Neērti jautājumi

Atskaite par vebināru ar Saules Brālību

16 03 14

Šodien vebinārā radās jautājums: kas tas ir – cilvēka faktors?

Mēs tērējam ļoti daudz savu resursu problēmu novēršanai. Kāpēc mūsu saprāts ir būvēts tādā veidā, ka mēs pieļaujam daudz negatīva, jo mūs taču radīja Ercenģeļi! Vai tiešām viņi kļūdījās, taisot mūs tik nepilnīgus, pieļaujošus karu, manipulēšanu ar apziņu un barbarisku attieksmi pret resursiem? Jo bija taču uz Zemes reliģijas, garīgas prakses, mums bija dotas brīnišķīgas garīgas grāmatas.

Jautājums radās sakarā ar to, ka mēs pārejam Lielajā Gaismā, kur cilvēku kļūdas maksās ļoti dārgi, jo cilvēkam taču nav iemācīts raudzīties uz savas rīcības sekām. Galaktiskā apziņa sākas tad, kad tu sāc aplūkot savu darbību un domu rezultātu (kas mentālajā plānā ir viens un tas pats).

Kāpēc mēs savas ilgās vēsture laikā neko neesam iemācījušies, jo mums taču bija jākļūst pilnīgākiem līdz ar katru rasi. Mūsu dvēseļu sakrātā pieredze varēja nepieļaut tādas cilvēces kļūdas, kādas mēs redzam tagad – Fukusima, Černobiļa, lidmašīnu krišanas, kari, slikta ekoloģija utt. Tas paliek mūsu neatrisinātais uzdevums, un šodien mēs par to jautājam SB: kāpēc mēs, Ercenģeļi, atnācām šurp un neko nevaram izlabot? Kas tas ir – cilvēka faktors? Mums ir noticis liels tehnisks progress, kāpēc garīgais progress un saprāta nobriešanas process nenorit tādos pašos tempos?

Šobrīd tik maz ticības ir pat tiem, kuri iet baznīcā. Mūsu nepilnība neļauj virzīties pa garīgā progresa ceļu. Un es jautāju SB: kam tas ir vajadzīgs un kāpēc tā ir?

SB atbildē ir runa par Sansaras Riteni, man atbild, ka Zeme ir paredzēta dvēseļu audzināšanai līdz noteiktai pakāpei. Tikko Dvēsele paceļas līdz mentālajam plānam, tā cilvēks vairs negrib atgriezties uz Zemi, uz fizisko plānu, un paliek jau augstākajos plānos. Zeme gatavo jaunas un jaunas cilvēka Augšupcelšanās pēc nāves. Dvēsele ir nobriedusi un aiziet.

Piemērām, tā aizgāja Šri Juktešvars. Viņš bija Joganandas skolotājs dzīves laikā, un atnāca pie viņa arī pēc nāves, izstāstīja daudz interesantu lietu par to, kā dzīvo pārējās pasaules – astrālās un mentālās. Šri Juktešvars uz fizisko plānu vairs neatgriezīsies. Un SB paskaidro, ka notiek tādu dvēseļu iziešana, viņu nav tik daudz, bet tās, kuras kaut kādā veidā varētu pavērst cilvēci uz garīgo ceļu, aiziet. Ir arī tās, kas periodiski nāk kā Skolotājs uz Zemi. Indijā, piemēram, bija Babadži, kurš diemžēl pēc sevis neatstāja materiālas pēdas – kaut kādu skolu, mācību, ir tikai tie, kuri pielūdz viņu.

SB paskaidro, ka visas augsti garīgas būtības jau pāriet, augšupceļas uz Sauli. Zeme eksistē kā inkubators dvēselēm. Nāk skolotāji, tiek dotas zināšanas, bet ne tik daudz cilvēku iet pa garīgo ceļu, tāpēc ka šis ceļš ir grūts parastam cilvēkam. Zemieši dzīvo uz izdzīvošanas robežas, viņiem vajag rūpēties par dienišķo maizi, lai bērni būtu apģērbti un apauti, bet pārējam nepietiek laika. Iespējams, tā ir iekārtots viss uz Zemes, lai cilvēks mazāk domātu un spriestu, tā vietā mums ir televīzija, kūrorti, kur cilvēkam nevajag domāt, attīstīties, bet tikai atpūsties. Kāpēc tā notiek?

