Meditācija uz Otkliknoj Greben

10.06.29

Šī meditācija noritēja 26. jūnijā aktivizācijā Urālu kalnos. Mēs sapulcējāmies skaitā 122 cilvēki klajumā, blakus Otkliknoj Greben, vienai no Taganajas grēdas virsotnei. Uzstāšanās tekstu es biju uzrakstījusi iepriekš, taču norisē gadījās pārsteigumi, nāca viesi. Pēc manas uzstāšanās sākās grupu uzstāšanās no dažādām pilsētām. Aktivizācija ilga apmēram divas ar pus stundas.

Mēs savienojamies ar gaismas zelta stariem no sirds ar Zemi, ar Radītāju un savā starpā apļa centrā. Tagad mēs esam savienoti Vienotajā Gaismas Kristālā, un mūsu spēks ir pieaudzis simtiem reižu. (Pauze)

Piesaucam visu dimensiju Dievišķos gaišos spēkus, visus, kas vēlas ar mums pastrādāt.

Atveram sirdi un saskaņojamies ar kalniem, savienojamies un izšķīstam apkārtējā pasaulē... Šie majestātiskie kalni un meži, zāle un ūdens, debess un saule dod mums sava spēka, jaudas, tīrības un cildenuma apzināšanos.

MĪĻOTAIS, VIENĪGAIS

Возлюбленный, Единственный

Создатель и Творец,

Мое дыханье Ты,

И Ты цветов благоуханье,

Прозрачность грез

Еще не сбывшейся мечты,

Ты флейты звук

И шум волны,

Ты шепот нежных губ

И грома громыханье,

Ты Океан Любви и Состраданья,

Утраты горечь Ты

И сладостный нектар,

Ты Вечность,

Вне Пространства и Времен,

Но Ты есть все, и Ты во всем.

Прими нашу любовь,

Пусть только капелька она,

Но в Твоем Мире не одна,

И без нее не будет

Полным   Мирозданье,

С Тобой участвуем

Мы в Созиданьи.

И будет так всегда,

Ведь это рождено в Со-Знании.

Mīļotais, Vienīgais

Dibinātāj un Radītāj,

Mana elpa Tu,

Un Tu ziedu aromāts,

Sapņu caurspīdīgums

Vēl nepiepildītam sapnim,

Tu flautas skaņa

Un viļņa troksnis,

Tu maigu lūpu čuksts

Un pērkona dārdi,

Tu Mīlestības un Līdzcietības Okeāns,

Tu zaudējuma rūgtums

Un saldais nektārs,

Tu Mūžība,

Ārpus Telpas un Laikiem,

Bet Tu esi viss, un Tu esi visā,

Pieņem mūsu mīlestību,

Lai tikai lāsīte viņa,

Bet Tavā Pasaulē ne vienīgā,

Un bez viņas nebūs

Pilnīga Pasaules-ēka,

Ar Tevi piedalāmies

Mēs radīšanā.

Un tā būs vienmēr,

Jo tas taču dzimis Līdz-Zināšanā.

(autors – Ludmila Fride)

Saule, mūsu lielais Gaismas, siltuma un dzīvības enerģiju visa spektra Avots, lielās apziņas Būtība un Mūsu Tēvs!

Ar tavu tiešu palīdzību mēs gatavojamies šodien ienest savu lappusi Jaunās Zemes radīšanas vēsturē, mēs – cilvēces pamodinātā daļa, ar mūsu kopīgas ar tevi aktivizācijas palīdzību Sanata Kumaras vadībā.

Mēs sveicam tevi, Sanat Kumara! Mēs mīlam tevi, dārgais Skolotāj! (Pauze)

Tagi:

Навстречу Солнцу две руки

Я возношу священной данью!

Они, как Розы лепестки,

Объяты нежным трепетаньем!

Душа, как Роза в летний день,

С благоговением и негой,

Подобна утренней Звезде,

Лучится вся, белее снега!

Душа Священной Розой стать,

Цветущей в Небесах – готова!

Христосознание принять –

Своих глубин Первооснову!

Откройтесь, Звёздные Врата!

К Душе моей пути свободны!

Я говорю: Да будет так!

Да, так Душе моей угодно!

Сосудом Духа и Души

Священной Розе быть отныне!

Душа поёт в лучах Любви

Благословенною Святыней!

Pretim Saulei divas rokas

Es paceļu kā svētu nodevu!

Viņas, kā Rozes ziedlapiņas,

Aptvertas ar maigām trīsām!

Dvēsele, kā Roze vasaras dienā,

Ar bijāšanu un tīksmi,

Līdzīga rīta Zvaigznei,

Staro visa, baltāka par sniegu!

Dvēsele par Svētu Rozi kļūt,

Plaukstošu Debesīs – gatava!

