Ирина Телинская - Мы граждане Космоса. Эдгар Кейси о Планетарной реинкарнации

Irina Telinska - Mēs esam Kosmosa pilsoņi. Edgars Keisijs par Planetāro reinkarnāciju

Edgars Keisijs (Edgar Cayce) par Astroloģiju

17 04 11 01

17 04 11 02Realitāte ir daudzdimensionāla. Mēs esam daudzdimensionālas būtnes, kuras eksistē vienlaikus daudzu dimensiju realitātē. Sen atpakaļ mūsu ķermeņi attīstījās no primātiem. Vēl senāk mūsu prāti attīstījās no zvaigznēm. Bet vēl pat pirms visuma radīšanas mūsu gari vienmēr ir pastāvējuši kā daļa no dievišķā vēl augstākās dimensijās. Apziņas (fiziskajā) līmenī mūsu ķermenis izskatās kā saules sistēmas miniatūra kopija. Mūsu sirds pilda saules – sistēmas centra – funkcijas. Arī citus orgānus mūsu ķermeņa iekšienē mūsu dvēsele izmanto, lai atrastu izpausmes līdzekļus. Planētas ar astroloģiskām vibrācijām iedarbojas uz mūsu ķermeni, kas ietekmē mūsu personību un dvēseles modeļus. Zemapziņas (dvēseles) līmenī saules sistēma ir mūsu lielākais ķermenis. Mēs esam saistīti ar planētām, zvaigznēm, garīgām valstībām un būtībām. Zemapziņas (dvēseles) līmenī mēs esam daļa no Visa. Šajā līmenī mūsu apziņa ir vienota ar visu, kas ir – dievišķo.

Mēs visumu uztveram trīs dimensijās kā laiku, telpu un kustību. Telpu mums raksturo augstums, garums un platums. Laiks mums ir pagātne, tagadne un nākotne. Par sevi mēs sakām, ka mums ir fiziskā, mentālā un garīgā dzīve. Pasaulē ap mums mēs varam redzēt minerālu, augu un dzīvnieku dzīvi. Bībele norāda uz trīs dimensiju Dievu kā Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Saskaņā ar Keisiju cilvēka apziņas dimensijas ir: apziņa, zemapziņa un virsapziņa.

Keisijs atklāja, ka mūsu dzīves pieredze ietver ko vairāk nekā tikai Zemi. Tā ietver visu mūsu saules sistēmu. Saskaņā ar astroloģijas principiem katra saules sistēma visumā ir līdzīga “universitātei” – vietai, kur gūst augstāko izglītību. Mūsu saules sistēmai ir deviņas planētas, un katra planēta fiziski pārstāv konkrētu pēcnāves dzīves valstību (afterlife realm) (jeb dimensiju). Mūsu visums ir tikai viena valstība no daudzām pēcnāves valstībām.

17 04 11 03

Mūsu visums (ieskaitot) Zemi ir trešā valstība pēcnāves dzīves hierarhijā un pārstāv trīs dimensiju dzīvi. Tā kā Keisijs katru planētu asociē ar konkrētas pēcnāves valstības fizisku (trīs dimensiju) pārstāvību, viņš par šīm pēcnāves valstībām runā, lietojot to pārstāvēto planētu nosaukumus. Piemēram, kad Keisijs lieto vārdu Venēra, viņš ar to domā pēcnāves valstību, kuru astroloģiski pārstāv planēta Venēra. Kad Keisijs piemin dvēseles, kuras apdzīvo Venēru, viņš ar to nedomā, ka dvēseles dzīvo un planētas virsmas, viņš ar to saprot, ka šīs dvēseles apdzīvo pēcnāves valstību ar nosaukumu Venēra, kuru astroloģiski ir pārstāvēta ar planētu Venēra.

Piemēram, planēta Zeme ir trešās pēcnāves valstības (tas ir, mūsu visuma) fiziskā (trīs dimensiju) pārstāve. Planēta Merkurs ir (trīs dimensiju) fiziska pārstāve, kura saistīta ar otro pēcnāves valstību, arī sauktu par Merkuru, pēcnāves valstību hierarhijā.

