Sarunas ar Guaņ-Iņ

Iesvētījumu ceļš un tagadējais laiks

10.07.16.

10 07 17 01

Iesvētījumu ceļš – pakāpeniska augšupkāpšana no apziņas paša apakšējā līmeņa, saukta par mācekli, kurš pēc tam caur iesvētīto, vieduma skolotāju, tiecas pie adepta. Katrs tāds solis ir sadalīts sīkākos soļos, kurus cilvēks iziet pakāpeniski. Nevar pārlēkt pakāpes, tāpēc ka vēl nav atklāts ķermeņu un DNS potenciāls.

Tagad viss ir izmainījies. Mūsdienu pārbīdu laikmets grauj veco iesvētījumu sistēmu. Kāpēc? Jūs un Mēs esam pacēlušies augstu. Jūs – tie esam Mēs uz Zemes. Cik reižu Mēs jau to esam teikuši, bet jūs nekādi nesaprotat šo frāzi burtiski. Jums vienalga liekas, ka Mēs esam atsevišķi, un jūs – atsevišķi.

Pasaule ir vienota. Kurš ir nobriedis līdz iemiesojumu dažādos aspektos un dažādos plānos sapratnei, tas sapratīs mūs burtiski.

Man ir tāda sajūta (tāpēc ka es ar Guaņ-Iņ tik cieši sadarbojos), ka Guaņ-Iņ ir mans vecākais aspekts.

Ne gluži. Viņa tevi pašlaik paņēma zem spārna, tāpēc ka tas ir svarīgi pašreizējā momentā. Tavs vecākais aspekts ir Gabriēls. Viņš arī strādā ar tevi, iesvēta tevi un ved kā savu daļu.

Tātad es esmu Gabriēls uz Zemes?

Protams! Kad gan tu to sapratīsi! Gabriēls, protams, ir ne tikai tevī. Ir vēl ļoti daudz cilvēku, aizsniegušos līdz Gabriēla vibrācijām.

Taču tu mums esi īpaša. Katrs cilvēks ir īpašs, un tu esi īpaša. Nav tādu uz Zemes vairāk. Tāpēc mēs tevi mīlam īpaši. Turklāt tu mūs dzirdi, tas ir patīkami.

Ja es neesmu jūsu aspekts, tad kā saprast frāzi: „Jūs – tie esat Mēs uz Zemes?”

Burtiski…

Mēs – tā ir visa Pasaules-ēka. Jūs piederat šim kontūram, un mēs piederam. Mēs esam vienoti ar jums un atkarīgi cits no cita. Mēs – tie esat jūs, tikai izgājuši, atvērti Pasaules-ēkā. Plīvurs nokritīs, un jūs iznāksiet no savām “alām” caur sirds sakrālo telpu mūsu telpas pasaulē.

Jūs augat strauji, un Mēs ar jums arī paspējam augt, TĀPAT KĀ JŪS. Atskatoties atpakaļ, Mēs redzam, ka visu Iesvētījumu ceļu Mēs esam nogājuši līdz galam. Jūs stāvat ķēdes sākumā. Pēc aiziešanas no Zemes jums būs lieliskas “kāpnes”, un jūs tās viegli iziesiet, tāpēc ka jūs esat Mūsu bagātināti tā, kā mēs – jūsu. Pat vairāk. Jūs ejat vēlāk par Mums, paķerot līdzi mūsu pieredzi un sastrādājot jaunu, smalkāku un plašāku.

Nav Iesvētījumu sistēmas, kura nemainītos. Viss mainās, un Iesvētījumu sistēma arī mainās. Tas, kas agrāk saucās par pirmo un otro Iesvētījumu, ir aizgājis aizmirstībā, tāpēc ka Zemes vibrāciju fons jau ir pārgājis šīs pakāpes. Cilvēks pašlaik uz Zemes jau tuvojas trešajam Iesvētījumam. Un viņa ceļš ir daudz vieglāks, jo tas ir miljoniem priekšgājēju iemīts. Mēs ar prieku redzam saprāta pakāpenisku attīrīšanos uz Zemes. Mēs redzam iesvētītu Bodhisatvu un Budu tapšanu uz Zemes. Viņiem vēl ir potenciāls izaugsmei uz planētas. Agrāk viņi gāja prom no Zemes un strādāja ar cilvēkiem no astrālā un mentālā plāna. Tagad masveidā tādi iesvētījumi ir izpausti uz planētas fiziskajā plānā.

