Print

Augšupcelta cilvēka jaunie enerģētiskie centri

16 05 08 01

16.04.23.

Ievads

 

Dārgā Diženā Dieviete! Lūdzu tevi atnākt pie mums uz vebināru!

DD: Šodien mēs pārvadīsim jaunas enerģijas cilvēka centrālā staba, serdeņa enerģijas izdziedināšanai. Kā zināms, pa viņu nāk vairākas plūsmas: pirmā plūsma – no augšas uz leju, kuru jūs saucat par „dievišķās enerģijas plūsmu jeb Radītāja plūsmu”. Apakšējā plūsma nāk no planētas, uz kuras jūs dzīvojat. Vidējā jeb astrālā plūsma nāk šķērsām no priekšas uz aizmuguri, ieejot manipūrā no priekšas un izejot aizmugurē. Un ceturtā plūsma nāk no centra uz āru, tā ir mentālā jeb dzīvības plūsma – dzīvinošās enerģijas plūsma no Radītāja un Centra.

Mēs šodien sāksim pārvadīt un pastiprināt pēdējo plūsmu – no Centra uz ārpusi, uz āru no ķermeņa. Kas ir Centrs? No kurienes viņā enerģija?

Tā ir dzīvības plūsma, kura cilvēkam dota no dzimšanas un kura visus svarīgos centrus izvada no sevis augļa nobriešanas laikā.

Mēs runājam par anahātu, kā par cilvēka centru?

Tas ir pamodināta cilvēka garīgais centrs, bet Es runāju par jebkura nepamodināta cilvēka dzīvības spēku, par viņa dzīvnieka enerģētisko komponenti, kura ļauj jums pārvietoties, nodarboties ar sportu, skriet, lēkt, dejot un dzemdēt bērnus. Šis svarīgais centrs – saules pinums, dod jums muskuļu, saišu sākotnējo spēku, vada mugurkaulu un visus dzīvei svarīgos orgānus. Viņš ir jūsu dzīvīguma pamats, un manipūras iekšienē jūs atradīsiet sava spēka, ķermeņa spēka, kustības enerģijas un ķermeniskā prāta centru.

Manipūras bojājums draud jums ar daudzām nepatikšanām, un sargājiet savu saules pinumu, kā acuraugu sargājiet.

Ko darīt, ja jūsu orgāni ir saslimuši manipūras rajonā?

Pastipriniet astrālo plūsmu (iet starp manipūru un anahātu no priekšas uz aizmuguri). Šodien arī mēs nonāksim pie šīm praksēm.

Bet sākumā mēs ar jums iziesim pa ķermeni un veiksim enerģētikas centru savdabīgu inventarizāciju, un vērsīsim uzmanību uz šūnu enerģiju.

Kāda starpība ir starp šūnu enerģiju un ķermenisko? Tie ir dažādi radīšanas līmeņi plūsmām, kuras vērpjas uz dažādām pusēm. Iekšējā, šūnu, plūsma iet pretēji pulksteņa rādītājam un vērpjas uz iekšu. Ārējā plūsma iet pulksteņa rādītāja virzienā un vērpjas uz āru. Tādejādi, ķermenī ir divi enerģētikas līmeņi – šūnu un ārējais, orgāniem piederošais.

Šodien mēs pacentīsimies atrast šīs plūsmas un identificēt viņas. Pēc tam pamēģināsim saprast, cik svarīgas ir šīs plūsmas un kā viņas pastiprināt vai pavājināt.

Vai mēs varam šīs plūsmas saukt par plusu un mīnusu?

Tikai nosacīti, bez emocijām, neduāli.

Mēs zinām, ka torsionu lauks ir iekārtots tādā veidā, ka katrs slānis iet uz pretējo pusi, it kā savērpjas. Ja, piemēram, vienam slānim augšā pluss, apakšā mīnuss, tad nākamajam slānim augšā mīnuss, apakšā pluss. Tāpēc var savienot šīs zināšanas par torsionu slāņiem un par to, ka mums ir iekšējais, šūnu slānis, un ārējais, kurš pieder nākamajam apziņas līmenim – orgāniem.

 

Vebinārs

 

Sākam ar atslābināšanos. Piesaucam Diženo Dievieti un lūdzam veikt ar mums sakaru seansu.

Pievēršu uzmanību, ka pierastās gaišās lielās plūsmas, kura nāk no augšas uz leju, šodien nav. Šodien viņu ir ļoti sarežģīti identificēt, tas ir tādēļ, lai mēs izjustu plūsmu no iekšienes uz āru, to, ko mums šodien solīja.

Pierastā enerģētika, Diženās Dievietes „portrets” vienalga ir klātesošs, nav tikai blīvās enerģētiskās plūsmas, kura parasti stāv kanālā.

Es jūtu, ka klusītiņām nāk viegls, ļoti gaišs pieslēgums no aizmugures sirds centrā. Lūdzam Ercenģeli Mihaēlu apklāt mūsu kanālu un neļaut notikt nekādiem nevajadzīgiem pieslēgumiem. Katrs atrodas savā individuālā kanālā, kurš sniedzas pie Augstākajiem Es un līdz Diženajai Dievietei.

