Grupveida izvērsums

Aktivizācijās mēs pielietojam tehniku, par kuru es vēl maz esmu rakstījusi. Tas ir grupveida izvērsums. Es jau esmu teikusi, ka izvērsums – tas ir paņēmiens, kā paaugstināt vibrācijas. Kad klausītāji seminārā vienlaikus taisa individuālu izvērsumu, tad enerģijas telpā vienkārši skan. Kļūst ļoti tīrs un gaišs. Mēs faktiski pārejam nākamajā vibrāciju realitātē. Tā kā izvērsums vibrācijas paaugstina niecīgi, tad realitāte vizuāli nemainās. Taču, atkārtojot prakses bieži, JŪS PAKĀPENISKI IEEJAT ŠAJĀ REALITĀTĒ GALĪGI.

Kad mēs runājam par to, ka dzīvojam dažādās dimensijās, tad tas tieši arī ir paņēmiens, kā pāriet uz citu personisko realitāti. Tu gluži kā ar sevi atver trešās dimensijas realitāti un dzīvo citā īstenībā.

Ko esmu konstatējusi pēdējā laikā, skenējot tuvāko nākotni? Ka mūsu laikā būs moments, kad mēs realizēsim to, ko prātā esam uzbūvējuši kā savu nākotni. Pienāks laiks (man liekas, ap 2015. gadu), kad realitātes sāks atšķirties, un mēs sāksim realizēt savu scenāriju. Es pie šīs sajūtas nonācu, kad aplūkoju augšupcelšanās enerģiju prognozi pēc 12. gada. Enerģiju augšana 15. gada sākumā pēkšņi nosēdās, otrā reizē tā pacēlās, bet trešajā reizē palika uz vietas. Tas liecina par to, ka katrs pietuvosies savai nākotnei un saņems to, kam iekšēji gatavojas. Radīsies situācija, kura krasi izmainīs pierasto dzīvi, un katrs to novērtēs savā veidā, viens – kā krahu, Tumsu, citi – kā Gaismas sākumu.

Atriezīsimies pie prakses. Kad mēs izvērsumu taisām kā visa grupa, mēs savas iespējas pastiprinām daudzas reizes. Kā mēs šo praksi konkrēti taisām? Pēc tam, kad mēs esam savienojušies grupas kristālā (tas ir, sazemējāmies, savienojāmies ar sirds centriem apļa centrā un pacēlām starus pie Debesu Tēva), piesaukuši visus, kas ar mums strādā šajā laikā, mēs sākumā veicam čakru harmonizēšanu, auras atvēršanu, kas pats par sevi attīra un paceļ vibrācijas, varam veikt vēl ļoti daudz prakšu, pēc tam izvēršamies uz augšu pa vienotu asi, kura iet caur grupas centru. Visa grupa ar savu apziņu iziet uz nākamo vibrāciju slāni. Pēc tam var izdarīt vēl un vēl. Rezultātā mēs izbīdām savus ķermeņus ļoti augstā realitātes vibrāciju slānī un pārvadām tās enerģijas, kuras nespētu pārvadīt parastajā stāvoklī. Pēc tam mēs kļūstam šo Jauno Enerģiju nesēji un atnesam viņas visiem, kas ar mums pēc tam kopīgi strādā.

Savienosim šīs zināšanas ar tām, kuras es saņēmu nesen, par Saules Patiesības Ķermeni.

Gan cilvēks, gan planēta pašlaik saņem Saules iniciācijas. Tas nozīmē, ka Saule ienāk mūsu Cilvēciskajā kontūrā, apvienojot savu apziņu ar planētu un cilvēku. Patiesības Ķermenis cilvēkam, kurš saņēmis Saules iniciāciju, kļūst par lielāks par Saules sistēmas tiesu. Mēs grāmatā „Знания из Огненного слоя” („Zināšanas no Ugunīgā plāna”[1]) runājām par cilvēka Patiesības Ķermeni, kurš ietilpina Zemi katra cilvēka apjomā, tagad Patiesības Ķermenis ir paplašinājies un kopā ar planētu ietilpst Saules Apziņas apjomā.

Piebildīšu, ka Patiesības ķermenis tad arī ir jūsu apziņas apjoms. Aug apziņa, un aug jūsu pašu Patiesība.

Kā Patiesības Ķermenis izskatās praktiski? Kad mēs iezemējamies no sirds centra caur saknes čakru Zemes Centrā, sazemēšanās stars iziet cauri Zemei, iznāk no planētas pretējā pusē un atgriežas mūsu saules pinuma centrā, no aizmugures.

