Ugunīgā Ķermeņa aktivizācija

Cilvēka Ugunīgā Ķermeņa aktivizācija Saules Logosa Budhiālajā Plānā

Lejupielādēt audioversiju

14 05 30 01

Darbs sākās parastā semināra režīmā, čenelingā. Taču neparedzamais rezultāts satricināja mūs visus. (Ierakstā ir daudz trokšņa, tāpēc audioierakstu nepiedāvājam.)

Mēs piesaucam Sanatu Kumaru veikt to darbu, kurš šodien ir ieplānots. (Es pēkšņi pasaucu Vladimiru un sadevos ar viņu rokās. Pēc tam cits tāds pats pāris arī nostājās pēc Skolotāju aicinājuma.)

Šķiet, ka runa ir par ugunīgo ķermeņu, saules ķermeņu Saules Logosa līmenī, izstrādāšanu. Mums ir labi aktivizēti mūsu zemes smalkie ķermeņi. Nākošais līmenis – budhiālais, Saules Logosa līmenī. Saules Logosā mēs uzkāpjam, kad aktivizējam Ugunīgo Ķermeni (budhiālo). Un Sanats Kumara ir ugunīgais Valdnieks, Saules Valdnieks. Viņš tagad grib nokoriģēt, atjaunot, transformēt, aktivizēt mūsu Budhiālā plāna jaunus slāņus.

Tagad ir skaidrs, kāpēc mēs nostājāmies divatā, budhiālajā plānā mēs esam viena būtne. Mums ir viena dvēsele, viņa ir saplūdusi (tā nebija dvīņa liesma). Mūsu eņģeļi saplūda pirmajā iesvētīšanā.

Un tagad mēs aktivizējam, transformējam vai atjaunojam budhiālos ķermeņus. Mēs pieņemam šo iniciāciju. Es lūdzu dalībniekiem komentēt, ko jūs jūtat.

– Karstums nāk, uguns...

Mums ir parādījušās ugunīgas lapiņas, lapiņas ir atlocījušās, un mēs ar Vladimiru ielidojam augstākā plānā. Mēs izaugam kā milzīga piesta, augam, balstoties uz budhiālā plāna kā matrioška. Šajā plānā mēs sākam audzēt savu ķermeni, kļūt par Lieliem.

Katrs pieņem savu iniciāciju, paceļoties uz savu nākošo pakāpi. Norit jūsu nākošā līmeņa aktivizācija.

Es neredzu pārējos, tā kā mēs visi esam lielas baltas liesmas aizklāti.

Tagad mums piedāvā no šejienes paskatīties uz planētu Zeme.

No šī plāna Planētas praktiski nav, tā kā iekš budhi trīsdimensiju pasaule ir aizvērta, nav fiziski-astrāli-mentālās pasaules. Šī realitāte ir savākusies punktā, un, lai ieraudzītu planētu, mums ir jāieiet portālā, jāatver realitāte un jāpaskatās uz planētu.

Tagad gribu uzzīmēt cilvēka uzbūvi šajā līmenī. Mēs runājām, ka mums ir logoiskais ceļš (pašlaik aktivizējas tieši logoiskais ceļš). Cilvēks savieno sevī zemes plānus (fiziski-astrāli-mentālo) ar Saules ugunīgo plānu. Mums vienā tora polā ir Saule, otrā – Zeme.

Mēs ar jums taisījām meditācijas, kad izgājām uz Saules un Galaktiskā Logosa plāniem. Tāpēc mums šīs sajūtas ir pazīstamas.

14 05 30 02

(Paskaidroju:) Ir attīstītas Dvēseles, ir Logosa ceļš, un ir vēl Vielas ceļš, kad gars savienojas ar matēriju bez dvēseles vidējā aspekta – tas ir minerālais plāns, planēta utt.

Šajā gadījumā mēs ar jums esam milzīga Būtne, kura savieno Saules Logosu ar Planētas Logosu.

Mēs savienojamies Saules kolektīvajā apziņā, mēs ar savu daļu šajā Vienotībā ietilpstam ar savu apziņu.