Pēcnāves valstības ir dimensijas, kuras var pieredzēt dvēseles, kad viņas nav aktīvas fiziskā ķermenī uz Zemes. Pie šiem neaktīvajiem stāvokļiem pieder nāve, dziļš miegs vai citi pārveidoti stāvokļi, kuri apziņu atbrīvo no viņas parastajiem fiziskajiem ierobežojumiem.

Planētas mūs astroloģiski ietekmē. Šī astroloģiskā planētu ietekme ceļas no pēcnāves valstībām, kurās mūsu dvēsele bija apmetusies pirms mūsu pašreizējās Zemes pieredzes un starp Zemes dzīvēm. Šīs astroloģiskās ietekmes mērķis ir sniegt noteiktas dzīves mācības, kuras mums ir jāiziet un kuru dēļ mēs uz Zemes tiekam pārbaudīti.

Sk. arī: Kā saprast, kādēļ mana Dvēsele iemiesojās uz Zemes.

17 04 11 04

17 04 11 05Keisijs ir aprakstījis, kā mēs prātā, ķermenī un garā esam saistīti ar dažādām pēcnāves valstībām un astroloģijas ķermeņiem, piemēram, mēnesi, sauli, planētām un zvaigznēm. Faktiski Keisijs apstiprināja, ka viss ir savienots kopā kā viens. Mūsu saules sistēma ir mūsu lielākais ķermenis, un mūsu ķermenis darbojas kā miniatūra saules sistēma.

Laikā, kad esam uz Zemes, mūs stipri ietekmē vēlmes, kuras nāk no mūsu ķermeņa. Šīs vēlmes ietekmē ne tikai mūsu ķermeni, bet arī mūsu dvēseli, un to, kā mēs reaģējam uz šo ietekmi, nosaka mūsu garīgās attīstības līmenis. Ar meditācijām un lūgšanām var atslēgt durvis uz daudzām dimensijām, daudziem mājokļiem Dieva valstībā. Taču durvīm vispirms ir jābūt atslēgtām šeit šajā Zemes valstībā.

Jēzus mācīja, ka debesu valstība ir mūsu iekšienē. Mēs meklējam Dievu un viņa valstību, lūkojoties sevis iekšienē. Mūsu ķermenis ir templis pašam Dieva Garam, gan vieta, kur mēs varam satikt viņu, gan apzināšanās instruments, ar kuru mēs varam noskaņoties uz viņu.

Saskaņā ar Keisiju un austrumu reliģijām ķermenī ir septiņas vietas, kuras darbojas kā garīgās enerģijas centri (Austrumos tās sauca par čakrām). Caur šiem garīgajiem centriem mūsu dvēsele atrod izpausmes līdzekļus.

Tās ir daļas mūsu ķermeņa iekšienē, kura darbojas kā miniatūra astroloģiska saules sistēma, kurā mūsu sirds pilda saules – sistēmas centra – funkcijas.

Savienošanās Starp Ķermeni un Pēcnāves Valstībām

17 04 11 06Keisijs min, ka šie septiņi garīgās enerģijas centri mūsu ķermeņa iekšienē ir septiņi endokrīnie dziedzeri. Šie dziedzeri zinātnei ir pazīstami kā mūsu ķermeņa emociju un motivāciju centri. Tie jo īpaši darbojas, lai atbildētu uz prāta iztēles spēku. Tie ir uztveres orgāni, caur kuriem mēs varētu iepazīt citas pēcnāves valstības tādā pašā veidā, kā mēs ar labi pazīstamajiem pieciem maņu orgāniem uztveram Zemes pieredzi. Šie endokrīnie dziedzeri ir:

- hipofīze,

- čiekurveida dziedzeris,

- vairogdziedzeris,

- aizkrūtes dziedzeris,

- virsnieru dziedzeri,

- Leidiga šūnas un visbeidzot

- dzimumdziedzeri (sēklinieki vai olnīcas).

