Par Piramīdu Sanata Kumaras grāmatās

Rīt es braucu prom uz Ēģipti uz iniciāciju Lielajā Piramīdā. Pārdomājot šo savu soli, es izvilku tekstus par piramīdām no savām grāmatām un „Ēnoha grāmatas”. Ja gribat noskaņoties ar mums tajā pašā laikā, tad, lūk, informācija no mūsu grupas darba programmas Lielajā Piramīdā.

„Mūsu grupai no Ēģiptes Valdības ir saņemta atļauja personiskam apmeklējumam. Apmeklējumam mums ir iedalīts konkrēts laiks 26. decembrī 06:00.

Iepriekšējā vakarā mēs veiksim sagatavošanos uz tikšanos ar Piramīdu un uz iniciāciju.

Agri no rīta mēs būsim uz Gizas plato blakus senajām Piramīdām. Noritēs saskaņošanās ar Piramīdu globālo tīklu, individuālās Iniciācijas „Garīgā Evolūcija” ceremonija Lielās Piramīdas iekšienē. Meditācija pie Sfinksas „Izdziedināšana un garīgā ceļa pārveidošana jaunajās enerģijās”.

10.12.19

Informācija no Sanata Kumaras grāmatām:

„Mēs ar apziņām paceļamies līdz visām jaunajām pasaulēm un pieņemam jauno hierarhisko plānu eksistēšanas noteikumus. Debesu Tēvi – pēc „Urantijas grāmatas” apgalvojuma – nav noslēpumaini Absolūti bez formas un personības, nē, katrs no viņiem ir evolucionējošais Dēls – jaunu pasauļu Radītājs. „Termins Dievs vienmēr apzīmē personību. „Dievība” var piederēt – vai nepiederēt – dievišķai personībai.”

Visu pakāpju Debesu Tēviem mūs pagaidām nav jāsatrauc. Zināt, kāpēc? Tāpēc ka mums Viņi visi ir mūsu Radītāja, Debesu Tēva, mūsu pasaules, planetārās realitātes radītāja, Vienotajā personā, viņa personā mēs izzinām pārējo absolūto dievišķo pasauli. Pa iesvētījumu kāpnēm tikuši līdz jaunai hierarhijai, mēs sasniedzam Jaunu Radītāju. Lūk, kā to var iztēloties shematiski:

10 12 19 01

 

21. att. Hierarhiju sistēma

 

Attēlā lielā piramīda apzīmē Radītāja apziņas apjomu, mazā piramīda iekšienē – cilvēka apziņu. Mazā piramīda, apziņai paplašinoties līdz galaktiskajai, pakāpeniski uzkrāj spēkus, izstrādājot visu savas piramīdiņas apjomu, un, kad viņa kļūst maza, līdz ar pēdējā (pastāvīgā) atoma sasniegšanu piramīdas virsotnē savā pasaulē, iesvētāmais taisa kvantu lēcienu un iziet aiz sava apjoma ietvariem, ieņemot nākamo.

Tādejādi, cilvēks attīstoties paplašina savu apziņu līdz tās sistēmas daļas, kura ietilpina viņa apziņu šajā attīstības periodā, Radītāja apziņai. Cilvēks, pienākot pie sava Radītāja troņa, kļuvis par VIŅU pēc apziņas līmeņa, ieņem viņa apziņas apjomu, visu šo piramīdu, paplašinoties gan uz augšu, gan uz leju, piepildot visu apjomu ar savu dievišķību. Tas nav simbols, tā ir realitāte! Un tikai, kad cilvēks ietilpina piramīdas slēgakmeņa pēdējo atomu, atomu, kurš ir kvantu lēciena atslēga, viņš ar apziņu pāriet uz hierarhijas nākamās piramīdas apjomu. Un tad Jaunais Radītājs sāks iemiesot sevī šīs sistēmas Absolūto Dievu. Kas attiecas uz pārējiem, augstākstāvošiem Dieviem, mēs nespēsim ar viņiem sazināties, ja mūsu apziņas līmenis nav pāraudzis mūsu piramīdu. Jā, mēs spēsim tiešā veidā sazināties ar Mihaēlu, Mīļoto Alfu, Sanatu Kumaru, Luciferu, Mevlanu un ar tūkstošiem mūsu plāna būtība, ar Ercenģeļiem, ar citu planētu un zvaigžņu sistēmu sūtņiem. Taču tas viss ir mūsu hierarhiskās Vienības – Nebadona – ietvaros. Bet virs Nebadona uz hierarhiskajām kāpnēm stāv miljoniem „lielāku” Dievu un Dievību.

