Cilvēka enerģētiskās matricas mainīšana

Atskaite par seansu ar Diženo Dievieti 2016.04.02

16 04 09

Ievads

Dārgā Diženā Dieviete! Piesaucu tevi!

Diženā Dieviete: Šodien mūsu seanss būs vērsts uz enerģētikas atjaunošanu. Visu, kas būs seansā, mēs vērsīsim uz atkalapvienošanos ar Augstākajiem aspektiem un sakaru ar viņiem – kā enerģētisko, tā arī informācijas – uzlabošanu.

Cilvēka matricas atvēršana sākas ar to, ka cilvēks padara savas darbības cildenākas atbilstoši rases eksistēšanas jaunajiem apstākļiem. Sakaru portālu ar Augstākajiem aspektiem atvēršana, robežu ar astrālajiem apgabaliem dzēšana, pakāpeniska šūnu un atomu vibrēšanas izsmalcināšanās, daudzu realitātes vadīšanas programmu pieņemšana – tas viss ir tas jaunais, kas nāk uz cilvēci. Nevis uzgāžas, bet maigi un mierīgi ienāk dzīvē kā jauni ieradumi un eksistences apstākļi.

Bet man liekas, ka tehnika arvien vairāk un vairāk uzkundzējas cilvēkam, padara viņu atkarīgu un pakāpeniski izdzīvo cilvēku no planētas.

Pakāpeniski tehnika kļūs smalkāka, kļūs nemanāma un veicinās cilvēku progresu un attīstību, tāpēc ka palielināta un intelektuāla attīstība palīdzēs attīstīties saprātam kā rases progresa svarīgai komponentei.

Ja cilvēku neapmierina šī attīstības programma, tad viņš var piedalīties citu saprāta formu attīstībā. Viņš nav kalpībā un var izmantot dažādus rasu veidus (uz citām planētām) savai tālākai attīstībai.

Rezultātā cilvēks varēs radīt savus radīšanas veidus un ievietot tajos tādas būtnes, kādas viņu pilnīgi apmierinātu pēc visiem parametriem. Un viņš redzēs, cik tas nav vienkārši.

Es jūtu zināmu DD nožēlu, ka mēs pārspīlējam esības vieglumu un vienkāršumu augstākos vibrāciju plānos. It kā visas pretrunas aizies, un iestāsies pilnasinīgas pārpilnības un atbildības neesamības ēra.

Vienmēr saprāta attīstībai un rases izaugsmei pamatā ir jābūt obligātai pretrunai, kura tad arī liek attīstīties un radīt. Tāda, piemēram, ir duālā apziņa. Pārvarot pretrunas, rase tiecas atbrīvojušās vietas piepildīt ar jauniem radījumiem, uz kuru pamata tiks radīta nākamā pretruna, un sāksies jauna attīstības un pilnveidošanās ēra.

Šodien mēs nodarbosimies ar jaunas kārtības enerģētisku lauku radīšanu. Man gribētos tev pastāstīt, kas tas ir – cilvēka lauks un kā viņu var mainīt.

Jāsaka, ka visi cilvēki uzreiz tiek radīti ne tikai blīvajā fiziskajā ķermenī, bet arī smalkajos ķermeņos, kurus agrāk sauca par astrālo un mentālo lauku. Norit lauku pārveidošanās, viņu sarežģīšanās; viņi arī zaudē veco atbildību par noteiktiem cilvēka psihes apgabaliem. Piemēram, vienmēr bija tā, ka astrālais lauks atbildēja par vēlmju, emociju un jūtu ķermeni. Astrāla iekšienē pārveidotie lauki palīdzēs cilvēkiem ne tikai izjust programmu, kuras sarežģī viņu dzīvi un tādā gadījumā attīsta viņus, ietekmi, bet arī veicinās uzņemt enerģētiku, raksturīgu cilvēka jaunajām pozīcijām visumā.

Kādas jaunas cilvēka pozīcijas?

Daudzdimensionālais cilvēks iziet aiz Saules sistēmas ietvariem un kļūst augstāka apziņa. No sākuma viņa saprāts pagaidām paliek zemes plānā. Un šis jaunas pieredzes iegūšanas laiks ir saistīts arī ar īpašiem riskiem Galaktiskajai Savienībai, – lai cilvēks nesataisītu muļķības, nepieļautu tādas kļūdas, par kurām nespēs atbildēt. Uz Zemes tas ir iespējams, un arī tad ne pilnā mērā – kļūt par kara iniciatoru, iekarsēt iedzīvotājus uz protestiem un nāvēm, revolūcijām un sazvērestībām.

Cilvēces vētrainā attīstība veicina ne tikai dzīves sarežģīšanos, bet arī kvantitātes pāriešanu jaunā kvalitātē. Informācijas sprādziens veicinās neironu saikņu attīstības iziešanu uz jaunu psihes līmeni, neironu saikņu variantu un viņu daudzuma sarežģīšanos, sāks klasiskas pārmaiņas sabiedrībā un veicinās sabiedrības sadalīšanos klasēs jaunā izpratnē – pēc intelekta un mīlestības attīstītības cilvēka iekšienē un viņa klasē/grupā.

