Apziņas attīstības ceļi

Mēs sveicam visas apziņas, kuras savu attīstību nolēma uzsākt uz Zemes. Zeme ir īpašs Radītāja Dēlu apziņu tīģelis, kurš sevī kausē un savieno lielu augstas kvalitātes neitrālu apziņu plūsmu.

Pasauļu, kuras veido neitrālas apziņas, nav daudz.

Īpaša neitrālas apziņas īpašība ir tāda, ka viņa ir gatava augšupkāpšanai uz augstāku vibrāciju pasaulēm. Neitrālā apziņa ir paredzēta, lai palielinātu Tēva Apjomu. Tā ir gatava apziņa, kura pabeigusi pirmo Attīstības Apli. Pavisam ir septiņi Apļi. Katrs Aplis dod Radītāja enerģiju noteiktu kvalitāti. Šis Aplis dod neitrālas īpašības, vidēju apziņas slāni, kurš savieno Cilvēka apziņas visas pasaules viņas attīstības pēdējā etapā. Tie, kuri pagaidām iet uz Gaismu un Tumsu, turpina savu attīstību pasaulēs, lai galu galā kļūtu neitrāli un pievienotos Tēvam-Radītājam samērā ar nobriešanu. Zeme dod apziņām izredzes pabeigt vienu no apziņas apļiem un pāriet pie Tēva nulles punkta, lai pēc tam attīstītos tālāk citās apziņas kvalitātēs un iemantotu Radītāja universālumu, kurš apguvis Pasaules-ēkas septiņas plūsmas. Citās pasaulēs cita apziņas kvalitāte ir izteikta procesos, kosmiskajos “vējos”, plūsmās, radioaktīvās enerģijās, gravitācijas attīstībā un informācijas kā matērijas pamata attīstībā. To zemes saprātam pagaidām ir sarežģīti saprast, bet šīs Radītāja apziņas daļas sastāv no daļiņām, uz Zemes nepazīstamām. Tur ir citi telpas un formas radīšanas likumi.

To visu katra apziņa apgūst pakāpeniski, lai pilnīgi apgūtu Pasaules-ēku. Iziešana aiz Pasaules-ēkas ietvariem ir iespējama tikai tad, kad mēs pilnīgi aizstāsim Radītāju viņa vietā, bet Viņš pacelsies uz savu nākamo līmeni, kļuvis “nobriedis”. Tad daļa no mums atkal ies pie Viņa, lai atkal kļūtu par Viņu, bet otra sāks eksperimentēt, mainot, graujot un atjaunojot no jauna mūsu pasauli, kura būs izmainīta pēc sava pašreizējā attīstības etapa.

Logosa pieaugšanu pavada viņa serdeņa atmiršana un ārējās telpas pieaudzēšana. Serdenis kolapsē, pārvēršas punktā, bet kolapsa izdalītā enerģija rada Logosa jaunas, pilnīgākas uzbūves ārējus starpraksturojumus, viņa jaunās daļas, kuras sāk vētrainu attīstību jauno virzienos.

Skatoties no Būtības Ķermeņa, tas izskatās kā atsevišķu zvaigžņu mirgoņa. Lūk, zvaigzne “pielija” ar gaismu, uzliesmoja un nodzisa, lūk, nākamās, dažādās vietās, ir nonākušas līdz briedumam. Bet kopumā Būtības enerģija uz tā rēķina aug un transformējas.

Pēc Būtības Ķermeņa apziņas nobriešanas būtības apvalks var “ieplaisāt”, un milzīgas pasaules iziet no “doka” patstāvīgam peldējumam, katra pēc tam apaugot ar jaunu saturu. Viss kā pie cilvēkiem...

Noslēgumā gribu teikt, ka tavs Būtības Ķermenis ir sīciņš Pasaules-ēkas gabaliņš, raksturojošs Pasaules-ēku kā viņas pārstāvis. Būtības Ķermenis – Lielā Cilvēka apziņas vienība. Tas ir, tā nav Cilvēka apziņas robežā. Taču par to pēc augšupcelšanās.

Kā pasaule ietekmē apziņu?

No vienas puses, viņa rada apziņu, audzina viņu, no otras puses, absorbē nobriedušu apziņu, barojoties ar viņu. Pasaule asimilē nobriedušu apziņu, kura kļūst par šo pasauli. Tas ir, apziņa – tā ir Pasaules Saprāta barojošā daļa un viņa pilnvērtīga sastāvdaļa nākotnē.

Apziņai ir īpaša struktūra, un, jo struktūra ir smalkāka un pilnīgāka, jo smalkākās pasaulēs nonāk apziņa pēc nobriešanas un asimilācijas, kā mēs teiktu uz Zemes – augstāku vibrāciju Logosā.

Pasaules Saprāta dažādām struktūrām ir savi augstu vibrāciju centri. Augstas vibrācijas ne obligāti raksturo tikai Tēva Klēpi. Ir vēl daudz vietu, kur var nonākt pilnīga apziņas struktūra, tajā skaitā arī Svētā Gara Pasaulēs, kuras, salīdzinot ar Tēva Pasaulēm, ir tumšas vai palīgpasaules, jo ir vairāk saistītas ar telpas-laika struktūru.

Administratīvajā daļā eksistē tehniskas pasaules, kuras nav saistītas ar cilvēka apziņas attīstību, un tur nonāk apziņas ne no centrālā zara.

Kolapsa enerģija pārvērš matērijas formu, paaugstinot tai vibrācijas, tas ir, materiālās pasaules no sevi dzemdina informācijas pasaules caur matērijas kolapsēšanos, attīstot viņu augstāku vibrāciju virzienā.

Viena apziņas plūsma pakāpeniski apgūst arvien rupjāku materiālās pasaules enerģiju, bet otra plūsma sadala līdz noteiktai pilnībai aizvestu rupjo matēriju sastāvdaļās – gaismā, skaņā u.c., katru sastāvdaļu izmantojot jaunu specifisku pasauļu radīšanai Pasaules-ēkas telpās.

 

Pievienots 03.09.2010

http://www.sanatkumara.ru/stati/puti-razvitiya-soznaniya

Tulkoja Jānis Oppe