Divas iesvētīšanas vienas nodarbības laikā

Saules Brālības Skola 2015.10.30

15 11 04 05

Noskaņošanās

 

Dārgie SB, es lūdzu noskaņojumus!

Mēs sveicam visus, kuri sapulcējušies šajā skaistajā dienā! Mēs gaidām jūs un piedāvājam šodien noturēt nodarbību par tēmu: saskaņošanās un ceļu pie saviem iekšējiem – Augstākajiem Es – iemīšana.

Ar ko mūsu nodarbības atšķiras no iepriekšējām? Kāpēc SB Skola modina apziņu? Mēs daudz strādājam mūsu smalkajos līmeņos un saskaņojam jūsu Augstākos Es vienotā gaismas kanālā, kā pa vertikāli, tā arī pa horizontāli.

Lūdzu izskaidrot.

Pa vertikāli – tātad mēs veicam kanālu un savienojumu ceļu attīrīšanu jūsu dvēseles iekšienē. Pa horizontāli – mēs izkārtojam Zemes Brālību tā, lai jums ar savu gaismu būtu vislielākā ietekme uz visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu nacionalitātes un piederības reliģijai. Jūs ietekmējat ar savu iekšējo gaismu, īpaši jūs mirdzēsiet pēc mūsu tikšanās.

 

Mūs nepamierina tik maz seansu, tāpēc mēs lūdzam, lai jūs grupās (uzsveru – grupās) meditētu ar mums un orientētos uz mūsu priekšlikumiem un programmām.

Kādi jums ir priekšlikumi un programmas uz šodienu un tuvākajā laikā?

Mēs gribam šodien piedāvāt iepazīties ar mums tuvāk. Mēs viens pēc otra izpaudīsimies jūsos un piedāvājam sadraudzēties ar katru no mums.

Ar mums strādā liela grupa?

Galvenokārt Zemes nodaļu audzinātāji un vadītāji.

Vai var iepazīties ar nodaļām, lai labāk uztvertu to nosaukumus?

Labi. Nodaļas ir dažas, ne tik daudz. Pirmā nodaļa pārzina planētas attīstības programmu kopumā. Šeit ir gan dualitātes gaišie un tumšie spēki, gan cilvēka zemes apziņa, kuru mēs saucam par “ego”, gan dzīvnieku un augu attīstības ceļi kopā. Tas ir visas attīstības ekoloģiskais aspekts un visu savienošana planētas vienotībā.

Otrā nodaļa saucas “Sievišķīgums un Pēcnācēji”. Tā atbild par jaunajām apziņām, par jaunu paaudžu dzimšanu, kā par planētas, tā arī par visa dzīvā apziņas un saprāta attīstības “ražošanas programmu”. Mēs atdodam daudz spēku un enerģijas, lai nestu uz planētu gaismu un saprātu no paaudzes uz paaudzi, lai planēta un cilvēce nedegradētos, bet attīstītos.

Nākamā SB nodaļa saucas “Ārstnieciskā Palīdzība”. Kā jūs saprotat, mums tā nav vajadzīga, un tā pēc nepieciešamības tiek sniegta tiem, kas pie mums paceļas. Katrā līmenī ir tamlīdzīgas palīdzības nodaļas, mūsu nodaļa mūsu līmenī palīdz tāpat, kā visas pārējās.

Bet Apmācība?

Apmācība – jā, ir tāda nodaļa. Tā atrodas zemes plānā. Viņa ir tuvāk par visām tiem, kam tā ir vajadzīga. Skolotāji jums ir pielikti uz īsu “izveseļošanās” periodu. Viņi nepastarpināti ved mācekli līdz tam laikam, kamēr viņš neiziet uz Kristus-apziņas līmeni, tas ir, uz Zemes augstāko plānu. Tālāk notiek mācekļa novērošana un izgaismošana, nemanāma un uzmanīga palīdzība, lai nekaitētu un nepārkāptu cilvēka gribu.

Tāds cilvēks visu laiku ir zem neredzamas kontroles, un mēs raugāmies, kā transformējas viņa apziņa, kādas grūtības viņš pārvar, kā viņš iziet uz SB līmeni.

Kādas vēl nodaļas ir SB?

