Print

Sarunas ar Venēru

2011. g. 20. jūnijā

Pastāsti, lūdzu, par septīto dimensiju. Tas ir dvēseles līmenis?

Dvēsele mājo 7. dimensijas augstākajos slāņos. Tāpat kā jebkura dimensija, dvēsele gatavo sevi, lai pilnīgi izpirktos, atklātos. Viņa līdz blīvuma pasaulei ir gājusi daudz eonu, lai iemantotu pieredzi dzīves blīvajos slāņos un piepildītu sevi ar iekšējo saturu, lai sevi apzinātos. Apzināšanās ir dvēseles evolucionārās attīstības mērķis. Tās dvēseles, kuras ir iemācījušās sevi pilnīgi apzināties, ir gatavas izmiesojumam. Atpakaļceļā, apaugot ar jauniem apvalkiem, dvēsele pieņem lēmumu par tālāko attīstību. Piemēram, viņa var palikt 7. dimensijā, un daudzas dvēseles tā arī dara.

Tās ir Mājas, kur dvēseles jūtas komfortabli un vairs negrib klejojumus un pārbaudījumus. Daļa dvēseļu, visrevolucionārāk noskaņotās, turpina attīstīties līdz pat Debesu Tēvam, pieskaņojot savus plānus viņa Plāniem. Debesu Tēvs nedeva uzdevumu visas savas Debesu Valstības dvēseles sapulcināt savā Paradīzē. Viņš iemitināja pasaulēs dvēseles, lai apgarotu šīs pasaules. Nav uzdevuma visām pacelties pie Viņa.

 

Bet kādi ir tavi mērķi un Sanata Kumaras mērķi?

Mūsu mērķi nosaka mūsu uzdevumi: aizvest zemiešu apziņu līdz pilnībai un izlaist Pabeidzēju kategoriju, kuri pēc tam attīstīsies ātri un vētraini.

Es redzēju sevi ugunīgajā dimensijā kā būtību, savienotu ar citām tādām pašām būtībām kā kristālisku ugunīgu režģi. Ko mēs darījām?

Tā ir mūsu dimensija. Un mēs darījām, lūk, ko: mainījām saprāta augšanas apstākļus, tas ir, mainījām Zemes dimensiju. Mēs dzēsām dualitātes programmu, kristalizējot telpu ap cilvēka saprātu, lai kristalizētos karma, un cilvēks dzīves laikā varētu ieraudzīt savas izvēles sekas.

Kāda ir mana loma tajā?

Tu atradies Sanata Kumaras apziņā, un mēs kopā veicām šo darbu, mēs – kā Augstākās Būtnes, tu – kā zemes darbu vadītājs.

Kā izpaužas mana loma?

Zemes apziņas eksperts. Jo tu taču atrodies tajā apziņā, kuru mēs apzināti mainām, un rekomendē zemes apziņas izmainīšanas plānu. Mēs nemainām cilvēku, bet mainām viņa dzīves apstākļus, izaugšanas apstākļus.

Kādi būs jaunie apstākļi?

Lielāka atkarība citam no cita, planētas iedzīvotāju vienotības apzināšanās mainošās planētas apstākļos.

Kā jūs sadarbojaties ar Luciferu?

Mums ir lieliskas savstarpējās attiecības, mēs mīlam viens otru un palīdzam viens otram, viņš – mūsu saprāta audzinātāju misijā, mēs viņa misijā – Sātanijas pārvešanā uz astrālo plānu un mentālo.

Kāda ir zemiešu kā Pabeidzēju loma? Galaktikā?

Vēl pagaidi, nav ticamu sekmju, acīmredzamu, kad mēs varam teikt: viens un otrs. Ir tikai aizmetņi, kustības šajā sakarā, kurus vajag attīstīt, pilnveidot, apzināties un pavērst vajadzīgajā gultnē.

Kļūsti vientuļnieks, un tu nespēsi saprast cilvēkus pilsētā. Kļūsti daudzdimensionāls, un tu nespēsi vadīt trīsdimensiju apziņu. Katram ir savs amats, misija: mēs novērojam un vadām saprāta attīstību.

Kādas izmaiņas norit uz planētas?

Dimensijas mainīšanās. Arvien vairāk izpaužas astrālā gaisma, un planētas iedzīvotājiem sāks mosties lielāka apzinātība, kura vedīs pie patiesības nojaušanas un jaunu patiesu zināšanu apgūšanas.

Vai tiks turpināts būvēt mākslīgo pasauli?