Un, sākot no sirds centra, kurš jau ir iededzies, notiks mūsu citu centru ieslēgšana, no Centra uz ārpusi.

Pirmo uzmanību mēs veltīsim, protams, manipūrai jeb saules pinumam.

Nāk plūsma no sirds centra manipūrā, kura it kā modina viņu, atver, un viņa sāk mirdzēt. Katram viņa mirdz savādāk, kādam viņa ir skaista, milzīga, kādam vāja, maza un aizvērta. Lūdzam mūsu palīgiem atvērt mums manipūru, lai mēs varētu mierīgi šodien pastrādāt ar šiem diviem centriem, anahātu un manipūru. Starp viņām ir vēl plūsma, tā it kā ir uzgūlusies manipūrai mazlietiņ no augšas.

Mēs caurlūkojam šo centrālo plūsmu, tā arī ir pamodināta. Tā sākas pavisam netālu no ķermeņa, varbūt centimetrus 40 no viņa, un iet uz aizmuguri tādā pašā attālumā.

Tagad divi mūsu centri un šī plūsma organizē kaut kādu īpašu ķermeni. Man pat sagribējās iztaisnoties. Kā es saprotu, pašlaik šī plūsma iedarbojas uz orgāniem, kuri pieder trešajam centram, tas ir, aknas, nieres, aizkuņģa dziedzeris, liesa, žultspūslis, kuņģis. Tas viss sāk kaut kā mazlietiņ ierosināties.

Es lūdzu Diženajai Dievietei salīdzināt to enerģētisko centru, kuru mēs saņēmām, ar apakšējo katlu, tā saucamo apakšējo djaņ tjaņ. Mēs zinām, ka vēders (zemāk par nabu) arī ir tāds enerģētisks centrs, kur uzkrājas fiziskā enerģija. Un visas ķīniešu prakses – cigun, taiczi un citas, ir saistītas ar enerģijas uzkrāšanu šajā pirmajā djaņ tjaņ.

Faktiski, kā atbild Dieviete, apakšējais katls, jeb djaņ tjaņ, ir palicis tajā fiziskajā ķermenī, kāds bija līdz pāriešanai. Šis vecais katls spēlē tādu pašu lomu, kādu pašlaik spēlē tikko radītais katls. Mēs it kā par vienu centru esam pacēluši apakšējo djaņ tjaņ, un viņš mums ir pārgājis un nākamo līmeni.

Viss augšupceļas, arī djaņ tjaņ mums ar jums jau, izrādās, augšupceļas!

Jautājam, vai tā ir? Ļoti gribas to atsekot, jo taču tik daudz prakšu ir saistīts ar apakšējo djaņ tjaņ. Mēs atkārtoti atklājam kaut kāds lietas, kuras nebija zināmas nevienam agrāk. Mēs augšupceļam apakšējo djaņ tjaņ, organizējam šo apakšējo katlu kaut kādā jaunā līmenī.

Tā arī ir, saka Dieviete.

Mēs pašlaik sajūtam šo jauno centru. Viņš ietver sirds centru, saules pinumu un astrālo plūsmu starp viņiem. Es neteiktu, ka šī plūsma ir lineāra, tāpēc ka, ja tā būtu lineāra, tā sāktos tālu priekšā no ķermeņa un ietu tālu uz aizmuguri pa horizontālo asi. Šis horizontālais tors iet nedaudz zemāk par anahātu un ir pavisam neliels. Enerģija ienāk no priekšas, vērpjas un iet uz aizmuguri, iet uz aizmuguri netālu un atkal atgriežas pa tora ārējo apvalku. Iznāk, ka apakšējais katls, mūsu jaunais djaņ tjaņ, ir saistīts ar torsionu lauku, un viņam ir tāda uzbūve.

Pārbaudām savas sajūtas.

Es konstatēju, ka attēlā pie vebināra šis centrs aptuveni ir apzīmēts. Vajag tikai mazlietiņ pastiprināt manipūru, sirds centrs šeit ir labi redzams, un mazlietiņ paplašināt manipūru uz leju. Tieši šajā vietā attēlā ir apzīmēts šis pats tors. Kas to būtu domājis, cik apbrīnojami attēls atbilst mūsu tematikai!

Tagad mēs pacentīsimies šajā torā-katlā atšķirt divus līmeņus: iekšējo un ārējo.

Man liekas, ka iekšējais ir līdzīgs pūkainas baltas uguns mākonim, bet ārējais ir līdzīgs laukam, vainadziņam, tas ir, viņš ir starveidīgs. Iekšā viņš ir pūkains, bet no ārpuses starveidīgs. Pūkains – tā ir mentālā plāna pazīme. Iznākuši divi dažādi līmeņi.

Šodien, gatavojoties vebinārām, es mēģināju noteikt šo slāņu, iekšējā un ārējā, apziņas līmeni, un sapratu, ka līmenis ir vienāds. Es uzskatīju, ka šūnu apziņas līmenis atpaliek no orgānu apziņas līmeņa, bet iznāca, ka šie līmeņi ir vienādi. Varētu loģiski domāt, ka iekšējais apjoms atbild par šūnām, ārējais par orgāniem, bet tas tā nav.