Šodien mēs gribam parādīt darba ar šūnu nodaļu. Tā ir ļoti svarīga nodaļa, un tās darbs ir tieši saistīts ar šūnas bioloģiju. Tas ir lauku un gaismas, šūnu apziņas transformācijas darbs un šūnas iziešana uz augstākās apziņas līmeni, lai šūna pati spētu regulēt savu potenciālu un attīstību, lai šūnu kopiena spētu apzināti savienoties un regulēt kardināli svarīgas programmas un bez bojājuma un slimībām.

Droši vien tā ir pati svarīgākā nodaļa mūsu veselībai?

Nē, pati svarīgākā nodaļa jūsu veselībai ir apmācība. Tā palīdz sekot programmām, kuras vada jūs dzīvē un kuras palīdz jums atjaunot sakarus visos apziņas līmeņos.

Ir vēl dzīves nodaļa – Sakari ar Galaktiku. Šeit tiek veiktas korekcijas ar Galaktisko Vienotību un dažādi svētki un notikumi.

Es gribētu pajautāt, vai Saules sistēmā ir Karmas Padome?

Nē, jūsu uzdevumi tagad tiek pārraudzīt no Centra.

No galaktiskā?

Nē, ir Reģionālais Centrs, un jūsu uzdevumi dvēseles līmenī tiek reproducēti no šī Centra.

Kur tas atrodas? Pēc mūsu priekšstata tam jābūt kaut kur uz zvaigznes.

Nē, šis Centrs neatrodas telpā, viņš ir apziņā, un viņam ir telepātiski sakari ar visiem galaktiskās vienotības dalībniekiem.

Kā saprast, vai mēs jau piederam pie Galaktiskās Vienotības, ja sakari ar viņu mums vēl nav nodibināti?

Kad nodibināsiet sakarus, tad jūs arī ieraudzīs šajā kolektīvajā apziņā.

 

Sakaru seanss ar SB

 

Piesaukšana, atslābināšanās.

Šodien ir Helovīna priekšvakars, kad visi tumšie spēki ir cilvēku aktivizēti. Astrālais lauks šodien ir piepildīts ne ar pašām labākajām enerģijām. Tāpēc mēs taisām 10 auras atvēršanas un ieejam Mihaēlā (SK un Mihaēla prakse). Mēs caur planetāro Vienotību ejam uz Saules Brālību, bet uz planētas plosās Helovīns.

Paceļamies līdz tam apziņas līmenim, līdz kuram mēs esam izauguši. Šeit mūs sagaida Skolotāji un Pavadoņi, gaida mūs šajā līmenī. Palīdz pacelties, iekārtoties un saprast, kas es esmu atnākusi/atnācis.

Atveramies kā ziediņš – 4., 5., 6. un 7. čakra.

Mūsu apļa centrā stāv augsta Būtība. Tā ir Valdniece Marija, kura ir atnākusi. Viņa ir nokāpusi uz šejieni, lai atvērtu mūs, dotu mums Iesvētījumu. Tas ir tā sauktais Dievmātes Iesvētījums. Un Mums ir augsts tā pieņemšanas līmenis – Saules Brālība.

Valdniece Marija: Es esmu tā būtne, kura pieder Saules Brālībai, tieši vada planētu, cilvēci, viņas apziņu un attīstību. Es esmu jaunais Planetārais Valdnieks, kurš atnāca uz periodu, planētai diezgan ilgstošu, kurš patstāvīgi stāda plānus sadraudzībā ar citiem Saules Valdniekiem. Man ir ļoti daudz Palīgu katrā apziņas līmenī, tie ir manas enerģijas pārvadītāji.

Mēs pašlaik atrodamies aiz planētas robežām SB līmenī, un uz šejieni vēl Viņa ir nokāpusi. Tā ir ļoti augsta Ercenģeļu plāna Būtība.

V.M. liek priekšā mums atslābināties, lai pēc iespējas labāk pieņemtu visas enerģijas, kuras pašlaik nāk no viņas. Tās atver dvēseli (Būtību). Fiziskajā plānā notiek kaut kas – Dvēsele nokāpj uz mums sirdī. Notiek iekšējo noslēpumu, iekšējo programmu, iekšējā Es atklāšana.