Tādā veidā, kā pašlaik, nē. Protams, sarežģītākie mehānismi paliks, taču tie arvien sāks tuvoties cilvēka dabiskajiem ritmiem un cikliem, balstītiem uz cilvēku ķermeņu un apziņas dabas izpēti. Jāsaka, ka cilvēka apziņa ir viena no pašām primitīvākajām un jaunākajām apziņām Galaktikā. Viņas priekšrocība ir, ka viņai nav Dieva atribūtu, pašas apzināšanās augstuma un ka viņa ir tuvināta dzīvnieka apziņai. Priekšrocība ir tā, ka nav pašpārliecinātības un ambīciju, kuras ne vienu vien dievību ir nogāzušas ellē. Aptverot astrāla apakšējo reģistru, viņas ir tajā noenkurojušās un pārvērtušās kritušajos eņģeļos.

Lucifers arī ir kritušais eņģelis?

Nē, protams, tu to zini. Viņš ir viens no mums, tāds pats daudzdimensionāls, tāds pats apskaidrots un savienojis sevī gaismu un tumsu patiesīguma un skaistuma debesu ģeometrijas proporcijā.

Tie astrālie dievi iedomājās, ka ir valdnieki un pārvaldnieki, un uz tā viņi paklupa, samaitājot sevi savā iekšienē. Viņi neattīrījās, bet arvien vairāk grima prāta “dūņās”[i]. Tā mums visiem ir mācība. Un jums arī.

Kas ir Ellohets (Эллохет)?

Tas ir viens no 7. dimensijas valdniekiem, kurš mums ir kolēģis un darbinieks.

Mūsu pasaule sastāv no ugunīgām vibrācijām, un mēs varam labi kontaktēties ar cilvēka apziņu tiešā veidā. Tavs Sanata Kumaras aspekts veicina to, ka tu diezgan labi apzinies mūsu sarunu. Teiksim, ko tu domā par mums ar Sanatu Kumaru?

Ka jūs esat dvīņu liesmas.

Likumīgi. Mūs saprecināja uz Zemes. Taču tas tā nav. Mēs esam “vienas medaļas divas puses”. Mēs esam Viens. Venēra patiesībā ir Sanata Kumaras atspulgs, tā, kā jūs redzat dvīņu atspulgu vienam otrā. Viņš ir mana vīrišķā daļa, es – viņa sievišķā daļa.

Kas tas ir – dvīņi?

Tās ir divas galvas uz viena ķermeņa. Smieklīgi? Bet praktiski tas ir tā, tas ir, vienas Būtības dažādas daļas.

Kā to labāk būtu saprast?

Nu, piemēram, kad it kā tu būtu koka apakšējā daļa, es būtu stumbrs, bet Sanats Kumara virsotne.

Tad iznāk, ka es kaut kādā mērā esmu tu?

Protams, vai tad tu nenojauti?

Bet es uzskatīju sevi pa Atēnu...

Nē, tas tā nav. Mēs esam viens, vienas būtības dažādi aspekti. Es esmu tava vecākā būtība, ja tev tā ir saprotams.

Saki, visos plānos ir mans turpinājums, manas vecākās Būtības?

Jā, vispār jau tā, kaut gan mēs uzskatām par labāku domāt, ka mēs visi esam VISS, KAS IR, visi Dievišķības aspekti ir mūsos, un mēs esam Visā.

Bet kas ir Mahačohans?

Viņš ir viens no mums. Mēs viņu varam saukt arī par Lielas Ģimenes, klana, kuram tu piederi ar vienu savu aspektu, galvu.

Tā ir 7. dimensija?

Jā, jā, protams.

Un jūs esat 7. dimensijā?

Mēs esam visur, mūsu eksistence vairs nav saistīta ar kādu no dimensijām. Mēs esam visur, un tajā skaitā mēs esam ar tevi kopā 7. dimensijā, dvēseles līmenī.

Kā atšķirt Monādi un pārējos aspektus? Cik dimensiju ir jūsos?

Gars ir visur. Un viņš iededz apziņas zvaigznītes, kuras sevi apzinās un izmaina savu pasauli, pārveido pasauli caur sevi, viņš iededz viņas, izsviežot kā ikrus okeānā, lai dzīvība aizmestos visur. Viņš sēj apziņas sēklas, bet mēs, tie, kas strādā ar apziņu, vācam viņas kopā, kā ikrus pūslī, un veidojam no viņām pirmatnējo kolektīvo apziņu. Ar ko viņa mums ir laba? Viņas pastiprina cita citas impulsus, un grupas impulss ir dzirdams pasaulei daudz stiprāk. Mēs noskaņojam viņas rezonansē, un viņas skan kā akords.

Augšējās skaņas sāk skanēt stiprāk un ierosina rezonansi arvien zemākos reģistros. Mūsu uzdevums – padarīt par milzīgu skanošu akordu – visu pasauli, izbaudīt šo simfoniju kā komponistam, izpildītājam un klausītājam vienlaicīgi. Apziņas dzirkstis ir pildījums pašām smalkākajām, dzīvības zīmes izrādošām pasaulēm, tikko sākušām izpausties.

Un es esmu tāda pati dzirksts?

Jā. Tavas Hronikas nosauc tavu tēlu un tevis kā dzirksts, kura sevi apzinās, radīšanas laiku.

