Kāpnes pie Diženās Dievietes

(Sakaru seanss ar Saules Brālību)

16 12 26 01

16.12.11.

Dārgie Saules Brāļi, sākam mūsu tikšanos.

SB: Un tā būs veltīta Vienotības apziņai.

Kas ir Vienotība zemes līmenī?

Un ar ko tā atšķiras no Saules Brālības Vienotības un Vienotības Diženās Dievietes līmenī?

Mūs interesē, vai jūs spēsiet atšķirt šos apziņas līmeņus un pateikt, ar ko jums ir noderīgi būt vienā vai otrā līmenī. Atšķiršanu mēs sāksim, lūk, pēc kādiem parametriem:

vibrācija, vibrāciju līmenis;

enerģētiskais, kādas enerģijas;

informācija, ko varam pasmelt šajos līmeņos, kā domu, tā arī enerģētiskajā;

emocionālais un

mentālais aspekts (vai mēs varam sarunāties un saprast dažādos līmeņos).

Tā būs daudzdimensionālās apziņas mācība.

(Mēs šodien savienojamies SB līmenī kādā plakanā margrietiņā, kur katra „būtība-ziedlapiņa” savienojas ar visām galvām uz centru.)

Atslābināšanās…

Paceļamies uz savu mentālo aspektu. Un ar saviem mentālajiem apziņas un uztveres orgāniem mēs uztversim mentālo realitāti. Bet analizējām fiziskajā plānā caur zemes saprātu.

 

Un pašlaik mēs atrodamies planētas Kristus-apziņas līmenī. Mēs esam kļuvuši Lieli. Planēta ir mūsu iekšienē, bet mūsu grupa ir kļuvusi par Kristus-apziņas Režģi.

 

Izjūtiet, kas ir apziņas Vienotība šajā līmenī.

- Jūtu saiknes Režģī, kopību, bet arī sevi. (Tatjana)

- Viss ir manī. (Olga)

Vai var teikt, Es Esmu Šeit? Var.

ES ESMU VISS. ES ESMU VISA PLANĒTA. ES ESMU VISS REŽĢIS.

Daļiņa „es” ir palikusi lejā, bet šeit esam MĒS, KOPIENA. Un mēs te visu izlemjam kolektīvi, šeit nav individuālisma. Ir kolektīvas intereses, individuālu nav.

- Zeme ir mana daļiņa. (Tatjana)

 

Pēc vibrāciju plāna.

Vingrināmies atšķirt vibrācijas – lēkājam turp un atpakaļ.

Šeit ir blīvais ķermenis, bet mentālā nav roku un kāju, un tev ir citāda forma.

Enerģija ir blīvāka nekā gaisma, un tu esi citāda būtne.

- Šeit es esmu kā migla. (Natālija)

Jā, retināta enerģija un nenoteikta forma. Enerģija ir saistīta ar formu. Mentālā forma ir gandrīz ugunīga (man).

- Fiziskajā plānā forma ir blīva, raupja un koncentrēta. (Olga)

 

Būtības emocionālais aspekts.

- Prieks un mīlestība, fiziskajā plānā – kņada. (Natālija)

- Enerģijas ir vieglas, smalkas, mīkstas, emocijas ir gaisīgas. (Nikolajs un Tatjana)

- Ķermenī ir vairāk karstu jūtu. (Tatjana)

Jā, tieši tādas pašas krāsas, uz Zemes tās ir spilgtākas, piesātinātākas, bet šeit krāsas ir caurspīdīgas, kā neons, puscaurspīdīgas.

- Mierīgums, maigums, viedums. (Olga)

Neskatoties uz maigumu un viedumu, šeit ir aktīvs darba stāvoklis, nav dualitātes cīņas, tāpēc emocijas ir maigākas un vieglākas.

 

Būtības mentālais aspekts.

Domas, uzdevumi, programmas, pārliecības, misija un ar ko atšķiras no cilvēka.

Kad sarunājies, informācija ienāk impulsu veidā. Šeit vienlaikus eksistē jautājums un atbilde. Izjūtiet to.

- Varenības sajūta, es visu varu. (Natālija)

Cik lielā mērā šeit ir vajadzīgi cilvēciski mērķi?

