Gara dzimšana un dvēseles attīstība

16.03.2014.

14 03 18

Es piesaucu Pasaules Māti, lai sāktu to darbu, kuru viņa uzticēja mums Smoļenskā. Viņa pati sevi sauc par Pasaules Dvēseli.

Pasaules Dvēsele: Cilvēces garīgā daļa dzima visuma nomaļos stūrīšos. Tur tika savākts daudz enerģijas, un tā bija koncentrēta spēcīgiem iedīgļiem, lai uzplauktu visas īpašības, kuras Tēvs bija pietaupījies Būtībām, kuras pēc iespējām, uzdevumiem un privilēģijām atgādinātu Tēvu.

Kādi ir šo Būtību uzdevumi?

Uzdevumi atklājas samērā ar būtņu klases nobriešanu. Tie ir sarežģīti un aptver milzīgu darba un izaugsmes, attīstības un pilnveidošanās periodu. Uzdevumi aug kopā ar būtņu klasi.

Kādas ir mūsu rases iespējas?

Jūsu iespējas pagaidām ir ierobežotas, tā kā vēl ir klātesošas paliekas no attīstības tumšajiem periodiem: tādas, kā ambīcijas, lepnība, ierobežojumi domāšanā, domāšanas vāja attīstība, analfabētisms pasaules Attīstības Likumu izzināšanā. Pat elementārais TABU “nekaitē” pagaidām nav iedzīvojies uz planētas. Bet mēs redzam, ka rase ir izpildījusi savu uzdevumu – saglabāt sevi humānisma un līdzcietības ceļā. Bez šīm īpašībām jūs nespētu redzēt citos savu daļiņu un vēlēt tai dzīvi un uzplaukumu.

Par kādām privilēģijām ir runa?

Par radīšanu, iedarbošanos uz apkārtējo vidi un tās izmainīšanos radošās domas iedarbībā.

Un tā, bija savākts daudz enerģiju vienā koncentrātā visuma punktā, un jūsu būtņu, Saprātīguma Nesēju, klase tika radīta. Gribu piebilst, ka būtņu, kuras dzīvo bez telpu izmainīšanas saprātīgā veidā, klase jau eksistēja. Tie ir vairums dzīvnieku, baktēriju, augu valsts. Viņi izmaina klimatu un augu valsti caur savu dzīvi, bet ne saprātīgā veidā.

Man gribas atsevišķi pajautāt par kukaiņiem. Viņi arī uz Zemes būvē pilsētas un mājas, karo, izdaiļo mūsu dzīvi un bojā to. Kas tā ir par klasi? Vai eksistē kukaiņu civilizācija uz citām planētām?

Saprotams, ka daba necieš tukšumu un tāds radīšanas žanrs arī ir. Viņi ir aktīvi un, kā redzi, saglabā dabisko saprātīgumu pat šeit, kaut arī mēs izmantojām tikai nelielu neattīstītu šo būtņu daļu, novietojot viņas uz Zemes.

Ir milzīgas kukaiņveidīgo pilsētas, kuras apvieno daudzas planētas. Tās ir saprātīgu būtņu, kurām ir cieti ķermeņi, kosmiskas civilizācijas. Viņas nav obligāti hitīnveidīgas, taču viņu daudzu cietie pārsegi ļauj sevi saglabāt planētu, uz kurām viņas dzīvo, aktīvajos enerģiju un klimata apstākļos. Viņām ir kolektīvais saprāts.

Viņas dzīvo fiziskajā dimensijā?

Visās dimensijās. Tā ir veca rase, viņu kukaiņveidīgo būtņu klase jau ir paspējusi augšupcelties un radīt daudz citus, sev līdzīgus, kā radītāji.

Apgalvoju, ka katrs no jums ir sācis savu dzīvi kādā no hitīna ķermeņiem. Katrs no jums ir bijis kukaiņu civilizācijā, un tā ir bijusi jūsu sākotnējā attīstība, pirms jūs savienojāties Cilvēka kolektīvajā saprātā.

Vai Tu ar to domā, ka saprāts ir daudzšūnains? Jeb saprāts ir planetārs? Jeb vairākus 2-ās dimensijas elementāļus mēs esam apvienojuši ar vienu savu trīsdimensiju Augstāko Es?

