Jauni apziņas instrumenti

11.12.19.

11 12 24 02Tā ir mūsu jaunā saruna ar Debesu-Tēvu. Mēs turpinām mūsu tēmu “Apziņa un saprāts”, aktīvi sāktu šajā gadā.

Apziņa – tas ir formas jutīgums pret ārējo vidi ar savu instrumentu palīdzību. Bet saprāts – tas ir apziņas apvalks, kurš mainās atkarībā no iekšējā satura, no apziņas līmeņa.

Kur cilvēkam atrodas apvalks-saprāts?

Labi, beidzot pajautāji... Tu semināros jau teici, ka jūs izgriezīsieties uz āru, un jūsu iekšienē būs ārējais apvalks. Tikai cilvēkam fiziskais saprāts atrodas iekšienē, mēs runājam par saprāta fizisko slāni. Bet viņam ir arī citas saprāta formas, tu piekrīti? Tad, lūk, citas saprāta formas atrodas augstāka aspekta apvalkā.

Kā novietosies astrālais saprāts?

Atrodi viņu pati, pamēģini.

Iegāju savā piektās dimensijas aspektā (pagaidām es tur sevi redzu kā vīrieti) un neko nespēju saprast. Bet pajautāju viņam: kur atrodas tava saprāta forma? Viņš teica: Mana apvalka iekšienē, viņš caurauž mani visu, tas ir manas Patiesības ķermenis.

Tātad saprāts vēl nav membrānā?

Mēs varam viņu pārveidot. Mēs jūtam un vadām ķermeņa formu, bet saprāts pie tam vienalga paliek apvalkā, iekšienē, viņš nemainās no ķermeņa formas. Daudzējādā ziņā saprāts ir atkarīgs no saiknes ar Augstāko Es. Saikne realizējas pa sutratmu. Mēs barojamies ar šo enerģiju un kolektīvi viņu vadām.

Ko tas nozīmē?

Ka drīz jūs arī spēsiet vadīt planētas kolektīvo enerģiju.

Caur ko?

Caur kolektīvām meditācijām.

Paldies, līdz sakariem. Man ļoti patika mūsu saruna.

***

Turpinām sarunu ar Tēvu.

Saprāts aug no vienas vibrāciju pakāpes līdz otrai?

Nē, pārveidojas.

Bet kā tad mēs gribam sev atstāt zemes saprātu turpmāk?

Tas ir vienkārši. Smalkākas vielas starpslāņi blīvākā vielā. Smalkās vibrācijas strukturizē saprātīguma rupjākas formas, piešķirot viņām kristālisku veidu, ar skaidrāku struktūru, ar precīzākām un dažādākām funkcijām. (Pajautāju par struktūras formu, vai nav piramīda? Parādīja ļoti sarežģītas struktūras, DAUDZDIMENSIONĀLAS, KUR PIRAMĪDA IR TIKAI VIENS BURTS NO DAUDZUMU DAUDZUMA.)

Sākot no astrālā slāņa, jūsu saprātam dažādām būtībām būs dažādas funkcijas. Tas tā ir pagaidām, ka viņam ir universāls raksturs. Tādā veidā mēs sasniedzam pilnīgāku iedziļināšanos būtības uzdevuma specifikā un Kopīgajā Saprāta Krājkasītē ienesam dziļākas zināšanas.

Vienas būtības varēs nodarboties ar cilvēku audzināšanu, otras – ar formām, radot un audzinot jaunas dzīvības formas, trešās sāks uzkāpšanu pie Tēva, nodarbojoties ar virzīšanos pa vertikāli. Izvēle tiek dota tiem, kas ir attīstīti, pārējie nodarbojas ar iemīļoto nodarbošanos tajā realitātes slānī, kur dzīvo. Katrai būtnei sāks formēties sava saprāta specifika.

Tieši tāpēc mums turpmāk ir dažādi ceļi: pie Tēva, pie Dēla, pie Svētā Gara?

Jā, atkarībā no vibrāciju frekvences un tīrības atsevišķas būtības kāpj pie Tēva, pārējās dzīvo pasaulēs, viņām radītās.

Viņām vairs nebūs iespējas aiziet pie Tēva?

Būs, kad viņas spēs to izvēlēties. Bet viņas spēs to izvēlēties tad, kad būs gatavas šim ceļam.

Tas ir, nav nekāda aizlieguma vai izraudzītības neitrālam ceļam?

Kad tu radi bērnus, viņiem nav obligāti jāseko tavam ceļam, vai ne tā? Kāpēc gan jūs uzskatāt, ka jūsu ceļš pie Manis ir pats pienācīgākais un labākais? Man visi mani bērni ir vienlīdzīgi un mīļi, un nav nepareiza ceļa un pareiza, ir svarīgi, lai dvēsele attīstītos un pilnveidotos. Es esmu visā un visos, un Man nav svarīgs cilvēka ceļš, svarīgs ir viņa gars. Es esmu arī tajos, kuri dodas pie Svētā Gara, tie ir viņa izredzētie. Es esmu arī Dēlos, Es esmu arī Meitās, Es esmu visā Pasaules-ēkā. Man nav starpības, kur un kad nobriedīs gars, ir svarīgi, lai viņš briestu un augtu.