Nekur nevajag iet, strādājiet šeit, Bodhisatvas un Budas, veltiet sevi un savu laiku izpaustiem mācekļiem un tiem, kas tiecas. Lai viņi pēc sava skaita būtu iedzīvotāju vairākums uz Zemes. Ceļš uz Gaismu ir attīrīts, un ļaunums aiziet no planētas kopā ar tā adeptiem. Šauri un garlaicīgi viņiem ir kļuvis uz Zemes. Visur gaisma, tumsas arvien mazāk un mazāk. Viņi dzīvo savas pēdējās dienas uz planētas.

(Man rāda milzīgu plaisu pie zemeslodes. No plaisas nāk gaisma. Zemes virsējais apvalks saplaisā kā šagrēnāda un noslīd, bet iekšējais mirdzošais apvalks kļūst redzams. Jaunā virsma staro elektrībā un ļoti atgādina cilvēka Ķermeni Ka. Atjaunošanās norit pakāpeniski un ilgstoši.)

10 07 17 02

Protams, kad norit Zemes ādas maiņa, neizbēgami ir zaudējumi zemestrīču un vulkānu veidā. Taču tā nav vispasaules katastrofa un nav Zemes un cilvēces bojāeja. Atsevišķas Zemes daļas, protams, var aiziet zem ūdens, taču nebūs tādu plūdu kā kontinentu bojāeja.

Ļoti svarīgi ir uztvert pārmaiņas priecīgi. Vispārējas bailes var sagraut dzīves sistēmas ļodzīgo līdzsvaru. Cilvēka psihiskais spēks – mīlestības un naida spēks ir milzīgs zemeslodes mērogos. Tāpēc visi kanāli skandina par mīlestību un visu pārmaiņu uz Zemes pieņemšanu priekā.

Ne no kā nebaidieties! Drosmīgi ejiet uz priekšu pa dzīvi, priecīgi sveicot jaunu dienu un notikumus, kurus tā nes. Pateicieties Dievam un viņa personā cits citam par visu, kas bija, ir un būs. Drosmīgi uz priekšu!

 

Bagātība un pārpilnība

10.07.16

Kas ir pārpilnība? Kad viss ir, un nav jārada krājumi “nebaltai dienai”. Bagātība un pārpilnība ir pretēji jēdzieni. Bagātība ir augsts materiālais stāvoklis, arvien jaunas un jaunas naudas investēšana dažādās ražošanās utt.

Piektās dimensijas pārpilnība nav “lāžu”, pieliekamo, banku, ieguldījumu radīšana, nav skapju un istabu piedzīšana ar visdažādākajām mantām. Pārpilnība – tā ir apzināšanās, ka Dzīve tevi uztur pārticībā, bez bažām par nākotni. Kad tev visa kā pietiek, lai tu dzīvotu paēdis un kā radošs cilvēks. Ja tev nekas nav jādara, lai dzīvotu pārticībā, tad tā ir bagātība. Bagātība atšķiras ar to, ka tā var aiziet jebkuru dienu. Un cilvēks zaudē ne tikai materiālos iekrājumus, viņš zaudē saziņas loku, draugus, prestižu, varu, panākumus, kuri balstās uz naudas daudzumu. Cilvēks, kurš peldas bagātībā, pārstāj attīstīties, mainīties, augt un pilnveidoties. Kādēļ, kad viss ir?

Mēs negribam, lai jums būtu bagātība. Pārpilnība katrai dienai ir pilnīgi pietiekoša – dienišķā Maize. Bet, lai viņa būtu, ir jārada katru dienu. Pārpilnība nav debesu manna, negāzīsies uz slinkajiem. Pat, ja nopirksiet loterijas biļeti[1].