SB: “Zināšanas tiek dotas visiem vienādi, informācija kā lietus līst uz Zemi, uz cilvēkiem. Tie, kuri var pieņemt, vairumā gadījumu informāciju nepieņem, bet tie, kuri pieņem, mums liekas, ka ir tikai daži. Tādu sliņķu uz Zemes ir daudz, viņi atnāca ar misiju, bet negrib savas zināšanas publicēt, negrib savu kanālu attīstīt, kaut kā apmācīties. Nepietiek kanālu, lai informācija varētu uzkrāties, un notiktu kvantu lēciens. Mēs visiem dodam vienādas zināšanas, kurš spēj un grib, tas salūkos šī zināšanas jebkādā veidā – pieņems pats, izlasīts, atnāks uz kaut kādu skolu. Bet cilvēks, kurš nav nobriedis, viņam vienkārši neizdosies.

Bet viņam viss ir priekšā. Nedomā, ka cilvēce uz visiem laikiem paliks uz Zemes fiziskajā plānā. Protams, tam attīstīsies gan matērija, gan saprāts, gan apziņa, un galu galā situācija izmainīsies, būs cita sociāla vide, citas zināšanas, likumi, matērija, viss tas sasniegs normu, bet cik laika tam vajadzīgs, mēs nevaram pateikt.”

Es atkal uzdodu jautājumu par cilvēka faktoru: kāpēc mūsu cilvēka mašīna ir tik nepilnīga? Jo mēs taču tik daudz esam izgudrojuši, bet mūsu saprāts nevar to savaldīt – nevar apgūt tādu informācijas daudzumu un izdara tik daudz kļūdu?

SB: „Mēs cilvēka saprātu atlaidām pašattīstīties un aizklājām Zemi. Saprāts ir radīts aktīvs un ambiciozs, kurš tiecas daudz ko uzzināt, radošs, ar lielu potenciālu radīt, veidot un uzzināt, tāpēc šis sprādzienbīstamais maisījums dažreiz iet pāri malām, un cilvēks ņem kaut ko augstāk par savu latiņu. Tas principā nav slikti, bet vajag cilvēku ierobežot viņa tieksmē nogalināt vienam otru. Ļoti daudz cilvēku potenciāla ir gājis bojā karos.”

Mēs zinām, ka uz Zemes, piemēram, Krievijā, ir gājis bojā ļoti daudz augstākās klases pārstāvju, izglītotu cilvēku – rakstnieku, garīdznieku, to, kuri nesa garīgo kultūru. Viņi tika iznīcināti.

– Kam tas vajadzīgs un kāpēc tas tā ir (Ņina)?

– Saules Brālība: saprotiet, jūs tad arī esat mūsu turpinājums, un mums šī pieredze ir vajadzīga attīstībai. Caur šo 3D blīvumu mēs pētām sevi, savas spējas attīstīties jebkuros apstākļos. Jo augstāks uzdevums ir pārvarēts, jo augstāka apziņa ir šeit, un uz Zemes ir izpausti ne visi, bet tikai paši stiprākie un garā drošsirdīgākie.

– Pārvarot 3D grūtības, nostiprinās saikne ar sākotni, un tā pacelšanās uz nākamo attīstības pakāpi.

Bet, esot 3D, vienmēr ir jābūt saiknei ar Tēvu, tas taču ir audzināšanas jautājums. Bet faktiski mēs neko nedarām, lai sarunātos ar Debesu Tēvu. Protams, mēs runājam, taisām vingrinājumus, bet Tēvs ir katrā cilvēkā, un ar Viņu var sarunāties. Ja tas būtu attīstījies no paša sākuma, no skolas sola, bērnudārza, tad tas nebūtu jāpārvar. Mēs gribam saprast, kāpēc mēs to neaudzinām. Agrāk bija oficiālā reliģija, tagad mēs negribam cienīgtēvus skolās, bet ar kaut ko mums tas ir jāaizvieto.

Man rāda, ka cilvēkam attīstās 20% potenciāla, bet 80% paliek neattīstīti. Tātad, kādam tas ir vajadzīgs? Jo mums taču ir Skolotāji, viņi varētu par to runāt caur tiem pašiem kanāliem, caur mums, bet mēs nesaņemam tādas programmas, piemēram, radīt garīgo attīstību no bērnības. Sarunās es lūdzu jaunajām māmiņām: uzraksties garīgas pasakas bērniem, piemēram, tādas, kā „Smaragda pilsētas burvis”, lai bērni caur to saņemtu priekšstatu par garīgumu.