Aiz katra no mums stāv divas figūras – pa kreisi un pa labi, tie ir Skolotāji vai Palīgi, un no mūsu apļa centra no Valdnieces Marijas nāk ļoti labas enerģijas. Mēs to saucam par Iesvētījumu.

V.M.: Tā ir iesvētīšana Saules Brālības mācekļos!

Šī iesvētīšana cilvēka elektromagnētisko lauku (toru) pārved uz nākamo līmeni. Pārlādē, transformē, izved uz kvantu lēcienu. Nav iespējams izdarīt grupveida kvantu lēcienu vienlaicīgi, taču visi to izies tuvākajā laikā samērā ar gatavību, kad Skolotāji sagatavos jūsu magnētiskos laukus un, pats galvenais, apziņu. SB ar mums strādā naktīs, ar tiem, kas ir ļāvuši ar sevi strādāt.

Mēs pieņemam enerģijas... Nāk daudz staru kūlī, jaukta enerģija. To nevar saukt par varavīkšņainu, tā ir ar noteiktu spektru, to spektru, kurš tika izstrādāts un piemeklēts mūsu vebināru laikā 2015. gadā. Šajos staros katrs uzzied un uzplaukst kā zieds.

Mēs esam pilnībā atvērušies, un katram no mums serdenī Valdniece Marija ieliek dzīvu zeltainu enerģiju, gluži kā cāli. Tieši sirds centrā...

Dārgā Valdniece! Mēs pateicamies tev par šo velti, un gribētu labāk apzināties, ar ko tā saistīta.

V.M.: Es jums uzdāvināju daļu savas dievišķās mīlestības, – eņģeli. Šī daļiņa rezonēs ar mīlestības plūsmām no visām Augstajām Būtībām jūsu iekšienē, un viņa attīstīsies. Valdnieces ugunīgās mīlestības gabaliņš. Viņam ir jāiedzīvojas sirdī. Apsveiciet viņu, it kā būtu iemantojuši dzīvu būtni – eņģeli.

Mentālajā aspektā viņš ir ļoti labi redzams būtnes centrā. Tas mums dos papildus veselību – sistēmu harmonizēšanu. Visi Valdnieki tiecas mūs atveseļot. Tas ir saistīts arī ar skaistumu un radošumu. V.M.: Iztēlojies, ka ugunīgās būtnes gabaliņš spoži, spoži ir iemirdzējies tevis fiziskā centrā. Mūs interesē, cik lielā mērā viņš jums strādās, cik lielā mērā uzlabosies saikne ar iekšējo es, ar dvēseli.

– Šī velte ir kamertonis, kurš ļauj noskaņoties uz enerģijām jebkurā momentā.

– Viņš man maigi sitas sirdī. Marija teica, ka es būšu vieglāka, jautrāka un dzīvespriecīgāka.

Es saprotu, kas tas ir viņas būtības gabaliņš, kurš ienāca mūsos un ļaus labāk noskaņoties uz viņas enerģijām. Marija atvadījās no mums un deva vietu nākamajai figūrai.

Centrā nostājas cita būtne. Vīrietis izskatās pēc gaismas kareivja zelta ietērpā. SB negrib mums neko skaidrot, grib, lai mēs paši visu uzzinātu.

– Spārnots un trauksmains...

– Zeltīts un skaists. Sarkana ķivere.

– Neatlaidība un nelokāmība.

Man “Marijas gabaliņš” sāk rezonēt, skanēt. Tas ir “mūsu cilvēks”!

Redzu viņu detalizēti, ar rokām un kājām, zeltītā karavīra ietērpā...

Tā ir Atēna! Bet viņa ir atnākusi kā vīrietis. Enerģiju apgriešanās notiek pašreizējā laikā – no vīrišķās sievišķajā un atpakaļ.

Atēna: Es vadu SB Nodaļu – Gribas un varenības nodaļu. Dieva Gribas Stars...

