Jauna visuma dzimšana

Pasaules sevi atkārto fraktāli, un katrā līmenī attīstība norit no vienkāršā uz sarežģīto, no smalkās enerģijas uz blīvāku. Absolūtās Apziņas iekšienē dzimst forma – Universālā Apziņa, Viss, Kas Ir. Absolūts būvē pasaules ne no nulles, tādu viņu jau radījis Māte-Tēvs, viņa Absolūts.

Jauns visums dzimst sava Tēva-Mātes pasaulē, un tur viņu aptverošās enerģijas jau ir attīstītas un strukturizētas. Viņš ir dzemdināts tā, ka viņa kodola iekšienē ir Laija-centrs, kā raksta Blavatska, viņš eksistē sākotnēji. Jaunās formas telpas apvalka iekšienē eksistē trīs Dibinātāju, trīs dažādu enerģiju – Tēva, Mātes (Dēla) un Svētā Gara – Klātbūtne. Viens no viņiem, Svētais gars, kļūst tumšs, viens – Tēvs – neitrāls, un viens – Māte (Dēls) – gaišs. Šīs trīs Būtības rada jaunas Būtības Pirmmonādi, dodot viņai savas iestrādes, daloties enerģijā un struktūrā. Absolūtais Gars, Universālais Gars un Svētais Gars rada meitas visumu.

Kad tiek radīta jauna Būtība, neatkarīgi no viņas izmēra, vai tas ir cilvēks, vai Pasaules-ēka, visi likumi, kuri vada mūsu visumu, mūsu Būtībā tiek ielikti sākotnēji. Tad viņa atbildīs tam, kur ir dzimusi. Cilvēkiem dzimst cilvēki, zvēriem – zvēri, Visumiem – Visumi. Visur ir vienots Likums.

Radīšanas kodi ir savienojums no trīs elementiem – Tēva-Absolūta, Mātes – Universālās Būtības un Svētā Gara – matērijas. Absolūts dod programmas, Māte – radošā Būtība, Gars – matērija, no kuras rada.

Procentuālā attiecībā radīšanas enerģija dalās tā – Tēvs – 10% enerģijas, Māte – 40% un Svētais Gars – 50% enerģijas.

Procentuālā attiecībā informācija tiek ielikta atkarībā no Jaunās Būtības programmas un uzdevuma – no 90% Tēva līdz 10% Tēva (dienesta būtības).

Matērija ir atkarīga no Būtības blīvuma. Lielāks blīvums – vairāk materiālās substances. Tiek izmantota pārstrādāta matērija, salīdzinot ar Pirmmatēriju. Viņa aptver Bērnu kā fons, un jaunā Būtība izmanto fonu kvalitatīvākai pārstrādei. Tādā veidā tiek panākta jaunā bērna vibrāciju paaugstināšana. Viņš pārstrādā „mātes” enerģiju uz jaunu kvalitātes līmeni.

Visa savienošana ar Visu notiek caur Centrālo Būtību viļņu veidā caur Kosmiskajiem Tīkliem. Tā realizējas mijiedarbība un vadība. Tā ir līdzīga pavedieniem, uz kuriem uzvērtas krelles. Tādu pavedienu ir daudz. Centra tuvumā „krelles” ir lielas un smalkas, uz pavediena galu tās kļūst mazas un blīvas. Krelles ir pasaules, perifērijas tuvumā tās sablīvējas. Tas liecina par radīšanas procesu – sākumā pasaules ir smalkas, aizņem lielus apjomus, samērā ar attālināšanos tās sablīvējas un kļūst koncentrētākas pēc enerģijas un mazākas pēc apjoma. Tādas enerģijas vielas vienībā potenciāls kļūst arvien lielāks.

Ja Lielās Pasaules atrodas tieši pie Centra, tuvu cita citai, tad sīkās blīvo pasauļu „krelles” nesaskaras ne ar ko. Tās ir ne uz visiem pavedieniem, un tās ir jaunas pasaules. Tas ir, mēs neatrodamies pasaules evolūcijas astē, bet, otrādi, involucionāras attīstības smailē. Tā ir Logosa attīstība, viņa pilnīga izstrāde pa visiem enerģijas spektriem.

Vadība nāk no vienota Apziņas Centra – „serdeņa”. No šejienes nāk pasauļu radīšanas un vadības impulsi. „Galvas” vietā – atklāti sakari ar Augstākajām Apziņām, ar visām viņu pakāpēm. Visi uzdevumi samērā ar iedziļināšanos iekšienē atšifrējas un tiek aizvesti līdz katrai apziņai dziļumā. Duālajā apziņā mūsu pretrunas un dalīšanās līmeņos – nav trūkums vai kārtības neesamība. Tā ir enerģiju un vēlmju atlaišana uz pašnoteikšanos, brīvībā, bez vadības no augšas. Mūs uzmanīgi vēro un palīdz vienīgi tajā gadījumā, kad mēs lūdzam, un tas ir nepieciešams.

Enerģētiski katra līmeņa uzdevumi – rupjāku enerģiju pārstrādāt smalkākā.

Gara ienākšanas matērijā uzdevumi – paplašināt apziņas eksistēšanas iespējas, bagātināt apziņas ar fiziskās enerģijas sajūtām, ar jaunām jūtām, jauniem sajūtu orgāniem, jaunu spilgtu paleti ar vētrainām kaislībām, cīņu, pacelšanos un krišanu, kariem, nāvi, slimībām utt. Ar to, ko mēs saucam par kontrastiem. Citās pasaulēs kontrasti ir nogludināti, kaislības nav izjustas un pasaulē ir labklājība. Nav riska, baiļu, traģēdiju. Protams, gaiša pasaule ir interesanta citādā ziņā, bet tomēr dzīvei trešajā dimensijā ir savs spilgtums un neaizmirstamība.

 

Pievienots 20.09.2010

http://sanatkumara.ru/stati/rozhdenie-novoy-vselennoy

Tulkoja Jānis Oppe