Un vai tas ir jādara, ja es visu varu?

Visu cilvēku un civilizācijas uztveršana par tādiem, kādi viņi ir, mēs nemēģinām viņus izlabot un pārtaisīt.

- Uzdevumi ir ar lielāku mērogu, vairāk atbildības, mīlestības un gādības. Lielā ātrumā saproti kopīgās vajadzības. (Tatjana)

- Rūpes par visu. (Olga)

Ir jūtami vispārīgāki globāli uzdevumi, planetāri darbi, piemēram, planētas attīrīšana, miera programmas visā pasaulē, veselība utt.

 

Informācijas aspekts.

Uzdosim vispārīgu jautājumu, un visi no saviem AEs atbildēsim uz to, paskatīsimies, cik mums jau ir stipra saikne.

- Kas pašlaik ir pats svarīgākais planētai? (Tatjana)

Ko mēs varam šī “svarīgā” dēļ pašlaik izdarīt? Un mēs šos jautājumus adresējam sev mentālajā līmenī.

- Pacelt cilvēku apziņu, veikt pāriešanu. (Tatjana Sidorova).

- Vairāk cilvēku pievienot Kristus-apziņas Režģim. (Vitālijs)

- Sajūta un darbs ar mentālo lauku, piepildīšanās ar jaunām harmoniskām domām. (Tatjana Sizova)

- Labiekārtošana, pārtika, līdzsvars, jauni sakari. (Olga)

- Tiekšanās uz vienotību, apzinātības paaugstināšana. (Nikolajs un Tatjana)

- Planēta grib prieku, jaunradi, man pat sirds iesāpējās. (Natālija)

Katrs uztver no sava aspekta, un šīs programmas ir diezgan augstas.

- Savstarpējā sapratne un mīlestību starp cilvēkiem. (Natālija)

- Saglabāt mieru un mīlestību ģimenē un kolektīvā. (Nadežda)

Mans aspekts man pārraidīja – planētas vibrāciju noturēšana. Pašlaik norit liela cīņa par vibrāciju līmeni uz Zemes. Liela tumšo pretošanās un nolaišanās caur masu informācijas līdzekļiem. Ir nepieciešams saglabāt vibrāciju līmeni.

- Līdzsvara noturēšana. (Olga)

Visas augstāk uzskatītās programmas neapšaubāmi ietilpst šajā globālajā programmā – planētas līdzsvara noturēšanā. Un no mums tiek prasīta šo zināšanu izplatīšana. Un mēs savos fiziskajos ķermeņos pildīsim šīs programmas.

 

DB: Mēs pacentīsimies palīdzēt jums 2017. gadā noturēt planētas līdzsvaru. Meditācijās vairāk praktizēsim planētas vibrāciju enerģētiskā līmeņa noturēšanu un paaugstināšanu. Mēs šīs enerģijas nesīsim, bet jūs tās sūtīsiet un izplatīsiet pa visu Kristus-apziņas līmeni. Šis darbs sāksies 2017. gada pavasarī.

SB “slānī” uzzinās, kā mēs to esam izjutuši. Un mēs to arī nofiksējām, “nofotografējām” sev.

Tātad mēs paceļamies no 9. čakras un 10. čakru Saules Brālībā. Prieka un apsveikuma sajūta. Šeit viss jau ir mūsu “apdzīvots”, un viss ir pazīstams! Planētas ugunīgais aspekts. Šajā līmenī ir klātesošas mūsu dvēseles.

Apzināmies šo slāni.

Šeit ir vairāk vienotības un solidaritātes. Šeit “mēs” nesam kā kopiena, bet kā liela vienotība “mēs”, kā klasteris. Šeit ir grūti atrast sevi cilvēku.

- Stiprība un sasaistījums. (Natālija)

Cik mēs visi labi visu jūtam! Mums ir tādas jūtas un jēdzieni!

 

Vibrāciju aspekts.

Atkal lēkājam no Kristus-apziņas uz šo vibrāciju līmeni un atpakaļ. Atšķiram vibrācijas.

- Ugunīguma ir vairāk. (Olga)

Vairums jūt tāpat.

 

Enerģētiskais aspekts.

