Šri Juktešvara apmācības ziemas sesija

16 01 01

Šri Juktešvar, es klausos tevi.

Mēs atkal sākam mācību kompleksu, ziemas sesiju. Kā es jau teicu, mēs sāksim mācības daudzimensionalitātē un skaidrredzēšanā.

Sāksim ar skaidrredzēšanu. Cik lielā mērā vajadzīga skaidrredzēšana un ar ko tā atšķiras no smalkmateriālā redzējuma? Daži no jums jauc redzējumu trīsdimensiju astrālā ar redzējumu smalkajās pasaulēs, kur vairāk strādā priekšstats un vizualizācija.

Ceļš un metodes ir vienādas: jūs uztverat enerģijas, bet skaidrredzēšana palīdz tās attēlot tēlos un izdarīt secinājumus trīsdimensiju enerģijas līmenī.

Ceļojumos uz saviem augstākajiem ķermeņiem un apziņām visspilgtāk strādā saikne ar augstāko apziņu un spēja taisīt izvērsumus, tas ir, prasme iziet uz savu augstāko aspektu, savienot savu apziņu ar mentālā es apziņu un augstāk. Tālāk jūs ar savu apziņu uztverat to, ko jūs esat atklājuši, un seko pārvešana savas apakšējās apziņas tēlos, tas ir, trīsdimensiju loģikā. Tātad, no trīsdimensiju apziņas jūs neredzat un nedzirdat smalko pasauli (augstāk par zemes astrālu), bez saiknes ar Augstāko Es jūs nespēsiet iegūt ticamu informāciju.

Bet ar ko atšķiras skaidrredzēšana mūsu plānā? Ko atver skaidrredzēšanas skolas?

Trīsdimensiju telpā arī ir smalkā pasaule – astrālā „pelēkā” pasaule. (Mēs jau daudz esam runājuši par to, ka, patiešām, mūsu zemes pasaule no astrālā aspekta izskatās pelēka, bet no mentālā slāņa – kā darva.)

Tā nav ar vienlīmeņa uztveri. Ja jūs trešās dimensijas astrālajā pasaulē ieskatāties bez saiknes ar Augstāko Es, tad jums vienlaikus strādā sestā un otrā čakra, un jūs atšķirat savu trešās dimensijas pasauli un ienesat savu apziņu trīsdimensiju astrāla līmenī.

Ko nozīmē, ienesat? Vai tas viņa nav ienesta dzimstot tajā dimensijā, kurā ir dzimusi?

Nē, skaidrredzēšanas aktivizēšanai jūsu pasaulē arī ir vajadzīgi iesvētījumi, tikai ne no Augstākajiem Es, bet no pelēkajām būtnēm, kuras eksistē jūsu trīsdimensiju pasaulē, bet astrālajā plānā. (Visas smalkās pasaules ir blīvākās cauraužošas.)

Droši vien tā svarīga detaļa, lai saprastu skaidrredzēšanu un to, ko cilvēki grib ieraudzīt un redz patiesībā.

Jā, aktivizējot skaidrredzēšanu tajā izpratnē, kādā tā ir visspilgtāk izpausta, jūs mācāties ar savu skatienu (enerģētisko) ieiet blakus istabā, cilvēka apziņā, lasot viņu un vadot viņu (manipulējot ar viņu); jūs varat cilvēku piespiest nodarboties ne ar savām lietām, pretēji viņa dvēseles vēlmēm (pieburšana, maitāšana, noskaušana).

Jūs netiecaties pacelt savu enerģiju līmeni, attīrīties, bet, ja tiecaties, tad iegremdēšanās pelēkajā astrālā traucē jums ieraudzīt attīrīšanās veidus un prakses. Izjūtot negatīvas jūtas (jūs taču varat strādāt ar miroņiem, redzēt, kurš ir nozadzis vai nogalinājis, kurš ir vainīgs un kā vajag tikt vaļā no soda u.c.), jūs visu laiku iegremdējaties pelēcībā un tumsā.

Ar ko atšķiras gaišāku pasauļu redzējums no tās skaidrredzēšanas, par kuru tagad ir runa?

