planētas ir Saules Dvēseļu Klātbūtne kā Dvēseles Zemes fragmenti?

Man ir grūti tev iedot Būtību sistēmiskās klātbūtnes lineāru sapratni. Viss Visā ir tas Princips, kur ir grūti sadalīt daļās un uz visiem laikiem.

Vispārējā Dvēsele nes Saules sistēmas attīstības programmu attiecībā uz jaunām radībām un viņu piepildīšanu ar eksistēšanas jēgām, detalizētākiem attīstības kodiem; viņai ir iedzīvināšanas un izmiesošanas paņēmieni; viņa realizē planetāro rasu virzīšanos pa kosmiskās attīstības pakāpēm; veic vispārējās pieredzes glabāšanu un tās pārveidošanu.

Vispārējā Dvēsele piepilda ar saviem fragmentiem Ss areālus, laikmetu pēc laikmeta mainot un bagātinot cilvēku rasu sējuma, dzīvās dzīvības veidu, ūdens principa un vispār dabiskās vides – realitāšu – mentālo piepildījumu, saprātīgumu un jēgu.

Kas tas ir – ūdens princips?

Bioloģiskā dzīvība uz planētas dzima ūdenī. Atmosfēra uz Zemes parādījās vēlāk. Dažām būtnēm līdz šim laikam nav vajadzīgs ne ūdens, ne atmosfēra. Piemēram, uz planētas un kosmosā tie ir akmeņi.

Pirms bioloģiskās dzīvības parādīšanās Vispārējā Dvēsele strādāja ar akmeni, ar viņa iedzīvināšanu un planetārās dzīves pieredzes vākšanu kā nepastarpinātam Gara pārstāvim matērijā. Viņa praktiski apguva matēriju, būdama Vienotais Iedzīvinošais Princips uz visas planētas.

Aiz planētas ietvariem norit vētraina dzīve, un tās areāli nav saistīti ar gaisu, bet ūdens ir klātesošs praktiski visur vienā vai otrā veidā.

Vai ir starpība starp Vispārējo Dvēseli un Vienoto Dvēseli?

Vienotās Dvēseles pieder Vispārējās Dvēseles fragmentiem. Vienotā Dvēsele savieno visas Būtības Saules sistēmā, ir visu dzīvo būtņu iedzīvinošais Princips.

Kāda ir Vispārējās Dvēseles galvenā kosmiskā uzdevuma būtība?

Šīs Dvēseles cilvēciskajā piepildījumā. Viņa savieno saprātīgas būtnes sevī un savā veidā viņas iedzīvina. Tieši tur ir saprātīgu un nesaprātīgu būtņu uzdevumu atšķirība.

 

Meditācijas laikā es pacēlos līdz Vispārējai Dvēselei un viņas misijai uz planētas. Noskaidrojas, ka dvēseles fragmenti (cilvēku dvēseles) nav atgriezušies viņu Dvēseļu Avota areālā, bet ir radījuši jaunu veidojumu – Saules Vienotību, kurš vibrāciju ziņā atrodas tajā pašā līmenī kā Dvēseļu Avots. Un pašlaik eksistē divi veidojumi – Saules Dvēsele un humanoīdu Saules Vienotība (Brālība).

Ir vēl dažādi veidojumi šajā līmenī. Jā, dvēsele – tā ir sēkla, aizmetnis, kurš izaug un rezultātā rada vēl dvēseles, paplašinot sevi un iedziļinoties attīstības procesā. Nav jēgas atgriezties Avotā, tāpēc ka attīstītu dvēseļu Avota un Vienotības funkcijas ir dažādas.

Vispārējās Dvēseles funkcijas ir vairošanās, telpu apgūšana, to piepildīšana ar iedzīvinātām būtnēm, dievišķīgām un attīstībā esošām, atbilstoši tai lomai un plānam, kur viņas plaukst un zeļ.

Saules Vienotības funkcijas ir pieredzes vākšana uz planētām un civilizējošā attīstības principa tālāka attīstība.

Kas tas ir – civilizējošais attīstības princips?

Grupveida, sociāls, kurš rada eksistēšanas materiālas pēdas – civilizācijas.

 

Pievienots 01.10.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/dusha-na-urovne-velikoy-bogini

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Natālijas Koteļņikovas komentārs e-pastā: “Šeit loģika ir tāda. Vispārējās Dvēseles, var viņas saukt par atmiskajiem aspektiem, ieinteresējās par Saules sistēmu un nolēma tur iemiesoties. Un rezultāts – iemiesotie fragmenti pēc tam savācas Vienotajā Dvēselē.” (Tulk. piezīme)