Pašreiz notiek planetārā tora apakšējās daļas transformācija, tas ir, planetārais tors iekustas un ieliecas uz leju. Mūsu planetārā daļa nav pati planēta, tā ir mūsu katra personīgā Zeme.

Tagad mēs ar jums esam ienesuši Saules enerģijas planētas Logosā, un tās ir kļuvušas vienlīdzīgas.

Tas ir man pazīstams Būtību transformācijas paņēmiens. Reiz es sarunājos ar Ozīrisu, Viņš ir ļoti augsta būtība. Es salīdzināju viņu ar Luciferu, kuram arī ir tāda pati augsta “augša”, bet ir arī materiālā daļa, apakšējais plāns. Ozīriss man parādīja šo pašu transformācijas veidu, kāda notiek tagad: materiālā daļa ievilkās viņā un palika viņa iekšienē. Viņš šo ceļu jau ir nogājis, bet Lucifers seko.

Lucifers savienoja tumsu ar gaismu, ko mēs ar jums arī darām. Bet Ozīriss parādīja, ka pēc tam apakšējā daļa ieiet iekšienē un kļūst par centru, bet no augšas apvalkā ir tikai gaisma. Kaut kas līdzīgs notika arī ar mums: it kā mūsu “kājas” ievilkās centrā, satina fiziski-astrāli-mentālo plānu un palika iekšienē kā punkts. No augšas (no budhi) mēs vienmēr varam ieiet šajā punktā kā portālā un ieraudzīt fiziski-astrāli-mentālo plānu.

Mums ir Zemes Logoss un Saules Logoss, un starp viņiem – portāls. Mums sen piedāvāja ieiet šajā portālā, bet tā kā mēs nepaudām centību, tad mums to tagad parādīja. Iegaumējiet to tagad pēc savām sajūtām.

Viss mūsu zemes fiziski-astrāli-mentālais plāns kā saknes savienojās punktā un palika ķermeņa iekšienē.

Lūk, tā tiek dotas zināšanas – mēs tās pārdzīvojam uz sevis... Bet teorētiski to saprast nav iespējams. Ja mēs par to rakstītu, neviens neko nesaprastu, bet mūsu kopējās sajūtas un jūsu apstiprinājumi palīdzēja mums visu pieņemt. Pamata zināšanas man iedeva agrāk – ka, izejot uz budhiālo plānu, visums satinas punktā.

Es saku Ozīrisam: skaties, esmu kļuvusi tāda pati kā Tu!

Viņš saka: Es jūs apsveicu!

Mēs pateicamies visiem, kuri ar mums šodien strādāja!

 

Noslēdzošais čenelings Kumertauā

14.05.14.

Lejupielādēt audioversiju

Pēc visu Skolotāju piesaukšanas ar mums runā Sanats Kumara:

14 05 30 03

Sanats Kumara: Mani bērni! Šodien jūs spērāt jaunu soli neizpētītājā. Jūsu dvēseles pirmo reizi visu dzīvju laikā pacēlās uz ugunīgo (budhiālo) plānu. Apzinieties, ka tas ir svarīgs notikums jūsu dzīvē. Tas notika pirmo reizi visu jūsu inkarnāciju laikā. Gribu paskaidrot: tas notika tikai tāpēc, ka Es pats pacēlos, izdarīju augšupcelšanos uz nākošo plānu un tagad ceļu savus bērnus, kuri ir ar Mani sakaros, visus, kuri ir gatavi, kuriem tam pietiek enerģijas un apskaidrības. Apsveicu jūs ar jaunu soli jūsu dzīvē!

Sanat Kumara, palīdzi mums, lūdzu, apzināties šo soli – pie kā tas mūs vedīs? Kādas iespējas mūsos izpaudīsies?

Izpaužas ļoti daudz iespēju, tāpēc ka jūs esat iegājuši citā realitātē. Bet, kamēr jūs šo realitāti neesat apzinājušies, neesat tajā apzināti iegājuši un neesat tajā sākuši dzīvot, eksistēt, atrasties, jūs nevarēsiet izmantot savas iespējas. Tas ir, jums pašiem ir tās jāatpazīst un jāapgūst, jāatklāj sava varenība, un tad jums būs visas šīs iespējas.