Tas tomēr ir saistīts ar atbildību, astrālo un mentālo, bet citā nozīmē. Ne apziņas līmenī, bet tā, ka iekšējais slānis – tā ir enerģētika, dzīvīgums, dotums, cilvēka enerģijas līmenis, bet starveidīgais pārklājums no augšas, nākamais līmenis – tā ir šīs sistēmas vadība, rīkojums – kurp nosūtīt šo enerģiju, kā tai ar kaut ko mijiedarboties – ar orgānu, slimību, citām enerģētiskajām plūsmām, tas ir, tā ir vadošā sistēma.

Uzmanību pievērš, ka tamlīdzīgā veidā bija ierīkots arī apakšējais djaņ tjaņ, bet jaunajam ir augstāks līmenis.

Mēs gribam salīdzināt, ar ko viņi atšķiras, kas cilvēkā ir pilnveidots.

Es uz kreisās rokas lieku ķīniešu apakšējo djaņ tjaņ, uz labās – to, kurš mūsos ir aktivizēts. Atzīmēju, ka pirmais ir kaut kāds mazs, pasauss, otrais – liels, mitrs, pēc enerģijas viņš ir ļoti svaigs, bet tas it kā jau vecs, vecs.

Nākamais salīdzinājums. Vecajā djaņ tjaņ koncentrēta agresīva, ļoti kareivīga enerģija, kura neļauj darīt sev pāri. Pretnostatījuma, uzbrukuma, aizsardzības, savas dzīvības glābšanas, izdzīvošanas enerģija, emocionāli viņa ir iekrāsota tā.

Jaunā enerģija šajā nozīmē ir vājāka, šeit vairs nav tāda fiziska sasprindzinājuma, nav izdzīvošanas enerģijas, tas jau ir tuvāk pārpilnības enerģijai. Viss, kas manī ir, ir pietiekams manas dzīves, manu mērķu un manas misijas radīšanai. Pilnīgi cits izpratnes līmenis: ja tajā bija pretnostatījuma izpratne, tad šeit ir savienošanās ar citiem cilvēkiem izpratne. Šeit uzmanība ir vērsta uz labu attiecību, nevis pretrunu, mīlestības, draudzības, citu cilvēku izprašanas radīšanu. Enerģētika ir svaigāka, jauna, un viņa, es teiktu, ir līmeni augstāk pēc apziņas.

Pirmā apakšējā djaņ tjaņ atbildība – enerģijas katls visam ķermenim. Visi vingrinājumi, kuri bija cilvēka radīti, pēc tam beidzās šajā katlā, visa enerģija tika pludināta uz turieni un tur saglabājās.

Enerģija (uz otras rokas) it kā eksistē vienmēr, viņu nevajag saglabāt, tāpēc ka mēs saprotam, ka pasaule ir bagātīga, enerģija nekur no mums neaiziet. Ja viņa aiziet no vienas puses, viņa uzreiz pienāk no otras, tas ir, viņa ir bezgalīga, bezdibenīga, viņu vienmēr var paņemt. Nav tā, ka mums viņa jāglabā speciālās vietās. Viņa vienmēr ir.

Tā ir jauna izdzīvošanas izpratne – visa civilizācija pārbīdījās uz nākamo līmeni, kur cilvēka nodrošināšana notiek nevis izdzīvošanas līmenī, bet jau pārpilnības līmenī, lai arī ne pārāk augstā, bet jau pietiekamā cilvēka dzīvošanai.

Kā man saka, tā ir pati galvenā pirmā djaņ tjaņ atšķirība no otrā. Cilvēks vairs nav koncentrēts uz to, lai bezgalīgi izstrādātu un saglabātu enerģiju, koncentrētos uz to. Ķermeņa jaunās paradigmas būtība ir, ka enerģija vienmēr ir pieejama, tā ir vienmēr, ja tev ir enerģijas zudums, tu vienmēr vari to kompensēt. “Ieslēdz” Diženo Dievieti vai enerģijas saņemšanas vingrinājumu, un tu pēc piecām minūtēm atjaunosies. Tā tas arī ir.

Apakšējais djaņ tjaņ savienoja pirmo, otro un trešo čakru, kā mēs zinām. Viņš simbolizēja dzīvīgumu, cilvēka izdzīvošanu uz zemes.

Jaunais centrs atšķiras ar to, ka viņš visas trīs čakras savieno ar sirds čakru, un augšējās trīs čakras mums arī savienojas ar sirds čakru, “augša” it kā paiet aiz “apakšas”. Sirds centrā ieiet gan “apakša”, gan “augša”. Tie ir divi centri triju vietā. Bija trīs djaņ tjaņ – apakšējais, vidējais sirds centrā un augstākais galvā.

Es sāku rādīt un ieraudzīju, ka tas mums ir mentālais ķermenis, savienojums ar mentālo Augstāko Es, un fiziskais plāns. Sadalījies tagad divās daļās, un, kā man rāda, trešā daļa sākas ar sesto čakru. Tajā ietilpst sestā, septītā, astotā, devītā čakra, un kā kronis, desmitā čakra. Var teikt, ka tas ir Saules Brālības ķermenis.

