Cilvēka emociju spēks, cilvēka vibrāciju augstums un nodoma varenība

16 07 29 01

Kāpēc mūsu nodomi-vēlmes nepiepildās

 

Seminārs „Apzināta nodoma apbrīnojamais spēks” mums atbild uz pašiem galvenajiem dzīves jautājumiem – kāpēc mūsu nodomi-vēlmes nepiepildās. Gribam, lūdzam, vēlamies, kārojam, un dažreiz izdodas, bet dažreiz nē. Visiem dažādi. Kāds sasniedz, sagraujot visus šķēršļus, kāds iegūst gandrīz bez pūlēm, bet kāds ķepurojas un iestrēgst, nogurst un vienkārši nolaiž rokas cerībā iekārtot savu dzīvi tā, kā gribas.

Kā sasniegt dzīves apstākļu uzlabošanos?

Kas ir mūsu piepildījušos vēlēšanos pamatā?

Kāpēc kādam viss izdodas, bet kādam nē?

Visa lieta ir tā vibrācijās, kas ir jūsu iekšienē. Visums dod jums nevis to, ko jūs gribat, nevis to, kas jums vajadzīgs, bet to, ko jūs pievelkat ar to, kas ir jūsu iekšienē. Tas ir Pievilkšanas Likums.

Jūs pievelkat visus un visu pēc savām vibrācijām. Jūs dzīvojat savā vibrāciju līmenī. Katrā vibrāciju līmenī ir sava apkārtne, savas vēlēšanās, sava karma un sava varenība, un varenība pieaug no tā, kur jūs atrodaties vibrāciju skalā.

Ja jūs pārejat dzīvot citās vibrācijās, dzīve uzlabojas.

 

Bet kā atpazīt savas vibrācijas?

Kā atšķirt, kādā līmenī jūs esat?

Kā kļūt varenākam?

 

Emocijas ir vibrāciju jūsu iekšienē rādītāji. Emocijas, kuras jūs izjūtat un bieži pat neapzināties.

Ko tu nupat padomāji?

Un kas? Tas nav priekš manis... (pašierobežojums, skaudība).

Ko tu nupat teici?

Nu neko īpašu! Nu, padomā, teicu, ka diezin vai man tas izdosies... (vilšanās, vājums, nevēlēšanās izdarīt mēģinājumu).

Ko tu iedves bērnam?

Sēdi klusu, un lai es tevi neredzētu! (naids, niknums).

Kādas jūtas šie cilvēki izjūt ikdienā? Augstas emocijas vai zemas?

 

Tāpēc ka tieši emocijas mums dod sapratni par mūsu vibrāciju plānu un realitāti, kurā mēs eksistējam. Jūtas un emocijas, par kurām mēs neaizdomājamies, bieži neapzināmies, un mums liekas, ka „nekas briesmīgs”, es taču „īstenībā tā nedomāju/nejūtu”.

 

Atgādināšu, ka tieši realitātes nomaiņa uz tādu, kurai ir augstākas vibrācijas, palīdz mums iziet uz misiju, izmainīt karmu, pacelt apziņu, radīt teicamas attiecības ar cilvēkiem, aiziet no slimībām, apzināties sevi kā daudzdimensionālu būtību. Ne tikai izlasīt par to vai izdzirdēt, bet sajust un pieņemt ar visu sirdi. Izpildīt. Izdarīt. Iemiesot.

 

2015. gada oktobrī es sāku vadīt Sanata Kumaras Skolu internetā, vebināros. Un mēs to visu sadalīsim „pa gabaliņiem” un saņemsim instrukcijas, kā sevi notīrīt un pacelt pa vibrācijām, un kā iziet uz misiju, izmainīt karmu, pacelt apziņu, radīt teicamas attiecības ar cilvēkiem, aiziet no slimībām, apzināties sevi kā daudzdimensionālu būtību.

Aicinu jūs uz Sanata Kumaras Skolas nodarbībām, unikālu skolu, Augšupcelto Valdnieku radītu caur čenelingu, caur Sanata Kumaras kanālu, caur vibrāciju un apziņas pacelšanas praksēm.

 

Kā attiecas apziņa un vibrācijas?

