Diženās Dievietes velte

16 09 10

Mana jaunā grāmata būs veltīta Dvēselei un viņas psiholoģijai, dzīvesveidam daudzdimensionālā izpratnē. Grāmatas sākumu es pasniedzu Tam, kurš nodomājis man to nodiktēt. Diženā Dieviete atsaucās manam aicinājumam un sāka savas sarunas.

 

Diženā Dieviete, es lūdzu Tev pastāstīt man par dvēseles un ķermeņa dzimšanu, par viņu uzdevumu.

Bet sākumā par to, kas Es tāda esmu – Diženā Dieviete un kāpēc tu pie Manis vērsies.

No šī brīža tu esi Diženās Dievietes kanāls, un visas zināšanas tu saņemsi no mana līmeņa, no maniem Palīgiem un no Manis. Es esmu viens no Radītājiem, kuri radīja Saules brālību (SB), un tavs aspekts arī ietilpst SB, kā tu to domā. Zini, Mēs visi šajā līmenī tiekam uzskatīti par Brāļiem, tāpēc arī mani aspekti viennozīmīgi un likumīgi ir klātesoši tādos Brāļos uz ļoti daudzām zvaigznēm – kā mani palīgi un manas gribas pārvadītāji.

Pieraksti, kādas zināšanās tu saņemsi šajā kalpošanas periodā.

Dvēseles kanāls.

Dvēseles augšupcelšanās.

Tīrība un netīrumi dvēselē.

Kādas dvēseles var augšupcelties.

Kas notiek Saules Brālības sfērā, un kā Mēs to ietekmējam.

Grupveida dvēsele.

Dažādu kopienu dažādas Saules Brālības – viņu mērķi un līdzekļi, varenība un ietekme.

Saules Brālības loma Zemes hierarhijā.

Un daudz kas cits.

Tagad uzsāksim čenelingu.

 

Saules Brālība un Diženā Dieviete

 

Man gribētos uzzināt par hierarhiju uz planētas un Saules sistēmā vispār.

Labi.

Saules sistēmu (Ss) vada Būtība, kuru jūs zemes vārdā nosaucāt par Pisandru. Lai būtu tāds vārds, tas it nemaz nav sliktāks par citiem.

Pisandrs nav cilvēks, un nekad tāds nav bijis. Tas nav spīdeklis, bet dvēsele. Lielā Dvēsele.

Šī Dvēsele ir kolektīva un ietver visus jūs un visas Dvēseles ap Ss. Nevar teikt, ka tie arī esat jūs. Es jums esmu daudz tuvāka nekā Pisandrs, tāpēc ka tieši piedalos jūsu tapšanā, palīdzu jums un mīlu jūs.

Pisandrs ir personība no cita laikmeta, augstāks.

Kad tu ar viņu satikies, ko tu saprati?

Ka tā ir ļoti augsta Būtība, Radītāja tiešs pēctecis, tēlaini sakot.

Ha, ha, protams, tas tā nav, ne lielāks pēctecis kā jūs kā dvēseles, taču jēgu tu ieliki pareizu – viņa vibrācijas ir pārāk augstas, lai tieši kontaktētos un saņemtu zināšanas.

Tas to arī nozīmē, ka Pisandrs ir pārāk CITĀDS, lai sarunātos ar tevi.

Tu uzreiz uzzīmēji noslēgtas telpas, sfēras attēlu un Pisandru – nepiederošu šai sfērai. Viņš pieder citam laikmetam, Viņš nav šeit un tagad, nav momentā, nav punktā, ir aiz Visa tā ietvariem. Tu lūdzi pastāstīt par hierarhiju, un Mēs sākām ar to, Ss hierarhija neietver savu Radītāju. Viņš atrodas aiz ietvariem un nav pieejams nevienam Ss iedzīvotājam.

Bet Tu vari ar Viņu kontaktēties?

