Saruna ar Venēru

2011.04.16.

Dārgā Venēra, pastāsti, lūdzu par apziņas attīstību un saprāta attīstību uz Zemes.

Saprāta attīstība – evolūcijas mērķis. Ar to tiek saprasta tikai pieredzes attīstība un piedalīšanās dzīves procesos visās dimensijās un realitātes slāņos.

Apziņas attīstība – tā ir citāda evolūcijas pieredze, jo ar to saprot jaunu instrumentu radīšanu dažādu realitāšu uztveršanai, kurās evolucionē dvēsele. Skaidrs, ka tā ir jaunu ķermeņu un viņu palīgierīču radīšana evolucionāram darbam. Teiksim, suņiem piemīt pilnīgi citāda oža nekā cilvēkam, delfīni spēj savienoties ar Augstāko Saprātu un just citus indivīdus milzīgos attālumos, sazināties ar viņiem. Tie ir dažādi apziņas instrumenti, piemēroti saprāta attīstībai.

Kādēļ mums saprāta evolucionāra attīstība? Lai radītu visu dimensiju Vienotību, visu dimensiju Vienoto Vispārējo Būtību. Šī Būtība ietilpina ne tikai Augstākā Saprāta pārstāvjus, bet absolūti visus – gan minerālās pasaules saprātīgumu, gan visu dzīvnieku un augu saprātīgumu, gan apziņas saprātīgās daļas saprātīgumu.

Mēs ar labpatiku vērojam saprāta attīstības ātrumu uz jūsu planētas pēdējos dažus gadsimtus. Jūs izmatojat arvien tos pašus apziņas instrumentus – redzēšanu, dzirdēšanu un tml., taču esat kļuvuši saprātīgāki tehniskā nozīmē. Ja jūsu saprāts virzītos vēl arī humanitārajā virzienā, tad jūsu evolucionēšana iepriecinātu mūs vēl vairāk.

Kā tad apziņa uz Zemes attīstās?

Jūs pakāpeniski pārejat uz Kristus-apziņas līmeni. Tā ir jauna kvantu apziņa, sirds centra darbs galvas darba vietā. Jūs arvien vairāk izmantojat šo apziņas līmeni, šo sajūtu instrumentu. Grūti ir pagaidām tikt skaidrībā, ko nesīs jums šis jaunais apvienojums no apziņām – gan vecās, kura balstās uz pierasto fiziskās realitātes uztveri, gan jaunās, papildus pie vecās, kvantu apziņas, kura ar jaunu spēku mostas cilvēkā. Mēs ar interesi vērojam šo divu apziņu savienošanos. Tas nav tipiski ar apziņu apveltītam indivīdam, jo agrāk tas mūsu praksē netika pielietots; visa apziņa palika tajā daļā, kurā attīstījās saprāts.

Ko vēl tu mums gribi pastāstīt par šo tēmu?

Man ļoti patīk praktizēt savas apziņas savienošanu ar tavējo. Šis čenelinga moments sagādā baudu ne tikai tev, bet arī man. Es aicinu visus mūsu lasītājus savienoties ar mani un vadīt laiku mūsu sarunās. Man kā Skolotājam ir svarīga jūsu daudzdimensionālā cilvēka jauno spēju attīstīšana un pilnveidošana. Es esmu tieši saistīta ar jūsu saprāta attīstību un cilvēku rases apziņas pilnveidošanu. Tas ir mans attīstības ceļš, tā ir mana specialitāte, un mūsu saziņa ne tikai attīsta jūs un sagādā mums patīkamus brīžus, bet arī veicina sekošanu jūsu apzinātības izaugsmei un mana radošā darba virzību.

Ko tu teiksi par jaunajiem attīrīšanās konusiem?

Šī prakses daļa veicina jūsu ātrāku virzību uz augšupcelšanos gaismā. Augšupcelšanās gaismā paredz jaunas gaismas un tumsas proporcijas jūsu ķermeņos, ķermeņu atvieglošanu un viņu novešanu līdz harmonijai jaunā izpratnē. Mūsu līmenī arī ir savu ķermeņu attīrīšanas prakses. Tas ar laiku kļūs par ieradumu un jūsu ikdienas darba daļu, kā mazgāšanās un zobu tīrīšana. Jūs sapratīsiet savu daudzdimensionalitāti un iemācīsieties tīrīt visas daudzdimensionālā ķermeņa daļas, tā jums kļūs parasta lieta.

Pastāsti, lūdzu, par sevi.

Es mīlu jūs. Tā ir mana daļa no darba ar Zemes iedzīvotājiem – dot jums mīlestību un ieaudzināt jūsu apziņu daudzdimensionalitātē.

