Noslēdzošais čenelings seminārā “Tikšanās ar Augstāko Es”

Maskava, 30. 03. 13.

Lejupielādēt raksta audioversiju

Mēs noskaņojamies uz visiem, ko mēs piesaucām – Tēvu, Diženo Dievieti, mūsu Skolotājus, Sanatu Kumaru, Augstākos Es un visus, kas grib ar mums pastrādāt.

Ak, Dievs, uz mums ir sākušas birt veltes! Tāds prieks no debesīm, visi mūs apsveic. Uz mums birst kristāli, zelta pulveris – tie ir jauni uzdevumi, ziedi, mūzika, tāda priecīga telpa...

Es paceļos augšup, un ar sevi aptveru visu manu telpu. Bet jūs man saucat: runā pati!

Pamēģināšu no šīs apziņas pateikt:

Mūsu dārgie celmlauži! Mēs ļoti cienām jūsu pūles. Mēs bezgalīgi mīlam jūs. Mēs ļoti gribam, lai arī jūs sevi novērtētu un mīlētu sevi tāpat, kā mēs mīlam jūs. Mēs saprotam grūtības, Mēs augstu vērtējam jūsu neatlaidīgo pretošanos fiziskajai videi. Mēs redzam, kā jūs augat, it kā kristāli sāls šķīdumā, palielināties un palielināties nemanāmi acij, taču manāmi mums. Mēs bezgalīgi cienām un mīlam jūs, atbalstām visos iespējamos veidos. Biežāk griezieties pie Mums, savās augstajās apziņās, pie Skolotājiem. Jūs pagaidām nesaprotat, kādas atbalsts jums būs un cik daudz vērtīgas informācijas jums var būt no Mums, kad jūs būsiet sakaros ar savām augstajām apziņām. Ir pienācis laiks, kad viss ir atvēries, kad visi jūsu augstākie ķermeņi stāv vienā izbūvētā vertikālē, pilnā gatavībā, savienoti savā starpā. Un jūsu uzdevums ir vienkārši iziet pa vibrāciju plāniem caur šīm “matrioškām” un par katru no viņām kļūt. Bet mēs jums palīdzēsim gan ar padomiem, gan ar enerģijām, gan ar zināšanām. Skubināsim, ja jūs migsiet ciet, Mēs to jums patiešām apsolām, tāpēc ka katrs no jums ir zelta vērts. Mēs zinām katru no jums, un jūs esat vērtīgi Mums, tāpēc ka jūsu nemaz nav tik daudz uz planētas. Jūs varat tagad paskatīties uz šo zāli, aptvert to ar jūsu iekšējo skatu – cik maz ir jūsu un cik daudz ir Mūsu! Mēs varam teikt, ka mūsu attiecība ir tāda pati, kā smalkā plāna attiecība pret matēriju – jūsu ir 4-5%, mūsu – 95%. Iedomājieties, cik augstu Mēs jūs vērtējam. Iedomājieties, cik jūs Mums esat dārgi un vajadzīgi! Saprotiet, ka mēs noņemamies ar jums, tāpēc ka tie esam Mēs paši. Mēs dziedinām, izglītojam, apskaidrojam pašus mūs. Mēs augšupceļam pašus mūs. Mēs nevaram augšupcelt sevi, kamēr mūsu saknes tur Mūs materialitātē. Tāpēc Mēs tā cenšamies atraut jūs no materiālā: aizvākt visas jūsu piesaistes un pieķeršanās, nomainīt dzīves vērtības jūsos. Un daudzi tagad droši vien atcerēsies, kā jūs rāva nost no matērijas.

Mēs radām visus apstākļus tam, lai jūs attīstītos. Mēs esam atnesuši uz šejieni tik daudz enerģijas. Mēs atnācām šurp milzīgs skaits Skolotāju. Mums ir ļoti svarīga Zemes apskaidrošanās, un Mēs gribam tikai vienu – lai jūs būtu sakaros ar Mums, lai jūs strādātu ar Mums, un mūsu lietas tad sāks iet daudz ātrāk. Mēs katalizēsim jūsu apskaidrošanos un izglītošanos, bet jūs palīdzēsiet Mums iet ārā no materiālisma. Vienkārši apzinieties, kas tas vajadzīgs ne tikai Mums, jūsu augstākajām apziņām, bet tas vajadzīgs gan Zemei, gan Radītājam, gan materialitātei, lai apziņa un matērija sadalītos frakcijās un lai katrai frakcijai būtu sava apziņa, lai jūs arī kļūtu daudzdimensionāli, precīzāk, lai jūs sajustu savu daudzdimensionalitāti, tā kā jūs arī esat daudzdimensionālas būtnes.

Iztēlojieties, ka jūs apskaidrojat vaboli vai spāri, cik sarežģīti to būs izdarīt. Nu, protams, Mēs saprotam, ka jums ir pilnīgi citas sākotnējās iespējas, nekā vabolei un spārei, taču jūsu attiecība pret vaboli ir apmēram tas pats, kas mūsu augstākajiem Spēkiem pret jums. Un iedomājieties, cik darba Mēs esam izdarījuši, cik sarežģīti Mums bija nonākt līdz tam, lai mēs sāktu sarunāties ar jums! Un kā Mums gribas, lai jūs to pieņemtu, saprastu un to darītu. Mēs augstu vērtējam katru no jums, kas sāk to darīt. Mēs apbalvojam ar visiem iespējamiem apbalvojumiem tādus cilvēkus. Mēs dāvājam visu, ko viņš grib, tāpēc ka tas ir mūsu prieks un mūsu uzvara. To plānu un radīšanu uzvara, kurus Mēs iecerējām un tagad izpildām.