Mēs ar Viņu esam Viens mūsu sarežģītajā līmenī.

Sarežģītajā kādā nozīmē – pēc sarežģītības vai salikuma (сложности или сложения)?

Es cauraužu visu laikmetu visus līmeņus, un Mums nav pretrunu vai neiespējamību attiekties vienam pret otru.

Mēs esam dažādi, viens otram mēs esam DAŽĀDI, taču mani līmeņi ietver Visus Citus.

Un kas tie ir par līmeņiem?

Cilvēks un viņa dvēseles ir viena no daudzajām radībām, uz kurām balstās Debesu Tēvs izlēmībā apgūt fizisko un astrālo pasauļu izziņas līmeņus. Cilvēks ir gluži kā zonde, ielaista slānī un izzinoša to pasauli, kura attīstās spontāni no vienas puses, bet no otras – tai ir skaidrs pamatojums: attīstības programmas, uzdevums, dzīves varianti, pārdomāti šķēršļi un lieli ierobežojumi.

Šajā sarežģītajā paralēli pakārtotajā sistēmā katram posmam ir skaidra programmēšana un vajadzība, nepieciešamība.

Tādu dimensiju ar dvēselēm, kuras aplūko radīto un dzīvo tajā, ir daudz.

Jūs neesat likums, bet viens no daudziem likumiem. Nevar savas hierarhijas uzbūvi vai sapratni no savas dvēseles skatpunkta attiecināt pret tādām pašām hierarhijām pēc funkcijām, taču pilnīgi citādām pēc visiem pārējiem parādību un vienību parametriem.

Nevar savu lineāro sapratni par hierarhijām izplatīt uz visu pārējo – lūk, augstākas, lūk pēc vibrācijām blīvākas Būtības, lūk, pārvaldnieki, lūk, sīkās apakšas.

VISS NEMAZ NAV TĀ.

Bet kā?

Pirmkārt, tas ir sarežģīts jēdziens, otrkārt, tas neietilpst mūsu šodienas vēstījumā. Īsumā varu teikt, ka jūsu hierarhija atgādina sēnes – jaunām, vidējām un vecām dvēselēm ir dažādas funkcijas un uzdevums.

Tādu salīdzinājumu es jau esmu dzirdējusi no Gabriēla attiecībā uz kanāliem.

Kādas jēgas Tu ieliki šajās dvēseļu kategorijās?

Uz jauno dvēseļu rēķina vecās dvēseles zeļ un apmāca viņas gudrībās un izdzīvošanā.

Jaunās dvēseles ir sākumu sākums, jaunu spēku pieplūdums, galvenie ražotāji, kuri virza progresu jaunā virzienā. Vidējās dvēseles ir galvenie diasporas iedzīvotāji. Viņi dzemdē, apmāca, nes kopienas jēgu, formē rases vai kopienas attīstības virzienu, ražo mentālās zināšanas – zinātni un reliģiju, mākslu un medicīnu.

Vecās dvēsele sarakstā atrodas pēdējā vietā, taču attiecībā pret kolektīvo viedumu viņas ir rases, planetārās kopienas u.c. kolektīvās apziņas nesējas un īpašnieces. Viņu programmas apjēdz pagātni un būvē ceļus rases dzīves uzlabošanai un cilvēces uzplaukumam.

Iznāk, ka laiks – tas ir kaut kāds jauns jēdziens, ne no šīs pasaules, telpisks, un laikmets tajā ir daudzimensionalitātes vienība?

Rīt mēs ar tevi parunāsim par šiem jēdzieniem.

Kā labāk izprast terminu Cits un Citu būtību?

Tie ir Nemirstīgie, Radītie, Avots aiz Avota ietvariem, ar citām jēgām.

 

Dvēsele

 

Padomāsim, kas ietilpst Dvēseles jēdzienā. Zemes plāna Dvēseles jēdziens pieder milzīgai Būtībai, un zemes plāna Dvēsele ar savām šķautnēm ietilpst Dvēseles kopienā trīs līmeņos.