Enerģētika ir augstāka, kvēle lielāka, spriegums lielāks. No šejienes Kristus-apziņa ir kā 60 vatu lampa, bet šeit ir 120.

- Jauda.

- Lielāka enerģiju ievirze. (Tatjana)

Varenība, diženums, Dievišķā Slava. Lūk, viņa, Славь[1]!

- Pašcieņa, triumfs, mirdzums. (Olga)

- Man krūtīs ir vieglums, gluži kā bezsvara stāvoklis. (Natālija)

Pleci izvēršas, stāja ir iztaisnojusies, enerģija iet uz paplašināšanos, serdenis iekšienē ir parādījies.

Ja Kristus-apziņas līmenī nedaudz spieda atbildība par planētu, un cik mēs VARAM, nav saprotams, tad šeit jēdziena VARAM vispār nav! Visu varam, nav pat jautājumu!

- Pašcieņa, triumfs, mirdzums. (Olga)

Dvēseles ir izgājušas no zemes gūsta, apskaidrība. Cits līmenis, citas intereses, no šejienes tāda sajūta. Visas zemes zināšanas nav svarīgas. Un kas šeit ir svarīgs? Pilnīgi cits līmenis, ne no zemes.

 

SB: Interesanti, interesanti, kā jūs atbildēsiet.

- Šeit ES ESMU VISS! (Nikolajs un Tatjana)

- Radītāja attieksme pret radījumu ir citāda.

- Dziļāka sapratne un citāda mīlestība.

- Veidošanas un radīšanas attīstība. (Natālija)

Ko šeit Mēs radām? Kāds ir mūsu jaunrades rezultāts? Ar ko mēs te nodarbojamies?

Mēs radām jaunu kopienu etalona līmenī, mūsu prioritāšu līmenī, mūsu patiesības līmenī.

No vienas puses, lai attīstītos katra personība, bet no otras puses, lai “mēs” neciestu, ideāla kopiena.

- Šeit man stari ir izvērsušies uz visām pusēm – izgaismot, pieskarties, savienoties un nosūtīt savu. (Olga)

- Pieredžu vākšana, izgaismošana un koncentrēšana kādā vienotā, un, balstoties uz to, radīt ko jaunu. (Natālija)

 

Emocionālais aspekts.

Šeit domas un jūtas ir savāktas kopā – domas-jūtas. Šeit jūtas ir tuvākas neitrālām.

Aiz zemes kopienas ietvariem aiziet zemes jūtas. Šeit ir citāda mīlestība. Nosodījuma, vainas un aizvainojuma nav, šeit pat nav tādu jēdzienu. Vai šeit ir labsajūtas, sajūsmas, zinātkāres jūtas?

- Vienmērīga mierīga mīlestība. (Nikolajs un Tatjana)

- Tīra aktivitāte, interešu darbība. (Olga)

- Mierīgs jaunrades prieks. (Nadežda)

Atšķirībā no mūsu iedvesmas šeit ir pastāvīga degšana, pastāvīga radīšana, pastāvīgs prieks. Un šeit ir pat zinātnes virziens – intereses uzturēšana, lai darbs tiktu novests līdz beigām.

 

Informācijas aspekts.

Vai mēs varam no sevis-saulainā izmakšķerēt vēl kaut kādu informāciju?

Vienmērīga un mierīga attieksme pret planetārajām un galaktiskajām kataklizmām. Vienā vietā aizies, citā atnāks, nekas bojā neies. Vienmērīga attieksme pret kariem.

“Kā tu saproti mūžību un bezgalību? – saka mans aspekts. – Tu taču par to runā, lūk, viņa, mūžības un bezgalības izpausme – vienā vietā aizies, citā nāks klāt.”

- Šeit zinu par kosmisko parādību ietekmi un sakaru.

- Viņus praktiski neinteresē atsevišķs cilvēks. (Tatjana)

- Apzināšanās jau ir starpgalaktiskā un visuma līmenī. (Nikolajs un Tatjana)

- Neredz savus pārstāvjus. (Tatjana)

Jā. Viņi strādā ar Kristus-apziņas līmeni, ar fizisko plānu praktiski nestrādā. Mums ir sastrādāts Kristus-apziņas līmenis, un mēs no šī līmeņa varam ar viņiem strādāt atsevišķi.