Jūs izejat uz cēlonības pasauli, un no Augstāko Es skatupunkta ātrāk un kvalitatīvāk risināt savas problēmas. Tas ir, problēmas var risināt no dažādiem apziņas līmeņiem. Ja jūsu apziņa ir daudzdimensionāla, jūs aktīvi sākat izmantot tos principus un metodes, kuras piemīt jūsu Augstākajiem Es – viņu skats uz dzīvi atšķiras no trešās dimensijas apziņas skata[1].

Ielūkojamies tavā pagātnē, un apzīmēsim šos dažādos skatus uz pasauli. Sāksim ar mūziku. Tu dzīvoja mūzikā un bēdājies un priecājos caur viņu. Mūzika bija tavas dzīves lielākā daļa. Kāpēc viņa tagad tev ir vienaldzīga, ir kā nemaz nebūtu bijis muzikālās izglītības un profesijas piecdesmit gadu?

Jā, arī es pati brīnos, jo mūzika taču ir sastingušas emocijas…

Tu pacēlies pāri ciešanām un vētrainiem priekiem, pāri traģēdijai un drāmai, pāri patosam un varonībai, pāri brākšķiem un fanfarām, pāri ciešanu aizraujošajam dziļumam. No šejienes tu redzi, kā cilvēki apmācās just un apžēlot, piedot un priecāties, atbrīvojoties no vētrainām emocijām, kuras atstāj dziļas vagas emocionālajā ķermenī. Kad emocionālais ķermenis ir izdziedināts, viņš tik asi nereaģē kā vairumam cilvēku. Tavām zemajām emocijām vairs nav vajadzīga piebarošana ar kaislībām, mīlestību vai varonību. Tu mierīgi attiecies pret jūtu hierarhiju, atrodoties pašā virsotnē. Jā, tu vēl vari just pierastos aizvainojumus no netaisnības vai nodevības, no krāpšanas vai nelietības. Taču ātri tos izvadi no ķermeņa, kamēr tie vēl nav paspējuši nogulsnēties.

Tas saucas „pacelties pāri sev”?

Es to sauktu – pacelties pie Sevis Lielās[2].

Atrodoties šajā ķermenī, es neizjūtu nekādas vēlmes.

Zemes plāna vēlmes aiziet, paliek dvēseliskās, garīgās, parādās pieprasījums pēc citiem apstākļiem un uzdevumiem, misiju un uzdevumu pildīšana nākamajos līmeņos. Tātad, izejot no pierastajiem trīsdimensiju apstākļiem, jūs patstāvīgi risināt tos uzdevumus, līdz kuriem esat nobrieduši.

Atrisinājuši fiziskā plāna uzdevumus (izdziedinājušies, atklājuši sakarus ar saviem Augstākajiem aspektiem, nomierinājušies un ieguvuši dzīves jēgu un misiju), jūs nebeidzat savu dzīvi fiziskajā dimensijā, bet, gluži otrādi, sākat savas dzīves jaunu nodaļu, atverot pasaulei jaunus apziņas līmeņus, saistot cilvēkus ar viņu iesvētījumiem, ar viņu Spēkiem un Skolotājiem, ar savu Ceļu uz veselību un daudzimensionalitāti.

Kāds ir ceļš uz apskaidrību? Kas jums stāv priekšā? Kā var virzīties tālāk? Jūs esat pabeiguši „skolu” un izejat „profesijā”, uz radīšanu un „profesijas” izvēles patstāvīgumu. Mēs nesakām, ka jūs nevarat būt neuzticīgi savai izvēlei vai misijas izpratnei. Neviens nesaka, ka jums ir tikai vienīgais pareizais ceļš. Izvēlieties sava ceļa daudznozīmību, universālumu un daudzvariantumu. Meklējiet un mēģiniet, kļūdieties un uzdauziet punus.

Daudzi lūdz viņiem norādīt, ar ko viņiem dzīvē nodarboties, ar to domājot garīgas nodarbes. Kā viņiem palīdzēt?