1. Zemes plāna Dvēsele, saistīta ar fiziskās pasaules izzināšanu un paredzēta apgūt un pakļaut sev blīvo pasauli, no paša apakšējā līmeņa (zemāk par minerālo) līdz Augstākajam mentālajam līmenim, kurā mēs ar tevi pašlaik sarunājamies.

2. Dvēsele Diženās Dievietes līmenī.

3. Atma.

Parunāsim par visiem līmeņiem uzreiz.

Pirmais un pats galvenais aspekts jums ir zemes plāna dvēsele. Kas viņa tāda ir?

Zemes plāna dvēsele ir:

– neliels bioloģiskas dzīvības konglomerāts, iemaisīts šūnu bioloģiskajā līmenī;

– mentālais un astrālais fenomens šīs dzīvības iekšienē;

– īpašā veidā ar Būtību savienots Dvēseles fragments, tā, lai viņš gan baro cilvēku, gan barojas no cilvēka enerģijām.

Zemes plāna Dvēsele aug un attīstās uz cilvēka dzīves rēķina. Fiziskais cilvēks it kā apkalpo savu augsto potenciālu, bet dvēsele ved viņu pretī savam uzdevumam un noveco, apaugot ar pieredzi un saprātu.

Ja saprot galveno jēgu, tad var teikt, ka dvēsele ir it kā fiziskā ķermeņa „apmātība” ar augstākas attīstības būtību?

Ja tas neizraisa drebuļus, tad jēga ir pareiza, tas ir Augstākā Cilvēka daļiņas savienojums ar fiziskā fenomena zemāko (pēc apziņas) ķermeni.

Tieši uz šo principu balstās ķermeņa slimīgā apmātība vēl ar citu būtni? Viņa „zina”, kā apseglot fizisko ķermeni, piederošu citai dvēselei un kā pakāpeniski izspiest saimnieku no ķermeņa vadīšanas?

Jā, šis jautājums līdz galam nav noslīpēts, un notiek darbi, lai uzlabotu ķermeņa apziņas pretošanās spēju svešam dvēseles fragmentam.

Vēl viens jautājums. Uz šī dvēseles un ķermeņa savienošanās principa balstās tā sauktā „aizvietošana”[1]?

Jā, protams, parasti tas mēdz būt gadu nogalē, kad jauna dvēsele ir saņēmusi to potenciālu, pēc kura atnāca, un atdod dažus dzīves gadus attīstītākai un progresīvākai dvēselei augstākam uzdevumam. Parasti mana dalība šajā procesā ir nepieciešama ķermeņa izdziedināšanai un dvēseles ieaugšanai šajā ķermenī.

***

Cilvēkam katrā savas daudzimensionalitātes līmenī (fiziskajā, astrālajā, mentālajā) piemīt noteikts potenciāls, kurš izteikts enerģiju daudzumā un daudzveidībā, spējā iegūt jaunu pieredzi, spējā spriest un izdarīt secinājumus, tādā veidā krājot rases savdabības kolektīvo pieredzi. Cilvēce ir līdzīga ziediem Dārznieka dārzā, katras zieds ir līdzīgs sugai un uzdevumam, un visi ziedi ir vienādi dārgi un mīlēti.

Nav iespējams novērtēt cilvēces lomu un ieguldījumu Visa kopībā, tā pagaidām ir maza vienība un apzināšanās sākuma līmenis. Taču Daudzdimensionālā Cilvēka radīšanā ir ielikts milzīgs attīstības potenciāls par Kosmisko Cilvēku. Šis potenciāls var attīstīties vēl un vēl kā dvēseles un daudzdimensionālo formu varenība.

***

Tādas dvēseles nākamais līmenis ir Saules līmenis. Šeit bija arī Sanats Kumara līdz Pārejai.

