Helēna Maistrenko - Kas tu esi, Cilvēk?

2014.03.27.

Spējais marts sablīvē telpu, nevaldāmi paātrina laiku, formējot atklāsmes vai aptumšošanās virpuļus, uzspridzinot apziņu ar apskaidrību vai agresiju.

Pretošanās vai piekrišana, padevīga lēnprātība vai atbildīgs viedums... Vairs maz kam izdodas palikt malā, saglabāt neitralitāti un neiekļauties mežonīgajos, patiesi neprātīgajos informācijas plūdos, kuri pārņēmuši planētu.

Enerģētiskās informācijas šļaksts, kuru mēs pārdzīvojām martā, izveda, pacēla sabiedrību realitātē, atšķirīgā no pierastās, spilgtāk atsedza cilvēces sadalītību pēc gaismspējas un apzinātības.

No teleekrāniem ik dienas izlīst kolosāls informācijas daudzums, tik atšķirīgs kā pēc sava satura, tā arī pēc emocionālās kvēles. Mūs skubina, biksta, aicina jau pilnīgi skaidri un atklāti. Tiec skaidrībā, bet kur tad esi tu pats? Kāds? Ko tu domā un zini sakarā ar notiekošo?!

Paspriežot par tādiem jautājumiem, nopakaļ rodas arī jau paredzamie: Vai mums klāsta visu informāciju? Kādā formā? Kurš ir ieinteresēts tieši tādā jaunumu pasniegšanā un ar kādu mērķi?

Pļauja. Ražas vākšana. Apgaismības vai krišanas bezdibenī mirklis. Mūžīgās dzīves pavasaris aktīvi un spēcīgi ielaužas ar apziņas modināšanu, domu-vārdu-darbību tīrību, atbildīgu briedumu.

Tuvākie mēneši – adaptācijas, ieaugšanas aktivitātes stāvoklī un tās plūstošas pieaugšanas, paaugstināšanās process. Apdomātas, momentānas, atbildīgas tapšanas, uzkāpšanas, izdziedināšanās periods.

Pēc iekšējās gatavības kā Cilvēks, tā arī grupa, kopība spēj veikt kolosālu izrāvienu, izdziedināšanos, apgaismību. Vai – krist neprātībā, aizrīties ar izkropļojumu meliem, noslīkt kaislību trakojošajā vulkānā.

Uz rudens pusi mūs gaida jauni, ne mazāk satriecoši satricinājumi vai kosmiskas, fantastiskas iespējas. Vasaras izdzīvošanas, uzkrāšanas, adaptācijas etaps uzliesmos ar jaunu pacelšanās, uzlidošanas vai sabrukuma vilni.

Ir pienācis īpašas kosmiskas izvēles mirklis, patiesības mirklis. Pašlaik vai ļoti ne tik drīz. Es pats un neviens manā vietā.

 

http://elena-maistrenko.wix.com/rasvet#!text/cbis

Tulkoja Jānis Oppe