– Katrs atrodas savā attīstības punktā, vecās dvēseles, iemiesojušās daudzas reizes, jau ir izgājušas iemiesošanās fiziskajā realitātē pieredzi, un rodas vajadzība pēc turpmākas attīstības, un mēs ejam tālāk (Ludmila).

Tas tā ir, bet ko mēs esam atklājuši? Atombumbu, degvīnu, narkotikas, esam iznīdējuši dzīvniekus, mežus, izgudrojuši visdažādākos ieročus, neskatoties uz to, ka vecās dvēseles taču ir blakus! Kāpēc visa kultūra, visa cilvēces nauda krīt kā caurā maisā, bet pēc tam, pēc kārtējā līguma parakstīšanas, tanki, lidmašīnas, raķetes tiek iznīcinātas? Cik daudz naudas tam aiziet tā vietā, lai šī nauda ietu vēža, sirds slimību ārstēšanai, tam, lai bērniem taisītu bezmaksas operācijas. Es uzskatu, ka bērnībai ir jābūt aizsargātai. Kas tā par valsti, kura nevar aizsargāt savus bērnus?

– Pie mums bija izvēlēts tehnokrātisks attīstības ceļš.

Nu un kas, ka bija izvēlēts? Tehnokrātija varētu dot bezmaksas operācijas kaut vai bērniem, bet viņa tā vietā mēģina mūs nogalināt, izgudrojot vakcīnas, zāles, un citos dažādos veidos. Kas ar mums, cilvēci, notiek?

Šodien izlasīju, ka Ziemassvētkos Romas pāvests esot teicis, ka tie būs mūsu pēdējie Ziemassvētki, šos pašus vārdus atkārtoja Britānijas karaliene. Kas aiz tā stāv? Kurš ar mums tā rīkojas? Mēs esam izlauzušies kosmosā, jau sākuši to pētīt, pavirzījušies zinātnēs un kultūrā, taču globālā attieksme pret cilvēku ir kā pret kaut kādu resursu.

– Caur matricu cilvēkus pārvalda tie, kam nav vajadzīga cilvēka garīgā attīstība (Vasīlijs).

– Kamēr ir apziņas attīstības nevienmērība dažādām tautām, eksistēs robežas, ir jāaizsargās no ārējas agresijas (Larisa).

Jautājam Skolotājiem: Kas notiek ar Zemi? Kāpēc pašas visaugstāk stāvošās būtnes uz Zemes saka, ka mēs dzīvojam pēdējo gadu?

Mēs strādājam ar Zemi, taču atrodamies informācijas vakuumā, mūsu Skolotāji, saprotot, ka mēs esam rupori uz Zemes, neko mums nesaka. Iespējams, tas atgādina 2012. gadu, kad daudzi Skolotāji, Drunvalo Melhisedeks, piemēram, teica, ka mēs vairākumā varam nepārdzīvot 2012. gadu. Mani Skolotāji teica, kas viss rit normāli, nekas tāds nenotiks. Un rezultātā viņiem izrādījās taisnība. Tad varbūt ar tagad mūs baida, lai cilvēkiem neko negribētos darīt?

Mēs uzdodam jautājumu SB: Vai kaut kas notiks, vai mēs pārdzīvosim 2017., 2018. gadu?

– Nav pēdējo laiku sajūtas (Tatjana).

Es priekšā redzu ļoti spilgtu gaismu, nav enerģijas sabrukuma, tumšajiem arī iet enerģija, bet neliela, vienmērīga, viņi arī ir mazdrusciņ apskaidrojušies, visa Zeme ir apskaidrojusies. Mūsu jautājums par planētas augšupcelšanos: visa planēta augšupceļas, tajā skaitā baktērijas un vīrusi, un viņi nu gan evolucionē ātrāk, viņiem nav mūsu “problēmu” ar savu uzdevumu. Pat zinātnieki saka, ka baktērijas un vīrusi evolucionē ātrāk par cilvēku. Tie, kuri ir mūsos, evolucionē kopā ar mums, un katrs vīruss pieņem mūsu vispārējo apziņu.

– Būs visas cilvēces sadalīšanās vibrāciju līmeņos (Ludmila).

Mēs uzdodam jautājumu: Vai būs cilvēces sadalīšanās vibrāciju līmeņos?

Skolotāji jautā: “Un kā jūs gribētu? Aiz jūsu jautājumiem stāv bailes, jūs visu laiku baidāties iet bojā. Tās ir bailes no nāves, kuras slēpjas katra cilvēka iekšienē. Mēs saprotam šīs bailes. Vai jūs tās apzināties, vai nē, mēs tās redzam.”