Cilvēkam ir tik plaša profesiju un misiju izvēle, ka tikai viņu fiziskais aspekts var apstiprināt vienu ceļu un noraidīt citus. Augstākos plānos jūs savienojat daudz dažādu nodarbju vienlaicīgi, un tas tad arī ir jūsu universālums. Un neviens un nekad jūs neierobežos jūsu nodarbju izvēlē. Lieta tāda, ka nav garīgu vai negarīgu nodarbju, ir starpība – ar iedvesmu vai ar antipātiju jūs attiecaties pret savu nodarbes veidu? Saprotiet, pat tā nodarbe, kura ļauj jums apmaksāt rēķinus, ir jūsu garīgā komponente, ja uz to izmaina jūsu skatu. Vai jūs cilvēkiem palīdzat, vai kaitējat viņiem? Lūk, jūsu kritērijs. Ja palīdzat, tad arī palīdziet ar iedvesmu, domājot par to, cik labi (vai cik vieglāk) ir kļuvis cilvēkiem pēc kontakta ar jums.

Ja jūs savu nodarbes veidu neieredzat, tad jums tas ir jāmaina, tāpēc ka pastāvīga antipātija pazemina jūsu vibrācijas un nolaiž jūs grūtsirdībā un pelēcībā. Atrodiet sev citu nodarbi, kura jūs spārnos vai vismaz ļaus jums domāt par to labumu, kuru jūs nesat cilvēkiem, lai tā kļūst par jūsu kalpošanu. Jo, pat nodarbojoties ar atkritumu savākšanu, jūs taču piešķirat mirdzumu un tīrību tām zemes daļām, kurām tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Kosmosā ir cienījama atkritumu savācēju un sakaru portālu savešanas normālā drošības stāvoklī profesija.

Un vairums no jums vienu no savas dzīves periodiem pavadīs tīrītāju lomā, apgūstot nepieciešamo kosmosa un iekšējo lauku tīrības un higiēnas mācību.

Šajā ceļā uz daudzimensionalitāti jums ir vajadzīgi orientieri, kuri dotu jums ceļazīmes, lai nenomaldītos. Tie ir gaismas kosmiskās hierarhijas likumi. Aplūkosim daļu no tiem.

Pirmkārt un, kas ir pats galvenais, jums ir jābūt uzticīgiem sev un savai izvēlei. Nemētājieties, nelēkājiet no vienas mācības uz citu, no vienas hierarhijas uz citu, no vienas Ģimenes uz citu. Tieciet skaidrībā, kas jūs satrauc un sauc.

Bet tu tikko teici: „Mēs nesakām, ka jūs nevarat būt neuzticīgi savai izvēlei vai misijas izpratnei. Neviens nesaka, ka jums ir tikai vienīgais pareizais ceļš.”

Es saku, ka ir jātiek skaidrībā un jāiet. Jūsu meklējumi nevar aizņemt visu jūsu dzīvi. Skolotāja klātbūtne jūsu dzīvē palīdzēs jums tikt skaidrībā ar to stāstu, kas jūs silda. Nevis patiesības meklējumiem ir jūs jāsilda, bet pašai patiesībai.

Otrkārt, iemācieties atšķirt graudus no sēnalām. Daudz pagaidu mednieku tagad ložņā pa planētu, meklējot vieglu laupījumu. Pasaule ir kļuvusi atvērta, un ir saskrējis milzīgs daudzums to, kas vēlas pievākt sev planētu.

Daudzi no viņiem taisa eksperimentus ar mūsu gēniem un ķermeņiem…

Tas tad arī ir planētas iekarošanas ceļš. Nolaist uz virsmas pēc iespējas vairāk to, kas vadīs vai veicinās vadību – neredzami, taču pamatīgi.

Ceļš uz gaismu nav vienkāršs, kaut arī nav grūts. Šķiet, ka viss ir tik saprotami un viegli, taču daudziem neko negribas DARĪT, bet vienkārši lasīt un izglītoties. Nu ko, apskaidrošanās ceļā stāv tādas lamatas. Teorētiķiem pelēkie un gaišie ir līdzīgi, un nemanāmi tādās mācībās vieni jēdzieni tiek aizstāti ar citiem. Šeit ir jādomā un jātur ausis atvērtas, visu pārbaudot praksē un izmēģinot enerģētiski.

Sekmju trešā komponente – būt uzticībā sev un saviem Skolotājiem. Es saprotu, ka izvēlēties viņus un savienoties ar viņiem ir galvenais kritērijs sekmīgam ceļam. Kā nekļūdīties? Kā uzticēties tam, kas ir neredzams un vilina ar gaišām enerģijām, aizraujot un iedvesmojot uz savu ceļu?