Patiess ir pēdējais. Patiešām, jūsu apakšējās būtības, kuras jūs nezin kāpēc saucat par elementāļiem, kaut arī viņas ir ne mazāk attīstītas kā jūs, ir savienotas jūsu vienotajā cilvēka ķermenī jūsu dimensijā. Jūs esat jūsu apakšējo Es kolektīvs, un šī jūsu dzīves daļa kaut kā mīklaini ir no jums aizslīdējusi. Tā ir jūsu dvēseles attīstības vēsture.

Apzinieties, ka vismaz daļa no jums ir tie paši radītāji, kuri radīja sev līdzīgu būtņu klases. Jūs sākāt apakšējo dimensiju apgūšanu, tāpat kā visi, ar dzīvi vienā bioloģiskā vai minerālā šūnā, kā akmens un dzīvnieks, kukainis un elementālis.

Nekas cilvēciskais jums nav svešs pirmkārt tāpēc, ka jūsu kādreiz neattīstītā dvēsele izgāja uguni un svarus, planētas un dimensijas, gan kukaiņu, gan dzīvnieku, gan mikrobu, gan jūras iemītnieku, gan dziļumu radījumu, gan planētu bez atmosfēras un klimata iedzīvotāju iemītnieku ķermeņus.

Bez tam jūsu Cilvēka Dvēseles Radītāji izmantoja un ielika savu ercenģelisko pieredzi dvēseles anālēs. To jūs varēsiet izmantot tad, kad pēc attīstības statusa atbildīsiet Ercenģelim. Dvēseles eņģelis spēs attīstīties par Ercenģeli, tā ir jūsu nākotne. Bet šie Ercenģeļi nebūs tādi, kā jūsu iemīļotie Mihaēls, Gabriēls un pārējie. Daudzas jūsu zināšanas jūs spēsiet atklāt paši, un tās būs zināšanas, kuras jūs atklāsiet caur jūsu pašu pieredzi jūsu Radītājiem.

Kāda ir mūsu uzbūve uz šodienu, ja par piemēru ņem mani?

Jūsu Būtības saknes iestiepjas tālu aiz jūsu dimensiju robežām, tās eksistē pirmajā pēc neizpaustajām dimensijām, kurā nav sevis apzinošos dzīvu būtņu. Šī dimensija ir piepildīta tikai ar sākotnējo, Dzīvību radošo, enerģiju.

Šī enerģija piepilda telpas. Telpas – tie ir dimensijas burbuļi, pārējā telpa ir kolapsēta un ir tikai punkts, kurā izvēršas vajadzīgās idejas radīšanas process, piemēram, ideja par enerģiju pārstrādāšanu un to būtību, kuras šo mehānismu izmanto, sākotnējo apmierināšanu.

Kas šajos punktos eksistē?

Punktus izvērš tas mehānisms, kuru tajos ir ielicis Radītājs. Tā var būt dimensija un telpa, tas var būt portāls, kurš ved, kurp vēlies. Tas var būt aizsprosts (slēdzene, strupceļš), kurš ierobežo apmeklējumus. Tev ir grūti iedomāties beztelpisku radīšanu, tāpēc ka tavs saprāts manā aprakstā grib atrast trīsdimensiju tēlus. Pamēģinām iztikt bez tiem?

Tavā domā ir telpas bez reālām telpām. Tavā emocionālajā sfērā ir tās jūtas, kuras tu neizjūti, bet tās ir! Jūs tās saucat par virtuālām, tas ir, saliktām arhīvā jeb momentāni izvērstām, kad vajadzīgs. Piemēram, jūs domās pārceļaties uz vietām, kurās esat pabijuši. Jūs esat šeit, taču spējat iemantot tās jūtas, kuras jūs izjutāt, apmeklējot šīs vietas – jūsu atmiņas par vietas enerģijām, skaņām un smaržām, garšas un siltuma sajūtām, emocijām un domām, taustes un klimatiskajām sajūtām. Jūs radāt ar jūsu domām un jūtām, tas ir, ar saprātu un apziņu, kuri jums kalpo tā, kā jūs vēlēsieties. Tas ir, jums ir attīstīta domāšanas sistēma, kura droši nav dzimusi jūsu desmitu un pat simtu inkarnāciju uz planētas laikā.