Mani palabo: pirmais ķermenis (divi djaņ tjaņ) ir Zemes Brālības ķermenis, bet tas, kurš sākas ar sesto čakru un līdz desmitajai – tas ir Saules Brālības, vēl viena Augstākā Es, ar kuru mēs savienojamies, lūk, tādā veidā, ķermenis.

Mēs pašlaik runājam par jaunā cilvēka enerģētisko uzbūvi, mēs par to vēl nekad neesam runājuši, un es to nekad nezināju.

Man vēlreiz saka, ka agrāk cilvēks sastāvēja no trīs ķermeņiem: fiziskais ķermenis, pirmais astrālā ķermeņa Augstākais Es, otrais mentālā ķermeņa Augstākais Es. Pašlaik mums notiek pacelšanās uz astrālo plānu, fizikas savienošanās ar astrālu, un mēs jau esam vidiņā starp astrālo plānu un fizisko. Mūsu ķermenis un viss uz zemes fiziski augšupceļas, kļūst smalkāks. Mēs to nepamanām, tāpēc ka tas notiek ļoti pakāpeniski. Visa viela paplašinās vienlaicīgi, un mums nav, ar ko salīdzināt, kā saka.

Kaut gan mums ir prakse “spogulis”, un mēs tajā varam sevi ieraudzīt, teiksim, pirms desmit gadiem. Tad es biju maza un pelēka, bet tagad esmu izaugusi.

Tātad mums bija fiziskais, astrālais un mentālais Dvēseles pavadonis, tās ir dvēseles visas daļas. Kādreiz fiziskais ķermenis mums neskaitījās Dvēsele. Tas tā nav. Ir Dvēseles fiziskā, astrālā un mentālā forma. Pašlaik runa ir par to, ka fiziskā ir savienojusies ar astrālo – tas ir viens, otrais – tas ir mentālais ķermenis, un trešais ķermenis – tas jau ir Saules Brālības ķermenis.

Kā mēs viņu definēsim? Vai viņš ir ugunīgais vai starojošais? Uzdodam jautājumu.

Mums vairāk piemērots ir termins “Augstākā Mentāla ķermenis”. Ir vienkārši mentāls, bet ir Manass. Var teikt, ka Manass – tas Augstākais Mentāls, tas ir Ercenģeļu līmenis, Saules Brālības līmenis. Tur mēs varbūt pagaidām esam mazi eņģeļi, bet mums ir ļoti patīkami, ka tajā līmenī mēs jau eksistējam kā ķermeņi, ar mums sarunājas, rēķinās un eksperimentē.

Pilnīgi mainās izpratne par Augstākā Es uzbūvi, tas ir ļoti interesanti un negaidīti.

Mēs gribam to izjust un vēršamies savā iekšienē. Šodien mēs sāksim, kā man solīja, pārvadīt un pastiprināt centrālo plūsmu no centra uz ārpusi, no manipūras. Tas ir, divi apakšējie centri jau var kaut kā savienoties, vidiņā atrodas manipūra, augšā sirds centrs. Tāds, lūk, mums ar jums djaņ tjaņ ir tagad. Un mēs sāksim viņā just bezgalīgas enerģijas plūsmas no centra uz ārieni, tā, kā mums solīja.

Es lūdzu Diženajai Dievietei, ja viss ir gatavs, iemācīt mums to.

Mums lūdz sakoncentrēties uz savu sutratmu. Iztēlojieties centrālo ugunīgo plūsmu, kura iet no augšas uz leju un no lejas uz augšu – sutratmu, un to plūsmu, par kuru mēs runājām, starp manipūru un anahātu, tieši uz manipūras, horizontālo toru. Sutratma ir vertikālā tora vertikālā ass, un ir horizontālais tors, astrālais, kurš ar mums jau ir savienojies. Mums ir jāatrod krustpunkts, tas atrodas dažādos vibrāciju slāņos, viens atrodas fiziskajā ķermenī, bet otrs astrālajā plūsmā. Un vienalga ir kaut kas, kas viņus sakrusto. Mums lūdz atrast serdenīti, enerģijas avotu.

Mēs astrālo plānu uzliekam uz ēteriskā un cenšamies atrast kopīgo punktu, serdenīti, viņš būs tieši uz astrālā tora. Tikko kā es viņu ieraudzīju, es sajutu, kā viņš liesmo un izstaro. Fiziskajā plānā tas nekādi nav jūtams, bet astrālajā ir jūtams ļoti labi, liesmo un izvirst kā neliela zvaigzne.

Un viņa man sāk ļoti stipri izvirst, enerģijas nav kā saulei, bet kā spēcīgai zvaigznei, tik spēcīgas enerģijas plūsmas nāk no viņas. Es redzu, ka tās iet taisni pa šo toru, tās neienāk manā fiziskajā ķermenī.

Kā vērst šo enerģiju sevī, lai tā nodrošinātu mani ar enerģētiku?

Bet tu viņu vienkārši piesauc!

Un mēs piesaucam šo enerģiju, lai tā piepildītu mūsu kanālus Ka, tāpēc ka tieši viņi, nevis ēteriskie kanāli, pārvada šo enerģiju.

