Skolotāji, Audzinātāji, Dvēseles

16 12 09 01

16.11.28.

Dārgā Diženā Dieviete! Es klausos Tevi!

Vakar tiekoties ar Saules Brāļiem mēs konstatējām zemes Dvēseļu un Saules Brāļu savstarpējo saikni. Vai var vēl par to parunāt?

Protams, draudziņ. Viens no tādiem Brāļiem bija arī tava Dvēsele. Tu pa tādu pašu ceļu atnāci uz planētu.

(Saules Brāļi atrodas tajā pašā ugunīgajā plānā, kur ir arī zemes Dvēseļu fragmenti, vismaz mūsu Dvēseļu, kā mēs ieraudzījām, bet dažādās realitātēs. Saules Brāļi atgriežas tādu Dvēseļu planetāro fragmentu klēpī, lai kļūtu par Skolotājiem un Audzinātājiem tiem cilvēkiem, kas nolaižas uz astrālajām vai fiziskajām dzīvēm.)

- Es pareizi izskaidroju?

Ne gluži pareizi. SB darbība ir liela un neaprobežojas tikai ar kalpošanu uz planētām. Paši Audzinātāji mācās pie attīstītākām dvēselēm, lai kļūtu par Audzinātājiem tiem mazuļiem, kas atrodas uz dzīvības sliekšņa (Diženās Dievietes Paradīzes Dārzs), Dvēseļu augošajai paaudzei (dažādās Dvēseļu Skolās), kopā ar eņģeļiem un ķerubiem.

Ir radīšanas gaismas pasaulēs ceļš, arhitektu, audzinātāju, zinātnes pētnieku, vēsturnieku-teicēju un reliģijas darbinieku ceļš

- Un ceļojumi?

Mums nav raksturīgi pārvietoties par Kosmisko Režģu meridiāniem, mēs varam dalīt sevi fragmentos un būt klāt tajā pasaulē, kuru gribam izpētīt.

- Tātad kuģos ceļo blīvākas būtnes nekā SB?

Jā, tās, kas vēl nav apguvušas tādas dvēseļu fragmentācijas.

- Ar ko atšķiras Audzinātāji, Skolotāji?

Audzinātāji ir tie, kas iziet Audzinātāju Skolu un atgriežas astrālajās pasaulēs, lai kalpotu, piemēram, Akašas Hronikās, pie īpaši attīstītām Dvēselēm, piemēram, pie Teslas bija trīs Audzinātāji.

- Drunvalo Melhisedekam bija divi Eņģeļi – tie arī ir Audzinātāji?

Protams, jā.

- Man ir Audzinātāji?

Viņi bija līdz tam laikam, kamēr neatvērās kanāls ar Skolotājiem. Un Skolotāji kļuva tavi Audzinātāji.

- Es ļoti stipri mīlēju savu pirmo Skolotāju. Es vēl viņu kaut kad ieraudzīšu?

Droši vien jā. Tava mīlestība piesaistīs viņu savā laikā.

Audzinātāji ir tie, kas neredzami, nedzirdami. Tikko kā cilvēks aiziet pa garīgu ceļu un sāk dzirdēt garīgos Skolotājus, pēc Audzinātājiem zūd vajadzība.

- Un vēl mēs zinām par Sargeņģeļu vienību. Kas viņi ir?

Tie tad arī ir jūsu Audzinātāji, tikai jūs viņus neredzat un nedzirdat. Tālāk, virzoties uz apskaidrību, jūs iemantojat savus Spēkus, kuri jūs sargā un nelaiž nevajadzīgās vietās.

- Kā viņi izskatās?

Dažādi. Viņi nav obligāti jāredz.

- Reiz mūsu kalnā es ieraudzīju divus drakonveidīgus astrālus cilvēkus. Viņi rūpējās par mums un apsargāja. Kas tie bija? (Rādu)

Tie bija sūtņi, lai sagatavotu iesvētījumu. Viņi tika galā.

- Vai daudz ir tādu aizbildņu mums dzīvē?

Nē, jums ir brīvība izvēlēties un rīkoties, kā ienāk prātā, bet Spēki atnāk vajadzīgajā momentā, lai pastiprinātu vai glābtu.

- Kā Saules Skolotāji mūs ietekmē ikdienas dzīvē? Vai mums ir kaut kādi mijiedarbības momenti fiziskajā plānā?

Atceries jūsu darbu Templī Elistā.

16 12 09 02

“Budas Šakjamuni zelta mītne” (kalm. Burhi Bagši altn sum) – Kalmikijas Republikas lielākais budisma templis, viens no lielākajiem budisma tempļiem Eiropā. Atrodas Elistas centrā Jurija Klikova ielā.

(Jā, Elistā mēs ar Vladimiru vienkārši apmeklējām šo templi, un, kad es ieraudzīju, kā milzīgi saules cilvēki nāk iekšā Templī, sapratu, ka mums stāv priekšā pastrādāt.)

Cits piemērs bija jūsu aktivizācijas. Tajā laikā tu nespēji ieraudzīt Saules Brālību, bet apliecinu tev, ka viņi darīja savu darbu, savienojot Zemi un Saules Brālību vienotā sakaru telpā, paplašinot šos sakarus, tieši tāpat, kā jūsu seansos ar SB aug cits potenciāls, kurā jūs ieiesiet ar laiku.

Ieskatīsimies vienā no Audzinātāju Skolām, kur notiek nodarbības.

(Es ieraudzīju neparastu ainu. Centrā ir liesmojoša ugunīga lode (debesu uguns, bez karstuma), un pie viņas pa stariem no visām pusēm ar galvām ir savienoti visi mācekļi, gluži kā saules stari. Viņi no centra saņem informāciju savā apziņā, un notiek apmaiņa ar jautājumiem un atbildēm. Tiek translētas iespējamo bēdu un nelaimju ainas, aizbilstamo laimīgas eksistēšanas ainas, Audzinātāju uzdevumi un iespējamie sarežģījumi. Tiek dots potenciāls darbam un vispārējās attīstības virziens un konkrētās planētas.)