Kādu jaunradi Mēs gaidām no jums? Kad nācija rada, viņa attīstās. Jaunrade var būt dažāda, tā ir atkarīga no dzīvesveida, apkārtnes, dzīves vietas, izglītības, audzināšanas un vēlmēm. Pats galvenais – lai nācija radītu.

Kādiem jābūt jūsu jaunrades rezultātiem? Jaunas paaudzes bērnu izaudzināšana, kuriem sirdī ir Dievišķā paradigma, tiekšanās uz saprātīgumu un godīgumu, uz beznosacījuma mīlestības uzstādījumiem.

Šodien es sapratu – kad apzināti atej no ieraduma salīdzināt, vērtēt, svērt un piekārt birkas, tad pārej uz beznosacījuma mīlestību. Katrs cilvēks kļūst dārgs savā veidā.

Kurš rada pārpilnību nevis atsevišķiem cilvēkiem, bet visiem?

Jūs – šeit un tagad.

Jums katram ir jāpieliek roka. Jums jākļūst par pamodušos nāciju. No sevis prasiet atbildību, ne no Debesīm, ko jūs esat izdarījuši kopienas labā? Ko varētu izdarīt, radīt? Ko esat darījuši, lai savus bērnus un mazbērnus audzinātu Jaunajā Stilā – Brīvības, Vienlīdzības un Brālības Stilā?

Šī īpašības pilnībā bija izpaustas Lielajā Tēvijas Karā. Bet vai tiešām jums atkal vajadzīgs karš? Vai tiešām tikai karš var saliedēt nāciju?

Mums jāiemācās palīdzēt cits citam. Redzēt citu vajadzības un atbalstīt, palīdzēt grūtā brīdī, izvilkt no nelaimes. Bet pēc tam iepotēt mīlestību pret visu un visiem.

Kad cilvēks rada no mīlestības, viņa rada šedevrus.

Radošums ir pārpilnības pamats. Visi var radīt, pat ļoti padzīvojuši cilvēki. Vecmāmiņas nes vieduma skolotāju slodzi, vectētiņi – sabiedrības pamata viedu un saprātīgu paradigmu. Nav jānožēlo, ka kaut kas saprātīgs ir aizgājis no sabiedrības pamata. Ir jārada no jauna, katru dienu – jaunais, saprātīgais. Nav jāgaida norādījumi no kāda, bet “jādzemdē” pašiem. Katrs savā vietā var būt radītājs. Kopā jūs esat spēks. “Kopā” – vārds no eņģeļu leksikona.

Iemācījies pats – iemāci citiem. Iemāci tā, lai viņi iemācītu vēl kādam.

Mosties, Krievija, celies augšā, Iļja Muromieti, pietiks gulēt uz krāsns!

Pārticība neatnāks pie viena, diviem. Tai ir jābūt sabiedrības pamatam. Tad neviena cilvēka apziņā nebūs baiļu par nākotni, nabadzību un atstumtību.

Krievijas tautu vienotības spēki, mostieties!

 

Bagātība

Pārpilnība

Atnāk un aiziet

Ir vienmēr

To rada atsevišķi cilvēki uz pārējo nabadzības fona

To rada sabiedrības pamats visiem

Ietver bailes to pazaudēt

Pārpilnība nav ieguvums, tas ir sabiedrības dzīves līmenis

Balstās uz spekulācijām

Balstās uz radošumu

Rada krājumus “nebaltai dienāi”

Nav krājumu, vienmēr ir saprātīgais nepieciešamais

To pavada panākumi, vara, savas bagātības demonstrēšana, konkurence, sacensība, apkārtējo skaudība

To pavada savstarpējā sapratne, vienlīdzība, brālība, saprātīga planētas resursu izmantošana visu labumam

Dualitātes apziņas līmenis

Vienotības apziņas līmenis

Nosacīta mīlestība

Beznosacījuma mīlestība

 

Pievienots 17.07.2010

http://www.sanatkumara.ru/stati/besedi-s-guan-in

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Mājiens uz pazīstamu anekdoti.