Pārbaude un apzināšanās nekad nebūs lieka.

Enerģētikas prakse jums jau dod zināšanas tumsas un gaismas jomā. Praktizējiet un konsultējieties ar saprotošiem cilvēkiem, kuriem ir pieredze tādā lietā. Nesteidzieties iznest visus savus čenelingus virspusē. Pārdomājiet tos pēc saņemšanas, balstoties uz zināšanām un praksi. Apzinieties un atšķiriet.

Jā, šajā ceļā jūs sagaida atšķiršanas prakse. Neviens jums uzreiz negarantē milzīgas sekmes.

Bet kāpēc man uzreiz atnāca mans pirmais Skolotājs – tāds mīļš (ilgi pirms Sanata Kumaras)?

Tu vispār biji saglabājusi iekšējo gaismu un tīrību, pievilki savā dzīvē tādu Skolotāju, kurš ne mazums veicināja tavu pamodināšanu. Ne visiem tā veicas, daži savā dzīvē pievelk savam enerģētiskajam statusam atbilstošas Būtības. Bet Skolotāji samērā ar jūsu gaismas pieaugšanu mainās un… kļūst arvien grūtāk atšķirami, atbilstoši viņu vibrāciju paaugstinājumam.

Daži domā, ka pietiek padomāt, un Skolotājs uzreiz ir šeit.

Mēs visi tā domājam un pat izmantojam to seminārā, izsaucot dažādas būtības atšķiršanas praksei. Un vai tad Mihaēla palīdzību mēs ne tā saucam? – un uzskatām, ka palīdzība atnāk momentāni.

Mēs jau runājām, ka Mihaēlam kā Visuma Valdniekam katrā plānā, arī astrālā, ir Spēki, kuri nes viņa enerģijas. Un viņi reaģē, bet ne vienmēr… Dažreiz jūs mēģināt izvairīties no mācības, domājot, ka viss ir nejauši. Tajos gadījumos, kuri ir ieplānoti, palīdzība netiek sniegta, un viss notiek tā, kā ir iecerēts augstāk.

Vai tad Sanats Kumara, Diženā Dieviete, Saules Skolotāji neatnāk pēc mūsu aicinājuma?

Bet tu taču noskaņojies laikus un esi atbildīga par tiem, kurus māci un kam nes mūsu gaismu. Lai izsauktu tos, kurus jūs saucat par El-Moriju, Kuthumi, Mihaēlu, Gabriēlu un citiem Skolotājiem, ir jābūt tīram sakaru kanālam, KURĀ atnāk Skolotāji. Un jātur viņš tīrībā.

Es zinu piemērus, kad arī manu kanālu sauc par pelēku vai tumšu.

Nepievērsīsim tādiem uzmanību, vienkārši ļausim būt atbildīgiem par saviem vārdiem. Mūsu uzdevums – iemācīt atšķirt gaismu no tumsas, tāpēc ka pelēkos kanālus ir daudz vieglāk apzināties un viņiem atbildēt, nekā augstiem un daudzdimensionāliem.

Es zinu, ka saukt datumus nevar augstas apziņas, kuras eksistē bezlaika punktā.

Kāpēc, dažreiz viņam izdodas pareģot kaut ko zemes plānā ar precizitāti līdz gadam. Protams, nekad netērē laiku tiem kanāliem, kuri norāda pasaules gala datumus, dažreiz ar precizitāti līdz minūtei. Tas attiecas uz trīsdimensiju pasauli, kuras vairs nav.

Bet ja tie ir astrologi? Viņiem ir kaut kādi kalendāri.

Viņu pareģojumi ir ļoti aptuveni, jo planēta taču ir apvērsusies kopš tiem laikiem, kad tamlīdzīgas rokasgrāmatas tika radītas. Kosmoss, protams, nekur nav pazudis, taču viss ir aizgājis ne tā, kā pareģoja kalendāri, kaut arī seni.

Kā tas ir – planēta ir apvērsusies?

Tu taču zini, ka viņa peld uz citām dimensijām, uz matērijas atblīvēšanos, uz telpas un laika paplašināšanos, uz citu enerģijas veidu koncentrāciju. Un vecie likumi aizcērtas (kolapsējas?), tas ir, aizklājas no jaunās pasaules, pārstāj darboties.

