Čenelingu fragmenti

Čenelingu fragmenti seminārā Ivanovā

2010. g. 3.-6. decembris

RADĪTĀJA atbilde dalībniekiem

Ceremonijā „Augšupcelšanās Krēsls”

Ceremonijas dalībnieks pirms Krēsla savienojas ar Radītāju.

„Tēvs! Lūdzu Tev, Dod man spēku, lai es varētu atbrīvoties no pagājušo dzīvju negatīva, dod man iespēju saplūst ar Tevi un just sevi kā Tevi!”

Mans dēls! Vakar tu aiz sevis aizvēri karmas durvis, un pagātne kristalizējās un aizgāja Akašas Hronikās. Tava kārta visu to apzināties un tā dzīvot. Tas, ko tu lūdz, ir noticis! Tagad tev jāapzinās savs spēks! Neviens tev nekādus spēkus nedos – tie ir tevī. Izvelc tos no lādes, uzģērb tos un lieto. Tu uz laiku tos noliki un apsedzi ar lupatām, lai neredzētu. Tagad pienācis laiks ietērpties šajos pārliecības, vieduma, saprāta, skaistuma tērpos.

Kļūsti karalis savā karaļvalstī!

Tu esi tu, tu esi Es! Un mēs ar tevi esam viens!

Un tas, ko tu lūdz, ir tevī. Apzinies šo manu daļu tevī. Un tas ir iekšējs ceļš. No ārpuses neviens to tavā vietā neizdarīs, neviens tev to neiemācīs! Ej sevis dziļumā, izpēti sevi, atklāj sevi sev. Es labprāt tevī uzplaukšu, atvēršos Gaismas un Mīlestības staros, kad tu to piedāvāsi izdarīt tevī. Tieši Krēslā apzinies sevi nevis kā mazu zēnu, kurš stāv Tēva priekšā un gaida sodu par savām kļūdām, bet kā izaugušu Dēlu, kurš atbild par katru savu soli sevis priekšā, nevis Tēva priekšā. Lūk, kas tev jāizdara, lai iemantotu visu, ko lūdz. Kļūsti pats par sevi pilnīgi un līdz galam.

Pašlaik tu audz uz savu nākamo aspektu. Tu sniedzies pie Mans. Veic pie Manis visus pakāpienus patstāvīgi, balstoties uz daudzām Mācībām, praksēm, Skolotājiem, kurus mēs jums piešķīrām. Mēs salikām jums mozaīkas paklāju no visām praksēm, mācībām, Skolotājiem, grāmatām, meditācijām un savienojām ar Mani. Tas viss ir tavās rokās. Izmanto to visu un kļūsti par mani! Un to pašu es vēlu visiem!

KĻŪSTI PATS PAR SEVI – KĻŪSTI PAR MANI!

Mēs šajos vārdos – „kļūsti pats par sevi”, vienmēr ieliekam vienu jēgu – kļūsti par Mani sevis iekšienē – mīli tā, kā Es mīlu visus!

– Vai tu jūti Mani sevī?

– Jā!

– Vai mīli visus kā Es?

– Jā!

– Tev ir atlicis viens solis! Nāc pie manis!

Tēvs pārklāj visu grupu ar Mīlestību, Gaismu...

Droši vien es atbildēju uz visiem jūsu lūgumiem. Apzinieties visi, ko es teicu, visi uzreiz. Visai cilvēcei ir tāda vajadzība. Es to dodu. Es atbildu uz to. Jums jāņem tas un jāapzinās.

Mani dārgie bērni! Lūk, pašlaik Es cieši šeit esmu klāt! Atveriet sirdis, lai ietilpinātu Mani sevī, apzinātos sevi kā Mani, piepildītos ar viedumu un gaismu! Es nelieku priekšā jums apturēt savu attīstību, Es lieku priekšā sākt jūsu dzīves jaunu pakāpi DVĒSELES līmenī, piepildīt jūsu dzīvi tālāk ar mīlestību un skaistumu, godīgumu, tīrību, gaismu un prieku. Es nevaru to izdarīt jūsu vietā. To spējat tikai jūs. Jūs spējat radīt tādu dzīvi!

Katrs no jums tikai lūdz: „DOD, DOD, DOD!”

– „Nu ŅEM, ŅEM, ŅEM... UN DARI!”

Es jūsu vietā gan to izdarīt nevaru! ES JŪS NOSŪTĪJU TO VISU DARĪT!

Visas doms, kuras es jūsos ieliku – IEMIESOJIET!

Manu domu iemiesojumu var izdarīt tikai ar jūsu galvām un rokām!

JŪS ESAT RADĪTĀJI ŠAJĀ PASAULĒ!

Un paši radāt gan savus spēkus, gan saprātu, gan savu apziņu.

ES LEPOJOS AR JUMS, ES MĪLU JŪS, ES DARBOJOS CAUR JUMS!