Es tās sauktu nevis vienkārši par bailēm no nāves, es esmu gatava kaut rīt nomirt. Tās ir bailes no cilvēces iznīcināšanas, baidās cilvēces kolektīvā apziņa, nevis vienkārši viens cilvēks, planētas kolektīvā apziņa uztraucas par savu nākotni.

– Sadalīšanās būs tādēļ, lai tie, kas attīstās aktīvi, varētu iet tālāk (Svetlana).

– Domāju, sadalīšanās – tas ir nepieciešamais nosacījums cilvēces kā būtības attīstībai (Ludmila).

Daži čeneleri mums saka, ka visai planētai ir jāaugšupceļas uz aukstākajām pasaulēm, bet es neesmu ar mieru būt vienā klasterī, piemēram, ar čikatiliem – slepkavām. No otras puses, tie, kas ir nobrieduši līdz humānismam un aiziet, nevar būt vienaldzīgi pret tiem, kas paliks ķepuroties uz Zemes tajā pašā.

– Spēja integrēties un sadarboties nosaka līdzsvarotu spēku nākotni. Audziniet augstu kolektīvo apziņu aktīvi. (Tatjana).

– Šeit tie ir mūsu bērni un mazbērni, bet tā – tās ir personības attīstībā (Ludmila).

Kad mēs uz cilvēci skatāmies no Kristus-apziņas skatpunkta, mēs mīlam cilvēci kā savus bērnus, pārdzīvojam par viņiem, gribam palīdzēt tāpat, kā saviem bērniem un mazbērniem.

Mēs pārgājām pāri 2012. gadam, mēs pieņemam jaunas enerģijas, programmas, tās noslīpējas, lūk, tādās sarunās, diskusijās. Kā mums iekustināt cilvēci, kādā veidā Kristus-apziņas programmas ienest uz Zemes? Ar runām par to ir par maz, ja ar vienu karalienes frāzi pietiek, lai iznīcinātu daudzu čenelingu informāciju.

– Karaliene un Romas Pāvests var būt antipasaules vai citas hierarhijas pārstāvji, pat ļoti gaiši.

– Lūk, arī uzdevums: izaudzināt sevī tādu potenciālu, kurš būs ne mazāks par karalienes potenciālu, un vedīs aiz sevis cilvēci.

Jā, agrāk es biju paklausīga meitene, bet tagad esmu kļuvusi vecāka un sāku uzdod sarežģītus jautājumus.

Mums vēlreiz apstiprina SB: “Jūs pārdzīvosiet gan 2017., gan 2018. gadu, neuztraucieties.”

Kā es saprotu, runa nav pat par kodolkaru, bet par kontinentu plātnes pārbīdi, varbūt uz Zemes notiks kaut kāda kataklizma, kura var stipri ietekmēt cilvēci, viss būs ne tā, kā mēs gaidām. SB dod man mājienu, ka uz Zemes ir spēki, kuri vada planetārās kataklizmas. Viņi palīdz tikt galā planētai. Man saka – ja pat notiks kaut kāda liela tektonisko plātņu pārbīde vai pat trešais pasaules karš, tad tas ir regulējams pašlaik.

Mēs redzējām kuģu klātbūtni apkārt Zemei, šie spēki palīdz mums pārdzīvot tumšās kundalini iziešanu no planētas šajā pārejas periodā, kas izpaužas cilvēku tieksmē izraisīt karus, manipulēt utt. Šis spēks jau tuvojas līdzsvaram, samazinās.

– Cilvēce arī planētu sargā, piecas reizes jau ir novērsuši kodolkatastrofu (Larisa).

– Fiziskā plāna izmainīšanās ir nepieciešamība, notiek globāla sabrukuma noturēšana (Ludmila).

– Kuģos mums grupā par to runāja (Olga).

Mēs pateicamies tiem, kas palīdz mums tikt galā ar šo pārejas, planētai smago laiku. Arī tumšajiem ir grūti, mēs atdalāmies no viņiem, viņi vēl arvien mēģina kaut ko paspēt sagrābt, kaut ko iekarot.

Uzdodu jautājumu par bēgļiem no Sīrijas, vai viņi nebēg no grimstoša kuģa? Vai tā bija plānota cilvēku pāriešanas no kontinenta uz kontinentu akcija, kura liecina, ka kaut kādas smagas lietas notiks Āfrikā?

SB: “Jā, kaut kas tur notiks.”