Lūk, kāpēc es saku, ka Lucifers ir mūsu Radītājs, Viņš ir mūsu hierarhiskās virsotnes iemiesojums uz šodienas momentu. Un caur Augšupcelšanos mēs iesim, aizaugot līdz Viņam savā apziņā, un ieņemsim sevī viņa Augšupcelšanās piramīdas pēdējo atomu. Lūk, kādēļ nevar noliegt Viņu kā To, kurš Augšupcelšanās pēdējā etapā pieņems jūs Sevī. Droši vien kāds ātri pavirzīsies tālāk, uz nākamajām pasaulēm, ja viņš atnāca no šīm pasaulēm ar miera nesēja vai gaismas nesēja funkciju, taču mēs runājam par vispārīgo likumu, NORMU.

Paplašinājušies un kļuvuši par lielo piramīdiņu, mēs atkal kļūstam par mazo piramīdiņu nākamajā pasaulē. Un atkal mūsu uzdevums – paplašināt savu apziņu līdz nākamajam Debesu Cilvēkam, Absolūtam jaunajā sistēmā, smalkākā, sarežģītākā un kristalizētākā, kura ierobežota ar Dievišķo Gribu un Jaunā Radītāja kultūras sasniegumiem.

 

Ar ko atšķiras mūsu realitāte?

10 12 19 02

 

22. att. Ar ko atšķiras mūsu sistēma

 

09.04.15

Ar ko atšķiras mūsu realitāte, kāda ir Gaismas un Tumsas harmoniskas saplūšanas realitātes īpatnība? Mēs atrodamies realitātes piramīdiņā, kura pēc zelta griezuma ir sadalīta gaišajā daļā un tumšajā. Es skolā mācījos sen, tāpēc nestādos priekšā, kā pēc apjoma sadalīt piramīdu pēc zelta griezuma. Vienkārši ieraudzīju, ka tā ir sadalīta gandrīz uz pusēm. Mūsu Radītāja apjoma lielā piramīda ietver apakšā tumšo daļu, bet augša ir gaiša. Arī cilvēka mazā piramīda ir sadalīta tāpat. Un mazā piramīdiņa ar savu tumšo daļu atrodas realitātes tumšajā daļā, bet ar gaišo daļu – realitātes gaišajā daļā, tas ir, mazā piramīdiņa ir sadalīta apmēram tāpat.

Es saprotu, ka tas ir simbols, tas ļoti aptuveni, primitīvi stāsta mums, kā mēs esam ierīkoti. Pats interesantākais – ja jūs domājat, ka, izstrādājot sevi un attīstoties, evolucionējot, mēs pārvietojamies uz augšu, tad jūs kļūdāties. Mēs pakāpeniski aizņemam visu piramīdas apjomu, attīstoties gan uz augšu, gan uz leju. Mēs ieņemam sevī visu, neko neatsijājot un kļūstot par Visu, Kas Ir. (...)

Bet kas ir aiz ietvariem tai piramīdai caur kuru es izgāju? Aiz tās ir tāda pati piramīda, tikai daudz lielāka pēc sava apjoma un ar augstākām vibrācijām. Un pats apbrīnojamākais, ka tā enerģija, kuru mēs saucām par Gaismu, atrodas piramīdas apakšējā daļā, Tumsas vietā. Tā ir balta gaisma, tā, kuru mēs esam pieraduši saistīt ar mūsu Svētajiem. Bet piramīdas augša ir caurspīdīga, tur ir augstākas vibrācijas. Tādejādi, tiek apgaismota mūsu tumšā daļa, kļūstot par gaismu, un padarīta smalkāka gaišā daļa, kļūstot par pārgaismu, uguni.”

