Jauns uzdevums

11.01.06.

Saņemtas ziņas, ka mēs Ēģiptē esam izdziedinājuši “Zemes (Svētā Gara Pasauļu) sievišķo aspektu Šekina[1] – tā ir verdzības un apspiešanas programma, kuru uz planētu ienesa nefilimi[2] Ēģiptē un kura izplatījās tālāk pa Zemi.

Tas ir sestais no planētas negatīvo programmu kristāliem jeb lapiņām. Palikusi neizdziedināta vēl viena, pēdējā lapiņa jeb kristāls.”

Es pamēģināju nosaukt šīs lapiņas jeb kristālus, nepretendējot uz absolūtu patiesību, iespējams, kāds vēl nosauks Režģa problēmu virzienus.

- nevainības zaudēšana

- bezkaunība, nepaklausība, patvaļība

- nevienlīdzība Dieva priekšā, Dievišķo Spēku pielūgšana

- neticība Augstākajiem Dievišķajiem Spēkiem

- skaudība, sacensība, cīņa

- verdzība, vardarbība

- karš, terors

 

Uzvednes, kuras es saņēmu gaidāmajam darbam.

Valsts – Kuveita

Tā ir vīrišķā aspekta problēma

“Atlantis” – arkturiāniešu kuģis

Pagrieziens par 86 grādiem

Čūska (ieraudzīju čūskas ādu, kad jautāju pēc uzvednēm).

Ņemot vērā, ka mūsu darbu Ēģiptē padarīja galvenokārt sievietes, varu pieņemt, ka pēdējais darbs ir jāpadara galvenokārt vīriešiem. Vajag uztaisīt vīriešu ekspedīciju. Es esmu gatava palīdzēt, ar ko varēšu. Ir jādziedina planēta, laika ir palicis nedaudz.

Kāpēc Kuveita... Tur droši vien bija sena valsts, kurā pirmoreiz tika vests karš? Kā teica Ozīriss, ne mēs ienesām karu uz Zemes – mēs uz planētas nebijām vieni. Jo Viņš taču ne velti to teica?

Tajā momentā, kas sāku rakstīt šo rakstu un piesaucu palīgā pasaules sabiedrību, man iedeva vēl ziņas attiecībā uz šīs negatīvās programmas izcelšanos.

Kuveitā zem smiltīm guļ zeme, kur sākās Plejāžu un Arkturiāniešu kari. Tā ir viņu nevienlīdzība, kura nolaidās uz Zemi, tie ir viņi, kuri atnesa uz Zemi kara ideju. Šeit viņi risināja savas sensenās problēmas, svešā teritorijā, apgānot planētu un sabojājot zemiešu karmu.

Lai kā tas nebūtu, to arkturiāniešu un plejādiešu pēcteči ir atnākuši uz Zemi, lai viņu izdziedinātu pirms augšupcelšanās Gaismā.

To vajag izdarīt. Tas ir gigantisks enkurs, kurš planētu tur tumšā realitātē, vardarbības un citam cita iznīcināšanas kloākā. Problēmas saknes – Apziņas Režģī. Režģis ir jāizdziedina Kuveitā. Tas, protams, ir jāizdara vīriešiem, nu, ar sieviešu atbalstu!

Domājiet, kā to izdarīt. Pārējo ieraudzīsiet uz vietas. Uzdrošinieties, jums viss izdosies. Vajag uzzināt valsts vēsturi, palīgi parādīsies.

Aicini visus, kas apzinās problēmas svarīgumu.

 

Noslēgumā es gribu sniegt citātus no „Ēnoha Atslēgām[3]”, kuri man gadījās pēc šī raksta uzrakstīšanas.

117:24 „Mums ir jāsaprot, ka mūsu apziņas-laika zonas vibrācijas ir saistītas ar visām pasaulēm, kuras ir bijušas pirms mūsējās un paralēli mūsējai, un ar visām nākošajām pasaulēm. Tikai tad mēs, kā transformēts radījums, varam izpirkt mūsu rasi, lai kļūtu par vienu ar Kristus Rasi un piedalītos daudzās apziņas sfērās.”

117:27 „…Saules hierarhijas un zemes prinči traucēja cilvēkam apvienoties ar visu visumu uzticīgajiem. Viņi atteicās pieņemt „karmisko atbrīvošanos” un parakstīja naida un aizmirstības evaņģēlijus.(…) Tāpēc viņus aizvāc no spēka reģioniem.”

117:28 „…pareģojuma piepildīšanās… ieraudzīt zemi, ar svariem un mēriem paceltu „no dziļumiem” pie astrofiziskajiem Arktūra un Plejāžu horizontiem, lai viņas jaunie pravieši varētu vest uz mājām bezģimenes planētu, kura izjūt savu diasporu.”

117:32 „Tagad, kad saules hierarhijas kritušie skolotāji bija aizvākti, mūsu lokālā visuma visas darbojošās Padomes, kuras vada Augšupcelto Skolotāju Deviņu Padomes, Divpadsmitu Padomes, Divdesmit Četru Padomes un Simt Četrdesmit Tūkstošu Padomes lēmumi, var sagatavot Zemi Mesijai. Jesajas vārdi: „ierīkojiet tuksnesī ceļu[4]” var tikt īstenoti tagad, kad viltus hierarhi, kuri kontrolēja šos režģus, tika aizvākti, bet paši režģi tika reaktivizēti.”

117:48 „padariet savas domformas par izpirkuma projekciju! Tas nozīmē – atzīt, ka jūsu gars (…) ir glābjošs, pat neskatoties uz to, ka to projicē ne jūsu ķermenis, bet caur jums strādā Kristus Gaismas apziņa.”

117:51 „Tie ir Gaismas raksti, tieši Troņa Skolotāju doti, kuri runā, ka augstākās zvaigžņu evolūcijas ir izgājušas cauri fiziskās iznīcināšanas zonām, un kā mums ir jāiziet caur apziņas-laika zonu, lai izrādītos nokodēti Gaismas augstākajā ģeometrijā.”

117:55 „Eksistē daudz izpirkšanas paradigmu dažādām domformām, kurām jātiek sabalansētām, reciklētām un pārtaisītām.”

117:80 „Dzīvā Gaisma „ES ESMU, KAS ES ESMU” stāv jūsu priekšā.”

117:81 „Lai… Sākums un Beigas ir uzrakstīti uz jūsu pieres – jūs, kuri esat Kristus Ķermenis.”

Tātad es aicinu pasaules sabiedrību, Gaismas Darbiniekus palīdzēt mums atrast, apgaismot un izdziedināt šo problēmu. Un lai šī ekspedīcija kļūst starptautiska un noslēdzoša.

 

Pievienots 10.01.2011

http://sanatkumara.ru/stati/novaya-zadacha

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Shekhinah; Šekina; Шхина (Tulk. piezīme)

[2] Skat. Nephilim (Tulk. piezīme)

[3] Skat. Ключи Еноха http://www.koob.ru/hurtak/keys_enoch (Tulk. piezīme)

[4] Jesajas grāmata, 40:3 (Tulk. piezīme)