Kurš dos jums mīlestību, ja jūs nemīlat? Kad jūs iemīlēsiet, jūs sajutīsiet šo mīlestību no visiem, jūs rezonēsiet uz to, kas ir jūsu iekšienē. Un jūs uztversiet mīlestību visā. Jūs sajutīsiet, cik pasaule ir mīlestības un gaismas piepildīta! Un jūs būsiet laimīgi tikai no tā vien! Tādēļ ir tikai jāatver sirds un jāaizrokas, kur guļ, ar vecām lupatām apsegts, – EŅĢEĻA ZELTA TĒRPS!

 

Dievišķās gaismas elohims

Par zemes nākotni

Mēs neatdosim Zemi kaut kādās kataklizmās, lai jums būtu slikti uz planētas. Mēs mīlam Zemi, mēs augsti vērtējam Zemi. Dzīve ies kā parasti, Māte-Zeme ieies Gaismā. Visi cilvēki evolucionēs, visas bailes atkritīs. Cilvēki ar savu izvēli paši regulēs tumsu uz Zemes. Viņi neskatīsies tumšas un šausmīgas filmas, viņi protestēs pret slepkavību un vardarbības rādīšanu televīzijā. Sāksies jauns etaps. Nebūs tā, kas varēs ievainot jaunās paaudzes Dvēseli. Cilvēki paši sāks izvēlēties gaismu katru savas dzīves mirkli, un tādā veidā gaisma atnāks uz Zemi.

Nodod mūsu mīlestību un cieņu visiem, kas strādā Zemes un Saules sistēmas labā.

 

Tēva sievišķās puses atbilde

Ceļš uz laimi

Tēvs ir pagriezies pret mums ar savu sievišķo pusi. Nāk sievišķas mātišķas enerģijas.

Mana meita! Kad jūs dzimstat, es jūs radu, lai jūs būtu laimīgi. Jo mātes vienīgā vēlēšanās, kad viņa dzemdē bērnu, taču ir – lai bērni būtu laimīgi, viedi, veseli…

Jā, mani bērni, es jūsos ieliku tiekšanos uz laimi, uz veselību. Jo tā ir jūsu patiesība un mana arī. Un, kad jūs esat vecāki, tad jums arī ir ļoti stipra vajadzība dot savam bērnam visu, ko viņš vēlēsies, bet, lai viņš lūgtu viedi un neko lieku. Atcerieties sevi pie bērna šūpuļa! Ir ļoti svarīgi, lai jūs paliktu tāds bērns – lai jūs lūgtu viedi, vēlētos viedi un ietu uz savu laimi, apzinoties katru soli, lai jūs būtu vienlaikus māte un bērns – lai jūs dotu sev iespēju iet uz laimi tā, kā uzskata māte, lai bērns jūsu iekšienē būtu laimīgs. Jo māte taču jums atdod visu, un tikai bērns pats ierobežo sevi – „Nē, es nevaru, es neesmu cienīgs… Cik labi, tas cilvēks var to darīt, bet es nevaru!”

Bet māte saka: „Es radīju jūs visus vienādus! Tikai jūsu ierobežojumi rada jums šķēršļus dzīvē!” Atveriet savas sirdis sev pašam, un jūs ieraudzīsiet, ka jūs paši savā saprātā ierobežojat savas iespējas un sakāt: „Māmiņ, dod! Māmiņ, man šitā nav, es gribu!” Bet Māmiņa nepagurst jums teikt: „Tev viss tas ir – ņem! Mums viss tas ir, tikai izmanto to! Vērsies savā iekšienē – tur ir viss, ko tu gribi. Iemācies to izmantot – iemācies vadīt mašīniņu, taisīt sulu, audzēt ābeles!”

Saprotiet savas patiesās vēlēšanās un vēlēšanās, reklāmas, pārvaldītāju uzvējotas. Atdaliet savas patiesās vēlēšanās no uzspiestām. To nepaliks nemaz tik daudz, bet tās būs patiesas, īstas! Paliks vajadzība pēc skaistuma, pēc laimes, jo Es taču dzemdināju jūs tādus. Lai jūs ietu uz laimi, meklētu to, radītu to. Vienmēr domā – vai tu radi savu laimi, jeb tu ar savām rokām kal nelaimi, spēka nospiešanu vai trūkumu. Esi apzinošs radītājs! Īsteno manu mīlestību savā dzīvē, īsteno mīlestību un dāsnumu, pārpilnību, gaismu un prieku savā iekšienē! Ej uz laimi, mana meita, ar katru savu soli, katru skatienu, domu, darbību! Ej uz arvien lielāku sevis brīvlaišanu, uz Radīšanu! Tieši tas dos laimi tavai Dvēselei!

LAI NOTIEK TĀ!

 

Pievienots 16.12.2010, atjaunots 19.12.2010

http://sanatkumara.ru/stati/fragmenti-chennelingov

Tulkoja Jānis Oppe