Kā iniciācijas instruments endokrīnie dziedzeri kalpo par kontakta punktu starp garu un ķermeni. Šie centri garu transformē fiziskajā apziņā un izpausmē. Šo centru darbība savukārt ir atkarīga galvenokārt no motivācijas vai ideāla izvēles kvalitātes, un to formē prāta iztēles spēks.

Piemēru tam, kā darbojas mūsu endokrīnie dziedzeri, var atrast, ja mēs kļūstam dusmīgi. Ikreiz, kad mēs izjūtam dusmu emocijas, aktivizējas mūsu virsnieru dziedzeri. Mūsu dzimumdziedzeru aktivitāte ir tieši saistīta ar seksuālo motivāciju mūsu prātā. Zinātne zina, ka hipofīze ir ķermeņa vadošais dziedzeris. Viņas izdalījumiem ir tieša un koordinējoša ietekme uz visiem pārējiem dziedzeriem.

17 04 11 07Keisijs norāda, ka katru endokrīno dziedzeri ietekmē konkrēta pēcnāves valstība caur savu piesaistīto astroloģiskās planētas ietekmi. Zemākie endokrīnie dziedzeri mūsu ķermenī, dzimumdziedzeri, ir saistīti ar zemāko pēcnāves valstību garīgo valstību hierarhijā. Hipofīze ir saistīta ar augstāko pēcnāves valstību garīgo valstību hierarhijā. Pēcnāves valstību, uz kuru mēs dodamies pēc nāves, nosaka augstākais endokrīnais dziedzeris mūsu ķermenī, kuru mēs esam garīgi aktivizējuši. Augstākā garīgā centra, hipofīzes, aktivizēšana rada garīgu atmodu un apgaismību, kas rada izpratni par mūsu vienotību ar Dievu. Tas ir garīgs stāvoklis, kuru kristieši dēvē par grēku izpirkšanu, jeb, kā to sauc Keisijs: “saplūšana vienotajā”. Mēs varam sasniegt garīgo apgaismību caur meditāciju vai jebkuru citu pieredze, kura apvieno mūsu apziņu ar Dieva apziņu. Šādas pieredzes ietver nāves tuvuma pieredzi.

Keisijs atklāja, ka katrai pēcnāves valstībai ir īpaša astroloģiska funkcija, kura mūs fiziski ietekmē no atbilstošajām planētām, lai sasniegtu dvēseles izaugsmi. Keisijs planētu Zeme identificēja kā testa valstību. Viņš norādīja, ka Zeme ir cēloņa un seku dimensija. Tas nozīmē, ka, ja dvēselei ir mentāls ideāls, un viņa vēlas šo ideālu izpaust fiziski izglītošanās nolūkā, dvēsele var nākt uz Zemi, lai pārbaudītu un īstenotu sevi. Ejot cauri pieredzei uz Zemes, viņa var saprast, vai tas, kā viņa uzskata, ir patiesība (vai nav patiesība). Zemes valstība ir piemērota konkrētu trūkumu novēršanai, lai, realizējot sevi, redzētu, vai šie trūkumi ir novērsti. Šeit mēs varam mācīties, lai noteiktu, vai mēs patiešām maināmies. Viena lieta ir ideja; bet otra lieta ir šo ideju iemiesot fiziskajā realitātē. Tas ir iemesls, kādēļ mēs nākam uz planētu Zeme.

Sk. arī: Dvēseles uzdevumi uz Zemes[1].

17 04 11 08

Keisijs arī atklāja, ka Zeme ir sava veida laboratorija citām pēcnāves valstībām, kuras ir saistītas ar mūsu saules sistēmu. Tas ir tāpēc, ka tikai uz Zemes pilnīgi dominē brīvā griba, un mūsu saules sistēmā tikai uz Zemes pastāv trīs dimensiju dzīve. Citās pēcnāves valstībās dvēselei pastāv daži kontroles pasākumi, lai redzētu, ka viņa apgūst pareizas mācības. Parasti dvēsele kontrolē sevi pati, ja viņa ir pietiekami attīstījusies. Tas ir tāpēc, ka pēc nāves dvēsele atstāj ķermeni, un dvēseles apziņa ieplūst zemapziņā, un dalījums starp abām ir atcelts.