Kurā plānā tas bija, kādā dimensijā saskaņā ar Urantiju?

Kur Mihaēls. Tur tu tiki radīta.

Bet kāpēc Tēvu es redzēju par divām pakāpēm augstāk?

Tavs augstāks aspekts tika radīts tur. Tu un Vladimirs pie tā Tēva atnācāt, tāpēc ka jūs izgājāt uz to līmeni apzināšanās ziņā, uz to aspektu.

Tas ir augstāk, nekā es tiku radīta?

Tava fiziskā izteiksme un garīgais aspekts – tās ir dažādas lietas. Fiziskajā izteiksmē piedalās fragmenti no tā, kas tika radīts 7. līmenī, pie Mihaēla. Tur ir sapulcēta Ģimene un visas tavas daļas, kuras esi tu dažādos variantos uz Zemes (inkarnācijās). Katra inkarnācija ir dzīvs un apzinošs apziņas tips, kurš eksistē kā garīga matrica, dzīvojoša uz planētas, Viņa potenciālā ir vienmēr, jo ne velti tu ej iekšā savās dzīvēs un maini tās dažreiz. Viss kopā saucas dvēsele.

Mihaēls ir mans Tēvs?

Katrā līmenī jums ir Tēvs, kurš apzinās visu potenciālu, visus realitātes plānus viņa iekšienē. Lokālā visuma līmenī Mihaēls ir Tēvs, nākamajā līmenī ir vēl Tēvi, un tā līdz pašai augšai.

Kāpēc pašā augšā neviena nav? Kur visi ir un kur ir Augstākais Tēvs? (Aizmigu un no rīta pati gāju tikt skaidrībā.)

Augšā, tur, kur neviena nav, ir portāls uz mūsu visumu, kā piltuve. Es izgāju no piltuves ārā un ieraudzīju, ka tamlīdzīgas piltuves ir visur, to ir ļoti daudz. Viņas ir apsējušas Būtības Ķermeņa virsmu kā lielas apaļas poras. Pamēģināju ieiet otrā ieejā – “porā”, trešajā, tālāk. Visur man ieeja ir slēgta, izņemot manu portālu. Šeit, šajā līmenī, mēs izejam uz Būtības Ķermeņa aspektu, mums jau labi pazīstamu. Mana apziņa mazliet pacēlās virs viņa, un es varu lidot virs virsmas. Beidzot es iegāju Būtības Acī un ieplūdu Būtības apziņas centrā, nostājos savā Pārvaldītāja vietā.

Kopumā apziņa tāpat neapzinās savas daļas, kā cilvēks neapzinās savas šūnas. Bet es varu ieiet un uzklausīt, savienoties ar jebkuru savu daļu, mazu vai lielu. Šajā apziņā es viegli varēju sameklēt Galaktiku Piena Ceļš, es zinu, ka viņa atrodas apmēram “liesas” rajonā. Viņa ir apmēram rubļa lielumā. Tālāk es varu savienoties ar Saules Logosu, Zemes Logosu un ar cilvēku. Ar ceļu uz cilvēku jāsaprot, ka vairākas reizes tiek mainītas dimensijas, kuras iet pakāpjveidīgi. Būtība nedomā kā cilvēks, viņai ir cits domāšanas un jušanas aparāts. Mēs varam viens otru nesaprast, kā cilvēks var nesaprast savu šūnu vai Logosu.

Atgriežos Būtības Ķermenī un raugos apkārt, apkārt telpā. Šis Būtības Ķermeņa Logoss ir kā atoms, un līdz tādiem pašiem atomiem ir milzīgs attālums. Mēs domās varam just un mīlēt citus. Turklāt man – cilvēkam, ieslēdzas ārējās smadzenes, bet sirds klusē, apbrīnojami... Es saku, ka cilvēka prāts nedarbojas, bet ir ieslēgusies mana Augstākā apziņa. Savu Augstāko apziņu es jūtu kā tādu, kura nekad nenogurst un neguļ. Novērotājs. Apbrīnojama mīlestības sajūta, man jauna.

Uzdod sev jautājumu: Kā Būtība jūt savu Radītāju? Atbildu: Logosam arī ir Tēvs, un viņš jūt viņu kā VISU, KAS IR.

 

Pievienots 20.06.2011

http://sanatkumara.ru/stati/besedi-s-veneroy

Tulkoja Jānis Oppe


[i]Ļoti labi saprotu, par ko te tiek runāts. Kad es lasīju “Ēnoha Atslēgas”, tad katru reizi pēc lasīšanas man nācās tīrīt savu kanālu pie augstākajiem aspektiem no iepeldošas, līstošas mentālās enerģijas, kura burtiski slēdza izeju uz augšu.

Skat. Книга Знания. Ключи Еноха http://www.koob.ru/hurtak/keys_enoch Tulk. piezīme)