Iedomājies, ka tu dzīvotu augstu kalnos, bet balstītos uz dzīves pazīšanu ielejā jūras līmenī. Piekrīti, ka sportisti, kuri iekaro augstkalnu virsotnes, kāpj augšā ar pauzēm, lai piemērotos jaunām vibrācijām un fiziskajam plānam – skābekļa trūkumam, vējiem, ultravioletam…

Ko tu ieteiksi mūsu lasītājiem? Man šķiet, ka mēs viņus esam nobiedējuši.

Nebiedējam, bet palīdzam ceļā. Norādes zīmes purvā biedē vai palīdz? Piesardzība un atšķiršana nekad nebūs lieka. Pati galvenā Gaišo Skolotāju atšķirība no Tumšajiem – nav baiļu un sīrupa – saldu komfortablu enerģiju.

Bet vai cilvēki var vienkārši paskatīties viņu radioaktivitāti[3]? Viņiem izdosies?

Izdosies. Lai sākumā paskatās uz manu radioaktivitāti un ņem par piemēru. Pēc tam salīdzinās. Taču šeit ir vajadzīga prakse un uzticēšanās saviem secinājumiem.

Gribu vēl teikt, ka Gaismas Būtnēm ir dažāda radioaktivitāte dažādos savas būtības slāņos. (Es paskatījos uz Valdnieci Mariju, viņai ir plūstoša pāreja no spīdamības līdz radioaktivitātei, no mūsu zemes mentālajām vibrācijām līdz visaugstākajai virsgaismai un caurspīdīgumam.)

Vēl es redzu dažādus augumus Skolotājiem. Mēdz būt milzīgi, ļoti augsti Skolotāji, piemēram, Valdniece Marija. Viņa ir iezemēta un paceļas augstāk par visiem Augšupceltajiem Valdniekiem. Viņas aspekts ir El-Morijas un Sanata Kumaras līmenī, bet paceļas vēl augstāk, pazūdot galaktiskajos slāņos. Daudzdimensionāla būtne vibrē dažādos diapazonos, un katrs no mums var ar viņu runāt savā līmenī, tāpat darbojas gandrīz visas Būtības, jo (atgādināšu vēlreiz) smalkie slāņi taču caurauž blīvos.

Es to sapratu no mūsu prakses seminārā, kad mēs aplūkojām Lucifera daudzimensionalitāti – viņa Būtības slāņus. Kāds viņu redzēja apakšējos slāņos (minerālais un ūdens slānis), vairums redzēja viņu kā sauli, bet daži ieraudzīja viņa virsgaismu… Tas liecina par tām vibrācijām, kurās mēs varam vibrēt, kur aizsniedzas mūsu spēja izpausties un savienoties ar daudzdimensionālajiem aspektiem. Taču katrs saņem informāciju savā līmenī, un tā atšķiras.

Labi, šodien pietiks.

Pateicos, dārgais Skolotāj!

 

Pievienots 01.01.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/zimnyaya-sessiya-obucheniya-shri-ukteshvara

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Es ierasti lietoju terminu „trīs mēru dimensija” mūsu pasaules nozīmē (garums, platums, augstums), iespējams, jūs to sauksiet par četrdimensionālu, ja ņem vērā laiku. Tas ir viens un tas pats fiziskās dimensijas apzīmējums.

[2] „Materiālā daba sastāv no trīs gunām – labestības, kaislības un neziņas. Kad mūžīgā dzīvā būtne ieiet saskarsmē ar materiālo dabu, šī gunas nosaka viņu.” Šeit ir runa par cilvēka pāriešanu no kaislības gunas labestības gunā. (http://www.sambandha.ru/3_gunas/)

[3] Tas ir jauns jēdziens ezotērikā, kuru ieviesa Mihaēls manos čenelingos. Tas ir būtņu, kuras vibrē augstāk par gaismu, vibrāciju plāns. Mēs zinām, ka, piemēram, Ercenģeļi vibrē gamma diapazonā. Izrādās, ka, ja mēs vēlēsimies, tad tieši pēc radioaktivitātes varam atšķirt, kā vibrē Būtības, kuras ar mums savienojas.