Es lūdzu, lai mani kanāli Ka piepildītos ar šo enerģiju, es piesaucu savus palīgus, kuri mani pārslēgtu uz šo jauno dzīves nodrošinājumu. Pašlaik es jūtu, ka mana aura sāk piepildīties. Daļa enerģijas aizgāja lejā, kājās, pa auras iekšējo slāni, nevis ķermenī jūtu, bet tieši aurā, tāpēc ka kanāli Ka iet kā astrālajā ķermenī, tā arī aurā.

Pārbaudām savas sajūtas. Atzīmējam, ka varam tās regulēt.

Karstums ir nomainījies ar vienmērīgu siltumu.

Man apvalks Ka bija nobīdīts pa labi, tagad pārbīdījies uz centru.

Mēs vadām šo enerģiju, viņa mums ir dota ne no augšas. Tā ir mūsu enerģija, mums aktivizēja mūsu pašu. Aktivizēšanas sākumā kaut kas var būt ne gluži tā, tāpēc mēs lūdzam mūsu palīgiem Ercenģeļiem (mēs atrodamies ļoti augstā plānā, Diženā Dieviete – tie ir visi Ercenģeļi) un Saules Brālībai palīdzēt mums aktivizēt to, ko mēs aktivizējam, pastiprināt vai samazināt enerģijas plūsmu.

Pārlūkojot grupu, redzu, ka plūsmas iet uz visiem, viss atkarīgs tikai no mūsu jutīguma. Ja kādam ir vāja piepildīšanās vai nav sajūtu, šo centru var atvērt, iztēlojoties, ka tur ir vāciņš, viņš ir vērsts uz priekšu. Pēc vāciņa noņemšanas var izlīt kaut kas melns, netīrs, tas, kas traucē līdz galam just šo enerģiju. Šos netīrumus vajag savākt konteinerā, konteineru zelta tīklā, un sadedzināt. Tas nāk no trešā centra tiem, kuri nejūt, tāpēc ka trešais centrs mums atbild par gribu, mentālu, sociālo plānu, mūsu iekārtojumu fiziskajā plānā, pašvērtējumu, attieksmi pret sevi un tā tālāk.

Plūsma kļūst mazāka, mīkstāka, un mēs viņu pašapliecinām, nostiprinām sevī, sakām: lai notiek tā! Mēs viņu izjutām, iepazinām.

Man saka, ka vecais djaņ tjaņ bija saistīts ar ķīniešu meridiānu sistēmu, nākamais līmenis – tie ir meridiāni Ka, gandrīz tāda pati enerģētiska sistēma, tikai augstākā līmenī. Tajā arī ir tāds centrs, katls, kurš pastāvīgi izstrādā enerģiju. Beigās mēs vēlreiz aktivizēsim šo katlu, lai iemācītos viņu ieslēgt un izslēgt.

Tālāk mēs lūdzam mums parādīt jaunos enerģētikas centrus. Vienu no viņiem, otro djaņ tjaņ, kā es viņu nosaucu, mēs jau viņu redzējām. Trešais djaņ tjaņ ir Saules Brālība.

DD: Jā, tā arī ir. Trīs jaunie djaņ tjaņ ir saistīti ar jūsu daudzdimensionalitāti, šie trīs katli nepieder visiem cilvēkiem, viņi ir tikai tiem, kas strādā, savienojas ar Augstāko Es un ir tam gatavi. Potenciālā tas ir visiem cilvēkiem, visi cilvēki enerģētiski ir uzbūvēti vienādi, taču augšējie katli var būt neaktivizēti vai strādāt nepietiekami, skatoties, kādā attīstības līmenī cilvēks atrodas.

Cilvēku vairākums pašlaik strādā no šiem diviem katliem – apakšējā djaņ tjaņ un mentālā ķermeņa – katla. Cilvēku vairākums jau ir pamodinājis mentālo katlu, un viņš strādā nevis fiziskajā plānā, bet vairāk intelektuālajā, kad cilvēks nodarbojas, piemēram, ar zinātni, pētījumiem, mūziku, literatūru, jaunradi un ar tādu darbu kā jūsējais. Tādiem augsti organizētiem cilvēkiem jau ir divi šie djaņ tjaņ.

Trešais djaņ tjaņ attīstās no savienojuma ar sava Augstākā Es augstāko līmeni – Saules Brālību.

Tā bija enerģētikas centru inventarizācija, un mēs sapratām, ka tās nav čakras, bet tieši katli.

Tagad mēs vērsīsim uzmanību uz šūnu enerģiju un starpību starp šūnu un ķermenisko enerģētiku.

Vēlreiz atkārtosim, ka tie ir dažādi apziņas līmeņi plūsmām, kuras vērpjas uz dažādām pusēm – iekšējā šūnu plūsma pretēji pulksteņa rādītājam un vērpjas uz iekšieni. Apstāsimies tagad pie tās.

Es teiktu, ka katra šūniņa veido tādu plūsmu, ap katru šūniņu es pašlaik redzu plūsmu, kura savērpjas (man) no kreisās puses uz labo, no aizmugures uz priekšu.