 

Augstas cilvēka vibrācijas – tā, ja var tā teikt, ir frekvence, ar kādu jūs vibrējat – vibrē jūsu ķermenis, šūnas, molekulas, atomi, viela, vienā vārdā – tā ir visu ķermeņu (fiziskā un smalko) vibrāciju enerģētiskā frekvence, piepildījums ar gaismu, kurš atbilst tādām lieliskām īpašībām un jūtām, kā mīlestība, pateicība, rāmums, kaislību neesamība, mierīgums, svētlaime, emociju neitrālums, liels spožums, saikne ar Augstāko Es (cik aktīvs jūsos ir jūsu Augstākais Es, smalko plānu iekšējā būtība, cik ērti viņai ir būt klātesošai jūsos attīrītā).

 

Bet apziņa atbilst atbildībai, cēloņu sapratnei, apzinātībai, saprātīgumam un misijai. Humānisms un mīlestība – augstas apziņas pazīmes. Cīņa un naids – zemas apziņas pazīmes.

Ne vienmēr apziņa un vibrācijas mēdz būt vienā frekvencē. Dažreiz cilvēks ir ļoti piepildīts ar gaismu, apskaidrots, bet atrodas Dieva verga stāvoklī, ir neapzinošs un atkarīgs no reliģijas, no dogmām un ierobežojumiem, ticējumiem, balstītiem uz bailēm. Bailes ar gaismu sader ne pārāk labi.

 

Var mirdzēt, bet vairīties no dzīves, dzīvot kā vientuļniekam, slēpties cellē vai alā, izvairīties no kārdinājumiem un kontaktiem ar cilvēkiem, ne par ko neatbildēt, izdzīvot un skaitīt lūgšanas.

Bet var būt ne tik attīrītam, bet dot cilvēkiem tik daudz prieka un laimes, tik daudz mīlestības, ka nekādas augstas vibrācijas to neaizstās.

 

Dr. Deivids R. Hokinss (David R. Hawkins)

16 07 29 02

 

Tieši emocijas ir dzīves un jūsu domu vibrāciju slāņu lakmusa papīriņš. Ar emociju pētīšanu tiešā veidā ir nodarbojies Deivids Hokinss, un es jau vairākas reizes esmu rakstīju un runājusi par to, ko viņš ir atklājis.

(Deivida Hokinsa grāmatas http://loveread.me/books.php?id_author=14278)

 

Dr. Deivids R. Hokinss (David R. Hawkins) – pazīstams pasniedzējs un speciālists domāšanas procesu jautājumos.

Amerikas psihiatru asociācijas Mūža loceklis, par psihiatru viņš sāka strādāt no 1952. gada.

Dr. Hokinss ir daudzu zinātnisku darbu un videokursu autors. Dr. Hokinsa milzīgā psihoterapeita un pasniedzēja pieredze ir atzīmēta biogrāfiskajā uzziņā „Kurš ir kas Amerikā”.

Dr. Hokinss ir Pirmrindas teorētisko pētījumu institūta rektors.

http://loveread.me/books.php?id_author=14278

Hokinss ir izstrādājis vairākas emociju skalas, kur ar kinezioloģisku testu palīdzību ir konstatējis emociju vibrāciju līmeni. Parasts cilvēks atrodas 200 vienību līmenī. Zemāk par 200 atrodas cilvēces lielākā daļa, kura dzīvo negatīvās emocijās un ņem no cilvēces enerģiju, un, konkrēti, 85% visu cilvēku. Visi līmeņi zemāk par 200 vājina enerģiju un neatbalsta viengabalainumu.

Skalas otrā galā pie atzīmes 700-1000 atrodas apskaidrība. Tas ir lielo, tādu kā Kristus, Krišna, Buda, līmenis.

Cilvēki sāk just pozitīvas emocijas, sasniedzot lepnības līmeni – 175, taču tas tomēr ir zemāk par 200.

(Tālāk – no Deivida Hokinsa grāmatas „Varenība pret Spēku” („Могущество против Силы”). Tulkojusi Anna Bulanova[1].)

Varenība pirmoreiz parādās drosmes līmenī – 200 vienību. Cilvēki, kuri atrodas šajā līmenī, atgriež pasaulē tikpat daudz enerģijas, cik paņem. Zemākos līmeņos cilvēku masas velk ārā enerģiju no sabiedrības, nekompensējot viņu.

Nākamajos līmeņos attīstās arvien augstākas jūtas, tādas, kā entuziasms, pieņemšana, mīlestība.

