Kā var atklāt jēdzienu “Kristus”?

Šodien pirmo reizi pie manis atnāca milzīga un stipra Būtība – Kristus-apziņas Galaktiskās Vienotības enerģija. Tā ir milzīga Kristus savienotā enerģija, viņā ietilpst gan Kristus, gan citi galaktiskie Kristi. Teikšu, ka man tā ir jauna apzināšanās – rezultāts tam, ka mēs savācām savas “horizontālās” daudzdimensionālās Klātbūtnes mūsu visumā pēdējā Saules Brālības Seansā.

15 02 25

Dārgais Kristus, klausos tevi.

Kristus: Man šodien jādod tev priekšstati par Kristus-apziņu. Mūsu pasaule kardināli mainās, un tās pamati sāk brukt. Kas brūk? Pirmām kārtām izmainās Kristus-apziņas, kā vadošās sistēmas Galaktikā, zemes plāna pamati. Par ko mēs runājam? Par cilvēces vešanas principiem, par visuma Likumu principiem un par Kristus-apziņas ceļu.

 

Sāksim pēc kārtas. Mūsu ceļš uz Kristus-apziņu sākas ar apziņas un smalko ķermeņu attīrīšanos. Runa būs par astrālo un mentālo attīrīšanos, jo par fizisko attīrīšanos jūs lieliski zināt, par to visi ir informēti.

Sāksim ar astrālo attīrīšanos. Tā ir atkarīga no apziņas tīrības, no apziņas virziena uz augstākajām vai zemākajām pasaulēm. Tu teiksi, ka apzināti neviens uz zemākajām pasaulēm neiet, bet es tev teikšu, ka cilvēku arvien vairāk padara par neapzinošos, pārvēršot viņu dzīvā mūmijā. Jūs atradināties no atbildības, pārvēršoties lellēs leļļu meistara rokās. Jūs gaidāt norādījumus, likumu pieņemšanu, meklējat attaisnojumus un zināt, kurš vainīgs. Apzinātības neesamība ved pie apziņas un saprāta degradācijas. Jūs sākat pāriešanu uz patērētāju civilizāciju, un tie tad arī ir soļi uz nekurieni jeb soļi uz tumšajām telpām, atkal uz tumsu un atkal uz kalpību.

Daudzas reliģijas pašlaik ir kļuvušas par tumšā Pārvaldnieka apoloģētēm, ar dažādām atrunām tās ved pie padevības un visa, kas jūsu pasaulē notiek, pieņemšanas. Vai vajag pieņemt visu pēc kārtas? Tā var kopā ar ūdeni izliet arī bērnu!

Mēs aicinām uz domu darbību, renegātismu, uz jaunu reliģiozitāti, kad jūs kā cilvēce nostājaties uz savām kājām un sākat izvēlēties savu dzīvi, tās notikumus, vēlēties būvēt jaunu dzīvi un spert priekš tā soļus jaunā sabiedrībā bez vardarbības un cietsirdības. Kādus ideālus jūs propagandēsiet? Arvien vairāk pelnīt? Arvien vairāk baudīt? Demoralizēties un manīt sevi ar cerību nodzīvot “kā cilvēki”?

Ko mēs gribam iedvest? Kristus-apziņa sāk celt savus spārnus pār cilvēka aizbildniecību. Jūs izejat no kontroles, jūs sākat apzināties savus jaunos spēkus un apbruņot ar tiem cilvēkus. Taču jūs vēl arvien neko nesaprotat tajā, kā radīt un ko jūs varat.

Jūs PATIEŠĀM varat radīt, ārstēt, vadīt NEATKARĪGI NO VAIRĀKUMA GRIBAS, RADOT SAVU PASAULI!

JŪS KĻŪSTAT CITĀDI CILVĒKI, JŪS JŪTAT CITĀDI, JŪS PASAULI SAPROTAT CITĀDI, JŪS CĒLOŅUS REDZAT DZIĻĀK, JŪS ATKAL UN ATKAL EJAT UZ TO PUSI, KURU IZVĒLĒJĀTIES REIZI PAR VISĀM REIZĒM.

Tas ir slavējami, taču tas uzliek jums jau jaunu galaktisku atbildību. Nekas no Spēkiem un Iespējām netiek dots bez jaunām atbildībām. Tikko kā jūs sākat radīt, jūs automātiski nostājaties uz savām kājām un automātiski tiekat izsvītroti no leļļu meistaru, kuri vada jūsu apziņu, saraksta.