Kāda veida Pāreju pārdzīvo Būtības, kurp un kā viņas pāriet?

Viņas (rāda) taisa izvērsumu un kļūst (rāda) jaunas.

Kāda ir viņu jaunuma būtība?

Kāda ir jaunuma būtība ziedam, kurš kļuvis par koku? Tā ir Dvēseļu nākamā klase, pilnīgi jauna dzīves konteksta, uzdevuma, formas, apziņas, citas klases enerģiju patērēšanas veida veidojums un… viss ir jauns.

Taču viņas vienalga nekļūst CITĀDAS?

Nē, viņas attīstās savā pasaulē, saistītā ar mūsu dzimto kontekstu – ar tādām pašām programmām kā Saule, kā Altaīrs, kā Sīriuss. Tādas zvaigznes kolapsējas un dzimst no jauna. Tās nav nemirstīgas būtnes, taču viņu apziņa nepazūd, bet turpina vairoties un izplatīties pasaulē, balstoties uz savu principu, uz kura viņas tika radītas.

Sanats Kumara bija cilvēks pirmajā rasē, aizvēsturiskajā. Viņš patiešām glābj cilvēci, liekot sevi uz cilvēces un Saules hierarhijas ugunīguma altāra.

Ja Luciferam viņa misija uz planētas beidzās, tad Sanats Kumara vēl arvien apciemo un periodiski pilda planētas vadītāja pienākumus.

***

Bet kurš tomēr nes pastāvīgas rūpes un atbildību par mūsu rasi?

Visi Ercenģeļi. Viņu vidū – Valdniece Marija, kā jaunā Valdniece, visi Rases Radītāji Augstākajā Mentālajā plānā, Es, Skolotāji, kuri rūpējas par jums, turklāt daļa Skolotāju ir palikusi astrālajā plānā vai nolaižas uz astrālo plānu, lai pildītu sardzi cilvēku vidū.

Tu taču nejūties pamesta?

Nē, protams, nē! Es pateicos Visiem, kuri mūs ved, strādā ar mums un palīdz apzināties arvien jaunas lietas.

***

Saules Cilvēku līmenis krasi atšķiras no zemes plāna cilvēku apziņām un formām. Saules Cilvēki savā vairumā bija cilvēki, citās rasēs, citos laikmetos un citādos apstākļos. Pašlaik daži no jums pievienojas Saules Brāļiem viņu kolektīvās apziņas līmenī, paplašinot viņu klātbūtnes diapazonu uz planētas.

Saules Brālība, tāpat kā visas apziņas Saules Telpā, arī iziet Pārejas procesu. Daudzi no Saules Cilvēkiem jau ir pārgājuši uz augstākiem apziņas slāņiem, bet daži ir palikuši un veido SB skeletu. Taču tās vienalga ir cilvēka tipa dvēseles.

Tāpēc Tu savieno zemes un Saules dvēseles vienā klasē?

Tās ir vienas un tās pašas dvēseles dažādos apziņas attīstītības līmeņos, kuras atrodas salīdzinoši netālu pēc parametriem cita no citas. Kādas viņu apziņas kopējas iezīmes var izdalīt?

Saules Brāļi ir pietuvinājušies Zemes Dvēselei pēc apziņas. Tas ir Augstākais Mentālais Ercenģeļu plāns.

(Gribu pakomentēt šo frāzi. Diženā Dieviete tagad ir apstiprinājusi manu atklājumu. Sakaru seansu ar Saules Brāļiem laikā katrs no grupas paceļas pa savu sutratmu („čakru stabu”) līdz sava Saules aspekta līmenim, tas apmēram ir desmitās, vienpadsmitās čakras līmenis – līdz Augstākā Mentāla apziņas centriem. Šajā pašā līmenī, taču nedaudz sāņus, pēc telpas izjūtas atrodas cilvēka dvēseles būtības aspekts (dvēseles būtība), no kura ir izauguši cilvēka mentālais un astrālais aspekts.)