Viņš strādā ar apziņas elektromagnētiskajiem laukiem pa visu Saules sistēmu: nostiprina gribasspēku, strādā ar apziņu, dot pietiekamu enerģiju attīstībai, lai planētu iedzīvotāji varētu attīstīties pietiekamā pakāpē. Dod arī agresivitāti, bez agresivitātes nav attīstības. Tā nav pretnostatījuma enerģija, bet būvēšanas enerģija – būvēt, veidot, attīstīties, mainīt. Lai tam pietiktu spēka, lai uz to būtu griba, lai saprastu, kurp iet.

Atēna strādā planētas Zeme un citu planetāru veidojumu Attīstības Nodaļā.

Atēna: Es vēl redzēšos ar jums daudz reižu, tāpēc ka es mēdzu būt jūsu nodarbībās, pārraugu tās.

Atēna pateicas, ka mēs tomēr viņu pazinām, un dod vietu nākamajai Būtībai.

 

Vēl viens vīrietis ir iznācis – jauns, svaigs, saulains, priecīgs, viegls. Es atpazinu Heliosu. Tas ir vienlaidu prieks, saule, humors un piparu grauds, spēks un liela atvērtība.

Helioss: Mēs jums atveram jūs! Jūs esat mēs, un mēs esam jūs. Katra iezīme, kura ir mūsos, ir jūsos, un mēs to tagad pēc rezonanses aktivizēsim, lai jums būtu gan neatlaidība, gan skaistums, gan laime, mīlestība un attīstības iespēja.

Helioss – tā ir mīlestība, mīlestības liesma, tas ir prieks, laime. Tādas brīnišķīgas enerģijas viņš mums dod.

Heliosss: Tas taču ir tev iekšienē. Aktivizē to un dzīvo tā, kā tu tagad jūti un redzi.

Mēs iekšienē redzam mīlestības liesmu...

– Viegla un svaiga elpa

– Iedvesma...

– Mīlestība, spilgtums...

– Es raudu trīs strautus...

– Jaunība, degsme, prieks un spēks!

– Varenība, serdenis...

Skaistums un veselība... Viņam, kā šķiet, nav problēmu, jo viņš ar sevi apkampj visu SB.

Helios, mēs esam ļoti pateicīgi, ka tu atnāci un parādījies tik spilgti.

Mums rāda tās enerģijas, kuras iekšienē mums ir. Šī dvēseles šķautne tev ir, un šī šķautne, un šī!

Viņš iet prom... bet mēs turam viņu – pagaidi! Mums ir tik labi ar tevi! Kādēļ tu aizej!

Helioss: Nē, tālāk, tālāk!

 

Atnākusi sievietes figūra. Paskatīsimies būtību, nevis vārdu. Vārds tur viņiem ir pavisam cits, ne zemes vārds. Kādā daļā viņa ar mums rezonē?

Pēc Heliosa, kā kontrasts, ir atnācis kaut kas smalks, mīksts, gaišs, iekšējs, ļoti, ļoti viegls... Tā ir sena saikne ar zemi, ar viedajiem. Tā nav šamaņu saikne, bet ļoti, ļoti gaiša. Krievu vai slāvu dziesmas, ceremonijas.

Jaunavība, šķīstība, meitene ap gadiem 16... Tās nav krievu Dievietes – ne Lada, ne Ļeļa, ne Devana...

– Sudrabaini maiga...

– Tikla, tīra, gaiša...

Šī tīrā maigā dvēsele aktivizē mūsos pašas smalkākās jūtas, sen aizmirstas mūsu socialitātē, pilsētās un ciemos. Tā ir saikne ar dvēseli, tikla un smalka. (Viņa nosauc vārdu Harida. Harita[1].) Tas ir saistīts ar likteni un zināšanām par likteni. Viņu var saukt par Intuīciju. Mūs mūsu intuīcijā ieveda caur šo Dievieti. Lūk, viņa, intuitīvā zināšana – tāda smalka, klusa, tāda tīra un tikla. Un tā pašlaik katrā no mums ir spilgti apgaismojusies...

Intuīcija vairāk izpaužas bērnībā. Un šī Dvēsele mums rāda to daļu, kura ir katrā no mums – jauna un klusa. Un šeit izpaužas svēta, sakrāla zināšana. Zināšana atrodas sakrālajā sirds telpā.

Harita: Atveriet šo lappusīti sev sakrālajā sirdī un nāciet uz turieni biežāk, lai izdzirdētu savu intuīciju, kad jums vajag izdarīt kaut kādu izvēli, kad jums kaut ko gribas uzzināt.