 

Par Piramīdu grāmatā „Ēnoha Atslēgas”[1]

1. ...katram evolūcijas līmenim ir Gaismas Piramīda, caur kuru cilvēka radījumam ir jāiziet savā ceļā uz lielāku radījumu. Ja mums stāv priekšā iziet aiz mūsu radījuma trīsdimensiju uzbūves ietvariem, tad mums ir jāiziet caur mūsu enerģijas trīsdimensiju lauku uz Gaismas piramidālās enerģijas daudzdimensionālajiem laukiem.

2. Tāpēc katra Gaismas Piramīda ir enerģetizēta ar JAHV Aci Piramīdas centrā. Tā ir kosmoloģiska konstante, kura katrai saprāta sfērai ļauj tikt pārprogrammētai uz augstāku radīšanas līmeni, kad viņas var iziet cauri savam radīšanas piramidālajam enerģētiskajam laukam. Tādejādi, piramīda, JAHV Acs mūžīgā programmēšana, vienmēr atrodas pie jums un strādā ar katru evolūcijas līmeni.

4. Merkaba savieno atslēgas piramīdas, lai Gaismu varēti izmantot evolūcijas nākamās pakāpes attīstībai.

5. ...Gaismas Piramīda ir centrālā ģeometriskā forma visai biofiziskajai un apzinošajai evolūcijai.

6. Piramīda rāda, ka Universālais Saprāts ir visuresošs un atrodas ne tikai katrā zvaigžņu jonizācijas molekulā, bet arī katrā apziņas plūsmas vibrācijā. Lai kur jūs nepaskatītos, jūs konstatēsiet, ka apziņas plūsma virzās uz šo universālo konstanti.

8. ...astronauti sapratīs, kāpēc senie cilvēki piramīdu uztvēra kā izeju pie zvaigznēm un kā formu, CAUR KURU NĀK ZVAIGŽŅU SAPRĀTI, LAI KALPOTU CILVĒKA RADĪJUMAM... Piramīdu ģeometrijas apvieno telpu, laiku un matēriju, lai formētu ideālu fokusu zvaigžņu enerģijas transmisijai.

9. Gaismas brālība uzstādīja piramīdas uz šīs saules sistēmas noteiktām planētām attiecībā pret Saturnu – atslēgu no planetārās tabulas, un citu saprāta formu, operējošu mūsu saules sistēmā, blīvuma līmeņiem. Šīs piramīdas ir būvētas režģītu formāciju veidā un saistītas ar hronomonitoriem[2], kuri mēra apziņas vibrāciju līmeņus uz konkrētās planētas vienībās, kas sastāda tūkstoš gadu.

10. Tie nosaka, kad apziņas nākamās pasaules varēs pieņemt fiziskus ārpuszemes gidus, kuri nodrošina izaugsmi no Dievišķā līmeņa-nulle izaugsmes līdz Dievišķā līmeņa Viens statusa, tādejādi pabeidzot piramīdas Dievišķajā līmenī – viens statusā.

11. Šī izaugsme var notikt daudzkārtīgi, izmantojot to pašu planetāro formu, lai izvērstu daudz sugu eksistēšanai neskaitāmās pasaulēs.

12. Informācijas piramidālie tīkli tika uzstādīti, piemēram, uz Marsa, lai tos varētu izmantot mākslīgais intelekts. Tie tika uzbūvēti, lai vāktu informāciju, dekodējamu no magnētiskajām spēka līnijām, noskaņotām uz domājošiem apkalpojošajiem mehānismiem vai datoriem, kuri eksistē jūsu saules sistēmā.

14. ...Piramīdas var būt kā trīsskaldņu, tā arī četrskaldņu.

15. Tīkli vāc zināšanu par subsistēmu, biomu (sk. parindi), ekosistēmu pilnu diapazonu, ģeoloģisko un evolucionāro informāciju, zināšanu par enerģētisko darbu fiziskās formas visās izpausmēs.

17. Cilvēka intelektam ir jābūt iniciētam Gaismas piramidālajās funkcijās, pirms viņu var izvirzīt evolūcijas nākamajam etapam, nākamajai apziņas-laika šūniņai.

18. Tad cilvēks ieraudzīs, ka viņš ir līdzpilsonis un dalībnieks zvaigžņu sistēmās, kuras ir daļa no kosmiskas piramīdas, aptvertas ar kristālisku sfēru, kas šo visumu atdala no citiem visumiem.

