Helēna Maistrenko - Pa ezotērikas Ceļiem 3

2015.06.27.

Jaunā Pasaules Kārtība – sātanisks plāns no globālistu puses, kuri tiecas nodibināt totālu kontroli pār visu uz planētas un iznīcināt iedzīvotājus, atstājot 500 milj.

Jau vairāk nekā 159 gadus, kopš Eiropas 1847. gada “revolūcijām”, norit globāls karš par pasaules kundzību. Un visi šie pasaules karstie un aukstie kari ir tikai šī Kara elementi!..

...Cīņā par pasaules kundzību starptautiskā oligarhija... gatavojoties nodibināt Jauno Pasaules Kārtību, kuras etapi ir noteikti “Ūdensvīra Sazvērestības” plānā, kura pamatu veido Kabala un programma NEW AGE, atbilstoši speciālas rabīnu apspriedes lēmumam 1952. gadā Budapeštā, ir deklarējusi baltās Rases un... ebreju tautas vairākuma kā nokalpojuša materiāla ar smagu karmu – iznīcināšanu.

Viņu galvenais mērķis: zemes civilizācijas pārvešana no materiālistiskā ceļa uz garīgi-mistisko un kosmogonisko attīstības ceļu...

(Slāvu – Āriešu etimoloģiskā vārdnīca)

15 06 27 01

Modernā ezotērika sauc sevi par gaismas kareivjiem, gaismas darbiniekiem, NEW AGE sekotājiem un plašumā un dziļumā virza globālistu Jaunās Pasaules Kārtības koncepciju, bieži nesaprotot, kam un kā kalpo...

Ar labiem nodomiem...

Nomainīt reliģiju nāk NEW AGE – globālistu koncepcija.

Jūdaisma – jūdu-kristiānisma – musulmanisma reliģija (mēs nepārteicāmies: tā tieši ir viena reliģija, sazarota vairākos atzarojumos, lai būtu vieglāk pārvaldīt, sarīdīt, apdullināt lielu daudzumu cilvēku) virzīja materiālistisku attīstības ceļu. Jaunās Pasaules Kārtības koncepcija pārved apziņu uz garīgi-mistisku ceļu. Kādam nolūkam? Kādēļ? un Kāpēc?

Jūdu-kristiānisms, tāpat kā musulmanisms aiziet no cilvēku apziņas globālās vadīšanas arēnas. To loma pamatā ir izpildīta, pabeigta, izsmelta. Destabilizēšanas, iznīcināšanas, aizvešanas no evolucionārā attīstības ceļa degradācijā; materiālistiskā sākuma pārākuma pār personības garīgo pilnveidošanos absolutizēšanas loma. Viltus reliģijas vietā tiek izmests jauns nenobriedis un dzīvotnespējīgs ceļš – mākslīgs kroplis ar iesauku NEW AGE, Scientoloģija un pārējā modernā ezotērika. Strāvojumu ir daudz, centrs viens – Jaunā pasaules Kārtība: kamēr maldies starp Meliem 1 un Meliem 2, Patiesību neatradīsi. Izej no apmāna, nepatiesības, malda, un Ceļš uz Patiesību pats iezīmēsies ar Gaismu un Patiesību.

15 06 27 02

Tamlīdzīgas plaša mēroga kampaņas tiek izvērstas visur ar vienu mērķi: novērst meklējošos no Taisnības Ceļa, Zināšanas Ceļa, Gara un Sirdsapziņas Ceļa.

Ir derīgi jau atcerēties un zināt, ka tumsonības Nakts ir beigusies (заКончилась) (izgājusi aiz Kona robežām), ka tumsas spēku ietekme vājinās, ka iznīcības programmas strādā ar kļūdām, ka veco shēmu matricās ir ieslēdzies pašsabrukšanas, pašiznīcināšanās mehānisms: Pasaules Gals tumšajiem un Tumsas Gals gaišajiem – ir pienācis!

Un atdarinājumi – izmetņi, kuri tiek piedāvāti, lai nomainītu vai aizstātu viltus reliģijas, arī ir sākuši pašlikvidēšanās procesu, jo paši sevi no iekšienes izdzīvo: dzīvīguma viņos nav sākotnēji, no radīšanas. Viņi balstās un barojas ar enerģiju no cilvēkiem – šī pseido ceļa sekotājiem. Tādu paliek arvien mazāk un mazāk, un apdullināšanas spēki kūst. Sākas pašizēšanas (самоедства) no iekšas process.

Tāpat kā pseidoreliģijas pārdzīvo pirmsnāves agoniju, tā arī NEW AGE vēl kādu laiku atgādinās par sevi ar pirmsnāves uzviļņojumiem...

Kāpēc mazinās interese par moderno ezotēriku, aizrautība un konsekvence uzkāpšanas procesā?