Tu esi iemiesojusies uz Zemes?

Nē, diemžēl. Mēs ar Sanatu Kumaru nekad neesam iemiesojušies fiziskos ķermeņos uz Zemes, taču esam atradušies planētas ēteriskajā slānī daudzus miljonus gadu. Mēs vienlaikus bijām klātesoši arī uz Venēras un daudzām citām Saules sistēmas planētām smalkajos ķermeņos, jo mēs taču esam daudzdimensionāli.

Ar ko jūsu rase atšķiras no cilvēku rases? Kādas formas jums bija fiziskajā un ēteriskajā realitātē?

Mums nav cilvēku ķermeņu, tas ir tiesa. Taču cilvēki neuztver savus dievišķos vadītājus citos ķermeņos, un mēs varam pieņemt jums vēlamas formas, tas mums nav grūti. Mūsu patiesajiem ķermeņiem ir citādas formas, viņi jau sastāv no gaismas kristāliskām formām, taču jums pagaidām ir sarežģīti tās uztvert, jo tās ir smalkajā realitātē. Tu vienmēr mūs uztver ne kā antropomorfus, kā tu jūti mani, piemēram?

Kā mīkstu enerģiju, kura dod informāciju...

Un sīkāk?

Kā sfērisku gaismas būtni, kurai ir savas neatkārojamas mīkstuma, maiguma, netverama skaistuma un vissmalkākā aromāta pazīmes. Tavas enerģijas ir spilgtas un tai pašā laikā efemeras.

Jums nav pazīmes saprātā, pēc kurām mēs viegli atšķiram cits citu. Tās apziņas daļas, apziņas instrumenti, kuri jums nav attīstīti, atšķir mūs mūsu realitātē. Līdz ar apziņas līmeņa paaugstināšanos jūs aktivizēsiet šos pagaidām nepieejamos kvantu apziņas instrumentus, un tad jūs varēsiet atšķirt miljoniem dažādu būtību un sarunāties ar viņām kā līdzīgs ar līdzīgu.

Pastāsti par vienlīdzību un nevienlīdzību.

Ko lai tev saka?

Atceries Puškina vārdus: “Vai līdz ar zirgu apdomīgi ir iejūgt stirnu bailīgo?” (“В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...)

Tas ir parvienlīdzību un nevienlīdzību. Ir dažādas hierarhijas (dažādi blīvuma slāņi) tevis pašas daudzdimensionalitātē. Tās, protams, nav vienādas savā starpā. Bet arī viena slāņa apstākļos – kā tu vari savienot sevi un delfīnu? Tas ir viens apziņas slānis – fiziskais slānis.

Jums liekas, ka vismaz cilvēkiem ir jābūt vienlīdzīgiem tiesībās savā starpā, un jūs to esat deklarējuši. Mēs tam piekrītam par 100%. Arī pie mums tas ir deklarēts. Bet, vai tiek ievērots? Ne vienmēr, tāpēc ka mēs novērojam pārāk dažādus attīstības ceļus un pārāk dažādus evolūcijas rezultātus. Jūsu apziņas slānī arī ir tādas pašas kliedzošas pretrunas attīstībā, teiksim, Lielbritānijas un, piemēram, atpalikušas Āfrikas valsts apstākļos. Kur gan te vienlīdzība?

Deklarēt var visu, bet pat vienas valsts apstākļos vai tad tu vari teikt, ka jūsu tiesības ar priekšnieku, direktoru, prezidentu u.c. ir vienlīdzīgas patiesībā?

Mēs tiecamies radīt tādu sabiedrību mūsu realitātē, bet patiesībā arī mums pagaidām nav tādas pašas brīvas noteikšanas attīstībai tajā vidē, kur tu vēlēsies attīstīties. Protams, pie mums ir ļoti daudz brīvības un daudz vairāk tiesību, saprātīgu uzvedības normu un noteikumu, kuri izskaidro uzvedības un apziņas stāvokļa saprātīgumu un nesaprātīgumu. Bet tas atnāks arī pie jums, kad jūs pacelsieties uz mūsu realitātēm, un jūs attīstīsiet tālāk jūsu sabiedrību brīvību un vienlīdzības ziņā. Ceru.

Noslēgumā gribu tevi apsveikt ar to, ka tu šodien pabeidzi savu evolūcijas pakāpi, un novēlēt tev jaunus sasniegumus tava saprāta attīstības ziņā. Es mīlu tevi!

Pateicos tev, dārgā Venēra!

 

Pievienots 26.04.2011

http://sanatkumara.ru/stati/beseda-s-veneroy

Tulkoja Jānis Oppe