Kas tiek sauktas par klasiskām pārmaiņām sabiedrībā?

Sagaidāmas, prognozējamas, no konjuktūras izrietošas pārmaiņas, kādas mēs jau esam sastapuši uz citām planētām.

Mūsu šodienas nodarbību mēs sāksim, apgūstot cilvēka pozīciju, atklājot viņa augstākos potenciālus, saistītus ar viņa augstākajiem ķermeņiem.

Citiem vārdiem, katrs jauns apziņas līmenis, saistīts ar jaunu pozīciju atklāšanos, sarežģī cilvēka vispārējo struktūru un padara viņu par universālāku būtību, salīdzinot ar bioloģisko cilvēku.

Bioloģija – tas ir ļoti svarīgs būtības attīstības etaps, vērsts uz dzīves un nāves, viņas kā saprāta savā līmenī nobriešanas, sevis pieņemšanas attīstības zemākajā etapā – programmu pieņemšanu. Cilvēks ir gluži kā sēkla, kurā ielikti visi būtības tālākās attīstības potenciāli. Un šis etaps tiek pabeigts uz planētas. Sēkla sāk dīgt un kļūt par asnu, bet pagaidām ne par koku.

Sēkla atrodas uz gaismas un tumsas robežas un dīgst uz abām pusēm, uz gaismu un tumsu?

Tāpat kā visuma uzbūve, kura aptver gan blīvās, gan smalkās telpas, iekļautas cita citā, kā atoma uzbūve.

Mēs gan pagaidām nezinām, kur sākas atoma lauka struktūra un beidzas fiziskais lauks.

Pašlaik šī robeža dzēšas un saplūst. Pateicoties tam, tad arī notiek vielas sabrukšana un smalkākas redakcijas jaunā veidošanās. Tas nav vētrains process. Daba necieš revolūcijas un attīstās evolucionāri. Bet cilvēks var paātrināt vai palēnināt savas evolūcijas gaitu, pakļaujoties agresijai un pušu pretnostatījumam.

Lauku struktūru mainīšana mums ir jauna lieta, un tā norit jau diezgan intensīvi. Un šodienas seanss jums ļaus pieņemt visas iestrādes un atklājumus, kuri notiek atomu struktūrās un vielas subatomu slānī.

Jums jātur savs jaunības un spēku tēls savā iekšienē, kā vadoša matricas programma, ap kuru veidosies cilvēka jaunā matrica. Neteikšu, ka rīt jūs kļūsiet par 10 gadiem jaunāki, bet visādā gadījumā vielas atjaunošanās jūsu iekšienē un pārprogrammēšanās uz veselību un labāku saikni ar ķermeņa noskaņojumiem jums ir nodrošināta.

Mēs jau vairākas reizes esam pieņēmuši tādus noskaņojumus. Kā saprast, vai tie strādā mūsu iekšienē, vai nē? Kas notiek ar ugunīgo šūnu? Kā viņa ietekmē cilvēka veselību?

Visi noskaņojumi, kurus jūs pieņemat, tiek ielikti kopējā sistēmā. Jūs taču saprotat, ka pasaule mainās ik sekundi, un nav iespējams uz visiem laikiem izmainīt jūsu fizisko sistēmu, jo taču ir jāmaina gan uzskatu sistēma, gan jūsu dienaskārtība, gan barības sastāvs un pat intereses. Izmainoties visiem parametriem, jūs spēsiet sevi izmainīt kardināli – kļūt veselīgāki, stiprāki, attīrīties un kļūt jaunāki.

Visas planetārās bioloģijas fiziskais ķermenis no dabas nekļūst jaunāks. Kokiem, dzīvniekiem, pat akmeņiem nav atjaunošanās programmas. Palēnināt novecošanos mēs varam. Vērst jūs uz fizkultūras ceļu, pastaigām svaigā gaisā, racionālu barošanos u.c. Bet, kā rāda prakse, mūsu padomu lielākā daļa tūlīt pazūd.

Enerģētika katrā plānā ir sava. Kāda ir mūsu atkarība no mūsu augstākajiem un zemākajiem ķermeņiem?

Šodien mēs arī parādīsim katra plāna enerģētiku. Jūs izjutīsiet un atsvaidzināsiet, noharmonizēsiet visu plānus, sākot no jūsu dimensijas un ceļoties augstāk. Jūs sajutīsiet visu plānu enerģētiku no savas matricas struktūras.

Kā to saprast?

No jūsu zemes apziņas līmeņa, no tā līmeņa, kur jūs spējat apzināties un saprast.

Nodarbība

– Diženās Dievietes piesaukšana. Lūdzam veikt enerģētisku, dziedinošu un informatīvu seansu.