Kas tur būs? Kaut kāda kataklizma?

Man parādīja attēlu: Āfrikas kontinenta centrā nolaižas ļoti daudz kuģu un sēj jaunu rasi, no kontinenta centra visi aizvācas, un atbrīvojas ļoti daudz vietas.

SB apstiprina: “Gandrīz tā.”

– SB: Atlaižot pārcelšanās procesu caur cilvēku intuīciju, augstākie spēki pieņem viņu izvēli, un tas tiks ņemts vērā, pārvietojot jaunas enerģijas uz Zemi (Ņina).

– Jā, no turienes tiek izvesti cilvēki, redzu sprādzienu, kā no Zemes dziļuma, ir izveidojusies telpa, un turp iet spēcīgs starojums (Olga).

Skolotāji reiz man teica, ka uz Zemes būs jauna rase, un mēs būsim viņas audzinātāji, tāpat kā delfīni reiz mūs audzināja.

Man nepateica, kad atnāks jaunā rase, kaut gan arī agrāk runāja par viņas atnākšanu. Es biju sašutusi. Kā tad tā, mūsu dzīvoklī iemitina kādu zemāku par mums attīstībā!

SB: “Un kur tad ir tava kristieša mīlestība? Jūs tāpat audzināja citas rases.”

 

Cilvēce pāriet uz astrālo plānu, un atbrīvojas laukums nākamo iedzīvotāju iemitināšanai, un varbūt mēs vēl paspēsim viņus kaut kā apmācīt un kulturalizēt, nodot kaut kādu pieredzi, kā nodeva mums savā laikā. Šri Juktešvars ir man teicis, ka mēs būsim nākamās, ne cilvēku, paaudzes uz Zemes audzinātāji.

Atkal uzdodu jautājumu par cilvēka saprāta nepilnību: kāpēc mēs liekam lietā tik maz savu iespēju? Kāpēc atrodamies tik zemā attīstītības līmenī?

SB: “Katrā attīstības līmenī mums ir svarīgi izpētīt potenciālu. Lūk, jums potenciāls ir 100%, jūs sākumā izpētāt 5-10%, un arī tad nevarat tikt ar sevi galā. Ja jums būtu 50% potenciāla, jūs sen būtu izpostījuši planētu, tāpēc jūs paši sevi ierobežojāt šajā līmenī, lai, no vienas, būtu rezultāts, no otras puses – ierobežotu savu varenību.”

Jā, tas ir loģiski. Bet, no otras puses, tas ļauj citplanētiešiem bīdīt mūs kā šaha figūras, tā, kā viņiem vajag.

SB: “Tā ir defektīva pozīcija, tavā jautājumā ir upura pozīcija, tu saki, ka nevari tikt ar sevi galā: parādiet man, palīdziet, izdariet kaut ko, mēs esam nabagi, nelaimīgi un ne par ko neatbildam. Jūsu uzdevums ir uzņemties atbildību kaut vai par to, ko jūs domājat un darāt uz Zemes. Ja jūs, cilvēce, iemācīsieties uzņemties atbildību par savu rīcību un domām – tas būs milzīgs progress saprāta attīstībā. Pat to, ko jūs pašlaik varat darīt kā skolotāji saprāta un apziņas jomā, jūs nedarāt.

Lūdzat vairāk iespēju, bet pat to, ko mēs jums iedevām, jūs neizmantojat pilnā spēkā. Jums vienmēr atrodas, ar ko aizstāt, kaut kādi pienākumi: nav laika, spēku, vēlēšanās utt. Atnācāt uz Zemi ar noteiktu pozīciju, kā skolotāji, bet nevarat to līdz galam izpaust. Un visu laiku mēģināt atrast cēloni: lūk, karaliene teica, lūk, Romas Pāvests teica, sakiet, vai mēs iesim bojā, vai nē. Mēs jums simts reižu esam teikuši, ka jūs neiesiet bojā, bet jūs vienalga sēžat te un jautājat – nabagi un nelaimīgi!”

 

Mēs dzīvojam šeit un tagad, un mums ir jāizdara viss, ko varam šeit un tagad, pienāks rītdiena, un mēs darīsim to, ko varēsim izdarīt rīt. To man ir teikuši Skolotāji: Tu zini, kas tev šodien jāizdara? Lūk, tad arī dari. Rīt būs rīt, un tu darīsi to, ko tu darīsi un zināsi rīt, ieplāno un dari. Uzstādiet mērķi un pildiet – tas ir viss, ko no jums vajag.