Kad mēs no sirds centra sūtām augšup staru uz Gaismas Hierarhiju caur sahasrāru, viņš iziet cauri Saulei (pirmā Debesu Hierarhija jeb pirmais apziņas kontūrs) un atgriežas jaunajā čakrā no priekšas starp saules pinumu un sirds centru. 1. att. šī shēma ir parādīta.

10 12 01 01

Kvantu realitātē Cilvēks (Ч.) iekļauj sevī Zemi (З.) un Sauli (С.).Zeme un Saules sistēma nostājas Cilvēka Augstākā Es lauku iekšienē.

2. zīmējumā cilvēks (Ч.) atrodas sistēmas centā kā punkts. Viņa smalkie ķermeņi aptver šos kontūrus un saglabā tos sevī.

10 12 01 02

Kad mēs taisām izvērsumu kā grupa, tad ieejam patiesības Ķermeņa pirmajā – zemes apjomā, kā visa grupa, un faktiski Zeme nostājas mūsu grupas, pareizāk, viņas apvienotā torsionu lauka, iekšienē. Tas izskatās tā.

10 12 01 03

Bet, kad mēs taisām izvērsumu otro reizi, Saule ienāk mūsu laukā, ja kaut vienam cilvēkam no grupas jau ir tāds Patiesības Ķermenis. Lūk, kāpēc mēs esam aicināti tagad strādāt grupās, lai izdarītu to darbu AR SEVI, ar saviem ķermeņiem, darbu, kurš mums pagaidām nav redzams vizuāli. Mēs paceļam ne tikai savu, bet arī planētas un Saules sistēmas Kundalini, lai cik fantastiski mums tas neliktos. Tāpēc, pat nezinot visas smalkākās detaļas, Drunvalo un viņa domubiedri izdarīja planetāro darbu, VIENKĀRŠI NOVADOT Ceremonijas vajadzīgajās vietās. Taču, lai zinātu, kā šīs ceremonijas iziet, vajag būt augstā apziņā un zināt, kur, kad un kā tās ir jāizdara.

Kopā ar mums aktivizācijās strādā visi Zemes un pazemes valstības apziņas līmeņi. Mums nav obligāti viņi jāpazīst, viņi vienmēr ir tajās vietās, kuras mēs apmeklējam un uz kurām mūs atved Gars. Ar mums strādā zemes un gaisa spēki, Ercenģeļi un Elohimi, Gaismas Hierarhija un daudzu kontūru Debesu Tēvi. Maijā mēs tuvosimies momentam, kad tiks pabeigts pirmais aplis no aktivizācijām, saistītām ar Jaunās Matricas enerģiju nostiprināšanu uz Zemes.

Mēs, Gaismas Darbinieki, katrs strādājam savā vietā, kas planētai ir ļoti svarīgi. Viņai nav „jāelpo” tikai caur Ēģipti, Indiju vai Čīli. Mums savā apgabalā ir jāizdara tas, ko darīja visas Zemes visas senās tautas, katra savā teritorijā.

Individuāls izvērsums dažreiz norit spontāni, prakšu laikā. Nebīstieties, bet vienkārši ziniet, ka mūsu organisms un mūsu Augstākie Ķermeņi tā aug apjomā un pāriet uz citiem līmeņiem ar tādu lēcienu. Nebrīnieties, ja jūs konstatēsiet, ka tās vai citas prakses rezultātā jums automātiski notiks izvērsums. Vienkārši ir pienācis jūsu laiks augt.

Pienāks arī laiks, kad jūs negaidīti iztaisīsiet izvērsumu pa horizontālo asi, kura iet caur jauno astrālo čakru starp sirds centru un saules pinumu. Tas liecinās par jūsu pāriešanu uz jaunu aktīvu astrālo ķermeni.

Kad es sāku taisīt izvērsumus, tas arī sākumā bija spontāni, es labi redzēju, ko es daru un kā tas notiek. Šī prakse man palīdzēja pilnveidot apziņu un pāriet uz citu vibrāciju slāni. Tagad man acu priekšā viņa attīstās, nostājas uz jaunu, grupveida līmeni un ved pie jauniem apziņas kontūriem.

 

Pievienots 25.12.2010

http://sanatkumara.ru/stati/gruppovoy-vivorot

Tulkoja Jānis Oppe