Viņa aiziet. Mēs pateicamies...

Ir atnākusi Būtība ar mātišķām enerģijām. Tā nav Diženā Dieviete. Tas ir SB mātišķo enerģiju iemiesojums.

– Es esmu no grieķu dievietēm. Bet tu pareizi uzminēji jēgu.

Viņa nes “Sievišķīguma un Pēcnācēju” nodaļas enerģijas. Atcerēsimies – “Nodaļa atbild par jaunajām apziņām, par jaunu paaudžu dzimšanu, kā par planētas, tā arī par visa dzīvā apziņas un saprāta attīstības “ražošanas programmu”. Lai cilvēce attīstītos no paaudzes uz paaudzi.”

– Viņa ir ļoti sievišķīga un mīklaina...

– Grūtniecība, auglība, varenība...

– Stingra kā Māte-Dzimtene.

– Gādība un mīlestība...

Dzimšanas sakraments, pēcnācēju rašanās, dzimuma sakraments, lielais dzīvības dzimšanas sakraments.

Dzīvības dzimšanas sakraments – šī daļa ir gan vīrietī, gan sievietē.

Es šo procesu nosauktu par “dievišķības rašanos”.

Mums aplaudē Skolotāji – mēs visu pareizi sajutām.

SB: Mēs arī pagaidām nezinām, kā dzimst dievišķība. Mēs vēl pagaidām neesam aizgājuši līdz šim stāvoklim, lai saprastu, kā rodas Dzīvība. Un tas ir dzīvības rašanās cilvēkos un būtībās, šūnā, atomā, planētu līmenī – simbols... Tas ir pats augstākais, noslēpumainākais, neizzinātākais, atbildīgākais simbols. Tāpēc ka Dzīvība – tā ir visas eksistences jēga. Bija nedzīva telpa, un kaut kādā veidā Radītājs pārveda to Dzīvībā.

Mēs pateicamies šai Būtībai.

 

Nāk viegla saulaina plūsma. Tā ir Saules starojošā enerģija, viņa mūs ved pie telepātiskas saziņas ar SB. Viņa attīsta mūsos telepātiskās spējas. Viņa ir ļoti smalka, un tieši tas telepātijas līmenis attīstās mūsos pašlaik. Darbs norit ar mentālo ķermeni.

SB: Pamēģiniet parunāt ar saviem Palīgiem, patrenējieties...

Enerģija iziet caur kājām zemē...

 

Plūsma ir kļuvusi plata. Nāk jaukta plūsma ar citu uzdevumu.

SB: Vispār mēs strādājam enerģētiski. Mēs esam enerģētiskas būtnes, un citādi mēs neko izdarīt nevaram. Tie esat jūs, kas strādā ķermeniski. Bet mēs jums varam dot tikai jūs dziedinošu enerģiju. Mēs sūtām dažādas kvalitātes enerģijas (uzskaita), tādā veidā mēs ar jums sarunājamies, ārstējam, aktivizējam, transformējam un iesvētām.

Tagad vibrē visas šūnas. Nāk plūsma uz šūnu mitohondrijiem, darbs ar mūsu enerģētiku un veselību.

Parunājiet ar šūniņām, lai viņas uzkrātu enerģiju, bet netraucētu jums pēc tam aizmigt.

Plūsma sāk nākt no mentālās projekcijas. Iespaids, ka SB paņem no mums to, ko ir notīrījuši, atklājuši.

SB: Mēs nolaidām jūsos testus uz jūsu veselību, uz apziņas, gaismspējas līmeni, magnētisko enerģiju līmeni, uz jūsu vārdu krājumu, uz zemes zināšanu jūsos līmeni, uz Būtības jēgas sapratni. (Kad mēs ieejam augstākajā plānā, mēs sajūtam būtību.) Tas ir saistīts ar šūnu apziņu.

Atkal sāk nākt plūsma no augšas. Darbs šūnu līmenī. Šūnu apziņas attīstības programma. Šūnas personifikācija.