Kristus-apziņu pieņemt –

Savu dziļumu Pirmsākumu!

Atverieties, Zvaigžņu Vārti!

Pie Dvēsele manas ceļi ir brīvi!

Es saku: Lai notiek tā!

Jā, tā vēlas mana Dvēsele!

Par Gara un Dvēseles trauku

Svētajai Rozei būt no šī brīža!

Dvēsele dzied Mīlestības staros

Svētuma Svētīta!

(autori – Anna un Mihails Koļesņikovi)

Mūsu aktivizācijas tēma – Jaunās Zemes radīšana. Mēs aicinām augšupceltās Jaunās Zemes apiņu pie mums aplī. Atnāc, dārgā jaunā Māte-Zeme, pie mums uz svētkiem! Sajūti mūsu mīlestību pret tevi! (Pauze)

 

Мы с каждым днём вмещаем больше Света!

В Душе распахнут солнечный простор!

Сиянье звёзд, галактик, всей Вселенной

Готов принять наш вдохновенный взор!

Соединяя в Сердце Небеса и Землю,

Мы, словно Ангелы, укрыли Шар Земной

Своими светозарными крылами,

Позволив быть Ему в Реальности Иной!

Мы принесли Дары свои Планете,

И Главный Дар – признания в Любви!

Огнём Сердец мы в Будущее светим,

И нам по силам Землю обновить!

Mēs ar katru dienu ietilpinām vairāk Gaismas!

Dvēselē atvērts saulains plašums!

Zvaigžņu, galaktiku, visa Visuma mirdzums

Gatavs pieņemt mūsu iedvesmoto skatu!

Savienojot Debesu Sirdi un Zemi,

Mēs, gluži kā Eņģeļi, pārklājuši Zemeslodi

Ar saviem spožajiem spārniem,

Ļaujot Viņai būt Citā Realitātē!

Mēs atnesām savas Veltes Planētai,

Un Galvenā Velte – atzīšanās Mīlestībā!

Ar Siržu Uguni mēs uz Nākotni gaismojam,

Un mums pa spēkam Zemi atjaunot!

Tagad mēs vērsīsimies pie tās Zemes apziņas, kura sen un pilnīgi ir izpausta un atrodas transformēšanās un pārveidošanās jaunās enerģijās un jaunā matricā procesā, un, konkrēti, mēs sasveicināsimies ar šo vietu saimniekiem – ar kalnu iedzīvotājiem, šamaņiem, kalnu glabātājiem, rūķiem, koka gobliniem (лешими), meža tautu, meža devām, elfiem un fejām, eņģeļiem un silfīdām.

Mēs vēršamies arī pie iekšējās zemes iedzīvotājiem. Mēs lūdzam viņus piedalīties mūsu kopīgajā sakaru ar Lielo Centrālo Avotu portāla radīšanā, kas, protams, pozitīvi ietekmēs arī viņu dzīvi. Mēs harmoniski iekļaujamies šajā astrālajā telpā ar savām enerģijām, domām un jūtām. (Pauze)

Mēs savienojamies ar visām telpas stihijām un harmoniski saskaņojamies ar jaunajām stihiju zemes, ūdens, uguns, gaisa un ētera enerģijām, ar jaunajām apziņām, kuras nāk nomainīt rūķus, undīnes, salamandras, silfīdas, elfus – jaunajā Zemes Apziņas Matricā. Mēs sveicam gan planētas veco, gan jauno apziņu pārstāvjus, izpaustus astrālajā slānī! (Pauze)

Tagad mēs piesauksim savus Sargeņģeļus, Eņģeļus-Palīgus, visu dimensiju Augstākos Es, Gaismas Skolotājus, Ercenģeļus un visu Balto Brālību.

Mēs piesaucam savu Klātbūtni Es Esmu. (Pauze)

Nākamais solis: mēs domās savienojamies ar visām ezotērikas grupām, kuras strādā šodien, saulgriežu dienā, savienojoties vienotā planētas apziņas plūsmā, vērstā uz miera uz zemes un visu cilvēku vienotības nostiprināšanos. Mēs visi esam saistīti Vienotajā Mīlestības un Varenības Tīklā. (Pauze)

Mēs un visi cilvēki – VIENA Zemes apziņa... (P) Katrs no mums – tā ir planētas vienotā apziņa... (P) Un šī vienotā apziņa būvē jaunu Zemi mierā un harmonijā, laimīgi jūtot savu vienoto Dzīvi, kura balstās uz mīlestību un pateicību Visam, Kas Ir...