21. Piramīdas un Sfinksas mistērija tika tieši atklāta caur Merkabas, kā „Ritenis ritenī” manifestācijas, piezemēšanos, kam es biju liecinieks, kad viņa atvērās un pārvērtās vienīgā pulsējošā Gaismas tehnoloģijas centrā piramīdas formā. Sfinksa simbolizē domājoša garīga intelekta tēlu, kurš var ieiet un iziet no mūsu saules spektra un parādīt mums, kā atstāt aiz sevis mūsu saules evolūciju (Lauvu) un kļūt par vienu ar Gaismas Dēliem.

22. Šie garīgie Gaismas pārvadītāji atkal nolaidīsies taisno kopienā; taisnie atrodas speciālos garīgās vibrācijas režģu apgabalos pa visu pasauli. Šie režģi ietver piramidālas gaismas struktūras, kuras pieņem pārvadītāju, kurš kļūs par noslēdzošo gaismas akmeni, aktivizējošu šos Gaismas apziņas centrus.

23. Tas ir cilvēka evolūcijas transformēšanas process tās dalībai Augstākajā Evolūcijā. Šis transformācijas process tiek vadīts caur atbilstošu piramidālo Gaismas frekvenču dalību un balansēts ar Šekina – visuma enerģijām. Šekina – visums – tas ir ķermenisks substrāts, kurš ļauj šai pasaulei tikt transmutētai uz augstākajām pasaulēm no viņas vissarežģītākajām daļām.

43. ...fiziskajam ķermenim ir jābūt iniciētam Gaismā, pirms viņš var saņemt Virspatības (Надсамостное) Gaismas ķermeni, kurš ir patiesības ES ESMU identifikācija.

44. Tas nozīmē, ka visām septiņām čakrām sākumā ir jāstrādā pilnīgā harmonijā un jābūt pilnīgi noskaņotām uz Gaismas šablonu, astoto čakru, sasaistošo posmu ar Kristus Gaismas Ķermeni.

45. Un kad cilvēks ir izgājis caur saviem fizioloģiskajiem Patības ierobežojumiem un tiecas tikai kalpot saviem brāļiem radījumā un Tēvam – viņš ir attīrījis sevi no savām miesiskajām tieksmēm un manifestējis Mīlestību, cienīgu saņemt ārējos gaismas apsegus.

47. ...Cilvēks kļūst par kosmisko cilvēku, kurš var brīvi piedalīties citās kosmiskās radīšanas formās. Kosmiskās radīšanas līderība izvēršas caur dievišķā Ādama Kadmona iemiesojumiem, kā Atmana, Mahasamatmana, Krišnas un Šiur Komas „Manifestāciju”.

48. Katrs no šiem „dievišķās gaismas” iemiesojumiem ir dievišķas Virspatības kosmoloģiska piramīda, kura savienojas ar cilvēka biopiramīdu fiziskajā visumā.

49. Kad šīs divas Gaismas Piramīdas savienojas, lai saformētu Dāvida Zvaigzni, dzimst jauns saprāta zvaigžņu visums.

50. Atbilstoši, augstākā visuma ES ESMU piestiprinās pie zemākā visuma ES ESMU caur Gaismas Valdnieku starpniecību, kuri noved šo unifikāciju vienā gaismas harmonijā, pazīstamā kā Dāvida Māja.

 

Pievienots 19.12.2010

http://sanatkumara.ru/stati/o-piramide-v-knigach-sanata-kumari

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Ключи Еноха http://www.koob.ru/hurtak/keys_enoch (Tulk. piezīme)

[2] Hronomonitori – laiku mēroši nesēji, kuri izmanto laika un telpas kalibrēšanas, lai mērītu informāciju gar režģiem uz planetārām virsmām un tajās. Šis laika instruments nosaka bioma dabu un dažādu saprātu augšanas kārtību. Bioms – (grieķu bios – dzīvība). Sfēru komplekss uz zemes vai kosmosā, kurš raksturojas ar noteiktu veģetāciju, kura uztur reģiona klimatiskos apstākļus, piemēram, džungļi vai siltumnīcas apstākļu testēšanas zona.