Mēs zinām, ka katra šūniņa – tas ir mazs enerģētisks centrs, un viņam ir torsionu elektromagnētiskais lauks, un, lūk, viņš tā savērpjas. Šis magnētiskais lauks ir ar vienu polu, nevar teikt, ka šeit ir divi poli, viņš rotē kā atoms. Viens pols atrodas šūnas centrā. Tas ir kā protoni un elektroni. Šie visu šūnu lauki savienojas savā starpā, veidojot globālu kopēju kā apziņas, tā arī enerģētikas, plūsmu. Šūniņas ietilpst kolektīvajā apziņā un veido kolektīvu lauku, kurš tieši tāpat rotē pretēji pulksteņa rādītājam.

Kad es pajautāju, kur tad ir šī lauka centrs, tad man parādīja kaut ko līdzīgu mūsu attēlam, ja vēl mazdrusciņ garāku pataisītu centrālo sirds anahātu meitenei, kura tur uzzīmēta. Tas ir, tas ir tāds serdenis, ne apaļa lodīte, bet kristālisks serdenis atrodas iekšā, viņš ir šī elektromagnētiskā lauka centrs.

Es redzu, ka centrs pat nav kristālisks, bet ugunīgs, un sastāv no daudziem sīkiem, sīkiem uguns kristāliem, un uguns nav bezveidīga, bet ir noformēta, bet tajā pašā laikā viņš atrodas ne gaismas līmenī, kur ir attīstīti gaismas kristāli, bet ugunīgajā plānā.

Tas ir šūnu lauka centrs, man saka, tās ir šīs šūnu apziņas smadzenes, apzinošā daļa, kura apzinās šī elektromagnētiskā tora formas.

Tagad mēs pārejam pie orgānu apziņas. Pārejam uz nākamo apvalku, kurš mums bija. Ja šī ir balta uguns, tors, tad tur viņa bija starveidīga uz visām pusēm uz āru, kā mēs zīmējam saulīti.

Es redzēju līdzīgu attēlu, kad man rādīja vai nu Visumu, vai arī pasaules-ēku, grūti pateikt, uz šīs lodes jeb tora, sfēras, robežas atrodas lieli, lieli pīķveidīgi stari.

16 05 08 02

Viņi ir enerģētiski avoti – uzsūc enerģiju no telpas, kura atrodas aiz robežām, transformē viņu. Šī enerģija ienāk šīs būtnes – pasaules-ēkas vai Visuma – iekšienē, un ar šo enerģiju šī radība eksistē.

Es tagad redzēju kaut ko ļoti līdzīgu. Tādus pašus stariņus mēs redzam ap ēterisko ķermeni, tikai te matiņi ir citā līmenī, viņi ir mirdzoši, un arī viņi spēlē enerģijas uzsūkšanas no telpas un enerģijas atdošanas lomu. No vienas puses uzsūc, no otras – atdod.

Pagaidām mums to rādīja kā teoriju, tagad mēs sāksim to ieslēgt, lai sajustu.

Vajag ieiet ļoti dziļi iekšienē, pie sava iekšējā radošā Es. Visdrīzāk mēs viņu atradīsim sakrālajā sirds telpā, pašā, pašā dziļumā. Iepretim sirds centram ir durvis, mēs domās ņemam aiz roktura, atveram un ieejam tur. Tur ir spirālveida kāpnes, kuras ved tieši sirds sakrālajā telpā.

Mēs nolaižamies pa horizontālo sirds toru, ieejam pa durvīm un atrodam aku – kaut ko, kas ved dziļumā. Reiz es tur iegāzos. Drunvalo Melhisedeks to aprakstīja kā smilšu kaudzi uz vāka, atceros, ka es atbīdīju šo vāku, iegāzos un ilgi lidoju.

Tur, dziļumā, ir jāatrod slepenā istaba. Mēs zinām, kur tā ir. Tā ir mūsu telpa, mēs tur esam bijuši. Mēs tur ieejam...

Tā ir ļoti skaista, apbrīnojama. Viss, ko cilvēks var iztēloties skaistu, viss tur ir. Mēs uzkāpjam tronī un apsēžamies uz tā, ieslēdzas ļoti patīkamas enerģijas plūsma, mīksta un silta, atjaunojoša plūsma, dzīvību saglabājoša. Viņa ir saistīta, ka man liekas, ar šūnu iekšējo enerģiju, ar šūnu potenciālu.

Un, lūk, tādā veidā mēs ieslēdzam šūnu potenciālu, iekšējo enerģiju. Viņa sāk klusītiņām izplūst pa visām šūniņām, pa ēterisko ķermeni, izplūst pa ādas ārējo daļu. Galvu un kājas pagaidām neskar, vispirms viņa ir ieplūdusi mūsu djaņ tjaņ, kuru mēs aktivizējām. Tagad iet uz galvu, kājām un rokām, ir sākusi paplašināties, atvērpties, savirpuļoties un kļūst ļoti spēcīga. Apbrīnojams stāvoklis. Viņa nav karsta, bet ķermenī ir lieliski sajūtama. Tā ir atjaunojoša šūnu enerģija, mēs varam nākt uz šejieni patstāvīgi, ceļu mēs jau atradām. Lūk, viņi – atjaunošanās seansi!

(Salīdzinām mūsu sajūtas – enerģijas nāk visiem.)