Krāsainā tabula zemāk atspoguļo garīgās attiecības starp dziedzeriem, planētām un pēcnāves valstībām. Piemēram, hipofīze (trešā acs Austrumu reliģijās) ir astroloģisks un garīgs kontakta punkts ar planētu Jupiteru mūsu saules sistēmā. Planēta Jupiters ir 5. planēta no saules. Un planēta Jupiters ir astroloģisks un garīgs kontakta punkts ar 7. valstību pēcnāves hierarhijā.

 

Endokrīnais dziedzeris

Austrumu čakra

Planēta mūsu Saules Sistēmā

Planētas pozīcija Saules Sistēmā

Valstības pozīcija Pēcnāves Hierarhijā

-------

-------

Plutons

9.

-------

Hipofīze

Trešā Acs

Jupiters

5.

7.

Čiekurveida dziedzeris

Kronis

Merkurs

1.

2.

Vairogdziedzeris

Kakls

Urāns

7.

8.

Aizkrūtes dziedzeris

Sirds

Venēra

2.

4.

Virsnieru dziedzeri

Naba

Marss

4.

5.

Leidiga šūnas

Vēdera lejasdaļa

Neptūns

8.

6.

Dzimumdziedzeri

Sakne

Saturns

6.

1.

-------

-------

Zeme

3.

3.

 

Aplūkojot nākamo krāsaino tabulu, mēs varam redzēt garīgās attiecības starp dziedzeriem un garīgo iedarbību uz dziedzeri (tas ir, ar vibrāciju un gaismu). Šeit ir jānorāda, ka pastāv ne tikai gaismas vibrācijas ietekme uz dziedzeri no pēcnāves valstībām, bet šī pati gaismas vibrācija no mūsu dziedzeriem iedarbojas uz pēcnāves valstībām. Tādā veidā mēs esam garīgi saistīti ar planētām un pēcnāves valstībām. Tas ļauj arī mums izveidot savienojumu ar citiem caur to pašu planētas/pēcnāves valstības saikni. Tas ir tāpēc, ka visi ir garīgi savienoti kopā.

17 04 11 09Piemēram, tabula zemāk rāda, ka hipofīze ir saistīta ar garīgo spēku caur garīgo vibrāciju ar la skaņu un violetās gaismas spektru. Garīgā vibrācija hipofīzi astroloģiski savieno ar planētu Jupiters. Tā savieno arī Jupiteru ar viņam atbilstošo pēcnāves valstību – 7. valstību (sk. tabulu augstāk). Apkopojot visu informāciju, redzam, kā mēs garīgi esam savienoti ar fizisko dimensiju un garīgo dimensiju.

 

Endokrīnais dziedzeris

Garīgā ietekme

Vibrācija

Gaismas spektrs

Planēta

-------

Neapzināta

-------

-------

Plutons

Hipofīze

Spēks

la

violets

Jupiters

Čiekurveida dziedzeris

Prāts

si

indigo

Merkurs

Vairogdziedzeris

Psihe

sol

zils

Urāns

Aizkrūtes dziedzeris

Mīlestība

fa

zaļš

Venēra

Virsnieru dziedzeri

Dusmas

mi

dzeltens

Marss

Leidiga šūnas

Misticisms

re

oranžs

Neptūns

Dzimumdziedzeri

Ciešanas

do

sarkans

Saturns

-------

Tests

-------

-------

Zeme

 

Dzimumdziedzeru enerģija, ja to visu izmanto seksuālā līmenī un bez kontroles, var radīt seksuālas perversitātes un nekontrolējamu jutekliskumu. Ja šis garīgais centrs ir cilvēka dzīves laikā augstākais aktivizētais centrs, pēc nāves viņam var nākties dzīvot ar Saturnu saistītajā pēcnāves valstībā. Saskaņā ar Keisiju šo pēcnāves valstību var saukt par zemes ciešanu valstību. Tā ir līdzīga pēcnāves valstībai, kura katoļiem ir zināma kā šķīstītava, vieta attīrīšanai un dzīves sākšanai no jauna.