Ceļš kā tāds nav iezīmēts, ceļa etapi ir izplūduši, izsmērēti; mērķis tiek apzīmēts kā gaiša nākotne augstākās dimensijās līdz ar savu paša vibrāciju paaugstināšanos... Taču apmāna un nepatiesības ir pārāk daudz! Pat slinkie un virspusēji domājošie tam pievērš uzmanību. Ir acīmredzama novešana no Ceļa, aizvešana, apdullināšana!

Interese ir nodzisusi. Iestājusies vilšanās. Tiekšanās uz jauniem meklējumiem arī ir pazudusi: meklējošais ir pārstājis būt meklējošais, ejošais; ir apstājies un, tātad, – ripo lejā, involucionārā bezdibenī...

Daudzi seni avoti vēsta, ka cilvēka mūžā ilgums var kļūt tik ilgs, ka pati dzīve kļūst salīdzināma ar mūžību.

Jautājums: priekš kā tāda nemirstīga dzīve? Ar ko cilvēkam nodarboties, tā mūžīgi atrodoties uz zemes? Pievēršam uzmanību: zemes, cilvēka, nevis smalkajos ķermeņos.

Izrādās, ka pieaugšanas un apjēgšanas uzdevumu, mērķu, etapu ir ļoti, ļoti daudz! Vēl vairāk, ir derīgi beidzot saprast, ka, kamēr pats neiziesi pacelšanās uz zemes visas pakāpes (tas ir, tās pieredzes, kuras var un vajag izdzīvot cilvēka ķermenī), līdz tam laikam ir par agru, priekšlaicīgi, bīstami pacelties uz telpām starp Pasaulēm (в пространства Слави[1]), uz augstāku ķermeņu un enerģiju mītni. Garīgajam Ceļam, sevis izveidošanai ir jānotiek pilnai un īsteni pilnīgai, dievišķa stāvokļa cienīgai.

Ezotēriskie murgi par kvantu lēcienu ir vietā tikai tajā kontekstā, ka tu pats sevi esi izgaismojis līdz dievišķai skaidrībai un Taisnībai un... augšupcēlies Garā! Tas ir tavs un tikai tavs paša Ceļā – varoņdarbs, nevis masveida kolektīva augšupcelšanās visiem kopā: kurš ir gatavs un kurš – vēl nav nobriedis...

Kāpēc viltus reliģijas, tāpat kā globālistu koncepcijas ir pašiznīcinošas? Kur ir šī procesa nolemtība?

Vispirms tādā ziņā, ka šajās “mācībās” ir tikai apvalks, mirdzošs ietinamais papīrs, bet iekšā – māneklis; zināšanu, mīlestības, vieduma – NAV!

Kāpēc viltus reliģijas izrādījās dzīvotspējīgākas nekā NEW AGE?

Kristiānisma pamatā tika ielikta Kristus vēdiskā mācība, viņa mīlestības spēka velte cilvēkiem, viņa ceļš, kurš rāda ceļu pie Gara! Pat neraugoties uz to, ka Pāvils (Sauls), būdams faktiskais reliģijas radītājs, maksimāli izkropļoja, sagrozīja Kristus gaišo mācību, dzīvīguma šai reliģijai pietika uz diezgan ilgu laiku. Patiesās Zināšanas, Dzīves radītas un tūkstošgades iznestas cauri telpām un laikiem, tika izkropļotas, sagrozītas parazitējošas grupas vajadzībām, kura tiecās pie pilna mēroga varas, taču tās ar savu slimīgumu tomēr dzīvoja. Bet globālistu koncepcijā nav ielikts praktiski nekas: virspusēji, saraustīti, mistiski iekrāsotu zināšanu, lozungu fragmenti....

Izkropļotas zināšanas nevar saukt par veselīgu bērnu, bet kā slims, slimīgs, sāpošs viņš tomēr kādu laiku ir dzīvotspējīgs. Izmetnis tādēļ arī ir izmetnis, ka viņš ir neļaužu (нежить)...

Ezotērika necietīs, bet tikai atdzims kā fenikss no pelniem, pieņēmies spēkā un vesels, jaunāks tapis un vieds kā priesteru slepeno zinību joma.

Noiet putas, uznestais, virspusējais, kaitīgais, nepatiesais.

Atdzimst Dzīve, Mīlestības radošais spēks.

Atkal sevi apgaismo Uzkāpšanas Ceļš – Garīgās pilnveidošanās Ceļš:

Dzīves Ceļš

Mīlestības Ceļš

Zināšanas Ceļš!

 

Helēna Maistrenko

Московская Школа Духовного восхождения Ра Свет

(Maskavas Garīgās Uzkāpšanas Skola Ra Svet)

http://elena-maistrenko.wix.com/rasvet#!text/cbis

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “Миры Яви, Нави, Слави и Прави” (Tulk. piezīme)