Lielās Apvienošanas īstenošana

Sveicināta, mana dārgā Diženā Dieviete! Pastāsti mums, kādi pārveidojumi ir noritējuši Debesīs un ko gaidīt mums.

Es esmu klātesoša katrā no jums. Es ticu, ka mūsu prieks nonāk arī līdz jums. Mūsu pārveidojumi rit pilnā sparā, un mūsu visums jau ir sācis paplašināties tālāk. Mēs augam uz nesen notikušu pārveidojumu rēķina. Tam, kas notika, bija lemts notikt. Visi lokālie visumi savietojās un kļuva Viens. Šis brīnišķīgais notikums pārspēja visas mūsu cerības, kļuva par jaunu Būtni, Būtību, kura iemieso visas mūsu cerības. Mēs izvēršamies un izvēršamies, plašumā un dziļumā. Mēs savienojām visas paralēlās un varbūtīgās pasaules, mēs iegājām dziļi iekšienē, un visi kļuvām vienota Liela Būtne.

Bet mēs?

Šai Lielajai Būtnei ir perifērija, ir centrs. Centrā ir sakoncentrētas visas vispilnīgākās pasaules, kā bija arī agrāk, perifērijā ir savāktas tās pasaules, kuras veicina blīvāka, aizsargāta apvalka radīšanu, tas ir, tumšas vai fiziskas pasaules. Fiziskās pasaules arī ir kļuvušas pilnīgākas. Ja kaut trešdaļa pasauļu kļūst izglītota, apskaidrota, pārējā daļa šo programmu uztver it kā automātiski. Izglītotās pasaules pakāpeniski pievelk klāt pārējās.

Pie kā mēs piederam?

Jūs vēl ne gluži esat pievilkušies. Līdz ar citplanētu skolotāju atnākšanu jūsu pasaule arī var pārvērsties izglītotā un kulturālā. Jums ir ļoti dogmatiska valdība. Viņa negrib, ka jūs būs būtu brīvi ļaudis. Viņa grib savu apskaidrošanos, taču jūsu verdzību. Tā būt nevar, jo apskaidrotais negrib cita verdzību un cenšas, lai visi būtu kopā kā Viens.

Pastāsti, kāds progress jums ir.

Dīvaini, bet mums bija tādas pašas problēmas. Mēs arī gribējām, lai Paradīze būtu tiem, kas ir pavirzījušies nu ļoti augstu. Mēs sapratām, ka Paradīze nav savienojama ar netīrumiem un nepilnību, bet negribējām strādāt visu vietā, domājot, ka visi paši visu sasniegs, kad pienāks laiks. Taču dzīve izrīkojās citādi. Mums nācās atvērt skolas attīstītībā atpalikušajiem un dot viņiem izredzes attīstīt savu saprātu. Citādi mēs neizietu uz augstāku attīstības vijumu. Būdami visā pārtikuši, mēs nesteidzāmies palīdzēt tiem, kuri savas atpalicības dēļ negribēja vai nesaprata jēgu savam darbam sevis attīstīšanā. Viņi nedzīvoja slikti, un tas viņus apmierināja. Bet ne mūs. Kad mēs sapratām, ka mūsu laiskuma dēļ mēs nevaram iziet uz nākamo pacelšanos, mēs viņus piespiedām, likām visiem iziet saprāta pilnveidošanas skolas, lai kā visa pasaule nonāktu pie Jaunā. Man ir grūti tev izskaidrot detaļās, kas tas ir par Jauno, tāpēc ka tu arī Veco nepazini. Varu teikt, ka katrs, kurš apmeklēs mūsu pasaules, būs pārsteigts par viņu pilnību, viņu demokrātiskumu un visatļautību. Visatļautību sevis pieņemšanas un sevis jebkāda – savu talantu un dvēseles uzplaukuma – pilnveidošanas nozīmē. Mums ir pārāk dažādas pasaules, lai tu spētu pacelt aizsegu noslēpumam, kurā jūs kalpojat. Taču jūs esat mūsu projekcija, tāpat kā jebkura pasaule.

Kāda ir jūsu sevis kā planētas pilnveidošanas uzdevuma būtība? Panākt, lai jūsu saprāts savienotos Vienā. Priekš tā ir par maz tādu kā tu. Jums visiem ir jāsaprot un jāpieņem citam cits. Jāatrod kopīgās saknes un jāiemanto cilvēku apgaismošanas slieksmes kopība. Šie vārdi par apvienošanos nav tukšs lozungs. Maz ir to, kuri saprot šo vārdu dziļo ezotērisko jēgu.