Varu teikt, ka šī jaunrade, veidošana\, radīšana ir visas pasaules-ēkas labumam. Jūsu dvēsele jau ir izgājusi uz tādu līmeni, kad jūs varat strādāt ne tikai planetārajā vai Saules līmenī, bet jau galaktiskajā. Bet Galaktika, kā zināms ir saistīta ar visu Pasaules-ēku.

Es saprotu, kas jūsu dvēselei tas ir sākums, pirmais un galvenais lēciens, kuru jūs veicāt.

Piemēram, jums atklājas augšupcelšanās iespēja.

Jums atklājas iespēja aiziet no planētas.

Jums atklājas iespēja dzīvot uzreiz mentālajā plānā.

Gūt augstāko izglītību mentālajā plānā, kura var sākties tieši šodien, ja vēlēsieties.

Jūs varat pirms miega izdarīt pieteikumu jūsu augstākajā izglītībā, un Mēs jums dosim mācības miega laikā. Un, ja jūs izdarīsiet augšupcelšanos apziņā, tad jūsu apziņa atklāsies tajā plānā, un visas mācības, kuras jūs saņemsiet, būs ar jums.

Protams, jūs interesē, ko jūs varat darīt fiziskajā plānā? Ko Eņģelis var izdarīt fiziskajā plānā? Eņģelis var brīdināt, nelaist, apturēt... Otrādi, var pievest pie tā, ko jums vajag. Eņģelis var jūs mīlēt, atbalstīt un saglabāt to, ka jums nepieciešams.

Jūsu dvēselei ir nepieciešama mīlestība. Eņģeliskā mīlestība ir īpaši vajadzīga jūsu dvēselei, tā būs ne tikai mana vai kāda cita mūsu Ģimenes locekļa mīlestība, tā būs arī jūsu pašu mīlestība, kura sāks attīstīties citā līmenī, un jūs iemantosiet jaunus šīs Mīlestības Spēkus, jaunus jūsu Mīlestības spēkus, jaunus šīs Mīlestības attīstības etapus.

Eņģeliskā mīlestība nemaz nelīdzinās cilvēciskajai mīlestībai un nelīdzinās Sanata Kumaras un citu Ercenģeļu mīlestībai. Tā ir ļoti maiga, smalka, bikla, tā jums, no vienas puses, dod pat kaut kādu ievainojamību, bet, no otras puses, smalku juteklību.

Jūs atšķirsiet smalkākos toņus un nianses, jūs varēsiet tās realizēt savā jaunradē uz Zemes. Ja jūs gleznojat gleznas, tad gleznosiet tās izsmalcināti, ja rakstāt dzeju, tad tas būs jauns poēzijas līmenis. Ja jūs rakstāt dziesmas, tad tās būs izjustas, smalkas un vieglas.

Ir iespējamas jaunas attiecības jūsu ģimenes iekšienē – jūs labāk sapratīsiet savus dārgos. Jūs sapratīsiet, kas ar viņiem notiek, kāpēc viņi ir tādi, kāpēc dusmojas vai priecājas. Ja jūs agrāk mazāk pievērsāt tam uzmanību un vairāk bijāt sevī, tad tagad jums atvērsies zināms enerģiju kopības kanāls, vērsies vaļā telepātiskais kanāls, un jūs labāk sajutīsiet, jutīsiet citu cilvēku apziņu, sapratīsiet viņu uzvedības, slimību CĒLOŅUS, vārdu sakot, kļūsiet “dievišķīgāki”, kā jūs sakāt. Tās ir pazīmes jūsu iespējām, kuras jūs šodien saņēmāt.

Par citām iespējām Es pagaidām nerunāšu, tāpēc ka tās jums jāatklāj pašiem, jāiegūst patstāvīgi. Ja jūs nestrādāsiet, tad jūs tās neiegūsiet. Tas tā ir iekārtots. Tikai tie, kuri strādā, kuri eksperimentē, tie, kuri nebaidās pazaudēt, kuri lūdz palīdzību apzināties, saistās ar Mani vai citiem Skolotājiem, tie pilnībā iemantos savus Spēkus, kurus jūs saņēmāt.