Mēs gribētu, lai jūs būtu laimīgi. Taču jūsu laime reizēm nesakrīt ar to, ko Mēs esam ieplānojuši jums. Jūsu laime ļoti bieži ir saistīta ar materiālo: cik man būs dobīšu sakņu dārzā, kāda mašīna man būs, kāda alga, cik būs bērnu. Protams, ka tā ir “horizontālā” laime. Un pēc šī horizontālā līmeņa pašiem bagātākajiem cilvēkiem būtu jābūt pašiem laimīgākajiem. Taču, kā jūs redzat, tas nenotiek. Būtu jau laiks saprast, ka Radītāja laime pavisam nav atkarīga no tā, cik viņam mājā būs istabu. Apzinieties, ka jums atklājas pilnīgi cits laimes līmenis – savienošanās ar saviem Augstākajiem Es, iziešana uz smalkajām realitātēm, savienošanās ar Dievišķo Plānu. Jūs šodien redzējāt, cik brīnišķīgas ir tās enerģijas, kuras jūs noenkurojāt – Svētlaimes, Pilnības un citas enerģijas. Un, vai tad jūs būtu nelaimīgi, savienojušies ar šīm enerģijām? Un, vai tad jūs negribat būt viņās vienmēr? Un, vai tad jums neimponē apskaidrība? Tad, kas gan jums traucē iet pa šo ceļu? Kāpēc jūs tā bremzējat?

Saprotiet, ka tagad realitāte ir uzbūvēta atbilstoši jūsu domēm. Atcerieties savas domas, jūsu vēlēšanās un mērķus... Skatieties, kā uzreiz nokritās vibrācijas... Jūs jūtat? Jūsu vēlēšanās un mērķi atrodas trešajā dimensijā...

Taču jūs nesat fiziskais ķermenis. Jūs esat gars, ienācis šajā formā. Un garam ir paša priekšrocības, prerogatīvas, jaunrades mērķi un uzdevumi, radīšana: civilizācijas lipināšanas, apziņas un saprāta, jaunu formu ražošanas uzdevumi. Mums atveras priekš jums tik daudz iespēju citos plānos! Bet jūs esat ieķērušies Zemē ar saviem “nagiem”. Un Mums ne tas, ka “neizskrāpēt” jūs. Mums negribas jūs aiztikt...

Tāpēc ka jūs vienkārši nepaceļat acis uz debesīm...

Un Mēs taču gribam, lai jūsu griba izpildītos...

Lūk, tad arī apzinieties jūsu ķermeņa mērķu un uzdevumu un gara mērķu un uzdevumu pretrunas. Pacentieties, lai jūs savienotu šos mērķus.

Tie nav to uzdevumi, kuri ir apkārt jums uz Zemes. Tieši viņu uzdevumi ir tie paši – “horizontālie”. Bet jūs taču... esat no citas putras...

Apzinieties sevi mazliet citādus, ar citādiem uzdevumiem, tāpēc ka jūs esat zvaigžņu sējums un Ģimene, atnākuši no zvaigznēm palīdzēt planētai, viņas apskaidrošanai un viņas transformācijai. Tad arī nodarbojieties ar šiem mērķiem! Tad arī transformējiet Zemi! Izglītojiet, apskaidrojiet iedzīvotājus, dziediniet ego, tāpēc ka nav skaistāka uzdevuma! Nav augstāka mērķa jums. Tas ir tas, ko jūs paši ieplānojāt. Neviens jums šo mērķi neuzspiež, Mēs vienkārši to nosaucām. Jūs sirdī lieliski saprotat, ka jums ir taisnība. Mēs vienkārši atgādinām jums par to, kas jūs esat, kādēļ jūs atnācāt un ko jūs darāt uz planētas. Šos jautājumus jūs uzdodat katru dienu, taču Mēs jums atbildam, un jūs negribat to zināt. Jūs atkal un atkal jautāsiet: kādēļ es esmu atnācis, ko es te daru?

Mēs jums atbildam: jūs atnācāt apgriezt pasauli, transformēt, izvērst viņu uz āru, jūs atnācāt pacelt apziņu ar sevi, jūs atnācāt izdziedināt cilvēku rasi. Jūs atnācāt kā cilvēku rases radītājs – uz turieni, uz ķermeni, lai izjustu cilvēku rasi no iekšpuses un palīdzētu visiem pārējiem. Esiet solidāri cits ar citu, jūtiet cits citu un palīdziet katram no jums ar jaunām praksēm, apzināšanām, taisiet vietnes, rakstiet grāmatas, radiet seminārus, izmantojiet savu varenību un savu spēku par 100%. Mēs neatvadāmies no jums, tāpēc ka Mēs – tie esat jūs. Un mēs svētām jūs jūsu takai, devīgi nobārstot ar briljantiem jūsu ceļu. Ejiet pa to! Mīliet Mūs un sevi. Savietojiet Mūs un sevi. Mēs pateicamies jums par to, ka jūs bijāt seminārā. Mīlam jūs!

 

Pievienots 02.04.2013, atjaunots 22.06.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati/zakliuchitelniy-chenneling-na-seminare-vstrecha-s-visshim-ya

Tulkoja Jānis Oppe