Debesu Tēva vārds

Maskavas semināra nobeigums 2016. gadā

16 09 30 05

Es piesaucu Debesu Tēvu, lūdzu pabeigt mūsu semināru Maskavā ar tavu vārdu, tavu apsveikumu.

Es vienmēr priecājos, kad jūs atceraties par mani, tāpēc ka ne tik bieži cilvēki par mani atceras.

Nav tā, ka Es skumstu pēc cilvēkiem, vienkārši, kad cilvēkā ir Tēvs, Veidotājs, Radītājs, cilvēks neiznīcina, nekaro, necīnās, un Es palīdzu viņam ar savām enerģijām, lai viņš pieņemtu savu dzīvi un būvētu to racionāli, viedi, tīri, skaistos centienos uz Gaismu, uz mīlestību, nevis uz tieksmi iznīcināt, pārkāpt, atriebties.

Es palīdzu viņam situācijās izvēlēties Gaismu un Mīlestību, rādu viņam visas cilvēku negatīvās rīcības otru pusi, lai viņam būtu vieglāk saprast un pieņemt, kas patiesībā stāv aiz visas negatīvās rīcības, aiz pārestībām un deformācijām.

Man gribētos aizklauvēties līdz jūsu sirdīm un palikt tur, lai jūs vienmēr pašā grūtākajā brīdī varētu balstīties uz manām enerģijām, atbalstu un mīlestību.

Pats lielākais Tēva sapnis ir savienoties ar savu bērnu un palīdzēt viņam iespēju robežās. Bet tādēļ dēlam vai meitai pašiem ir jāpalīdz šim savienojumam. Nevar būt savienojums uz vienu pusi.

Jums vienmēr tuva ir bijusi ideja, ka tas ir ļoti grūti – runāt ar Tēvu, just viņu, saprast un pat atbalstīt Tēvu. Tas rodas no tā, ka jūs ar saviem vecākiem ne pārāk labi uzturat sakarus un ne pārāk daudz mīlat tēvu un māti. Tā nu ir izveidojies jūsu sociālajā vidē, ka tas ir liels retums – liela mīlestība pret tēvu vai māti, diemžēl.

Es negribu būt tas Tēvs, kuru aizmirst, tikko kā putnēni izies no ligzdas. Es gribētu vienmēr pavadīt jūs jūsu dzīvē, dzemdēt kopā ar jums bērnus, audzināt viņus, pēc tam mazbērnus, un pavadīt jūs līdz kapam. Būt vienmēr ar jums, kā jūsu daļa – Viedā, Gaišā, Enerģiskā, Stiprā un jūsu dzīves galvenais balsts. Protams, es nevaru fiziski izmainīt jūsu pasauli, lai cik jūs mani nelūgtu. Es esmu bezspēcīgs uz Zemes, tāpēc ka šeit vara pieder cilvēkam, un Es varu radīt tikai kopīgu sapni, realitāti, kopīgu ideju, cilvēku sabiedrības attīstības virzienu, kurus iemieso dažādi Radītāji dažādos esības plānos, tajā skaitā arī cilvēki fiziskajā plānā.

Kas attiecas uz kariem, mēs jau runājām, ka tā iziet tumšās enerģijas, kurām kaut kur ir jāiziet, tas ir, tām ir jātiek aizvāktām no Zemes, un tādā veidā tās pašiznīcinās, kad tās karo.

Un pats pretīgākais ir, kad Tēvu paļā, neko par viņu nezinot, nejūtot, nesavienojoties, sūta pretenzijas, niknus izteikumus, neieredz, grauj baznīcas Dieva Vārdā un atņem dzīvības cilvēkiem, kuri varētu ilgi un laimīgi dzīvot.

Es esmu arī šajos cilvēkos: gan tajos, kuri nogalina, gan tajos, kurus nogalina. Tā ir mana pieredze, kuru Es gribētu izmainīt. Un Man patiesībā nav vienalga, ko izjūt mani bērni, kā viņi cieš, kā viņi dusmojas, kā viņi degradē un krīt vibrācijās, intelektā, fiziskajā stāvoklī, pakāpeniski mirstot. Es, protams, gribētu laimīgu dzīvi visiem maniem bērniem, saskaņu, mīlestību un centienus uz pavisam cietām lietām – nemateriālām.

Man gribētos, lai jūs kļūtu Dieva Bērni – kā jūs saprotat, tas ir, maigi eņģeļi, kuri saprot cits citu, pieņem, palīdz, un Man gribētos ielikt šīs programmas jūsos, tajos, kuri ir ieguvuši informāciju par augšupcelšanos, kuri apzināti savus mentālos uzstādījumus virza uz Kristus-apziņas slāni un augstāku apziņu, lai jūs arvien vairāk un vairāk apgaismotu šos slāņus, dotu iespēju caur Kristus-apziņu iedarboties uz visiem pārējiem cilvēka apziņas slāņiem, kuri ir pakļauti Kristus-apziņai.

Esiet laimīgi, mani bērni, iemācieties būt laimīgi, katrs savā dzīvē. Tā ir jūsu izvēle, jūs vai nu sevi apzināti vedat uz laimi un saprotat, kādus soļus jūs varat spert, lai būtu vēl veselīgāki, vēl brīvāki, vēl laimīgāki, vai arī arvien vairāk paverdzinājaties un ejat pavadā reklāmai, medicīnai, zemas kvalitātes cilvēkiem, kuri arī var būt ap jums.

Vienmēr izvēlēties savu apkārtni, vienmēr izvēlieties informāciju, kuru jūs iegūstat no interneta, no grāmatām un ar kuru piepildāt savas šūnas.

Vienmēr jūtiet Mani sevī, un Es jums došu uzvedni, vai jūs darāt to, ko vajag jūsu dvēselei, un cik saprātīgi ir tas, ko jūs izvēlaties šajā momentā. Biežāk vērsieties pie Manis, un Es jums palīdzēšu. Un es ļoti mīlu jūs, mani bērni.

Vienmēr ziniet, ka ir pati galvenā mīlošā būtne, kura pieņem jūs jebkurā veidā, neatkarīgi no jūsu stāvokļa, neatkarīgi no jūsu veselības, jūs varat pat būt tuvu nāvei, bet jūs zināt, ka ir būtne, kura ir jūsu iekšienē... mīl jūs līdz galam... jebkuram.

Palieku ar jums uz visiem laikiem. Jūsu Debesu Tēvs.

 

Pievienots 30.09.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/slovo-ottsa-nebesnogo

Tulkoja Jānis Oppe