Saturna pēcnāves valstība saskaņā ar Keisiju nav patīkama vieta. Keisijs ir teicis, ka tā ir valstība, kur visa neadekvātā miesa tiek pārtaisīta. Dvēsele var sevi izraidīt uz Saturna valstību, lai sāktu visu no jauna. Šī vieta ir zināma arī kā Lielais Mainītājs, kā liels spēks dzīves sākšanai no jauna. Dažreiz Keisijs, pirms sākt kādu nolasīt, varēja noteikt pēdējo pēcnāves valstību, kuru dvēsele piedzīvojusi pirms ienākšanas Zemes valstībā. Viņš varēja neierobežot sevi ar cilvēka iepriekšējām dzīvēm uz Zemes, bet iekļaut arī viņa dzīves kosmosā. Lasīšanas laikā Keisijs, piemēram, stāstīja cilvēkam, ka tam ir bijusi iepriekšēja pieredze inkarnācijā Saturna valstībā un ka “Dievs mīl tos, kuri ir gatavi visu sākt no jauna.”

Sk. arī: Kas notiek ar dvēseli pēc klīniskās nāves.

17 04 11 10

Leidiga šūnas, kuras ir virs dzimumdziedzeriem, ir starta punkts dvēseles aktivitātei virzienā uz garīgās apziņas augstāku līmeni. Šīs endokrīnās šūnas ķermenī var darboties kā durvis, caur kurām dvēsele var doties uz augstākām pēcnāves valstībām. Ja šīs šūnas ir cilvēka dzīves laikā augstākais aktivizētais centrs, pēc nāves viņš varēs dzīvot ar Neptūnu saistītajā pēcnāves valstībā. Saskaņā ar Keisiju šī pēcnāves valstība ir jāuztver kā misticisma valstība, kurā dvēselēm ir iespējama tieša pieredze ar Radītāju un Radītāja izprašana. Neptūns izraisa tieksmes meklēt neparastos, mistiskos, neredzamos spēkus ap mums. Cilvēki, kuri nāk uz Zemi no šīs valstības, citiem liekas savdabīgi un daudzas reizes tiek pārprasti. Mīlestība uz mistērijām patiešām var būt garīga, bet tā var būt arī „ar pēddziņa vai detektīva dabu”.

17 04 11 11

Virsnieru dziedzeri atrodas virs nierēm. Šis centrs mūs aktīvi informē stresa brīdī, kad viņš asinīs ielej adrenalīnu, lai palīdzētu mums sadursmēs vai bēgšanā. Virsnieru dziedzeri, saskaņā ar Keisiju, ir arī mūsu emocionālās karmas noliktava. No šiem dziedzeriem nāk dusmu un naida negatīvās enerģijas. Ja šie dziedzeri ir cilvēka dzīves laikā augstākais aktivizētais centrs, pēc nāves viņš varēs dzīvot attiecīgi ar Marsu saistītajā pēcnāves valstībā. Saskaņā ar Keisiju šī pēcnāves valstība ir saucama par dusmu valstību. Keisijs ir teicis, ka šī valstība ir vieta, kur tiek mācīts, kā kontrolēt „karavīra” enerģijas, agresiju, un katra dvēsele tiek aicināta šajā projektā. Cilvēki, kuri nāk uz Zemi no šīs valstības, var saņemt līdzi dusmas, impulsivitāti un temperamentu. Stūrgalvība ir jāapstrādā ar pacietību un paškontroli. Šādiem cilvēkiem var būt sajūsmināts viedoklis par sevi, bet tas padara viņus drosmīgus.