Šajā vienotajā mūsu milzīgās Gaismas Ģimenes apziņā pašlaik harmoniski ienāk mūsu Zemes Dzimtas un Kosmiskās Ģimenes no visām galaktikām, visu Zvaigžņu Dzimtu pārstāvji, ielejot mūsu plūsmā savu spēka un vieduma potenciālu, savu palīdzību, savu mīlestību, uzticību un pieķeršanos Vienotajam Radītājam. (Pauze)

Un beidzot, kad mēs esam koncentrējušies un saskaņojošies, spēcīgi raidīsim savas apziņas enerģijas augšup. Mēs piesaucam Lielo Centrālo Sauli atnākt ar savu staru mūsu aplī. Mēs sveicam Tevi, Avots! (Pauze)

Un mēs atveram auras saviem Augstākajiem Es un Visa Esošā Vienotajam Avotam. Atveram sutratmu piltuves veidā un piepildām ar viņas enerģiju mūsu auru.

Mēs atveram un harmonizējam mūsu apziņas centrus, čakras, no augšas uz leju, piepildot viņas pēc kārtas ar Avota virsgaismu.

Mēs taisām izvērsumu uz augšu.

Mēs lūdzam nobalansēt mūsu elektromagnētiskos laukus un gaismas ķermeņus.

Mēs savienojam mūsu auras un kļūstam vienots organisms.

Un kā vienots organisms, pirmoreiz mūsu praksē, mēs atkal taisām izvērsumu uz augšu.

Sajutīsim savu saplūšanu ar Dievišķās Mīlestības, prieka, iedvesmas pilnību, tajos izšķist mūsu nogurums, mūsu neuzticēšanās, šaubas, bailes, saspringums un pretnostatījums, tie ego aspekti, kuri ir duālās apziņas izpausme. (Pauze)

Ar nodomu paceļam mūsu apziņu uz augstāko mentālo slāni, turp, kur ir pilnīga brīvība no domām un problēmām, kur mēs jūtam lidojumu, prieku, vieglu uguni un Augstākā Es tīrību. (Pauze)

Mēs jūtamies savienoti Vienotībā ar Visu Esošo, jūtamies Vienotā izpausme, jūtam Viņu sirdī kā labāko un skaistāko mūsu daļu. (Pauze)

Mēs – radām jaunu pasauli, miermīlīgu planētu, tīru planētu, kura dod neizsīkstošu pārpilnību visām būtnēm uz Zemes, Terras, Gaijas, Urantijas, skaistas, kā mūsu augstākais ideāls, kā kopīgs mūsu Baltās Brālības Skolotāju un visu cilvēku, un Zemes citu apziņu ideāls.

Mēs piesaucam visus spēkus, kuri pašlaik strādā kalnā, savienoties ar mums ar savu radošo potenciālu, lai šeit un tagad kopīgi radītu Jaunās Zemes gaismas kopiju un izmantotu planētas visu dzīvības plūsmu kopīgās enerģijas.

Mēs radām jaunus Zemes pasauļu un valstību projektus – minerālajai, augu un dzīvnieku pasaulēm, cilvēka gaismas un mīlestības valstībai.

Mēs atlaižam visu, kas veidoja veco pasauli. Mēs piedodam sev vecajā pasaulē ar mūsu neveiksmēm, kļūdām un krišanām, ar mūsu likstām un slimībām. (Pauze)

Mēs esam pateicīgi katram, kas atveda mūs šurp, un šo kopradītāja ar Radītāju vietu, atveda pie tā pilnīgas sapratnes, ko mēs pašlaik kolektīvi radām. (Pauze)

Mēs ieejam Jaunajā Dievišķajā Zemes matricā. Mēs apzināmies sevi kā Radītāja daļiņu, kurai dotas tiesības radīt kopīgi ar Radītāju.

Un tagad mēs pilnīgi pārprogrammēsim sevi kā Zemes kolektīvās apziņas daļu. No šī brīža mēs radām tikai pozitīvus notikumus un procesus, būvētus uz jaunā dzīvesveida priecīgu kopīgu radīšanu, savstarpējo palīdzību, uzmanību un rūpēm. Vācam prom no sevis visās vecās atkarības, patības, nevienlīdzības, noslēgtības, vājuma un neizglītotības programmas. (Pauze)

Tagad mēs radām mūsu kopīgo – labklājības un prieka, pašcieņas, pārpilnības un veselības, uzplaukuma un priecīgas apmācības jaunajā – pasauli. (Pauze)

Mēs radām jaunu cilvēku sabiedrību ar tiešu saikni ar dabu, pasauli ar procesu, kuri notiek uz planētas, izpratni un savu mijiedarbību ar Zemi un Visu Esošo.