Ko mūsu saules aspekti zina par planētu Zeme?

Zemes pārstāvji un SB labi pazīst planētu.

- Mēs taču nedomājam par vienu savu atomu, bet rūpējamies par visu ķermeni. Zeme – tas ir tas pats atoms. (Natālija)

SB: Jā, mēs esam apmierināti ar to, ka jūs jau apzināties.

Pievērsiet vēl uzmanību – Visuma saiknes ir ļoti vienkāršas. Faktiski mēs informāciju varam smelt tieši no kosmosa. Mēs zinām, kur var pievienoties un kur tek šīs informācijas plūsmas. Mēs varam tur ieiet. Vienīgais, vajag izvirzīt uzdevumu. Un no šīs Visuma plūsmas var paskatīties, kā šie uzdevumi ir risinājušies agrāk. Un mums piedāvās labākos risinājumus. Pamēģiniet to izdarīt.

Arī SB vērš uzmanību, ka tā ir prakse, kā iegūt Visuma zināšanas no galaktiskā informācijas slāņa. Šī prakse palīdzēs mums turpmāk, kad mēs labāk apzināsimies SB, kad mēs labāk apzināsimies savu aspektu. Un mēs varēsim risināt savus zemes uzdevumus ar, lūk, šīs vispārīgās informācijas palīdzību. Tas mums ir pieejams.

- Es pasaucu šeit savus skolotājus, un mans kanāls paplašinājās un kļuva spēcīgāks. (Tatjana Sizova)

- Informācijas apmaiņa interesē visas apziņas. Un tāpat arī mums piešķir informāciju, ja mēs esam aizgājuši līdz tam. (Olga)

Un mēs varam tagad savākt enerģētisko informāciju par planētu Zeme šeit, viņu īpaši neapzinoties. Un Kristus-apziņas līmenī mēs šo informāciju pamēģināsim iepludināt savā aspektā.

Tagad mēs pamēģināsim sevi darīt bagātus, tāpēc ka viena lieta ir, kad mēs no Kristus-apziņas līmeņa spriežam, bet ir vēl Galaktiskie skatpunkti. Nedaudz citāda pozīcija, nedaudz citāds skats, mierīgāks un produktīvāks, bez kaislībām. Tas notiek zemapziņas līmenī, smalko aspektu līmenī. Informācija netiek apzināta cilvēka smadzenēs, bet vienkārši pa kanālu pāriet apzinātākā būtnē, zemes izpratnē, lai pēc tam mums parādītos kaut kādas domas, priekšlikumi.

- Planētu kā harmonisku partneri ievest Galaktiskajā Vienotībā. (Tatjana Sizova)

- Informācija pārraidījās, salikās dūmakainā kristālā. Es pajautāju, kāpēc dūmakainā? Nav apzināts. (Olga)

Man informācija pārraidījās līdz pirmajai čakrai (fiziskais plāns), enerģētiskā plūsmā. Bet es viņu neapzinos. Tā atrodas Zemes Režģī, un tur aspekti to ir izvērsuši.

Un tagad mūs ceļ uz Diženās Dievietes līmeni.

Izjūtiet citādu informācijas plānu. Un šeit ir vairāk svētlaimes, atslābinājuma, Eņģeļa tīrības...

Sociālas kopienas šeit nav. Man vibrē viss ķermenis, rezonanse ar šo vietu ir liela.

(Visi jūt.)

Šeit ir ļoti daudz gaišu emociju, svētlaimīgs stāvoklis. Dvēsele dzied. Viņa nav strādnieks. Viņa nav Radītājs. Viņa ir Būtība. Viņa ir Radījums. Mīlošs, maigs, bērnišķīgs, kā zieds Dievietes Dārzā. Šeit ir pieaugušā stāvoklis, bet tikpat tīrs kā bērnam.

- Ziedošs dārzs. (Nikolajs un Tatjana)

- Es šeit uzreiz atslābinājos. (Olga)

Pēc radošām cilvēku kopienām... Šeit ir Būtības. Viņas ir citādas. Izjūtiet to.