Jūsu sadalītības balstās pirmkārt uz ambīcijām. Jūs nevarat saprast, ka jums ne tikai ir jāsavieno sava pasaule vienoti, bet jūs atnācāt iekārtot un pieņemt zemākas pasaules, savas apakšējās saknes dimensijas. Ietekmējot to iemītniekus šeit, savā pasaulē, jūs atnācāt iekārtot visu savas fiziskās dzīves slāni. Nekratīties nost no apakšām, kā tas bija arī pie mums, bet sākt strādāt visu ļaužu izglītošanā, kuri sastāv ne tikai no gaišiem pārstāvjiem. Tādēļ jums vajag saplūst vienoti un sākt tumsai nevis totālu uzbrukumu, bet izglītot to tādu, kāda tā eksistē.

Kaut vai Dievišķo Paradigmu aiznest līdz katram – ka Dievs ir.

Kā mēs saprotam Dievu? Mēs Viņu saprotam kā Sākotnējās Radīšanas Avotu, Visa Cēloni, kurš deva impulsu Dzīvības attīstībai, un uztur šo Dzīvību visās nozīmēs sevī. Radītājs ir piemērots vārds. Bet Radītājs – tā ir būtne, kura attīstās uz radījumu rēķina, bet Dievs ir Vienotais Veselums, īstenojošs sevi kā Veselais. Visas Dieva daļas eksistē it kā izolēti, taču gala rezultātā viņām ir jāsavienojas pa visiem vibrāciju plāniem un kopā jāpāriet uz augstāku eksistences slāni. Pats galvenais – saprast, ka tikai kā visa pasaule jūs spēsiet to izdarīt.

Pagaidām vēl nav laiks jūsu tādiem sarežģītiem un totāliem pārveidojumiem, tāpēc ka jūs vēl pat neesat sākuši savu apvienošanos nevienā līmenī. Iespējams, nāksies jūs pievilkt no augstāk izglītotu pasauļu puses. Laiks rādīs. Vienkārši gribu vēlreiz paskaidrot jūsu superapvienošanās Vienā Būtnē nozīmi: kamēr tas nenotiks, jūs neizpildīsiet Dieva Plānu. Man gribētos, lai tas kļūtu par visu jūsu ezotērisko mācību pamatu, 1. numura dogmu. Pie jums vārdam “dogma” ir negatīva jēga. Šis vārds apzīmē nemainīgu lielumu, nenomaināmu. Tā arī ir. Tā ir Visa, Kas Ir nenomaināms mērķis. Tā ir pārveidojumu augstākā jēga, pēc kurs nāk izskaidrojumi visām izmaiņām, kuras notiek vienmēr.

Kādēļ tiek radītas jaunas pasaules un iesēta jauna dzīvība? Kādēļ tiek radītas jaunas dzīvības formas? Kādēļ eksistē milzīga pasauļu daudzveidība? Kādēļ ir pati dzīve? Dieva Lielā Saprāta attīstībai un pilnveidošanai. Saprāts – tā ir Sevis apzināšanās visā lielumā, varenībā un labklājībā, dzīvības totālumā, un Sevis atzīšana par dzīvu, kustīgu, vēlošos, radošu, virzošos un pilnveidojošu dzīvīguma jēdzienu un daudzus jēdzienus, kuri dzimuši, pateicoties dzīvībai un viņas formām. Augošs visums ir alternatīva sastingušai Esībai, nemainīgai un pilnīgai. Nepilnības virza pasaules uz attīstību un rada jaunu pieredzi Saprātam, kurš pāraug Saprāta sākotnējo formu, kura radīja šīs pasaules. Tā aug Radītājs. Bet viņu arī kāds radīja? Tas, Kurš Vēlējās Vēlēšanos – radīšanas impulsu.

Dzīvei citos visumos ir pavisam cita jēga. Radīšana dažādi tiek īstenota dažādās Visa daļās. Dažreiz tā vienkārši ir sēja, dažreiz tas ir process, parādība vai eksistences formas uz citāda pamata, pagaidām jums pavisam nesaprotama.

Radīšana ir Dzīvības lielais pamats. Jūsos sākotnēji ir ielikts vēlmes radīt impulss. Jaunrade jūsu dzīvē ir sevis dievišķās izpausmes pamats. Esiet radoši, pieejiet Lielajai Dogmai ar savu radošo rīcību un procesiem.

Uzņemieties atbildību par Lielās Apvienošanas īstenošanu. Visu labu jums, mani bērni!

Pateicos tev, Diženā Dieviete!

 

Pievienots 13.04.2011

http://sanatkumara.ru/stati/pretvorenie-velikogo-obedineniya

Tulkoja Jānis Oppe