Runājot par Ercenģeļu plānu, mēs varam izdalīt vairākus tādu būtņu (Ercenģeļu) līmeņus, kuri atbild par dažādiem realitāšu apgabaliem. Vieni skaidri ir atraduši sevi dvēseļu audzināšanā un izglītošanā, otri jaunu rasu un ķermeņu, jaunu realitāšu radīšanā, trešie apgūs daudzdimensionālus ceļojumus, pārveidojot sevi jaunās būtnēs, mainoties un mimikrējot, modelējot sevi, lai apgūtu jaunu (vai pamestu) civilizāciju punktus.

Ar ko atšķiras Saules Cilvēku Dvēsele no zemes Dvēseles pēc apziņas līmeņa?

Tas ir pilnīgi jauns atbildības, daudzimensionalitātes, iespēju līmenis, saprātīguma un patstāvības līmenis.

Vai var teikt, ka Dvēseles potenciāls pieaug, mainoties Dvēseles līmenim?

Neapšaubāmi, tāpēc ka SB līmenis paredz apziņu un rasu absolūtu Vienotību.

Kas ir potenciāls? Tās ir iespējas radīšanai, zinātniskiem pētījumiem, atbildībai… Starp citu, tas SB ir jaunā līmenī, jo šeit ir paredzēta pilnīga atbildība par savu pārveidošanos un radīšanām, tas ir, viņu pilnīga atgriešanās potenciālā, bez izņēmuma (ko radīji, tur arī dzīvojam, momentāna izpildīšanās un apzināšanās).

Gandrīz kā cilvēkiem, tikai augstāks līmenis?

Cilvēks bieži atbild par savām radīšanām citās dzīvēs, kad viņš jau ir pacēlis vibrācijas, ir spējis piedot, pieņemt, atdot parādus u.c. Tas ir, paredzama nepilna radījuma atgriešana konkrētā cilvēka dzīves sfērā, pastarpināta vai mīkstināta. Saules Brālībā kolektīvā līmenī tiek atjaunota tieša atgriezta radīšanas plūsma, nepastarpināta atdeve un tiešs enerģētisks kontakts ar radīto.

Ar ko vēl Dvēseles Būtības līmenis atšķiras no zemes dvēseles līmeņa? Tas ir augsts intelekts, apzinātība, mobilitāte, skaistums, radošums; kolektīvā saprāta iespējas pieaug daudzkārtīgi, jo katrs taču izmanto Ģimenes potenciālu, kā enerģētisko, ģimenisko, būtībai piemītošo, tā arī frakcijai piemītošo, atsevišķo.

Kas ir frakcijai piemītošais potenciāls?

Attīstības un piederības rasei īpatnības. Frakcija ir kolektīvās Būtības daļa, segments, īpatnība (kā Viengabalainajam Cilvēkam roka, kāja, galva). Būtības frakcija atbild par saviem projektiem un nes savu neatkārtojamo daļu kopīgajā radīšanā.

Kā Raikinam: es piešuvu pogas, pret pogām ir pretenzijas?

Jā, apmēram tā.

Kāda ir Saules Cilvēku misija?

Ja cilvēka misija ir atrast un attīstīt saprātu un visas enerģijas ap saprātu, tad SB ir cita misija – savākt visu labāko no visām planētām un rasēm un veikt jaunus projektus ar Ss. Idejas ir dažādas, nelīdzīgas, pašlaik ir populāri vairāki varianti, kā likums, visiem variantiem ir iespējas iemiesoties.

Tu vari nedaudz parunāt par šiem nākamajiem projektiem?

