Jaunas eksperta prasības

Jaunas eksperta prasības cilvēkiem, kuri pārgājuši augstā apziņas stāvoklī

16 07 24

16.07.22

1.   Godīgs visā.

2.   Apzinās savas domas un darbības, ir pamodināts.

3.   Cenšas pasaulei atnest augstāko apziņu un viņas īpašības – derīgumu un prieku, komfortu.

4.   Balstās uz tādiem pašiem cilvēkiem, Kristus-apziņas Kopību.

5.   Atrodas apskaidrības – saprāta tīrības, nepiesārņotības ar veltīgām un nevajadzīgām idejām – stāvoklī, netērē tām savu enerģiju.

6.  Cenšas būt neaizspriedumains visā – nesaduļķots, kristālskaidrs un saprotams, bez slēptas domas būt pirmajam un pašam galvenajam, pašam stiprākajam un pašam pareizākajam.

7.   Periodiski iziet savu smalko ķermeņu enerģētiskas tīrīšanas.

8    Emocijas ir neitrālas vai pozitīvas visā.

9.   Saprot, ka ir atnācis nepilnīgs un pieņem sevi tādu.

10. Pasaules nepilnība ir vispārēja iezīme. Nav nekā galīga un pilnīga nekur. Pats Radītājs pastāvīgi pilnveidojas un ar to dzīvo.

11. Augstākajos līmeņos pazūd cilvēciskā siltā un maigā mīlestība, un paliek augsts potenciāls, kurš prasa jūsu sevis atvēršanos tajā.

12. Pasaule ir neobjektīva un ir atkarīga no tā, ko jūs par viņu padomāsiet un kā sapratīsiet.

13. Cilvēka potenciāls ir ļoti augsts, daudz augstāks nekā Es Esmu Viss, Kas Esmu.

Tas aptver esības iekšējo bezgalību un paceļ uz pjedestāla pašu Dzīvi, Kāda Tā Ir.

14. Cilvēks ir aicināts apjēgt un cilvēciskot telpu ar savu prieku un radītāja domām, radot jaunas pasaules, derīgas visai cilvēcei.

15. Mēs visi esam vienota nedalāma Apziņas Struktūra, sastāvoša no apvalkiem un daļiņām, kurām ir saikne Vispārējās Apziņas Struktūras iekšienē.

16. Vispārējā Apziņa sastāv no dažādām Vienotībām, kuras apdzīvo Vispārējās Apziņas šūnas ar sevi, ar savu dzīves telpu un ticējumiem.

17. Vispārējā Apziņa attīstās pēc tiem pašiem likumiem kā cilvēka domāšana. Tie ir Visa Saiknes ar Visu, uzstādījumu Vienotības kopību iekšienē Likumi, uzdevuma un programmu atšķirība dažādām Kopībām un Visa un Visu saikne iestrāžu apmaiņai.

18. Pieredzes „nodošana” sastāv no apmaiņas informācijas līmenī, citam cita apmācības tajā, kas atklāts, un saprātīgas izmantošanas Vispārējam Labumam. Vispārējais Labums ir saprātīgas Būtnes kontroles Likums (ja tu nedarbojies vispārējam Labumam, tu vēl esi nesaprātīgs).

19. Personām, kuras ir nesaprātīgas, ir jāsastrādā saprātīgums tajā apziņas līmenī, kur tas ir līdzīgs viņiem, lai nesastrādātu negatīvas dvēsele īpašības.

20. Cilvēka atbildība visuma priekšā ir visa viņam no dabas dotā potenciāla izmantošanā un tā palielināšanā, jaunu datu un dzīves resursu izstrādāšanā kopības labā, bet ne par kaitējumu kādam, tajā skaitā arī sev.

21. Kategoriski paziņojam, ka saziņai ar Galaktisko Vienotību ir vajadzīgs miers visā pasaulē un uzstādījumi miermīlīgai pasaules visu potenciālu izmantošanai, Galaktikas labumam.

22. Gadījumā, ja Planētas Labums tiek izmantots citiem mērķiem, Zemei tiek radīts jauns Apkārtnes Vairogs (aizsegs).

23. Neatkarība vienmēr ir bijusi sodība kopībai un tās locekļiem. Atkritēji nebūvē un nenes pasaulei nekā noderīga, izņemot viņu kaitīguma (kā vīrusi) apzināšanos. Tikai Planetārās Vienotības pasaules varenības izmantošana vedīs jūs pie jūsu visuma pozitīva potenciāla.

24. Dalīšana šūnās un atsevišķās apziņās dod potenciāla izmantošanas dziļumu, taču aptumšo to ar individuāliem untumiem un apziņas bezīpašnieciskumu (vai perversumu). Jebkurš, kurš par labu savam pārākumam sāks izcelt sevi no kopības bez kalpošanas tai visiem spēkiem, sāks saprāta degradēšanās un grimšanas nabadzībā ceļu.

25. Katrai vispārējās kopības daļiņai ir atšķirība un uzdevums, taču tas viņai nedod tiesības būt īpaši godināmai vai pārspējošai citas daļiņas pēc būtības noteikumiem vai dabas.

26. Kad cilvēks sevi apzinās kā noderīgu citiem, viņš kļūs laimīgs un draugu atzīts. Un katram ir jābūt tādam.

27. Mēs neatlaidīgi iesakām būt piesardzīgiem ar citplanētu materiāla pētīšanu, jo tas nes citu matērijas uzdevumu un var nest kaitējumu jums un jūsu bērniem.

28. Laiks ir ciklisks, un tas, ko jūs uzskatāt kā pirms miljoniem gadu, pilnīgi var izrādīties jūsu nākotne.

29. Laika cilpa nedod jums iespēju justies kā jūsu pagātnes un nākotnes radītājiem un rada atkarības no visiem efektu, tajā skaitā arī no kopienas negatīvas attīstības. Jūs savienojoties varat darīt galu jūsu atkarības no kapitāla un varas iekārtai. Taču tas jāizdara jums pašiem, jāatrod paņēmiens un jāizšķiras reizi par visām reizēm.

30. Negaidiet atļaujas vai paziņojumus. Jūsu saprāts iziet brieduma pārbaudi Karmas Tiesa priekšā un tieši par to, kā jūs domājat un par ko izšķiraties.

31. Jums ir liels atbalsts visos miermīlīgos centienos un pasākumos.

32. Lai notiek tā!

 

Pievienots 24.07.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/novie-ekspertnie-trebovaniya

Tulkoja Jānis Oppe