17 04 11 12

Aizkrūtes dziedzeris ir atrodams aiz sirds krūšu saules pinuma rajonā. Tā kā aizkrūtes dziedzeris ir saistīts ar sirdi, viņš ir piesaistīts mīlestībai. Mīlestība atver visas durvis. Šajā dziedzerī pamodusies mīlestība nes sev līdzi taktiskumu, nesavtību sirsnību un godīgumu. Ja šis dziedzeris ir cilvēka dzīves laikā augstākais aktivizētais dziedzeris, pēc nāves viņš varēs dzīvot attiecīgi ar Venēru saistītajā pēcnāves valstībā. Saskaņā ar Keisiju šī pēcnāves valstība ir saucama par mīlestības valstību. Līdzjūtība, vēlme palīdzēt grūtībās, mīlestības meklējumi, skaistums un mūzika, ir ietekmes, kuras nes cilvēki no šīs valstības. Skaistums, dabisks vai cilvēku radīts, iekustina šos cilvēkus; turklāt viņus vada vēlme izdaiļot savu mītni. Ir novērojama spēcīga piesaiste pretējam dzimumam.

Sk. arī: Kā iemīlēt sevi[2].

17 04 11 13

Vairogdziedzeris, kurš atrodas rīklē, ir saistīts ar gribasspēku. Gribas izmantošana savtīgiem un dominējošiem mērķiem var vest pie stāvokļa, kurš pazīstams kā hipertireoze. Tā iestājas tad, kad gribai vispār tiek pievērsts maz uzmanības, un rodas nelīdzsvarotība. Ir jāatzīmē, ka dažos gadījumos vairogdziedzera paplašināšanās rada zināmu gaišredzības vai telepātijas līmeni. Vairogdziedzera atbrīvotā enerģija atver durvis uz apziņas fizisko valstību. Ja šis dziedzeris ir cilvēka dzīves laikā augstākais aktivizētais dziedzeris, pēc nāves viņš varēs dzīvot attiecīgi ar Urānu saistītajā pēcnāves valstībā. Saskaņā ar Keisiju šī pēcnāves valstība ir saucama par psihes valstību. Keisijs psihes jēdzienu lieto tādā pašā nozīmē kā senie grieķi, kuri ar to saprata dvēsele maņu. Keisijs saka, ka ir dabiski, ka katrai dvēselei ir sešas maņas. Urāna pēcnāves valstība ir vieta, kur dvēseles attīsta psihisko spēju. Urāns ir arī galējību valstība. Viņš cilvēkiem, kuri nāk no turienes, sniedz interesi par okultām un psihiskām parādībām. Šādiem cilvēkiem ir gan vienmērīgi periodi, gan ekstāzes un depresijas periodi.

Sk. arī: Depresija – stimuls izmaiņām.

17 04 11 14

17 04 11 15Čiekurveida dziedzeris atrodas nedaudz virs hipofīzes, un tas ir tā sauktais Kristus Prāta dziedzeris. Kad šis dziedzeris ir patiešām pamodies, viņš var ļaut sajust svēto vienotību. Šis dziedzeris kalpo, ja dvēsele vēlas tikties ar Svēto Garu. Ja šo dziedzeri stimulē ar ikdienas meditāciju, viņš var sniegt gaišredzības vai pravietošanas spējas. Ja šis dziedzeris ir cilvēka dzīves laikā augstākais aktivizētais dziedzeris, pēc nāves viņš varēs dzīvot attiecīgi ar Merkuru saistītajā pēcnāves valstībā. Saskaņā ar Keisiju šī pēcnāves valstība ir saucama par prāta valstību. Merkurs ir saistīts ar augstākajām mentālajām spējām. Cilvēki, kuri nāk uz Zemi no šīs valstības, ir apdāvinātas dvēseles, kurām būtu jāuzmana savu spēju izaugsme, lai tās nekļūtu par klupšanas akmeņiem viņu ceļā. Merkurs rada sapratni, konkrētu sapratni par citām sfērām.