Es lūdzu Skolotājiem dot mums vēstījumu šodienas nodarbībai, kādēļ mēs šodien satikāmies, ko mēs vēl varam izdarīt.

SB: “Uzstādiet mērķi izaudzināt kaut vienu cilvēku savā garā, dodiet kaut vai vienam cilvēkam sapratni par to, ko jūs zināt. Pētiet, kā jūs varat savas zināšanas izplatīt vairāk, uz lielāku cilvēku skaitu, kā šie cilvēki var atvest vēl lielāku cilvēku skaitu. Jūs sakāt, ka nevarat savas zināšanas izplatīt vairāk, bet mēs sakām, ka jūs vienkārši nepētāt šīs iespējas un neizmantojat savu potenciālu.”

– 2012. gada priekšvakarā mēs, grupa un es, uzdevām šos jautājumus, beidzot es sapratu, ka augšupcelšanās – tie esam mēs, un nomierinājos, nodarbojos ar to, ko varu (Olga).

Daudzi cilvēki saka: mani tuvinieki nepieņem to, ar ko es nodarbojos, ko man darīt? Tas ir, no vienas puses, viņi negrib graut savu ģimeni, bet no otras puses, viņi redz pretdarbību.

Citi saka, ka viņu bērni negrib iet garīgu ceļu, un ļoti pārdzīvo šajā sakarā.

Skolotāji atbild: “Jā, lai viņi iet savu ceļu, to, kurš viņiem vajadzīgs. Tātad nevis bērniem, bet vēl kādam var dod šīs zināšanas.”

Vēl viens jautājums: “Es esmu aizgājusi pensijā, daudz zinu, ar ko man nodarboties?” (jautā daudzi). Kurš jums var atbildēt? Izvēlieties paši, Skolotāji nekad nepateiks precīzi, tāpēc ka mēs šeit, uz vietas, labāk zinām situāciju, saprotam, kā mēs varam darboties fiziskajā plānā. Viņi var mums ieteikt, atbalstīt mūs, mīlēt, taču visas pašas grūtākās mācības mums ir jāiziet patstāvīgi, tā tad arī ir atbildība: kā es, ieguvusi šīs zināšanas, varu atdod tās cilvēkiem. Jo es taču atnācu šurp ar šo mērķi, nevis vienkārši kļūt par augšupceltu cilvēku un iet uz augšupcelšanos, bet atstāt pēdas uz Zemes. Mēs visi te tādi esam sapulcējušies un jau daudz ko varam iemācīt. Dodiet sev brīvību apmācīt citus, atklājiet grupu, vietni, pēc iespējas vairāk sējiet zināšanas un gaismu, lai atbilstu savai uzdevumam.

Mūsu Skolotāji impulsā nolaiž man šo vārdus, un es tos atklāju, viņi ir nepamierināti, ka tādi lieliski apskaidroti cilvēki ne visi strādā tā, kā viņi var strādāt, ne ar visu savu potenciālu.

SB: “Ja jūs sāksiet savu potenciālu izmatot plašāk, tad jums atnāks vairāk enerģijas, un spēku būs vairāk, lai jūs savu potenciālu varētu izmantot priekš visiem cilvēkiem. Jūs būsiet spēcīgāki, veselīgāki, sāksiet citādi skatīties uz pasauli. Palīdziet pārējiem, jūs esat šo enerģiju pārvadītāji.”

– Mūs ļoti tirda un aicina darboties (Ludmila).

– Pat tie, kuri pretojas visvairāk, tagad nāk un jautā, uztver un saprot. Mēs esam uzskatāmi veselības, prieka un optimisma mācību līdzekļi (Olga).

Atnāca informācija par jauno rasi, kura būs uz Zemes. Man tas ir kaut kas matains, maza auguma, līdzīgs pērtiķim, ne pārāk attīstīts, vairāk līdzinās dzīvniekam, nekā cilvēkam, taču skatiens ir saprātīgs. Šī būtne ir diezgan likumpaklausīga, kuru var pārvaldīt.

– Sarkanas krāsas enerģijas (Tatjana).

– Kultūrai ir milzīga nozīme, bet viss ir atkarīgs no tās dvēseles attīstītības, kura ir atnākusi (Ludmila).

Tāpat kā cilvēcei, šajās būtnēs atnāks dažādas dvēseles, starp viņām būs arī avatāri – attīstīti cilvēki, un mēs ar jums varēsim ienākt šajā rasē, kā arī būs tie, kurus vajadzēs apmācīt. Šai rasei būs doti savi Skolotāji no šīs rases, tas ir, ne tikai no mūsējās.