Bet patiesībā, cik dzīvju es šeit esmu nodzīvojusi?

Vairākus desmitus. Skaitam nav nozīmes, nozīme ir kvalitātei. Un paralēli tu dzīvoji uz visām Saules sistēmas planētām, vienlaicīgi piepildoties ar gadsimtu viedumu un dažādiem dzīves un klimata apstākļiem. Jums ir radies iespaids, ka brašāku par zemiešiem vairs neviena cita nav, ja reiz jūs esat paša Radītāja-Tēva bērni. Tas ir jūsu ambicionisms. Tā ir jūsu bērnišķīgā ierobežotība. Jūs, tāpat kā visi bērni, nobriestat un pārdzīvojat grūto rases tapšanas periodu, kad jārisina daudzas problēmas, kuras pēkšņi jums uzgāzušās.

Pastāsti par planētas Pāreju uz nākošo dimensiju, lūdzu.

Jūsu domas enerģiju attīstība paātrina jūsu laiku un paaugstina vibrācijas. Doma sablīvē telpas (saliek tās kopā, redz astrālo mentālajā un mentālo astrālajā) un iekļūst aiz fiziskās telpas samērā ar jūsu nobriešanu. Tas ir kosmiskais vibrāciju paātrināšanās process domas iedarbībā.

Bet planēta? Uz kā rēķina viņa paātrinās?

Planēta kā būtība ir ļoti maza. Viss, kas uz viņas eksistē kā uz dzīvības nesēja, rada vai kropļo viņu. Domas skaistums un ģenialitāte harmonizē, sakārto un piešķir dziļu jēgu civilizācijas eksistēšanai uz planētas kopumā.

Noosfēra – kāda jēga ir ielikta šajā jēdzienā?

Tā ir dzīvība, kura iekļauta apkārt planētai un viņas iekšienē. Atslēgas vārds – dzīvība. Nav nedzīvu planētu, uz katra nesēja ir tie, kas to apdzīvo, līdz pat nelieliem asteroīdiem, kurus dažas būtnes izmanto kās kosmiskos kuģus, lai pārvietotos telpā.

Dzīvība, paslēpta zem apvalka vai vienkārši apkārt planētai, piešķir šim ķermenim to vai citu nozīmi. Noofsēra – tā ir kā planētas dvēsele. Ja cilvēkam ir gaiša dvēsele, tad viņam ir labas vibrācijas, ja dvēsele ir tumša, negaidi labumu un mīlestību.

Kādas ir mūsu uzbūves augstākās robežas?

Jūsu dvēsele ir mūžīga. Viņa nevar tikt sagrauta bez īpašiem gadījumiem. Jūs paši apzinātības virsotnē varat izvēlēties to vai citu tālākās attīstības ceļu. Visas varbūtības un ceļi kā vēdeklis atvērsies jūsu nobriedušās dvēseles priekšā, kad jūs radīsiet tādu labvēlīgu iespēju. Daži jau tagad apzināti izvēlas to vai citu ceļu. Tas var tikt koriģēts samērā ar jūsu attīstību un nobriešanu. Jūs varat arī apvienot vairākus attīstības ceļus caur saviem fraktāļiem un sadalīšanos daļās. Būtībā tiem, kuri ir izvēlējušies Ceļu uz Tēvu, eksistē visi ceļi, tāpēc ka jums stāv priekšā apgūt visu informāciju, ieliktu šajā radīšanā.

Šim ceļam nav laika, viņš ir labvēlīgs, tāpēc ka iet no Radīšanas uz jaunu Radīšanu, kā vilnis pēc viļņa.

Lai atnāktu, vajag vienkārši iet.

 

Pievienots 18.03.2014, atjaunots 20.03.2014

http://www.sanatkumara.ru/uchebnik-ezoteriki/zarozhdenie-ducha-i-razvitie-dushi

Tulkoja Jānis Oppe