Mīlestība Hokinsa skatījumā – tas esības stāvoklis, īstenas laimes līmenis. Mēs šīs jūtas saprotam kā beznosacījuma mīlestību.

Cilvēka apziņa līmenis zemāk par 200 (190) svārstījās daudzus gadsimtus līdz negaidītam pacēlumam līdz šodienas līmenim 1980. gadu vidū. Tāpēc parādījās izdevība izvairīties no Nostradamusa pareģotā pasaules gala (šis pareģojums tika izdarīts laikā, kad cilvēku apziņa atradās līmenī zemāk par 200). Pastāvīga atrašanās līmenī zemāk par 200 ilga laika periodā pasaulei nozīmētu milzīga disbalansa rašanos, kurš neapšaubāmi novestu pie visas cilvēces iznīcināšanas.

Dažu cilvēku, kuri atrodas pašā augstākajā līmenī, varenība līdzsvaro masu vājumu.

1 cilvēks līmenī 300 līdzsvaro 90 000 cilvēku iedarbību, kuri atrodas zemāk par līmeni 200.

1 cilvēks līmenī 500 līdzsvaro 750 000 cilvēku iedarbību, kuri atrodas zemāk par līmeni 200.

1 cilvēks līmenī 700 līdzsvaro 70 miljonu cilvēku iedarbību, kuri atrodas zemāk par līmeni 200.

Citiem vārdiem, ja jūs, kā šīs pasaules līdz-radītājs, vibrējat līmenī 200 un augstāk, jūs palīdzat paaugstināt visas cilvēces apziņas līmeni un ienesat savu ieguldījumu labākas pasaules radīšanā visiem.

 

Hokinsa vibrāciju tabula

 

(Avots http://vibration.su/vus/)

Apziņas karte ir skala no 0 līdz 1000, kur katram enerģētikas līmenim atbilst noteikts skaitlis.

Virzoties no 0 līdz 1000, mainās cilvēka realitātes uztvere, no uztveres, balstītas uz bailēm, līdz uztverei, balstītai uz Mīlestību.

Pats augstākais stāvoklis, nesaduļķots ar pārliecībām un ticējumiem, ir Apskaidrības stāvoklis, līmenis 1000. Pašā apakšā – Kauna līmenis 20 balles. Šis stāvoklis ir tuvs nāvei, pilnīgs fiziskā un morālā pagrimuma stāvoklis.

Saskaņā ar šo karti cilvēces apziņa ir sadalīta līmeņos, katram atbilst dominējošā emocija un dzīves uztvere, kā arī katram līmenim ir pieejams noteiks enerģijas daudzums. Jo augstāk pa skalu mēs paceļamies, jo atbilstoši palielinās dzīves enerģijas daudzums, un dzīves uztvere mainās uz labāku pusi. Un, jo zemāk, jo atbilstoši zemāka ir mūsu enerģija un emocijas ir negatīvākas.

Vērtības kartē nav aritmētiskas, bet logaritmiskas, tas nozīmē, ka katrs enerģētikas līmenis paaugstinās ģeometriskā progresijā.

 

Hokinss raksta:

Es pamēģināju kvantitatīvi izteikt dažādu prakšu un darbības veidu ietekmi uz apziņas attīstību. Katrs zemāk uzskaitītais punkts – tas ir salīdzinošs radītājs, kuru mēra, bastoties uz vidusmēra cilvēku (kurš noteikts kā mūsdienu būtnes iešanas pāri 200 uz Hokinsa Skalas momentā). Šo vērtību optimālai parādīšanai tiek pieņemts, ka tās ir regulāras prakses, pilnīgi integrētas personībā un dzīvesveidā. Šķietama aktivitāte noteikti nepaaugstina frekvenci! Kad kāds punkts kļūst par iemaņu vai praksi, mēs to pielīdzinām maksimālā labuma gūšanai no pilnīgas meistarības sasniegšanas šajā jomā.

Visi šie faktori kopā nerada tiešu pielikumu, drīzāk tie rada sarežģītu ietekmi. Taču ir skaidrs, ka pastāvīga vibrācijas palielināšana līdz pat 500% ir pieejama ar prakšu pareizas kombinācijas centīgu iegaumēšanu un integrēšanu. To nevar sasniegt vienas nakts laikā, taču jūs sākat iegaumēt virkni punktu, jau aplūkojot pašu tabulu. Saskaņā ar Hokinsa Skalu skaitlis 500, pieskaitīts vidusmēra cilvēka parastajai vērtībai (200), dos 700.