Gribu teikt, ka visums nekad neko nedod krājumam. Un, ja jūs esat nolēmuši nolikt to krājumam, tad tas vienkārši no jums aizies, tāpēc ka nekas nevar stāvēt. Visumā nav uzkrājuma. Tas nevienam nav vajadzīgs. Jūs vienmēr varat palūgt, un jums vienmēr tiek dots tas, kas nepieciešams, ja jūs būsiet gatavi.

Neko nevajag lūgt nākotnei. Iegaumējiet to uz visiem laikiem.

Bet no otras puses, Mēs jūs nekādi “nesodīsim”, ja jūs to neizmantosiet. Jūs vienkārši citā reizē apzinātāk lūgsiet kaut ko, un sapratīsiet, ka jūs lūdzat tikai to, ko jums vajag, un ka šī enerģija nedrīkst nekur nostāvēties – ne jūsu ķermeņos, ne skolās, ne grupās, ne prātos utt.

14 05 30 04Tagad es dodu vārdu Ercenģelim Gabriēlam.

Ercenģelis Gabriēls: Es arī šodien piedalījos enerģiju nodošanā jums, tāpēc ka Es esmu jūsu Ģimene. Visas enerģijas, kuras Es jums nodevu, ir ļoti skaistas. Viņas ir brīnišķīgas. Viņas ir augstākajā Galaktiskajā Līmenī, noslīpētas, spilgtas, burvīgas – visus vārdus pārākajā pakāpē jūs varat lietot šīm enerģijām. Es arī lūdzu viņas augsti vērtēt.

Tās ir jaunrades enerģijas, un, lūdzu, – radiet!

Pārdomājiet, ko jūs radīsiet, un apzināti saprotiet, ka jūs izmantojat, lūk, šīs pašas enerģijas, kuras jums šodien ir dotas jūsu jaunradei. Lietojiet viņas, pielietojiet viņas jebkurā jaunradē. Tā var būt rotaļa ar bērniem, mūzikas instrumentu spēle, dārzkopība, izšūšana, šūšana, ēdiena gatavošana, deja, dziesma, dzeja – viss, ko vēlies!

Es jums šodien devu enerģijas, kuru uz Zemes vēl nav bijis. Jūs pirmie viņas pieņēmāt. Jūs vēl ne pārāk viņas jūtat, bet, ja jūs tās sāksiet attīstīt, jūs spilgti jutīsiet tieši manis, Gabriēla, kanālu. Šis kanāls, šīs enerģijas, šis stars attīstīsies. Pašreiz var būt ne pārāk ar ūdeņiem bagāta upe, bet tievs strautiņš, taču jūs varat to attīstīt līdz lielai upei.

Esmu visu pateicis.

Tagad Es dodu vārdu Debesu Tēvam.

 

14 05 30 05

Debesu Tēvs: Nu ko, kā šodien ir?

(Viņš ir tāds jautrs, priecīgā noskaņojumā. Priecājas par tiem, kuri pieņēmuši šīs enerģijas un paši realizējuši iespējas.)

Iespēju uz planētas ir ļoti daudz, taču tās netiek realizētas, tāpēc ka nav kam tās pieņemt, diemžēl. Šīs augstās vibrācijas var pieņemt ļoti maz cilvēku.

Mums šodien ir tāds radošs kanāls. Un Es jūs visus ļoti mīlu! Es ļoti mīlu un slavēju jūs, kaut arī Mēs reti slavējam.

Lai tas nepazūd pa tukšo, izmantojiet, attīstiet! Šīs enerģijas attīsta jūsu dvēseli un jūsu garu. Un, protams, kad jūs radīsiet, piesauciet Mani! Es jums palīdzēšu, radīšu kopā ar jums. Man ļoti patīk jūsu jaunrade, jūsu izdoma, izveicība, prasme, iedvesma, kuru jūs pie tam izjūtat. Tās ir manas iemīļotās radīšanas vibrācijas, tāpēc vienmēr radiet kopā ar Mani, piesauciet Mani, esiet ar mani.

Tēvs, pastāsti mums par Spēkiem, par Eņģeļiem, kurus mēs šodien saņēmām. Kas tas tāds ir? Kur viņi var mums palīdzēt?