Pašlaik ir vēl par agru par to nopietni runāt, ja nu tikai par Viengabalainības projektu, kurš paredz visu staru (stari – atsevišķas apziņas) enerģiju savākšanu kopībā kūļa (slotas forma) veidā. No vienas puses, katram staram ir savs instruments un nokrāsa, no otras – viņš viengabalainībā ieiet jaunā veidā: kūļa daļa eksistē atsevišķi, un tai ir lielāka brīvība pārdomām, lielāka ideju izkliede uz „nesaskarošos” daļu rēķina. Bet daļā, kur kūlis savienojas, atrodas visu ideju apvienojums vienā veselā un sinerģētiska izeja uz jaunu stāvokli.

No šī brīža Saules Brāļi uz Veselo neskatās tik vienādi, jo viņiem taču ir liela viedokļu un iespēju daudzveidība. Veselais saglabā vispārīgos mērķus, un viņa daļas izstrādā tos brīvāk un neatkarīgāk, atklāti un uzskatāmi, tai pat laikā ir lielāka brīvība individuālai attīstībai, kas palīdz pastiprināt atdevi.

Un kāds bija Veselais līdz tam?

Visi caurauda visus un bija visi uzreiz. Tādos aspektos, protams, ir milzīgs spēks un enerģija, taču ir maz variantuma un radīšanas elastīguma. Tādās apvienībās ir ļoti grūti izrauties šauram variantumam, vienreizībai un momenta izjūtai, vienreizīgumam, kas, teiksim, raksturo fizisko plānu.

Kādi mērķi ir uzstādīti Saules Brālībai?

Nostiprināt saprātīgumu, pievienot tam augstāko sapratni par laiku un telpu, kopību un individualitāti, savstarpējo atkarīgumu un atsevišķumu, pastiprināt Saules sistēmas atšķirības no citām pasaulēm, viņas neatkārtojamību.

Balstoties uz savas jaunās realitātes apzināšanos, nostiprināt „apakšējās” Brālības un pievienot jaunas zināšanas fiziskajiem un astrālajiem Apziņas Režģiem. Pārlūkot viņus un savas vājās puses un nostiprināt šīs daļas.

Iemācīties vēl lielāku savstarpējo sapratni un visu mērķu kopību Lielākā vārdā. Apgūt jaunas zināšanas un uzbūvēt apdāvinātu cilvēku sociālu sabiedrību.

Atrast trūkumus saprāta attīstībā.

Projektēt saprāta turpmākās attīstības jomu.

Iemācīties atklāt potenciālu daudz lielākā procentuālā ziņā.

Attiecināt sevi ar daudz augstākām sevis daļām un piedalīties savu Es smalkākās izstrādēs.

Virzīt vispārīgos mērķus uz zemākiem apziņas slāņiem, kļūstot par Skolotājiem, labDariem, Palīgiem, augstāko potenciālu pārvadītājiem.

 

Mocekle

 

Vakar es pabiju vienā no mocekles mitekļiem un parunāju ar viņu. Noskaidrojās, ka viņa kalpo cilvēkiem, pārvarot nepiekrišanu tam, ko viņi radījuši viņas vientulības vietā, savā veidā pārveidojot viņas mitekli, visādā veidā izrotājot alas sienas un griestus un tādā veidā pazeminot tās vibrācijas. Viņa paliek šajā vietā, ciešot un palīdzot cilvēkiem, vadoties no mocekļa, upura, cietēja pozīcijas jau gandrīz 14 gadsimtus. Kāpēc Viņa līdz šim laikam nav izmainījusi savu upura pozīciju? Kāpēc viņa nav spējusi aizklauvēties līdz tiem, kas viņu pielūdz, līdz mūkiem un kalpotājiem?