 

Jauns gaismas vilnis – no Saules Brālības Vadītāja, Pisandra. No turienes nāk šī plūsma. Tā ir ar augstākām vibrācijām, vēsāka nekā Heliosam, un tajā ir vairāk gaismas. Plūsma stiepjas pie Diženās Dievietes, uz viņas līmeni. Pisandrs – tas ir mūsu Augstākais Es Saules līmenī.

Lūk, viņa, īsta Iesvētīšana...

No augšas mūsos ienāk informācijas paketes. Tie ir mūsu jaunie uzdevumi un misijas – darbs SB līmenī, ar sevi un cilvēci.

Atbrīvojas mūsu pagātne, un tiek uzstādīti jauni uzdevumi. Tie ir stratēģiski uzdevumi, ļoti augsti, ne tikai zemes cilvēkam, bet visai daudzdimensionalitātei līdz pat Saules Brālības Vadītājam.

Daudzdimensionāli uzdevumi. Viss darbs notiek cilvēku civilizācijas labā, lai viņu iebūvētu Saules sistēmā un Galaktiskajās struktūrās.

SB: Mēs strādājam visos līmeņos. Šūna iegūst augstāku saprātu. Jūs iegūstat jaunu apziņu, tāpat kā šūna. Un jūsu Saules Es arī iegūst jaunu apziņas līmeni. Zemes Brālība arī iegūst jaunu apziņu. Rit darbs jūsu dvēseles esamības visos plānos. Pierodiet, ka jūs esat daudzdimensionālas būtnes, un darbs nenotiek vienā līmenī.

Visas SB nodarbības norit, lai paaugstinātu cilvēces apziņu (iegaumējiet to!). Neskatoties uz to, ka mēs strādājam ar jums, individuāli ar katru cilvēku, jūs vienalga izejat uz Cilvēces Vienotības līmeni un nesat savus augļus uz turieni. Lai ko jūs neteiktu, lai cik pieticīgi jūs nebūtu, lai kas jūsos nerastos kā protests. Pašā sīkākajā līmenī mēs vairs gandrīz nestrādājam.

Individuālais līmenis bija Sanata Kumaras Skolā. Lūk, tur cilvēka personība attīrījās, augšupcēlās, iemantoja savu daudzdimensionalitāti, pabija uz visām planētām, iemācījās sarunāties ar saviem AEs vai kaut vai just viņus. Tālāk norit daudzdimensionāls darbs. Pierodiet pie tā, kļūstiet mierīgi šajā sakarā. Nedomājiet, ka tas ir kaut kā “virs”. Tā jums tagad ir norma, tāpēc ka jūs esat daudzdimensionālas būtnes, un mēs esam daudzdimensionālas būtnes. Mēs vienkārši sadarbojamies. Jums vairāk strādā fiziskā apziņa, bet mums vairāk strādā Saules apziņa. Jūs – tie esam mēs, mēs – tie esat jūs.

 

Beigās sniegšu atsauksmi no Habarovskas grupas – kā darbs ar SB notiek grupā.

Olga Habarova: “Grupās darbs norit apbrīnojami. Tas, no vienas pueses, ir individuālāks, no otras puses, mēs konkrēti izstrādājam to, kas bija vebināros. Grupā man ir tie, kuri mēdz būt vebināros un kuri nemēdz būt. Ir tāda sajūta, ka viņi vienkārši kā par dažām pakāpītēm pēc katras nodarbības paceļas. Sāk atšķirt enerģijas, jūt visu ķermeni. Un mums visiem mainās redzējums. Iesācēji ļoti ātri iekļaujas. Paātrinās process, pateicoties darbam kopā ar SB.”

 

Beidzas nodarbība. Pateicības.

 

Pievienots 04.11.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/dva-posvyascheniya-za-odno-zanyatie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Haritas, kā gleznainuma, burvīguma un skaituma dievietes, bija iedvesmas dāvātājas un pietuvinātās mākslai. Saskaņā ar Homēru – “Afrodītes apkalpotājas”. Viņu mājoklis ir blakus Mūzām, kas uzsver viņu tuvību (Vikipēdija)

 

Grieķu mitoloģijā: brīnišķīgas pēc izskata labdarības dievietes, kuras iemieso labo, priecīgo un mūžīgi jauno dzīvības sākumu. http://dic.academic.ru/