 

17 04 11 16

Hipofīze ir organisma galvenais dziedzeris. Viņš atrodas smadzenēs starp un aiz acīm un senajā misticismā darbojas kā trešā acs. Tieši caur hipofīzi, augstāko endokrīno dziedzeri, notiek galīgā pamošanās. Tas ir tādēļ, ka ar hipofīzes enerģiju var ieiet paša Dieva klātbūtnē caur meditāciju un lūgšanām. Ja šis dziedzeris ir cilvēka dzīves laikā augstākais aktivizētais dziedzeris, pēc nāves viņš varēs dzīvot attiecīgi ar Jupiteru saistītajā pēcnāves valstībā. Saskaņā ar Keisiju šī pēcnāves valstība ir saucama par augstu ideālu un lielu grupu valstību. Cilvēki, kuri nāk uz Zemi no šīs valstības, var saņemt līdzi universālumu un cildenumu. Viņi var pievērst lielu cilvēku grupu vai nāciju uzmanību. Viņi var būt vaļsirdīgi un bagāti ar draugiem, plašiem mērķiem un spēju ieklausīties citos. Viņiem bieži ir grandiozas idejas un priekšstati.

17 04 11 17

Planēta Plutons ir septītā planēta no Zemes un ir saistīta ar pēcnāves valstību, kura ir saucama par apziņas valstību. Šī pēcnāves valstība ir valstība pilnīgas apziņas attīstīšanai. Par planētu Plutons Keisijs runāja vairākus gadus pirms viņas faktiskās atklāšanas! Viņš to sauca par Vulkānu (Vulcan) un arī par Septitmusu (Septimus). Kad Plutons tika atklāts, Keisijs apstiprināja, ka Vulkāns jeb Septimus ir tā pati planēta Plutons. Plutona pēcnāves valstība sniedz apziņas atjaunošanos un izaugsmi, bet var sniegt arī sevis izcentrēšanos. Plutons simbolizē dvēseles garīgo izaugsmi un attīstību, un viņa ietekmē pašlaik attīstās cilvēces liktenis.

Pēc tam, kad visas ar mūsu saules sistēmu saistītās pēcnāves valstības ir pilnībā pieredzētas un visas mācības ir pilnībā izietas, un ir sasniegts attiecīgais dvēseles izaugsmes līmenis, dvēsele var pāriet uz citām pēcnāves valstībām un pat uz citām saules sistēmām, kur citas dvēseles nonāk tādā pašā veidā.

17 04 11 18

Sk. arī: 5 iemesli atcerēties savas Planetārās reinkarnācijas.

Zvaigznes pārstāv dvēseļu modeļus, nevis pieredzes. Divpadsmit zodiaka zīmes ir divpadsmit modeļi, no kuriem dvēsele izvēlas vienu, kad nāk uz Zemes valstību. Tie ir līdzīgi rasēm – temperamenta, personības utt. modeļi.

17 04 11 19Zodiaka zvaigžņu zīmes, piemēram, smalki ietekmē cilvēkus: padarot viņus lācīgus vai lauvai līdzīgus, vai gaisīgus, vai intravertus. Pēcnāves valstības, fiziski izpaustas planētās, ir senas dvēseļu mītnes vietas. Kad savu planētu ietekmētie cilvēki nonāk debesīs, viņi ir līdzīgi cilvēkam, kurš reiz ir dzīvojis kādā konkrētā pilsētā, un tagad viņu pārņem atmiņas, lasot par šo pilsētu vai satiekot kādu no tās, vai redzot to fotogrāfijās.

Ņemsim, piemēram, mēnesi. Viņam ir acīmredzama ietekme uz plūdmaiņām un sievietes cikliem. Šīs ietekmes ir novērojamas, kad mēness ir tuvu. Vārds mēnessērdzīgais izriet no mēness. Tiesībaizsardzības un ātrās palīdzības jomu pārskatos pilnmēness ietekme parādās kā krimināla. Planētas ir tālāk no mēness, un zvaigznes ir vēl aiz viņām. Bet viņu gaisma nāk uz Zemi, un savā ziņā viņas ietekmē sirdi vai prātu, vai emocijas.