Tas ir mocekles, kura palikusi kalpošanā tajā miteklī, kur viņa dzīvojusi, astrālais aspekts. Viņa paliek kalpošanas vietā, pat ja viņai ne viss patīk, teiksim, tās pielūgšanas formā, kāda ir viņas miteklī un kura skaidri traucē viņai saglabāt šīs vietas morālu un fizisku tīrību. Tādā veidā tiek traucēta viņas ticība savienotībai ar dabu, viņas un vides kopība, tas traucē viņai parādīt reliģijas īsteno tīrību un šķīstību cilvēkiem, kuri tiek piesaistīti šīm vietām sevis, taisnīguma un ticības meklējumos.

Taču viņas saprātā dominē apzināšanās, cik dižena ir palīdzība, kuru viņa sniedz cilvēkiem; viņu kalpošanā uztur tas taisnprātīguma stāvoklis, kuru viņa ir radījusi; viņa gūst augstu viņas Augstāko Aspektu novērtējumu par kalpošanas vedu, kādu viņa ir izvēlējusies. Taču viņa ir devusi svētu solījumu un svēti to pilda tā, kā var un uzskata par vajadzīgu.

Pateicos par skaidrību. Vai visas mocekles tikpat svēti paliek kalpošanā?

Nevaru tev to pateikt, nav man bijis tāds mērķis – pārbaudīt viņu svētumu. Mēs tādus cilvēkus vienmēr atstājam viņu pašu ticībā un pozīcijā. Tā ir viņu autora pozīcija, un viņi vienmēr atrod daudz Debesu Spēku, kurus piesaista savai kalpošanai, kā arī Palīgus, kuri veic palīdzību cilvēkiem. Un aiziešana no kalpošanas (Pāreja uz augstāku pakāpi) arī ir pēc viņu gribas un potenciāla.

Gribu piebilst, ka daudzi tādi svētie jau ir veikuši Pāreju, pateicoties jaunajām izmaiņām uz planētas, taču var turpināt savu darbību augstākā līmenī, saglabājot palīdzības un vešanas pozīciju kā Skolotāji un Pestītāji no Saules Brālības.

Man gribas vēl pieskarties reliģiskajai pozīcijai mūsu sarunas kontekstā. Šajā miteklī mūki nosoda tādus kā es, saucot mūsu iespējas par velnišķīgām. Tajā pašā laikā es brīvi parunājos ar mocekli, bet viņi nedzird viņas lūgumus un nesarunājas ar viņu. Tāda pati „reliģiska pozīcija”, lai cik dīvaini nebūtu, piemīt arī augstiem prātiem, teiksim, tiem, kuri iekšēji tic, neievērojot vienas vai otras reliģijas tradīcijas, taču turoties pie viedokļa, ka visi gaišreģi un pravieši – tie ir krāpnieki un šarlatāni.

Dažādās reliģijās ir bijis daudz praviešu un gaišreģu, piemēram, Jēzus, arī pašlaik ir mūki, kuriem arī piemīt dziedināšanas un redzēšanas velte, tad kāpēc gan Baznīca nepieņem viņu velti? Ir taču Sarovas Serafims, Panteleimons Dziedinātājs un citi, kuri brīnišķīgā veidā varētu palīdzēt cilvēkiem, kāpēc gan pašlaik mūsdienu dziedniekus nosoda?

Baznīcai vajadzīga akla pielūgsme un pēc iespējas mazāk jautājumu. Tā atrodas uz izzušanas robežas ne kā ticība, bet kā zināšanu avots. Tā turas uz aklu pielūgsmi un kalpošanu bez apzināšanās. Mēs nenosodīsim tos, kas ir izvēlējušies tādu reliģisku ceļu. Viss pārveidosies, kad ticība savienosies ar zinātni, lūk, tad tā triumfēs.

 

Pievienots 10.09.2016, atjaunots 11.09.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/dar-velikoy-bogini

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Dvēseles dzimtais fragments fiziskās nāves gadījumā aiziet, šajā ķermenī pēc vienošanās ieiet attīstītāka dvēsele, un ķermenis atjaunojas, atveseļojas. Augstāk attīstītās dvēseles uzdevumi ir garīgi un zinātniski.