Draugi, jūs to uzzināsiet paši. Jūs gribat, lai Es jums sagremoju un mutē ielieku. Nē, viss tiek dots caur darbu, “bez darba nekas no gaisa nebirst” (“без труда не выловишь и рыбку из пруда”). Tāpēc strādājiet, radiet, un jums viss pašiem kļūs skaidrs. Un katrs to atrisinās savā stilā, izzinās caur sevi, un caur to viņš stipri attīstīsies. Bet Es jums vienkārši saku, ka Es esmu ar jums, atbalstu un mīlu.

Gribu teikt, ka šodienas iniciācija bija pēc Gabriēla iniciatīvas. Tas ir Viņš, kurš nolēma jūs šodien tā apbalvot. Es viņam pateicos par viņa darbu, par viņa enerģijām, un varat piesaukt Gabriēlu un Mihaēlu, un visus, kurus jūs gribat, kad jūs radāt.

Saku jums, ka jūsu čenelingi – tā arī ir jaunrade. Tāpēc jūs varat viņas izmantot čenelingā, darbā ar sevi, ar planētu, darbā ar citiem cilvēkiem. Viņas ļoti atdzīvinās cilvēkus ap jums, ja jūs viņas izmantosiet. Sūtiet viņas no sirds centra kā strūklaku. Un lai jūs katru reizi strūklotu arvien vairāk un vairāk. Jūs pierasti strūklosiet citiem cilvēkiem. Pamēģiniet tagad izlaist šīs radošās enerģijas strūklakiņas, piesātiniet situāciju ap sevi ar šo radošo enerģiju, un Es jūs sekmēšu, un Gabriēls jūs sekmēs.

Un jūs būsiet pārsteigti, ka jums viss tik veiksmīgi veidosies, un jums būs priecīgi, viegli un labi. Mēs nesakām, ka šis darbs būs smags. Šis darbs ir ļoti priecīgs un radošs. Tā ir iedvesma. Tas ir ļoti interesanti.

Es atvados no jums, Es mīlu un ļoti augsti vērtēju jūs!

Mēs pateicamies Tev, Tēvs, pateicamies Gabriēlam, Sanatam Kumaram un visiem Spēkiem, kuri bija ar mums.

*****************

P.S. no N. Koteļņikovas

Kādas pārmaiņas manā dzīvē notiek tagad?

Esmu kļuvusi daudz jutīgāka. Nevaru klausīties dziesmiņas pa radio mašīnā, tā ir kā šņirkstoņa dvēselē. Klasiskā mūzika man diemžēl ir kļuvusi sekla un primitīva. Kā es to kādreiz mīlēju! Veltīju tai dzīvi, bet tagad tā aiziet arvien tālāk un tālāk. Jūtu, ka naktīs es klausos kaut ko daudz apbrīnojamāku un smalkāku.

Esmu sākusi pārliecināti strādāt Budhiālajā plānā. Tieši šodien konsultācijā mēs pacēlām, notīrījām un atbrīvojām burvi Merlinu – lielu Būtību budhiālajā plānā caur viņa aspektu uz Zemes. Iespējams, mēs aprakstīsim šo neparasto gadījumu. Viņš izskatās kā augs ar daudzām saknēm-sutratmām, kuras aizstiepjas līdz pirmajai dimensijai. Viņam ir ap 10 aspektiem vienā pašā fiziskajā dimensijā.

Redzu un sazinos budhiālajā plānā, strādāju ar Maģijas Padomi, Karmisko Padomi, Akašas Hronikām.

Visas līdzīga tipa Iesvētīšanas nostiprina mūsu iespējas un ved pie mūsu Spēku augšanas uz Zemes, mūsu ikdienas dzīvē. Apziņas izaugsme un atbildības izaugsme ved mūs uz augšupcelšanos, uz aiziešanas no planētas jaunā dzīvē, smalkākā, tīrākā un apzinātākā, tajā, ko mūsu Skolotāji sauca par dvēseles atbrīvošanos.

 

Pievienots 30.05.2014, atjaunots 22.06.2014

http://sanatkumara.ru/audiomeditatsii/aktivatsiya-ognennogo-tela

Tulkoja Jānis Oppe