17 04 11 20

Keisijs norāda, ka dvēseles iemiesojas ne tikai Zemes valstībā, bet arī citās valstībās starp iemiesojumiem uz Zemes. Ja dvēsele iemiesojas uz Zemes uz dzīvi no kādas no šīm pēcnāves valstībām, dvēsele paudīs ietekmi no valstības, no kuras tikko nāca. Šī ietekme, kuru nosaka astroloģija, ir saistīta ar konkrētās planētas astroloģiskās ietekmes garīgo valstību.

Kā piemēru, kā dvēsele ir saistīta ar dažādām pēcnāves valstībām, Keisijs apraksta savas pēdējās sasaistes ar kosmosu. Keisija dvēsele ir bijusi saistīta ar Urāna pēcnāves valstību, psihes valstību, un tieši pirms iemiesošanās fiziskajā valstībā viņai ir bijusi neliela pieredze Venēras pēcnāves valstībā. Viņš iemiesojās uz Zemes ar šīm dvēseles iesakņotajām jaunākajām pieredzēm. Šāda kombinācija varētu radīt cilvēku, kura sirds psihiski palīdzētu citiem.

Sk. arī: Reinkarnācija uz Mēness.

17 04 11 21

Kā vēl vienu piemēru Keisijs apraksta viņa māsas Lailas sasaistes. Viņas dvēsele mita ar Jupiteru saistītajā pēcnāves valstībā, pirms iemiesojās uz Zemes. Taču pirms iemiesojuma viņai bija pieredze ar Merkuru saistīto pēcnāves valstību, kura viņai piešķīra mentālu spēju. Jupitera ietekme uz augstiem ideāliem un lielām grupām ir viens no cēloņiem, kādēļ viņa vēlāk kļuva par Starptautiskā Sarkanā Krusta administratori. Lielu grupu piesaistīšana un augsti ideāli bieži nāk no iemiesojumiem uz Jupitera, saskaņā a Keisiju. Šīs ietekmes, saka Keisijs, dvēselē snauž viņas pieredzes dēļ, ne tikai tādēļ, ka zvaigznes atrodas noteiktā stāvoklī dzimšanas brīdī. Dvēselei faktiski ir bijusi pieredze šajās valstībās. Tā ir enerģija, kuru dvēsele var izmantot savā pieredzē uz Zemes. Saskaņā ar Keisiju arī miega laikā mēs ieejam šajās pēcnāves valstībās. Mēs esam īsti kosmosa pilsoņi pat tad, kad mēs ejam uz Zemi.

Keisijs izmanto astroloģiju un Bībeli, un viņa atklāsmes rāda, ka Bībele ir pilna ar astroloģiju. Lai uzzinātu par Astroloģiju Bībelē, apmeklējiet Astroloģijas un Bībeles tīmekļa vietni.

 

"Mīlestība ir zīme no debesīm, ka jums ir iemesls šeit būt." - J. Ghetto

Avots: http://www.near-death.com/paranormal/astrology/edgar-cayce-on-astrology.html

Visas tiesības: Copyright 2016 Near-Death Experiences and the Afterlife

 

P.S. Dalieties komentāros, vai jūs ieraudzījāt savu planetāro pieredzi Keisija aprakstos. Kā jūs domājat, no kurienes jūsu Dvēsele atnāca uz šo pasauli?

 17 02 21 10

Irina Telinska

Tulkotāja. Praktizējoša astroloģe, reinkarnacionikas praktiķe.

 

Pievienots 11.04.2017

https://journal.reincarnationics.com/edgar-kejsi-o-reinkarnatsii/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/812-irina-akulova-dzives-jegas-meklejumos-6-celoni-dveseles-naksanai-uz-zemi (Tulk. piezīme)

[2] http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/696-natalija-pluhina-bet-tu-noperc-ziloni-jeb-ka-iemilet-sevi (Tulk. piezīme)