Mēs radām projektu, kurā visas šīs humanitārās zināšanas un cieņa pret dzīvo ieiet visās valsts struktūrās un apmācības sfērās, mākslā un zinātnē, medicīnā un lauksamniecībā, ģimenē un finansēs... (Pauze)

Mēs būvējam ļoti miermīlīgu Zemi. Mieru uz planētas un kā atspulgu – mieru visās mūsu savstarpējās attiecībās! (Pauze)

Vienlīdzība visās savstarpējo attiecību sfērās – atslēga uz katra cilvēka laimi un vajadzību apmierināšanu. Tas izpaudīsies. Atdzimstot katra mūsu kopienas locekļa pašcieņai un pilnīgai realizācijai. (Pauze)

Cilvēks jau ir pāraudzis dalīšanu valstīs un nacionalitātēs, mēs esam zemieši, un mēs pārejam uz galaktisko apziņu. Mēs sveicam mūsu kosmiskās Ģimenes, kuras mēs pagaidām neredzam, toties viņas redz mūs un pašlaik sveic mūs! (Pauze)

Viss, kas notiek uz Zemes – tas ir cilvēces kopumā, mūsu un to, kas ir Zemes orbītā, Garīgs kosmisks varoņdarbs. Un mēs jūtam atbalstu un palīdzību no tiem, kas stāv aiz mums, gluži kā spārni aiz mūsu muguras, kas vienmēr mums saka: mēs mīlam tevi, es un tu – mēs esam brāļi un māsas! Tu atnāci šurp, bet mēs palikām šeit, lai virzītu tevi un neļautu tev noiet no sava ceļa. Atvaino, ja mūsu grūdieni bija sāpīgi, ja mēs tevi stipri spārdījām, bet tas ir tikai tāpēc, lai tu atcerētos, kādēļ tu esi šeit, lai tu nenoslīktu planētas tumsas un aukstuma purvā. Mēs ļoti centāmies un purinājām tevi, lai tu pilnībā apzinātos savu Jaunās Zemes radītāja uzdevumu. Mosties, celies augšā, Gaismas Darbiniek! (Pauze)

Bet tagad mēs klusējot pastiepsim savas rokas pretim tiem, kas mūs sveic. Sajūtiet caur aizsegu, kā mums paspiež rokas! Sveika, mana Gaismas Ģimene! Sajūtiet viņu vieglos pieskārienus savām pastieptajām delnām! Sajūtiet viņu maigos rokasspiedienus! (Pauze)

Izjūtiet, apzinieties un pieņemiet ar visu savu būtību – mēs jau esam izgājuši uz jaunu mīlestības, laimes un prieka līmeni! Mēs piesaistām savam jaunajam līmenim mostošos cilvēci. Katrs no mums ir vispārcilvēciskās sabiedrības daļa, mēs mīlam un atbalstām savu Zemi un visas būtnes uz viņas, mēs esam saplūduši ar viņas pasaulēm un valstībām. Mēs cilvēki – Jaunās pasaules Dievi!

Улыбками своими

Ткем Полотно любви,

Своей улыбкой ты,

Узор Любви умножишь.

Теплом своих сердец согреть,

Весь Мир мы можем,

Так поспеши согреть,

Хотя бы одного.

Рукопожатьем рук

Крепим мы Полотно,

Так протяни и ты

Свою скорее руку.

Хор звонких голосов,

Услышат в Мирозданье,

Взметнется фейерверком звезд,

Чистейшее людей Со-знанье.

И закружится в радости,

Огромный хоровод Любви,

Мы Новый Мир творим,

С Божественным Отцом своим.

Ar saviem smaidiem

Aužam mīlestības drānu,

Ar savu smaidu tu

Mīlestības rakstu pavairosi.

Ar savu siržu siltumu sasildīt,

Visu Pasauli mēs varam,

Tad pasteidzies sasildīt,

Kaut vai vienu.

Ar rokasspiedieniem

Mēs Drānu stiprinām,

Tad pastiep arī tu

Drīzāk savu roku.

Skanīgo balsu kori

Izdzirdēs Pasaules-ēkā,

Uzšausies zvaigžņu uguņošanā,

Vistīrākā cilvēku Līdz-zināšana.

Un virpuļos priekā,

Milzīgā Mīlestības riņķa deja,

Mēs Jauno Pasauli radām,

Ar Dievišķo Tēvu savu.

(autors – L. Fride)

Dievišķais Tēvs! Lielā Centrālā Saule! Vai ar mums tu esi šajā mirklī?

– Radiet priekā, mani bērni, vienotībā ar Radītāja Plānu savai planētai. Radām tagad un šeit, kopā vienotā uzplūdumā.

Svētu jūs prieka un viegluma radīšanai. Eņģeļi mani, atnāciet uz manu valstību ar tīrām dvēselēm un mīlošām sirdīm.

(Čenelings no Lielā Centrālā Avota)

Bet tagad mēs stājamies pie aktivizācijas procesa, vārds mūsu grupām.

 

Pievienots 30.06.2010, atjaunots 02.07.2010

http://sanatkumara.ru/stati/meditatsiya-na-otkliknom-grebne

Tulkoja Jānis Oppe