Šo vērtību Hokinss definē kā patiesi augstākas apziņas sākumu.

ATCERIETIES: TĀS IR TIKAI REKOMENDĀCIJAS, NEVIS PANACEJA! Ir daudz grūtību, un visi mēs esam dažādi, tāpēc iespējamas personiskas variācijas.

Burti norāda uz ietekmes uz vibrācijas frekvenci svarīguma četriem līmeņiem: Ж – ārkārtīgi svarīgi, OB – ļoti svarīgi, B – svarīgi, A – alternatīvi.

 

1) Baudu gūšana: „Pats lielākais noslēpums – mēs atnācām šurp baudīt sevi”.

 

Laiks, pavadīts ar draugiem-domubiedriem - +90 (OB)

Kaislīgs hobijs - +120 (B)

Paceļošas skaņas/mūzika:

        a) Klausīšanās - +140 (OB)

        b) dalība - +150 (A)

        c) dziedāšana un pienācīgs darbs ar balsi - +140 (Ж)

 

2) Diēta un barošanās iemaņas: „Jūs esat tas, ko jūs ēdat”.

 

Barošanās ar pilnīgi naturāliem produktiem - +52 (Ж)

Pienācīgas vitamīnu piedevas - +100 (Ж)

Regulārs gavēnis, 1 diena nedēļā - +20 (OB)

Regulārs gavēnis, 2dienas nedēļā - +80 (OB)

Ķermeņa attīrīšana/detoksikācija/ķermeņa iekšēja tīrīšana - +140 (Ж)

Veģetārisms, noderīgi dārzeņi - +10 (A)

Dabīgi izaudzēti dārzeņi - +90 (A)

Stingrs veģetārisms - +70 (A)

 

3) Fiziski vingrinājumi: „Jūsu skafandra dzīves uzturēšana”.

 

Regulāras pastaigas - +15 (B)

Sporta nodarbības - +60 (B)

Dejas - +70 (A)

Nodarbības vingrošanas zālē - +50 (A)

Cīņas mākslas - +110 (A)

Joga - +120 (B)

 

4) Savstarpējās attiecības: „Izmēģinājumu poligons mūsu ticējumiem”.

 

Harmonija personiskajās savstarpējās attiecībās - +60 (Ж)

Harmonija profesionālajās/darba attiecībās - +110 (OB)

Ļaušana ieiet iekšienē personiskajiem līgumiem un problēmām - +80 (OB)

Regulāra tuvības kvalitāte mīlas attiecībās - +60 (B)

Nodarbošanās ar mīlestību, balstītu uz svētumu - +190 (A)

 

5) Enerģiju noskaņošana/izlīdzināšana/atjaunošana: „Dzīves degviela”.

 

Ķermeņa enerģiju regulāra harmonizēšana - +160 (OB)

Vadāma meditācija vibrāciju stāvokļa atjaunošanai - +150 (B)

Pienācīga psihiskā ķirurģija - +180 (Ж)

Sakaru ar augstākas vibrācijas avotu nodibināšana/uzturēšana - +180 (OB)

Ķermeņa negatīvā jonizācija sabalansēšanai ar pozitīvo jonizāciju, kuru izraisa piesārņojums, ķimikālijas, elektriski lauki utt. - +160 (OB)

Spriegumu/ķermeņa atmiņas atbrīvošana - +220 (OB)

Čakru un auras enerģiju harmonizēšana - +240 (Ж)

 

6) Ceļa un dzīves darbībā esošā filozofija: „Dzīves personiskais redzējums”.

 

Kaitējuma nedarīšana pasaulē - +170 (Ж)

Izvairīšanās no konkurējušām graujošām praksēm - +180 (Ж)

Atbrīvošanās no parāda - +160 (Ж)

Regulāra laika pavadīšana vienatnē ar sevi - +90 (Ж)

Laika pavadīšana vienatnē pie dabas - +220 (OB)

Laika pavadīšana svētās vietās (ar augstu enerģētiku) - +180 (A)

 

7) Darba apstākļi: „Kā mēs pavadām lielāko daļu laika”.