Tālāk mēs skatāmies, kurp iet jūsu enerģija, kam jūs tērējat savu laiku un savas prasmes. Ja radīšana tomēr iet materiālām vajadzībām – arvien lielākas naudas pelnīšanai, jaunu partneru meklēšanai garīgu meklējumu vietā, darba nomaiņai vai meklēšanai garīgu pilnveidojumu apgūšanas vietā, vainīgo jūsu problēmās meklēšanai, TAD MĒS NOŅEMAM KRISTUS-APZINOŠAS BŪTNES STATUSU UN ATKAL IESKAITĀM JŪS VADĀMO UN PĀRVALDĀMO BŪTŅU SARAKSTĀ.

Nedomājiet, ka Mūsu nav jums blakus. Mēs stāvam aiz katra no tiem, kuri lasa šo tekstu. Mēs redzam jūsu viltības, ar kurām jūs mēģināt apmānīt savu apziņu. Mēs redzam, ka dažas problēmas jūs joprojām vēl neesat atrisinājuši, un jūs mēģināt tās atrisināt ar vecām nestrādājošām metodēm. Mēs redzam, kā daudzu garīgu būtņu arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta naudas kanālu atvēršanai, parāda karmas atstrādāšanai, tā, ko sauc par kārdinājumu un iegribām, apmierināšanai.

Kad cilvēks pieaug apziņā, tad viņa domas sāk kļūt globālākas. Viņš kļūst par jaunu realitāšu radītāju dvēseles harmonizēšanas, garīgo vajadzību apmierināšanas, tādu, kā viņš pats, aprūpēšanas un dziedināšanas kontekstā. Jūs ejat, un Mēs vedam uz labsirdību un tīrību, uz saprātīgumu un veselību. Vai jums pašiem nav pa ceļam ar Mums? Kā jūs varat novērtēt savas pūles? Ko jūs attīstāt savā ceļā – egoismu, slinkumu, “kā iznāks” vai apzinātību un Augstāko Saprātu?

Ko mēs piedāvājam? Jūsu apziņa sāks mainīties uz apvienošanās ar citām apziņām pusi. Tas nozīmē gan pāriešanu uz Kristus mīlestību, gan priekšstatu par daudzdimensionalitāti, gan jaunu apziņas līmeņu apgūšanu un apzinātu darbu šajos apziņas līmeņos (nevis “Viņu” vārdā, bet “Mūsu” vārdā). Mēs tādas personības uzņemam Karmas Padomē uz ilgstošu laiku, lai iemācītu atbildību un notiekošā izpratni no cēloņa un seku redzes viedokļa. Mēs apmācām jūs dalībai atbildības un seku karmiskajās procedūrās, pie jums tas saucas Tiesa. Mēs apmācām jūs radīšanā praksē, domās. Bēdas tiem, kuri domās vēl arvien karo un nosoda savus tuvos un tālos.

Mēs tikko kā izteicām, ka mēs nedrīkstam visu pieņemt, bet tagad Jūs sākāt pretējo – “bēdas tiem, kuri domās vēl arvien karo un nosoda savus tuvos un tālos”. Ja mēs kaut ko nepieņemam, tātad nosodām grēcīgas prakses vai domas, cilvēkus vai rīcību, likumus vai uzvedības noteikumus, un kā mums tad ir jāreaģē?

Jums jācenšas tos izmanīt bez cīņas, ar radīšanu. Mēs tad arī nonācām pie tā, ka ir citi paņēmieni izmainīt pasauli, paņēmieni bez kara, nosodījuma un pretnostatījuma. Lai izmainītu medicīnu, to nevajag sagraut. Vajag pasaulei dot jaunas dziedināšanās iespējas, atcerēties vecās dabas iespējas, iepazīt cilvēka dabu un mierīgi piedāvāt cilvēkiem izvēli – iet ap vecam vai pienākt pie sapratnes par pasaules kvantiskumu un jaunām iespējām.

Lai izmainītu izglītību, nevajag graut veco, bet pakāpeniski pārvest pasauli uz jaunu apziņu. Šodienas piemērā tu redzēji, ka tas var būt vienas, divu paaudžu darbs!

(Šodien mēs pa Ren-TV skatījāmies pārraidi par to, ka vēl 60-jos gados Eiropā attieksme pret homoseksuālismu tika ārkārtīgi nosodīta. Bet tagad pie varas ir nonākuši daži bagāti homoseksuāļi un daudzās Eiropas valstīs ieviesuši likumus par viendzimuma laulībām, par bērnu īpašu “dzimumaudzināšanu” bērnudārzos un skolās, par iespēju viendzimuma ģimenēm ņemt audzināšanā bērnus no bērnunamiem. Ir pagājuši 50 gadi, un pasaule ir izmainījusies dažu cilvēku apzinātas vadības rezultātā.)