Bet cik ceļu eksistē būtnēm, kuras augšupceļas?

Cik vien vēlies.

Bet pamata virzieni ir trīs?

Nē, protams, daudz, daudz vairāk.

Bet kāpēc man Skolotāji ir teikuši, ka pamata virzieni ir trīs: pie Tevis, pie Dēla un pie Svētā Gara?

Tie nav attīstības vai evolucionēšanas virzieni, tas ir gara un dvēseles attīstības veids Svētā Gara vai Dēla apvalkā. Tā ir piederība dvēseļu kategorijai vai kvalitātei. Viena dvēseļu kategorija attīstās pēc darba ar svētā gara enerģijām principa, citas ir devušas priekšroku kļūt par Dēla apoloģētēm, bet pārējās nāk pie Manis. Es viņas visas mīlu vienādi, viņas visas ir Manī.

Bet kāda tad ir saprāta specifika cilvēkiem un citām domājošām būtnēm nākamajās pasaulēs, kā viņas atšķirsies?

Viņām būs atšķiršanas dažādas pakāpes un dažādi diapazoni, tu atšķirsi tūkstošiem realitāšu, bet viņas – desmitiem. Bet lai tās atšķirtu, tev ir jāmācās, priekš tā vajag daudz strādāt. Ne katrs to izvēlēsies. Tu spēsi kā līdzīga ar līdzīgu sarunāties ar jebkuru būtību Pasaules-ēkā. Kad izaugsi.

Bet viņas? Viņu saprāts būs aizvērtāks?

Jā, tāpēc ka viņas nevēlējās to attīstīt pietiekamā pakāpē, piemēram, sportistam vai kareivim nav vajadzīgs zinātnieka vai rakstnieka saprāts, piekrīti. Dzīves būs ļoti garas, un saprāts attīstīsies saskaņā ar viņa nesēja prioritāti, mīlestību, interesi, zinātkāri un darbaspējām. Mums nav vajadzīgi Einšteini no vienas vietas, ir svarīgi, lai dvēsele pilnībā vibrētu uz pašas laimīgākās un pilnskanīgākās nots.

 

Kā aug gars un dvēsele?

Cilvēka dvēsele pārdzīvo izmaiņas, saskārusies ar vissmalkākajām gara dimensijām. Klausieties sevi no iekšienes, jūtot uztveres PROCESU, lai apzinātos, kā un ar ko jūs strādājat sevis iekšienē, kādi instrumenti jums ir doti, kā notiek vissmalkāko enerģētisko portretu atpazīšana un atšķiršana. Tas ir pirmais solis uz sava paša pasaules un savas atšķirības no citiem atšķiršanas.

Jūs reti aizdomājaties par savu individualitāti, par domāšanas un apzināšanās procesu sevis iekšienē atšķiršanu. Apzinieties nevis pašu procesu, bet kā un ar ko jūs domājat, kā norit atpazīšanas process, uz kā jūs balstāties savos radošajos meklējumos.

Katrs no jums ir radīts kā unikāla būtne, un atšķirību jūsos ir daudz vairāk nekā augu, kuri aug dažādos pasaules stūrīšos, sugās. Apzinieties sevi sevis iekšienē, iemācieties klausīties smalko pasauli sevis iekšienē – šūnas, orgānus, savienojumu ar to vai citu sistēmu, būtību, egregoru, viņu ietekmi uz jums.

Es sapratu, ka mans jušanas veids smalkajā pasaulē ir enerģētisks. Es jūtu enerģiju un atšifrēju viņu ar auru, nevar teikt, ka ar prātu, smadzenēm, sirdi, nē – ar visu auru un visu, kas viņā atrodas, ar visu telpu. Precizēju – ar auras augšējo daļu, apakšējā pie tam atrodas ārpus smalkās informācijas pieejas zonas.

Bet ko tu teiksi sakarā ar sajūtām blīvajā pasaulē? Kā tu lasi dvēseles?

Intuitīvi un ar sirdi.

Jūs esat atkarīgi no daudzām lietām, un to sapratne dažādiem cilvēkiem atšķiras. Piemēram, viens domā par savu bērnu kā par slogu, otrs – kā par sodību, trešais – kā par dieva svētību. Viens priecājas, bet otrs pie tā paša bēdājas – viss viņam iet caur ciešanām, kamēr gaišam cilvēkam pie tā paša lietu sadalījuma ir permanenta miera un harmonijas stāvoklis. Tas nāk no domām, kuras cilvēkā rada savdabīgu mentālu depo. Jo vairāk gaišu domu, jo spilgtāka gaisma galvā. Jo vairāk cilvēks domā par savu bezspēcību izmanīt savu pasauli, jo melnāks viņam ir domu apvalks, tas kļūs necaursitams gaišiem spēkiem.

Kā uz gaismu virzās tie, kas ir pieraduši ciest un vienkārši bauda savas ciešanas?