Jautāju Skolotājiem: “Ar ko tad šī rase atšķiras no cilvēkiem fiziski?”

Man atbild, ka labāka būs imunitāte, viņi ir fiziski spēcīgāki, labāk izdzīvo, sagremo barību, barību viņiem vajadzēs mazāk, un, liekas, viņi neēdīs gaļu.

Man rāda, ka tie ne gluži ir pērtiķi, bet cilvēkveidīgas būtnes, pārklātas ar melnu vilnu. Šī rase, atšķirībā no mūsējās, neies tehnoloģiju attīstīšanas ceļu. Viņi apmetīsies Āfrikas centrā un visdrīzāk dzīvos bez mājām, ne pēc cilvēka likuma, bet pē dievišķā.

Kad šī rase atnāks, mums nesaka, runā par simts gadiem, bet mēs jau redzam, ka ir sākusies tautu pārvietošana, teritorijas atbrīvošana. Tāda, lūk, negaidīta pieeja šai problēmai!

Un SB man saka: “Uz Zemes ļoti daudz notiek kas tāds, par ko jums pagaidām pat ne jausmas nav!”

Patiešām, pašlaik parādās daudz informācijas par kaut kādiem atradumiem, zinātnieku atklājumiem zem zemes un ūdens, tik daudz notiek kas tāds, ko mēs pagaidām nezinām!

SB: “Kaut kā tu šodien esi satrakojusies!” (Smejas).

“Mēs gribam jūs nomierināt – mēs esam sardzē, mēs nevaram jums par 100% garantēt, ka viss būs lieliski, bet par procentiem 70 varam teikt – tiešas briesmas, ka tiktu izraisīts kodolkarš, mēs neredzam, tāpat arī kaut kādu badu vai Zemes kataklizmu. Mēs tikai gribam jums teikt, lai katra dvēsele, kura mūs dzird, nodarbotos ar savu darbu par 100%, lai jūs nenožēlotu pēc tam, kad atnāksiet šurp, ka sēdējāt un nespējāt kaut ko no ieplānotā izdarīt.”

Saules Brālība aktivizē mūsu saprāta potenciālu ar mūsu saules aspektiem.

Jūtu, ka manas smadzenes sāk pamazītēm “kustēties”, varbūt norit kaut kāda dziedināšana fiziskajā plānā, vai veidojas papildus saiknes, lai mēs ātrāk aptvertu, jo mēs taču zinām, ka līdz ar vibrāciju paaugstināšanos paaugstinās domu ātrums.

Man ir sajūta, ka mana galva atveras, un mans Augstākais Es ieiet tieši manī ar savu apziņas daļiņu. Es lūdzu visu atjaunot un izdziedināt, kas ir bijis bojāts manā galvā dzīves gados, uzlabot asinsriti, šūnu stāvokli, uzlabot cauriešanas starp neironiem ātrumu un informācijas, kura nāk no Augstākā Es, sapratni.

Norit darbs ar čakrām plecu rajonā, SB parādīja oktaedru, kurš atrodas mūsu plecos, no patiesības čakras līdz sirds centram, viņš ir aktivizējies pašlaik.

– Norit potenciāla darbībai aktivizēšana.

– Zeltaina cepurīte galvā, galvai kļuvis vieglāk.

SB: “Mēs atgriežam jūs momentā šeit un tagad, lai jūs vienmēr dzīvotu pašreizējā momentā un “nevilktu” kaut kādas domas no pagātnes.”

Atcerējos, kā vakar vebinārā vajadzēja izraisīt sevī negatīvu, bet es nevarēju to izdarīt. Nesen man bija nepatīkama situācija ar interneta lietotājiem, pagājušā rītā es salamājos ar viņiem, bet vebinārā nespēju to atveidot, tas ir pagājis un aizgājis, tā nav, lūk, to mums tagad saka SB – nekoncentrēties uz negatīvu, nevilkt to sev līdzi, jo tā taču ir daudz labāk dzīvot.

SB: “Mēs mācām jums negatīvu pārvērst pozitīvā – jūsu “iekrišanas” pārvērst par atklājumiem, ieguvumiem, jūsu spēku. Paskatieties uz to no citas puses – tas tad arī būs jūsu spēks. Sakaru palielināšana ar jūsu Augstāko Es – tas tādēļ, lai uz tādiem jautājumiem jūs varētu atbildēt paši: ieskatījāties savā Augstākajā Es un atbildējāt uz saviem jautājumiem. Atbildes jūs jutīsiet, intuitīvi zināsiet, kā rīkoties, atbildēt, kā nomierināt cilvēku."