Enerģija ir tik sasildoša, maiga. Jūtams, ka viņa ir bioloģiska, ne garīga, bet ķermeniska, viņa piepilda šūnas ar savu bioloģiju.

Uz šīs enerģijas mēs uzliekam pilnīgas fiziskās izdziedināšanās programmu.

Mums gribas uzzināt, ko var izdarīt ar novecošanas DNS, ir mums tāds gēns. Diženā Dieviete pagājušo reizi man atbildēja, ka novecošanas gēnus viņi atcelt nevar, mēs paši tos ielikām, un viņiem ir gigantiska nozīme. Viņi cilvēkam ir vajadzīgi, lai viņš ietu prom no planētas un ātrāk attīstītos. Lai varētu nomainīt savu paradigmu, ķermeni, darbību.

Mēs ar abām rokām esam par to, mums saka.

Mēs zinām, ka esam nemirstīgi, kādēļ mūs saglabāt, lūk, atbalstīt mūs ar šo praksi var.

Jautājam, cik noderīgi mums ir nākt uz šejieni, vai mēs varam to darīt paši patstāvīgi, bez mūsu pavadoņiem?

Mēs saprotam, ka tādi pavadoņi mums ir vajadzīgi. Un mēs varam piesaukt Diženo Dievieti, Saules Brālību, lai viņi mums palīdzētu nonākt tieši tur, kur mums vajag.

Vladimirs piebilst, ka augšupcelšanās neparedz novecošanu. Mūsu Skolotāji tam nepiekrīt – tā ir liela atsevišķa saruna.

No vienas puses – ķermeņa enerģētikas uzturēšana ir ļoti svarīga, no otras puses – ir ķermeņa nomešanas moments, kad viņš vairs nekalpo.

Mēs negribam, lai jūs te dzīvotu tūkstoš gadu, to nevienam nevajag, tajā skaitā jums. Vairums no tiem, kas šeit piedalās, ir gatavi iet tālāk, vairs neatgriezties uz Zemes, vai nākt uz šejieni kā Skolotājiem, vai turpināt savu attīstību tālāk. No otras puses, vai būtu kārdinājums neko nedarīt, ja jums priekšā būs tūkstoš gadu, nekur nesteigsieties, neko nepildīsiet no savas misijas, uzdevuma. Tas jūs ļoti stipri atvēsinās, tāpēc jēgu šai ilgstošajai dzīvošanai mēs neredzam.

Mēs izjutām iekšējo, šūnu sfēru, un gribam izjust ķermenisko sfēru, orgānu sfēru.

Ārējā plūsma iet pulksteņa rādītāja virzienā un savērpjas uz āru. Mums solīja parādīt, kā pastiprināt vai pavājināt šīs plūsmas.

Pievēršam uzmanību plašākam enerģijas līmenim, faktiski tas ir sapludināts ar mūsu auru, ir mazliet šaurāks par viņu, atrodas varbūt pusmetra attālumā apkārt cilvēkam, katrs to var ieraudzīt savā veidā.

Ir tādas svētbildes, kurās ir redzams, kā izstaro galva, viņai aizmugurē ir stari no visām pusēm, tur ir nimbs no stariņiem apkārt visam ķermenim. Lūk, tas, tas, ko mēs pašlaik izjūtam.

16 05 08 03

Šajā līmenī var ieraudzīt izkritumus, šī cilvēka daļa ir atkarīga no orgānu, kādu vai ar ko, saslimšanām, no kaut kādiem enerģētiskiem izkritumiem. Es redzu, ka man ķermenī ir ļoti lieli “caurumi” krūšu rajonā. Var atiet no sava ķermeņa, nolikt savu fantomu sev priekšā, aplūkot, pagriezt, griezt un labot, lai visur viss aizvērtos. Man ļoti viegli izdevās visu aizvērt. Neaizmirstam apklāt galvu un zem kājām arī. Var sevi pagriezt vairākas reizes, pilnīgi atjaunojot šī ķermeņa struktūru.

Izsakām nodomu: “pilnīgu izdziedināšanu visiem maniem orgāniem, mana ķermeņa enerģētikai, programmām, pēc kurām viņš strādā, līdz normai”. To var salīdzināt ar cietā diska atjaunošanu datorā.

Tagad atkal var ieskriet iekšā savā ķermenī, saplūst ar savu fantomu un izjust vēl arī no iekšienes, cik viss ir vienmērīgi, harmoniski.

Starp mums ir dziednieki, un man radās jautājums: vai mēs varam atjaunot šos orgānu iekššūnu laukus citiem cilvēkiem, cik lielā mērā mums tas būs pieejams?

Varat. Piesauciet Mūs, un Mēs jums no jūsu Augstākajiem Es rādīsim, kā jūs varat strādāt no tā apziņas līmeņa.

Pievēršam uzmanību kājām zemāk par ceļgaliem, kādam potīšu un ikru rajonā ir caurumi. Visu labi aizveram zem kājām, iztīrām, ja ir būtības, viņas vajag aizvākt. Pilnīgi iespējams, ka šie caurumi ir būtību dēļ.

Tagad mēs ieelpojām un izelpojam šajā ķermenī, no centra uz āru.