Tu redzi, ka tas ir iespējams. Tas ir iespējams pat tajos slāņos, kuriem nav sapratnes par Augstākajām Iespējām. Tas jo vairāk ir iespējams tiem, kuri vada pasauli no Jaunās Apziņas – Kristus-apziņas – Matricas.

Kā pārtraukt karu Ukrainā? Ko izdarīt, lai iestātos miers visā pasaulē? Kaut vai to mēs varam izdarīt tieši tagad? Cik tālu mūsu spēki un iespējas sniedzas?

Mēs taču nerunājam par pasaules momentānu izdziedināšanos. Karš Ukrainā palīdz saprast, “kurš ir kurš’, un tas Eiropā sāk spēlēt lielu lomu, pavisam ne to, kādai tika paredzēts. Tas, dabiski, beigsies, un jūs ar laiku sapratīsiet, kā un kas notiek aiz karadarbību kulisēm. Karš Ukrainā ir sācis iegūt pilnīgi pretēju pavērsienu (“оборот наоборот” – tulk. piezīme), ja tā var izteikties. Domāju, jēga ir saprotama.

Lai notikumi izaug un attīstās kā notikumi priekš Jaunās Pasaules un tiem, kuri grib un var, kuri nepiekrīt un kuriem ir atbalsts savā nepiekrišanā.

Tas ir pret leļļu meistariem, tas ir pret veco kārtību, un tas ir pret aizkulišu karu politiku. Tikai paņēmieni ir izvēlēti vecie.

Tagad īsumā par Jauno pasauli un jūsu iespējām. Jūs varat vadīt pasauli no savām mājām, vienkārši radot un veidojot domās to, ko izvēlaties. Un, jo augstāka ir jūsu apziņa, jo dzirdamākas un ievērojamākas ir jūsu izvēles, tāpēc ka tās strādā vairākos apziņas līmeņos.

Kad jūs savācaties grupās, radāt mieru visā pasaulē un izvēlaties mīlestību un labklājību, labvēlību un pateicību.

Kad jūs skaitāt lūgšanas, radāt gaismu un mīlestību ne tikai sev apkārt, bet atdodot to visiem cilvēkiem.

Kad jūs mīlat, jūtiet, kā mīlestība maina visu pasauli.

Kad jūs audzināt bērnus un mazbērnus, domājiet, ka šī daļa – jūsu bērns, ir visas cilvēces cerība.

Kad jūs domājat par savu dzīvi, un, ja jūs cieši esat nolēmuši iet augšupcelšanās ceļu, saprotiet, KA CITA GADĪJUMA PAKALPOT PLANĒTAI JUMS VAIRS NEBŪS!

Un, kad jūs pacelsieties uz jūsu pakāpēm, jūsu apzinātajām, pēc augšupcelšanās, tad sapratīsiet un ieraudzīsiet – kas ir izaudzis jūsos, tas ir izaudzis. Un nebūs vairs neviena, ko nosodīt, vai meklēt attaisnojumu tam, ka jūs zaudējāt vērtīgo laiku, kamēr kāds no jūsu draugiem ir to iztērējis ar prātu.

Mēs vēl arvien mēģinām jums palīdzēt apzināties, ka pasaule ir galīga, dzīve ir galīga un laiks ir galīgs, protams, Zemes līmenī. Atdodiet Zemei visu, ko spējat, vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā, tas ir, Šeit un Tagad, lūk, to jūs nekad nenožēlosiet.

Bet tas taču nenozīmē, ka mums sava dzīve ir jāpārvērš nepārtrauktā darbā sabiedrības labā?

 

Tas nenozīmē. Bet godīgi padomājam, cik laika pašlaik jūs atdodat kalpošanai sabiedrības labā? Godīgi?

Lūk, tagad, es ceru, jūs saprotat, par ko Mēs ar jums runājam. Mēs runājam par pasauļu izmainīšanos, tajā skaitā arī uz Zemes. Par globālu Pasaules Matricas nomaiņu. Par jūsu jums nezināmajām iespējām. Par jūsu lēmumu, lai vēl līdz galam neapzinātu, nomainīt dzīves pamatus uz planētas uz labāko pusi. Par mūsu kategorisko nepiekrišanu jūsu varas un pārvaldes konstrukcijām. Taču Mēs nevaram jums tās nomainīt. Tas ir jāizdara jums pašiem, planētas saimniekiem. Mēs varam tikai apspriest šo tēmu un atgādināt, ka jūs esat Radītāji un Dēli no Tēva-Radītāja. Tam ir daudz kas jums jāatgādina.

Tagad atgriežu jūs pie pieteiktās tēmas: par visuma Likumu principiem un par pašu Kristus jēdzienu, un par Kristus-apziņas ceļu.

