Dvēseles bagātība

16 11 18

16.11.04.

Dārgā Diženā Dieviete! Es esmu gatava nodarbībām.

Mēs šodien parunāsim par jūtām dažādos vibrāciju līmeņos, dažādos cilvēka aspektos. Sāksim ar Mani – kā attīstījās jūtas manā līmenī.

Līdz manu bērnu nolaišanai uz planētām un svariem, līdz dzīves sadalīšanai plusā un mīnusā, līdz parādījās dzīves kolīzijas – trūkumi, nepatikšanas, kļūdas un sevis saprašana, mums nebija reaģēšanas instrumenta. Bija domformas, kuras mirklī aizslīdēja un neatstāja pēdas iekšējā vidē. Doma pazibēja, pārvērtās par kļūdu vai pārrēķināšanos, un iekšienē nekas nemainījās. Var salīdzināt ar datoru, kurš izlabo kļūdas un neko neizmaina cilvēkā. Gandrīz tā.

Neaizmirsīsim, ka mēs attīstījām saprātu, un mums bija jāsaprot, kā atšķirt un kā izvēlēties labāko. Lai saprastu, kā ir labāk, bija vajadzīgs vēl kāds marķieris, kaut kas, kas paliktu un nostiprinātos iekšienē, lai iemācītu cilvēkam labāko, vajadzīgo, to, kas saņem atzinību no citiem un nes viņam kaut ko patīkamu.

Taisni kā Pavlova darbs ar nostiprinošām reakcijām.

Jā, tev ir pilnīga taisnība, gandrīz tā! Kas palīdzēs izdalīt vajadzīgo no kopīgā? Kā piesaistīt noteiktu izvēļu un darbību atkārtotībai? Kā atšķirt kļūdu? Tika izstrādāts emociju un vēlmju ķermenis.

Kā viņš tika izstrādāts?

Tāpat kā domu ķermenis, mentālais ķermenis. Cilvēka radītāji mentālajā līmenī pamazām papildināja DNS ar jauniem jušanu variantiem.

Parādījās sāpes, kuras spēja regulēt noderīgā un pieņemamā, izdzīvošanas un vēlmju izvēli. Vēlmes no mērķiem un nodomiem attīstījās līdz daudzveidīgākām un jutīgākām. Parādījās primārās bailes – ļoti vieglas – neizdarīt to, kam tu esi derīgs, neizpildīt misiju. Zem bailēm bija apzīmētas sekas – sods vai atkārtošana, atstādināšana vai pārmācīšanās.

Parādījās mīlestība, kura nogludināja visus iekšējos negludumus un neļāva stipri kļūdīties. Mīlestība uzturēja lieliskā gara stāvoklī un palīdzēja sadarboties.

Jūtas sāka sajaukties un radīt jaunas, kuras palīdzēja nostiprināt zināšanas un prasmes.

Pacēlusies uz tavu līmeni, es sajutu pašas dzīves svētlaimi, dvēsele komfortu un eksistēšanas saldumu. Problēmu un darba smaguma neesamību.

Šeit nav domformu, kuras apgrūtinātu cilvēkam darbu. Pati eksistēšana ir tika maiga un svētīga, ka nedzimst domas par pārvarēšanu, pienākumu un smagumu. Katra izpētīšana vai pārvietošanās ir pati dzīve, kura sastāv no kaut kādām darbībām, vērstām uz izmaiņām, jaunradi vai baudu. Laika un obligātu rezultātu neesamība piešķir darbam jūsu hobija formu, kuru jūs izbaudāt caur pašu procesu.

Un caur rezultātu arī! Cik bieži hobijs izaug nevis no intereses, bet no vajadzībām, piemēram, šūšanas un adīšanas, kulinārijas un dārzkopības.

Nu labi, jūsu hobijs bieži kļūst par jūsu paverdzinātāju, tāpēc ka jums vajag izpildīt noteiktu darbu, ne vienmēr patīkamu procesā, noteiktā laikā…

Piemēram, ravēšanu…

Bet manā līmenī nav termiņu un pienākumu, tāpēc dvēsele jūt komfortu, izgudrojot kaut ko savā tempā, saskaņojoties ar savām interesēm un spējām. Neaizmirsti, ka domas pie mums materializējas momentāni, un pati jaunrade ir viegla un nepiespiesta. Bet, protams, ir arī savas grūtības. Tās ir informācijas daudzumā, kurš tev pieejams, un ļoti augstajā radīšanas līmenī, milzīgajā potenciālā un tā racionālā izmantošanā u.c.