Kā un no kurienes mēs ieelpojam? No centra mēs ieelpojam. Mums ir prakse, kad mēs ieelpojam no augšas uz leju un no lejas uz augšu pa prānisko caurulīti, pēc tam izplatot enerģiju šūnās, tā sauktā “mīlestības elpošana”.

Bet tagad mēs ieelpojam no centra un izplatām šo enerģiju kā saule, uz visām pusēm pa saviem stariem.

Un, jo no lielāka dziļuma mēs ieelpojam, no tāda dziļa, dziļa sakrālā centra, jo spēcīgāka ir šī enerģija. Gluži kā spārni jau iet uz visām pusēm, turklāt te nav viens spārnu pāris, bet no visām pusēm ir šie spārni, it kā sešspārnu serafims. Šie stariņi veido kaut kādas interesantas formas, es pārvēršos serafimā.

16 05 08 04

No paša dziļuma mēs ieelpojam un izplatām uz visām pusēm, kā saule. Apbrīnojama prakse, kas to būtu domājis!

Attēls, kurš mums ir, arī var pateikt priekšā, kas ar mums notiek. Tas, protams, pilnībā neparāda visu ķermeni un auru staros, taču kaut ko ļoti tuvu pēc krāsas un pēc enerģētikas.

Sākot ar 2009. gadu, Skolotāju mums saka, ka atnāks pilnīgi jaunas zināšanas un enerģētika. Mums šodien viss ir absolūti jauns – jaunas prakses, ķermeņi, jaunas apziņas, jauna enerģētika.

Cik šī prakse var būt tuva prāniskajai barošana?

Ļoti tuva.

Vairāk mums neko nesaka, redzams, baidās mūs vērst uz prānisko barošanos, tāpēc ka saprot, ka šajā ceļā cilvēkam rodas ļoti daudz kļūdu un problēmu. Viņi uzskata – tā kā mēs sākam baroties ar enerģiju, mēs patstāvīgi samazināsim barības daudzumu, varbūt padarīsim to vienkāršāku, bet, nešķiroties no saviem ieradumiem, tāpēc ka liegt sev barības ēšanas patīkamās sajūtas, sava astrālā bada, sajūtu bada piesātināšanu, cilvēkam nozīmē enerģētisku problēmu rašanos. Kad cilvēks atņem sev kādu prieka veidu, piemēram, mums pārstāj funkcionēt garša un smarža, tas var radīt mums kaut kādas problēmas.

Mums saka, ka mēs vēl paspēsim izbaudīt prānisko barošanos. Barojieties tā, kā jums gribas, mēs negribam ne ierobežot, ne aizturēt, katrs iet savu ceļu, kā viņam saka viņa Augstākais Es.

Lai katrs padomā patstāvīgi, cik lielā mērā un ko viņam vajag uzlabot, kāda tam ir jēga, cik lielā mērā tas virza viņu pa garīgo ceļu. Ja cilvēks uzskata, ka tas viņu virza pa garīgo ceļu, tātad tas ir viņa ceļš, neviens neiebildīs.

Sakarā ar barošanās samazināšanu man vēlreiz saka – lai nepieņemtos svarā, vajag ēst minimumu, un barībai ir jābūt garšīgai. Tā ne tik daudz piesātina cilvēka ķermeni, cik vēl sagādā cilvēkam prieku.

Cik es saprotu, mēs tikām galā ar šodienas programmu, es uzdodu jautājumu Diženajai Dievietei: vai uz šodienu ir viss?

Diženā Dieviete ieslēdz harmonizējošu plūsmu, lai viss, ko mēs šodien aktivizējām, tiktu novests līdz normai. Mani sāk šūpot, tas liecina par izbalansēšanos, un mūs pašlaik balansē, harmonizē visas plūsmas, saista vienu ar otru, nostiprina viņas mūsu ķermenī, lai viņas vienmēr būtu pieejamas.

Es ieraudzīju, ka mana plūsma un ķermenis ir pabīdījies pa kreisi, un man viņu akurāti palaboja uz centru. Visiem grupā viņš ir nedaudz necentrēts – kādam izlien pa labi, kādam uz leju ir nolaidies, kādam uz priekšu ļoti stipri izlīdis. Vladimiram arī izlēcis pa kreisi. Saprotams, ka ne viss ir tik vienkārši.

Lai ķermeni atgrieztu centrā, var pakustēties, izdarīt balansējošas kustības ar rokām uz visām pusēm, atlaist savu ķermeni, lai viņš nedaudz pakustētos.

Atzīmējam, ka mūsu Palīgi uzmanīgi seko ne tikai tam, kā mēs enerģētiski uztveram, bet arī mūsu apziņas un sapratnes līmenim.

Man, piemēram, viss ir skaidrs. Domāju, kā nākamajā reizē būs tādas unikālas nodarbības turpinājums. Tas, ka mēs to varam darīt citiem cilvēkiem, arī ir saprotams, tas ir, to var veikt semināros un izmantot dziednieki.

Mēs beidzam, pateicamies Diženajai Dievietei un visiem mūsu palīgiem.

Mūsu pateicības.

 

Pievienots 08.05.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/novie-energeticheskie-tsentri-voznesennogo-tela

Tulkoja Jānis Oppe