- Tie ir zemes Audzinātāji vai universāli?

Nav universālu zināšanu. Visas universālās zināšanas var nodot vienā informācijas paketē, bet, lūk, atšķirību uz katras planētas ir ļoti daudz – dažādi rasu attīstības virzieni, dažādi spēku pārvaldījumi, dažāds intelekts un sirds, dažādi mākslas un zinātnes u.c. virzieni.

Tādu Skolu apkārt Zemei ir daudz, tās atrodas ugunīgajā slānī un nepārtraukti apmāca būtnes, kuras ir izvēlējušās tādu savas izglītības ceļu. Audzinātāji pēc Skolu beigšanas uz laiku atrodas tādos darbos, pēc tam viņi var apgūt citas specialitātes.

- Un Skolotāji?

Skolotāji – tās ir attīstītākas Gaismas būtnes. Viņu vadībā cilvēkus virza uz apzinātību daudz Audzinātāju. Viņi atved pie Skolotāja. Pirmais Skolotājs ir pats svarīgākais un vajadzīgākais. Viņš mācekli aizved līdz galvenajam – kustības virziena uz gaismu izpratnei, vēlmei un nepieciešamībai, pastiprina spiedienu uz viņa dvēseli, lai tā palīdzētu izkustināt apziņas “bluķi” uz vajadzīgo pusi.

Es neesmu saistīta ar Skolotājiem, mans uzdevums – lolot un virzīt augstākās apziņas, kuras ir paplašinājušās līdz ugunīgajam plānam.

(Dieviete saka “nolaidušās līdz ugunīgajam plānam”, tāpēc ka Viņa un ugunīgais plāns ir dziļumā, nevis uz virsmas. Bet mums augstākais – tādā augšā.

Piemēram, Saule atrodas centrā, bet planētas – pa saules sistēmas perimetru. Planētas tiecas saplūst ar savu zvaigzni, atgriezties savas dzimšanas vietā, Mājās, kļūt par zvaigzni. Mūsu Logoss vienmēr ar “galvu” ir vērsts uz Sauli un piesaistīts viņai ar savu sutratmu.)

16 12 09 03

- Vēl viens mums ar Ludmilu interesants jautājums. Viņa ieraudzīja savu Dvēseli, ar “sapakotu mantību”, pārpildītu, gatavojoties ceļam. Kurp zemes Dvēsele pāriet pēc izglītošanās pabeigšanas uz Zemes?

Daļa Dvēseles paliek, tiek atgriezta, atpumpurojas jaunām atklāsmēm, bet lielākā daļa nes savu “mantību” uz Dvēseļu apvienību, uz klasteri, uz lielāka izmēra Dvēseli. Viņa nes savu zemes pieredzi, bet tajā Dvēseles daļā, pie kuras viņa piestāj, jau ir daudz citu planetāru “šķembu” (no dažādām planētām), kuras kļūst par Vienu būtni. Un Ludmila var tādu klasteri atrast un mijiedarboties ar viņu jau tagad.

- Vai man ir tāda pati iespēja?

Protams, ir, un tu daudzas reizes jau to esi darījusi.

(Es ar nodomu nesāku mainīt vārdu “šķembas”, labāk šo izteikumu saprast. Dvēselei ir kristāliska uzbūve (gaismas un uguns kristāli), un viņa dalās fragmentos kā kristāls. Pie tā viņai palīdz daudz Palīgu, viņi rosās ap tādu jaunas dzīvības veidojumu un ir mazā fragmenta dzimšanas “vecmātes”, kurš, starp citu, ir piesātināts ar planetārās dzīves zināšanām.)

- Un kā sāks attīstīties jaunais fragments? Vai viņam uzreiz ir iespēja atnākt uz fizisko plānu?

Nē, viņš savu dzīvi sāks mentālajā aspektā un attīstīsies, un augs, pirms varēs nolaisties uz fizisko plānu uz fiziskas planētas.

- Viņš nolaidīsies mūsu planētas pagātnē jeb atradīs citu fizisku planētu, jo mēs taču izejam no fiziskās dimensijas?

Ir arī citas planētas Ss, kuras varēs pieņemt fiziskās dzīves stafeti no Zemes.

- Cik lielā mērā pagātne saglabājas, piemēram, vai mēs varēsim iet iekšā fiziskās dzīvēs nākotnē, es ar to domāju, nevis Akašas Hronikās, bet jaunos fiziskos iemiesojumos, kad planēta pāries uz jaunu dimensiju, faktiski, planēta nomainīsies?

Tu uz jautājumu atbildēji pati. Planēta nomainīsies, un pagātne iemiesojumiem būs aizzīmogota. Bet atmiņa paliks, un caur Akašas Hronikām jūs varēsiet ieraudzīt, kādi jūs bijāt zemes dzīvē kādreiz.

- Vai mēs varēsim ieraudzīt dzīves uz citām planētām?

Pagaidām nē, tās ir dažādas Hronikas. Taču daļēji jūs sapņos mēdzat būt uz dažādām planētām, un jūsu piedzīvojumi dažreiz krustojas.

- Es redzu Saules Brālību un to milzīgo informācijas daudzumu, kādu viņi grib nodot. Es pateicos Tev, Diženā Dieviete, un saprotu viņu pieprasījumus biežāk tikties arī ar SB.

Labi, uz tikšanos!

 

Pievienots 09.12.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/uchitelya-nastavniki-dushi

Tulkoja Jānis Oppe