Kā cilvēks es šeit esmu kā viesis. Bet kā dvēsele es šeit esmu kā mājās. Dvēseles aspekts šeit dzima un tika audzināts.

- Kā Eņģeļi. (Nikolajs un Tatjana)

- Būtības stāvoklis ir atgriezies. Dvēsele laiskojas un atpūšas. (Olga)

Pievērsiet uzmanību, ka šeit ir dvēseles aspekts un cilvēka aspekts ugunīgajā plānā.

Mēs varam pacelties uz šejieni kā cilvēka aspekts pēc svētlaimīga stāvokļa, pēc dziedināšanas, pēc svētības, pēc kādām maigām sensenām jūtām. Šeit mēs varam pabūt “maza bērna” stāvoklī, lai mūs barotu, glāstītu, mīlētu.

- No vienas puses, viegla ziņkārība – kas šeit ir izmanījies, no otras puses – mājas pavarda svētlaime. (Natālija)

Protams, mēs varam nākt uz šejieni, bet vienalga mēs visdrīzāk atgriezīsimies pie kādas radošas darbības. Un šeit mēs kā radītājs, kā viesis, neko nemainīsim. Un šeit mums nav nekādu tiesību uz Radīšanu, tāpēc ka šeit rada DD, viņas palīgi un ercenģeļi. Tā ir Rezervāta vieta.

- Es biju kā Eņģelis, bet atgriezos kā personība. (Olga)

Tas ir, Eņģelis sakrāja pieredzi un iemantoja personiskās iezīmes.

- Pajautāju SB – es esmu izmainījusies? Atbild: tu esi kā bērns, pabeidzis universitātes, un esi atnākusi mājās brīvdienās. (Tatjana)

Bet vai šeit ir uzdevumi, mērķi? Jeb tas ir kā mājās pie Māmiņas?

Man pašlaik SB dod instrumentu – lineālu izaugsmes (daudzdimensionālās) mērīšanai, un tu vari būt gan 30 cm, gan 40 cm, gan 50 cm, gan 100 cm. Un tev katrā līmenī būs savs aspekts, un tu vari, skatoties uz šo lineālu uzlidot par metru vai pusmetru un nākt uz to aspektu, kurš tev vajadzīgs.

Atzīmēsim to.

- Es šeit esmu milzīgas līdzcietīgas un mīlošas Būtības daļa. Un kā pētnieks, ko es vēl varu izdarīt savu bērnu labā. (Tatjana Sizova)

Jā. Ja saplūst ar DD, tad jā. Bet mēs pašlaik nesaplūdīsim, bet atradīsim šeit savu aspektu.

- Bezgalīgas mīlestības sajūta un sapratne, vajag viņu nest pasaulē cilvēkiem. (Tatjana un Nikolajs)

- Es vēroju, DD rāda daudzus dažādus manis. (Olga)

- Atnācu ar savu pieredzi, padalījos, iedeva turpmāko novēlējumu un atkal atlaida. (Natālija)

Es pašlaik ļoti stipri sajutu, cik ļoti es mīlu DD. Es šeit esmu mazulīte, un man patīk piepildīties ar burvīgām enerģijām. Mēs varam no sava bērna aspekta paskatīties uz sevi-personību, studentu, un no studenta puses mēs varam paskatīties uz sevi-bērnu. Un pamēģināt sajust šos divus dažādos aspektus un paskatīties, kā gan mēs esam izauguši. Pat kā students es kāri iesūcu šīs enerģijas, it kā to vienmēr pietrūktu.

- Jā, man gribas milzīgajās delniņās, lai pašūpotu, sajust neizmērojamo maigumu. (Natālija)

- Viņa vienmēr sākumā saka: ienāc, esi nogurusi? Un piepilda. (Olga)

Neviens zemes cilvēks mums nespēj dot šo piepildījumu ar jūtām. Totāla bezgalīga mīlestība straumēm plūst. Šeit radītāji atpūšas...

Informācijas aspekts. Pamēģināsim saprast, kāpēc mēs aizejam no mātes mājām, jo mums taču šeit ir labi. Plaukt šeit, ne par ko nerūpējoties. Kā var no šejienes aiziet?