Viņiem vajag palīdzēt. Viņi nav ar mieru izdzirdēt vienkāršu patiesību, ka pasaule ir viņu otra puse jeb atspulgs. Viņi ir konservatīvi un inerti, dzīvo tā, kā pieraduši, necenšoties izmainīt savu domu paternu, šablonu. Ja viņiem saka, tad viņi sāk pretoties un nervozēt, sakot, ka visu tāpat zina. Bet patiesībā viņi nespēj saprast, vienkārši saprast to, par ko paši var runāt ar citiem kā par pazīstamu dvēseles dziedināšanas paņēmienu.

Ieradums domāt negatīvi ir tādā mērā iesakņojies, ka cilvēks NEAPZINĀS, ka viņš domā negatīvi.

Bet biežāk cilvēki vienkārši nedomā. Nedomā par daudziem svarīgiem jēdzieniem un lietām, ar kurām jūs sadursieties smalkajā pasaulē. Tas tiek teikts par atbildību, par enerģiju lomu, par domu tīrību, par spēka pielietojumu, mīlestību... Nāksies tos apzināties un novērtēt, apzinoties savu lomu ģimenes, valsts, planētas izaugsmes procesā.

Kādu konkrētu lomu tu spēlē šajā lielajā spēlē? Kā tu vari izmainīt spēli, ietekmēt to? Cilvēkam ir laiks sevi apzināties nevis kā kukainīti kukainīšu pasaulē, bet kā Planetārā Logosa Vienotību. Un šī vienotība ir jūsu mijiedarbības, KATRA NO JUMS, TIEŠS REZULTĀTS.

***

11 12 24 03Daudzdimensionālais saprāts sevī ietver jaunus jēdzienus, tādus kā dzirdēšana no attāluma, formas jušana no attāluma, garšas un temperatūras, iekšējā satura, domu un jūtu jušana pretējai vai citai pusei. Tu vari, piemēram, just sava bērna temperatūru no attāluma?

Nē.

Vladimiram?

Nē.

Priekš tā vajag ieiet cilvēka vai priekšmeta iekšienē. To var iemācīties. Vienkārši ieej un jūti. Tev parādīsies sajūtas, bet pēc tam tu tās pārbaudīsi.

Tādā veidā attīstīsies tava jutība. Bet temperatūru tev nevajag just, tā ir pastāvīga. Padari par normu iet iekšā tuvinieku domtēlos un jūtās, kļūsti jutīgāka un dziļāka.

Krēslā man vajag īpaši noskaņoties, un arī tad ne bieži es nonāku iekšienē.

Bet saproti, ka jums ir tādi apziņas instrumenti, bet tie guļ. Sāc tos modināt, izmantot, attīstīt. Nākamajā apziņā tie ir labi attīstīti, un tu sāksi attīstīt nākamo jutību.

Man naktīs nāk tādas zināšanas, kā man gribētos tās iegaumēt un noķert!

Strādā, tie ir atgādinājumi, uzdevumi, mājieni, bet tev tie ir jāattīsta šajā apziņā, kurā tu esi saprātīga šeit. Tajā stāvoklī, naktī, tu atrodies citā saprātā, un tev pietiek piecelties no gultas, kā viņš aizvērsies – lai tu strādātu vajadzīgajā virzienā savā dienas apziņā.

Bet tas taču ir mans saprāts, kāpēc es nevaru līdz viņam aizsniegties?

Vari un tev ir tiesības. Dari!

Kā?

Klusējot, kā Mēs mīlam jokot. Pati.

Bet tur ir pilnīgi cita realitāte, un man ir grūti tās sajūtas pieskaņot šīm. Ko es varu pasmelt no ugunīgās realitātes?

Visa lieta ir tāda, ka tikai tu pati spēsi izlemt, ko tu varēsi ar to darīt, kā nodot zināšanas, transformēt un noskaņot savu saprātu uz daudzdimensionalitāti. Tas ir tavs ceļš – kļūt par cilvēku daudzdimensionālo un pastāstīt citiem, KĀ TAS IR...

Kas vēl ir raksturīgs nākamajai apziņai?

Jūtu prieks. Apziņa ir iekrāsota ar priecīgu pasaules uztveri. Šis prieks ir iekšienē, tas nedaudz satrauc un aktivizē. Tu ieklausies savās jūtās, ķer šo priecīgo noskaņu un noturi to pastāvīgi.

Jūti pasauli no sava augstuma, piepildi to ar priecīgām jūtām. Mīli sevi un pasauli.

Ko Tu gribētu mums pastāstīt par augšupcelšanos?

Tas viss vēl ir priekšā... Aizstaigā uz pagātni, paskaties, izjūti, kā tas ir bijis ne reizi vien tavā dzīvē.

Būs tieši tāpat?

Pamēģini, un Man pēc tam pastāstīsi...

Uz Zemes es neesmu augšupcēlusies?

Vēl pagaidām nē. Viss ir priekšā.

Mīlu Tevi, dārgais Tēvs. Svēti mani.

Svētu tevi un visus Zemes cilvēkus.

 

Pievienots 24.12.2011

http://sanatkumara.ru/stati/novie-instrumenti-soznaniya

Tulkoja Jānis Oppe