Sākotnējās emocijas nospēlēja izšķirošo lomu cilvēka attīstībā. Tās samērā ar materiālās substances sablīvēšanos atsevišķos gadījumos kļuva vadošās – bads un aukstums, bailes un prieks, mīlestība un naids reizēm sāka aizvietot domas. Astrālais ķermenis sāka piesātināties ar jūtām, kuras bija attīstītākas un ilgstošākas, noturīgākas, un formēja jaunas vēlmes. Jūtas kļuva par stimuliem jaunai attīstībai – sadalīšanai astrālās realitātes plānos. Jūtas sāka noteikt vibrācijas un būtnes piederību vienam vai otram plānam.

Nolaižoties vēl lielākā blīvumā, fiziskajā eksistencē, jūtas sāka traucēt attīstībai un dzīt vibrācijas uz pretējo pusi, uz sablīvēšanās pusi. Un šeit tika sasniegts līdzsvars starp tumsu un gaismu, visu jūtu savienojumā un attīstībā. Bailes nolīdzsvaroja mīlestību, svētlaime nolīdzsvarojās ar ciešanām.

Un uz šī ļodzīgā „tiltiņa” pašlaik turas jūsu civilizācija, aizstājot ar sevi daudzu Dzīves Būvētāju pūliņus. Ir parādījusies izvēle, kura jums palīdz apzināties, kā un kurp attīstīties – uz rupja spēka pusi vai uz apzināta radošuma pusi. Visur ir vajadzīgs darbs. Cilvēks ir radīts strādājošs, un tas palīdz ātrāk attīstīties. Izmainot realitāti eksistences lielāka komforta virzienā, jūs izmaināt sevi un savus ķermeņus jau patstāvīgi.

Mums atliek palīdzēt jums apziņas un civilizētības attīstībā.

Uz šī fona attīstās saprāts kā civilizācijas produkts. Saprāta attīstībā galvenās lomas spēlē intelekts un jūtas. Ne pēdējo lomu spēlē apmācība un vešana no augšas. Kopumā emocionālais fons ir jūsu vibrāciju – gaišo un tumšo – marķieris.

Emocijām un jūtām, kuras dzimušas uz Zemes, ir noteikts vibrāciju diapazons. Citos matērijas līmeņos, citos ķermeņos jūtas un emocijas ir citādas, primitīvām tautām tās ir rupjas (piemēram, elementāļiem, zemes un ūdens, gaisa un meža gariem).

Attīstītām tautām daudzveidīgākas un smalkākas, un samērā ar to, kā matērija kļūst smalkāka, arvien vairāk pieaug to daudzums, un tās dalās pustoņos, kļūst daudzveidīgākas un skaistākas. Atsijājas tumšās jūtas, un atklājas jauns augstu jūtu un sajūtu diapazons.

Mentālajos ķermeņos jūtas ir pakļautas domām un veido vienotu dom-sajūtu, attīstītāku pēc satura un attīstītu pēc formas. Ir lielu dom-sajūtu mazi segmenti, kuri nes visdažādākās mīlestības, skaistuma, baudas, darba, pozīcijas u.c. nokrāsas. Tie ir „bērni”, kuri ir dzemdināti no pamata sajūtām. Attīstīta būtne sevī nes līdz pat tūkstotim daudzveidīgu nokrāsu, no kurām katra var būt izteikta savā veidā, neatkārtojami. No tā veidojas personības portrets, tiek sastrādāta dvēseles zemes daļa, un, jo pilnīgāka ir tāda daļa, jo bagātāka ir dvēsele.

Jūsu savienošana daudzdimensionālās formās ļauj cilvēka apziņā ienest daudz jauna domu un jūtu sfērā, kas ļaus padarīt cildenāku jēgu eksistēšanai uz planētas un sākt dzīvot „cilvēcīgi”.

Mēs vēlam jums uzplaukumu visās nozīmēs!

Pateicos par vēstījumu!

 

Pievienots 18.11.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/bogatstvo-dushi

Tulkoja Jānis Oppe