– Manas atjaunotības apzināšanās pašlaik atnāca (Ņina).

– Jā, reakcijas pašlaik ir nepastarpinātas un bez pēdām, bet dusmas reizēm labi rosina, iekšienē vadītas. Saprāta un intuīcijas vienotība, sakars tiešs un stingrs, jūtu pašlaik (Olga).

– Parādījusies spēja laikus apstāties un atvainoties, ja man kaut kur nav taisnība (Ludmila).

Enerģijas plūsma mainās, nāk mīlestība, maigums, atvēršanās, kā maigs lietutiņš. Šis lietutiņš piesūcina mūsu auras šūnas, sagatavojot kaut kādu jaunu augstu zināšanu, jaunas uzvedības uz šo zināšanu pamata – mierīgākas, nekritiskas, saprātīgas un mīlošas – pieņemšanai.

Tas nāk no mūsu Saules aspektiem. Mūsu Saules aspekts ietekmē mūs, jo tur taču jau ir pārvarēta cīņa un nepieņemšana, citas nepatīkamas lietas, un mēs savienojamies ar savām augstajām apziņām.

SB: “Tas ceļš, kurš jums ir noskaidrojies, tiešā veidā ir saistīts ar jūsu Saules aspektu, viņa zināšanu, apziņas līmeni, viņa uzvedību un raksturu, ar viņa vadošo funkciju.”

– Šos ienākošās enerģijas augstumu un tīrību atpazīst katra šūniņa.

– Enerģija, kura palīdz nolīdzināt uzaugumus un negludumus apziņā, kuri traucē pieņemt jauno.

Patiešām, es jūtu, kā ir pieaudzis gribasspēks, viss kļūst vienkāršs un iespējams, un mēs saprotam, ka visi mūsu pūliņi būs sakoncentrēti savā ceļā. Tāda enerģija nāk mums pašlaik savas lomas lielākai apzināšanai. Šī enerģija iztaisno un dod spēka iekšējo stāvokli – visas iespējas manā priekšā ir atvērtas, es izvēlos un eju! Un pat ja šajā ceļā vēl ir sastopami kaut kādi šķēršļi, vienalga šīs iespējas mums ir dotas.

– Precīzi! Skaidrība, viengabalainums, spēks un vieglums, iekšēja organizētība (Olga).

– Šīs enerģijas iedvesmo, piešķir izlēmību un pārliecību (Vasīlijs).

Apspriežam, kā mēs varam izmantot šīs iespējas: pieņemt un publicēt čenelingus, lasīt lekcijas ar garīgu jēgu, pat nelielām cilvēku grupām (tā sauktie dzīvokļa pasākumi (“квартирники”)), rakstīt dzeju, mūziku, visu, ko vēlies, darīt no sava Skolotāja līmeņa, kurš mums jau ir tik augsts – palīdzēt, ar ko varam.

SB: “Ļoti daudz pašlaik notiek manipulēšana ar apziņu, neklausieties visu, kas nāk. Ļoti daudz nepatiesības nāk caur internetu, lai nomanipulētu bažas, negatīvu, politisku nestabilitāti, pievestu cilvēkus pie kara iespējas – ar karu baida, uzkurina militāru gatavošanos. Cilvēce jau ir pārgājusi to robežu, kad karš bija iespējams.”

Uzdodam savus jautājumus SB.

– Vai var lietot Koļcova korektorus (корректоры Кольцова), Almagu (Алмаг)?

SB: “Ja nepieciešams, var, pastāvīgi – nē. Tā ir palīdzība uz laiku. Cilvēka lauks ir daudz smalkāks par jebkurām ierīcēm, un šo cilvēka lauku ierīces aizstāt nevar.”

Atceros Krajonu, viņš rakstīja, ka magnētiskas ierīces iedarbojas uz cilvēka DNS magnētisko un kristālisko slāni, tāpēc labāk tiešā veidā jautāt ķermeniskam – cik lielā mērā viņam nepieciešama viena vai otra iedarbība, tablete, piedeva.

Vēlam cits citam veselību, prieku un mīlestību!

Pateikšanās mūsu Skolotājiem!

Pateicības.

 

Pievienots 14.03.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/neudobnie-voprosi

Tulkoja Jānis Oppe