– Darbs plūsmās ar mūsu matricas struktūru visos līmeņos.

– Mēs palīdzam dziedināšanai un atveram ēterisko, astrālo, mentālo ķermeni ar Diženās Dievietes enerģijām.

– Cilvēka daudzdimensionālās matricas harmonizēšana.

– Enerģijas no augšas izspiež tumšo un pelēko no mums.

– Mums paskaidro, kāpēc šis Diženās Dievietes darbs ar mums ir svarīgs Zemei.

– Aura piepildās ar vieglu baltu mirdzošu miglu. Apmazgājas ēteriskais ķermenis. Tā ir astrālā plāna jaunā enerģija.

– Iespējams, ka zelta migla – tas ir atomu zelts. Piesātināmies ar zelta joniem. Tas ir jauns plāns, kā nomaiņa cilvēka apakšējam mentālam. (Tas ir jauns plāns starp augstāko astrālu un jauno mentālu kā starpslānis.)

– Šī plāna uzdevums – iedarbošanās uz mūsu intelektu un saprātu. Neironu vides vienotība. Mēs caur viņu sāksim smelt no planētas informācijas plāna. Tas ir jaunais telepātiskais internets. Šis plāns pagaidām priekš mums nav iedarbināts.

– Zelts ir sakondensējies astrālajā ķermenī un vēlāk ienāks šūnās. Tā ir aizsardzība augstākajos plānos no ugunīgās enerģijas.

– Pacelšanās uz mentālo starveidīgo ķermeni.

– Mūsu līmenī norit mentālā apvalka noskaņošana.

– Radām noskaņojumus nākotnei fiziskajā plānā savā mentālajā līmenī.

– Jūtam mentālo ķermeni mentālajā līmenī.

– Tiek radīts pārejas ķermenis starp fizisko un astrālo.

– Vibrācijas tikai 1/6 cilvēku iet unisonā ar planētu, pārējās 5/6 cilvēku pagaidām vibrē zemāk par planētas pacelšanās līmeni.

– Jaunie bērni ietilpst šajā 1/6.

– Jaunā mentālā slāņa enerģijas. Iepazīšanās un apzināšanās. Atjaunošanās.

– Lucifers sveic mūs un izskaidro jauno mentālo slāni.

– Jaunais mentālais slānis ir tiem, kuri beidz zemes skolu. Tiek novērtēta civilizācijas attīstības caur mīlestību sapratne. Tehnoloģija nav vajadzīga. Ir atklājies jauns līmenis cilvēka attīstībai. Apziņa tajā paliek mentāla, bet saprāts vēl attīsta šo apziņu.

– Šis slānis ir kolektīvā realitāte, Vienotība jaunā līmenī. Mēs kļūstam pilīte okeānā. Viņam nav atsevišķu personību apvalku, ir kopīgs apvalks ap Zemi.

– Ja vecais mentālais plāns, planetārā savienība ir planētas apzinošā daļa, tad jaunais mentāls – ir virsbūve virs tās.

– Cilvēces uzdevums vecajā plānā – izdzīvot un iemācīties pieņemt citam citu savienībā.

– Jaunā plāna uzdevums ir citāds. Izskaitļot no cilvēces pašas attīstītākās un pirmrindas apziņas un attīstīt viņas vēl. Atlase uz šejieni ir pēc garīgās apziņas augstuma.

– Nākamais līmenis – Dvēseles. Ugunīgais plāns. Šeit katrs kļūst Būtība.

– Būtība visus plānus savieno sevī. Visas inkarnācijas vienlaikus norit Būtības iekšienē. Saglabājas cikli Būtības iekšienē – tas ir viņas laiks.

– Aizveram visas inkarnācijas ar Dvēseles enerģiju. Visas inkarnācijas caur Dvēseli ir saistītas ar kopēju enerģētiku, emocijām, karmu. Mūsu uzdevums – apgaismot Dvēseli, un tas strādās ar visu Dvēseles Koku.

– Piesaucam visu savu Gaismu un apgaismojam Dvēseles Koku no Dvēseles plāna. Sūtām mīlestību, kā Debesu Tēvs sūta.

– Piesaucam Debesu Tēvu un nolaižam šo enerģiju pa visiem saviem Dvēseles aspektiem ar viņu daudzimensionalitāti. Harmonizējam un apgaismojam sevi pa visiem parametriem.

– No Dvēseles sūtām dziedināšanas enerģiju ar Diženās Dievietes palīdzību.

– Nostiprinām savus zemes plānus daudzdimensionālajā līmenī.

– Mūsu pateicības

Kam šis darbs interesē, varat pasūtīt vebināru ierakstā, uzrakstot man uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ieraksta numurs 02.04.16. – 803. Ilgums 1 stunda 20 min..

Maksa 1400 rbļ.

 

Pievienots 09.04.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/izmenenie-energeticheskoy-matritsi-cheloveka

Tulkoja Jānis Oppe