 

Atteikšanās no sīkmanīgas kņadas, piespiesti meklējot paņēmienu nopelnīt dzīvei - +170 (OB)

Radoša pieeja problēmām un rezultātiem - +110 (Ж)

Ir kustība uz priekšu - +80 (B)

Nebūt darbaholiķim - +120 (OB)

Darbs apstākļos, kuri atbilst dzīves standartiem - +90 (OB)

Darbs sevis labā - +105 (A)

 

8) Dzīves apstākļi: „Savas esības uzturēšana”.

 

Pārcelšanās no pilsētas - +60 (OB)

Optimālu apstākļu radīšana fiziskajai dzīvei - +140 (B)

Atbrīvošanās no piesaistes:

        a) Vietām un situācijām, kuras pazemina frekvenci - +80 (Ж)

        b) cilvēkiem ar zemu enerģiju, kuri pazemina frekvenci - +160 (Ж)

        c) negatīviem vai „bezjēdzīgiem” masu informācijas līdzekļiem - +200 (Ж)

Dzīve optimāli atbalstošā kopienā - +320 (B)

Elektriskā un magnētiskā piesārņojuma novēršana - +180 (Ж)

 

9) Garīgās prakses: „Garīgā un fiziskā balansēšana”.

 

Iziešana no dogmatiskiem ticējumiem, praktizētiem mehāniski - +150 (Ж)

Labu garīgu prakšu izvēle - +130 (Ж)

Lūgšana - +60 (B)

Piesaukšana - +90 (OB)

Lēmums - +110 (Ж)

Regulāra meditācija - +160 (A)

Pienācīgu grupu apmeklēšana/piedalīšanās uz garīgumu fokusētu grupu darbībā - +330 (Ж)

 

10) Augstāku spēju aktivizēšana: „Uz pilnīgi apzinošos cilvēku”.

 

Pilnīgi/relatīvi attīstīta intuīcija - +140 (Ж)

Kalpošana cilvēcei - +210 (OB)

Čenelings (visplašākajā nozīmē) - +440 (OB)

Lēcu izmantošana (redzēšanas tālumā veids) - +300 (Ж)

Dziednieciska darba prakse, balstīt uz enerģiju - +380 (Ж)

Izpauduma tehniku prakse - +240 (Ж)

 

Apkopojot rezultātus: augstāk teiktais attiecas uz ceļu, kā kļūt par varenu cilvēku un aktīvi atbrīvoties no vecās dualitātes, lai palīdzētu maksimālā pakāpē. Ja jūs pilnībā esat apguvuši savu varenību, esat izlīdzināti un dzīvojat pienācīgā apkārtējā vidē, ķermenis tiek godāts, bet dzīves problēmas efektīvi pārveidojas. Ar DZĪVES BAUDĪŠANU ir domāts vibrācijas paaugstināšanas potenciāls, kurš ved pie augstākas apziņas parādīšanās, nepieciešamas, lai spertu lielu soli uz priekšu. Tas ir nozīmīgs ceļojums, lai maksimizētu enerģiju, kuru jūs varat vadīt ar dzīvesveida palīdzību. Enerģijas maksimizēšanu pavada spējas, kuras atnāk kopā ar šo enerģiju un ir noteicošais faktors, lai atbrīvotos no Matricas – ar paplašinātu APZIŅU!

 

Sīkāk par nodoma varenību un emociju spēku mēs runājām seminārā „Apzināta nodoma apbrīnojamais spēks”, kur pētījām un apzinājāmies mūsu emociju vibrācijas un mācījāmies tās nolasīt un apzināties. Divi semināri no šī cikla jau ir pagājuši, trešais būs 2. augustā pulksten 18 pēc Maskavas laika.

 

Ja jūs ir ieinteresējusi semināra tēma, jūs varat pasūtīt tā pirmo un otro daļu, tas maksās 1400 rbļ., un trešo daļu jūs vēl varat paspēt noklausīties un iziet prakses kopā ar mums 2. augustā.

Viena semināra cena 1400 rbļ. bez ieraksta

un 1600 rbļ. ar ierakstu.

Pasūtīt: pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pievienots 29.07.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/sila-chelovecheskich-emotsiy

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.ru/stati/kak-mi-mozhem-pomoch-miru

Faktiski krievu valodā oficiāli izdotā grāmata saucas „Сила vs Насилие. Скрытые мотивы человеческих поступков” http://www.koob.ru/hawkins/power_vs (Tulk. piezīme)