Kristus-apziņas ceļam Mēs tad arī pieskārāmies šajā sarunā. Tagad parunāsim par Kristus jēdzienu. Tas nav tas, kurš visus izdziedina un atdzīvina, nav tas, kurš visus mīl un visiem piedod. Tas ir tas, kurš ir izaudzis apziņā un sludina pārmaiņas sabiedrībā nevardarbīgā ceļā, pieņemot visu cilvēku lomas visu sabiedrības pamatu būvēšanā. Taču visiem cilvēkiem ir kāda vadoša dzīsla, kāds skelets, kurš rada formu un neļauj sabiedrībai izšķīst mazos fragmentos. Par tādu līmi kalpo cilvēces pasludinājums par patiesību un mērķi – vispārēju vienlīdzību, mīlestību un labklājību katra dzīvē, Kristus-apzinošas būtnes statusa iemantošanu, brīvību garīgo vajadzību un garīgo ceļu attīstībā.

Kas attiecas uz to, kā Visuma Likumi uz jums iedarbojas, tad tā pirmām kārtām ir jūsu dalība Galaktiskās matricas nomaiņā, pāriešana uz jaunu galaktisku apziņu un Kosmosa Likumiem.

Vai tiešām Kosmosa likumi ir izmainījušies?

Tie ir transformējušies, apmēram tā, kā uz Zemes ir transformējušies jēdzieni Kosmoss, Dievs, Enerģija un Apziņa. Vispārējā apziņa ir izaugusi, un ir noticis apziņas kvantu lēciens Galaktikā, kurš ir atbalsojies uz Zemes. Un jūsu uzdevums ir pievest pie vienādas atbilstības jūsu apziņu un enerģijas. Lūk, kāpēc ir atvērušās visas ezoteriskās zināšanas, tāpēc ka tās ir lemtas pārskatīšanai un precizēšanai, bet dažas ir novecojušas un vairs nestrādā, kā pie jums uz Zemes ir novecojuši daži fizikas likumi.

Vēlreiz gribētos pārrunāt, kā tas ir, ka brūk Kristus-apziņas pamati?

Mēs teicām, ka Kristus – tas ir jēdziens, nevis vārds. Kā šo jēdzienu var atklāt? Kristus ir tas, kurš ir pieņēmis daudzdimensionalitāti un saprot Kosmosa Likumus, viņa izpausmes uz planētas un cilvēku dvēselēs. Kurš sazinās ar savu Augstāko Es un aktīvi pilda kalpošanu uz planētas dievišķās apziņas un mīlestības labumam. Kurš saprot Galaktikas attīstības tendences un vienā rindā ar visām Galaktikas pirmrindas apziņām ved sabiedrību uz labklājību un saskaņu. Kurš saprātīgi darbojas un saprātīgi sevi attīsta. Kurš nes mīlestību un pieņemšanu, izpratni un darbību sabiedrības labumam garīguma un labklājības kontekstā.

Pie visa tā es tomēr nesaprotu, kāpēc brūk Kristus-apziņas pamati?

Mēs nesakām, ka brūk Kristus ideja, sagrauts ir Dieva tēls, transpersonāls un pilnīgs, nesasniedzams un tāls, kuram jālūdzas un jālūdz, kam uzceltas baznīcas pielūgšanai un bezspēcīgām lūgšanām. Pieņemot paradigmu “Dievs ir iekšienē”, pati Kristus ideja nonāk ārpus valsts, reliģijas un pielūgsmes. Ideja “Kristus ir iekšienē” nav tā ideja, ka Jēzus tevī ir iegājis, kaut arī Jēzus vienmēr paliek simbols Kristus-apzinošai būtnei ar augstu apziņu, kura par gadsimtiem apsteidz tos, kas iedegās ar Kristus-apziņas ideju un kas kļuva par daudzu jaunās apziņas cilvēku Skolotāju un Draugu. Ideja “Kristus ir iekšienē” nozīmē, ka tu esi viens no daudziem, kuri iet tavu ceļu un kuriem kopā ar tevi pieder neskaitāmi garīgi dārgumi un spēki, kurus stāv priekšā atrast un pielietot darbībā. Mēs jums šajā ceļā vēlam vairāk apzinātības un savu apzinātību praktisku pielietojumu visas Zemes labumam.

 

Es pateicos par detalizētu un savlaicīgu sarunu. No visas sirds ceru, ka vēl kāds atcerēsies, kādēļ viņš ir atnācis uz Zemi un kāds ir viņa uzdevums mūsu Kristus-apziņas Grupā.

 

Pievienots 25.02.2015

http://www.sanatkumara.ru/stati-2015/kak-mozhno-raskrit-ponyatie-christos

Tulkoja Jānis Oppe