DD: Es taču jūs pati grūžu ārā. Jūs varat Visuma labā daudz vairāk izdarīt, nekā vienkārši šeit atrasties un baroties.

- Šeit ir kā avots, no viņa smeļos. (Olga)

- Mēs gaišie putni izlidojam no viņas delnām. (Tatjana Sizova)

DD: Jūs reiz bijāt Būtības, taču Pasaules-ēkai, Plānam bija vajadzīgi pārveidotāji. Vajag audzēt citus Radītājus, un Viņš atnāca uz fizisko plānu, lai sāktu šos pārveidotājus audzēt apzināšanā, saprātā, enerģijās, sapratnē tieši par Radītājiem, tāpēc ka Radītāji ir vajadzīgi, lai audzētu un mainītu Pasaules-ēku. Un DD ir tikai viena no lielajām Būtībām, kuras audzē jūsu Dvēseles. Jums ir vēl daudz izaugsmes avotu.

Kādu vēl informāciju var paņemt no DD? Viens no informācijas kanāliem – tā ir mūsu SB.

- Gribu, lai jūs uz visu skatītos manām acīm un tā attiektos pret sevi. (Tatjana Sizova)

Paskatīsimies uz sevi viņas acīm, noiesim pa simts centimetru lineālu un paskatīsimies uz saviem dažādajiem aspektiem viņas acīm. Man ir iespaids, ka fiziskais aspekts ir pats svarīgākais. Es izgāju pa visiem sava lineāla aspektiem un ieraudzīju, ka visi aspekti ir maigi, labestīgi, saprātīgi un paredzami.

Kopienās mums ir kopīgas intereses, mēs tām esam pakļauti, bet fiziskajā plānā mēs esam individuāli, un katrs kaut ko savā veidā rada. Kaut kur arī kas jauns izlēks. Tas, no vienas puses, ir pats tumšākais plāns un neparedzams. Grūtības ir neparedzamībā. Vai tu izpeldēsi dieva pasaulē, jeb paliksi tumsā un purvā?

DD: Tie, kas tur nolaižas, rada vairāk nekā tie studenti, kuri ir atnākuši pie Manis. Tur viņiem ir ļoti svarīgas nodarbes. Tāpēc ir ļoti svarīgi mentālo plānu savienot ar fizisko. Tur ir saprātīgs analītisks saprāts, bet šeit ir Varenība. Ja varētu to visu savienot jaunā radīšanai mūsu Visumā, piemēram.

- Fiziskajā ir daudz dažādu apziņu, tāpēc arī darba ar viņām ir vairāk. (Tatjana Sizova)

- Nu un pārveidošanas un izmaiņu ir vairāk. (Olga)

 

SB: Mēs pateicamies jums par jūsu apzināšanām, un vēlreiz pārliecinājāmies, ka jūs esat lieliski. Mēs jūsu saprātu esam radījuši ļoti elastīgu, ļoti smalki jūtošu, no “smalkām stīgām”.

Viņi rāda – kad mazliet, mazliet pieskaries šai stīgai, viņa jau sāk vibrēt (tādā nozīmē, ka mēs jau jūtam).

Mēs esam pateicīgi jums par šo izrādi. Mēs jūs ļoti mīlam. Svētām jūs tālākam jūsu nevieglajam darbam un diezgan nevieglajai dzīvei, un vēlreiz sakām jums, ka viss ir jūsu priekšstatos. Ja jūs savu dzīvi stādāties priekšā kā nevieglu, tā jums ir neviegla. Ja jūs to stādāties priekšā kā svētlaimi, tā jums būs svētlaime. Viss ir jūsu pārliecībās un jūsu fiziskā plāna uztverē. Esiet laimīgi, plaukstiet un dzīvojiet vieglu, skaistu dzīvi. Ar mīlestību, ar sapratni par savu lomu uz šīs planētas.

Veidojiet, būvējiet, radiet kopā ar mums! Mēs pateicamies jums.

Pateicība Jums, Dvēselē Lielajiem...

 

Pievienots 26.11.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/ubezhdeniya-formiruiut-realnost

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Явь, Навь, Славь, Правь (Tulk. piezīme)