Saules Brālības Skolas pirmais vebinārs

15 10 08 01

Vebinārs 15.10.02.

Noskaņošanās, ievads (tas dots agrāk rakstā “Saules Brāļi atklāj savu Skolu”).

Fragmenti no Džeinas Robertsas grāmatas par tiem, kas atnāca uz planētu ar īpašām pilnvarām un ķermeņu kanālu uzbūvi (Runājošie). Otrais fragments par Patiesības un Patiesības Ķermeņa tēmu.

Ievada procesā noritēja iekšējā redzējuma vingrinājumi.

Salīdzinājām Sanata Kumaras Skolas un Saules Brāļu Skolas egregorus.

SK Skola – tā ir zemes skola savienojumam ar planetārā līmeņa Augstākajiem Es – astrālo un mentālo.

SB Skola ir aiz planetārās Vienotības ietvariem. Egregori ir dažādi, SBS egregors – daudz lielāks un mirdz spožāk.

Saruna par mūsu misijām (cilvēces apzinātības modināšana) un par misijām atbilstošu mūsu smalko ķermeņu uzbūvi. Jo mēs taču esam uz aiziešanas no planētas uz attīstītākiem mentālajiem ķermeņiem sliekšņa, un šī inkarnācija mums ir pēdējā inkarnācija pirms Pārejas.

Mēs iedarbojamies uz visu savu Dzimtu, apgaismojot un dzidrinot viņu, uz visām savām inkarnācijām, kuras norit vienā laika punktā.

Mēs uz šo dzīvi atnācām gatavi, un zināšanas, kuras mēs pašlaik apjēdzam un iegūstam, ir kā sēklas, kuras iesējas augsti garīgu cilvēku labi samēslotā zemē.

SB Skola palīdzēs mums ne tikai uzzināt (ar galvu), kas mēs esam, bet izjust to līdz galam, kļūt par to.

Daudzdimensionalitāte – daudzi domā, ka augstākās pasaules ir virs mums Debesīs.

Daudzdimensionalitāte – tie ir iekšējie ķermeņi. Parasti cilvēki dzīvo ārējā plānā, piekrītot noteiktā veidā uztvert cietu, šķidru u.c. Mēs saformējām realitāti un ievietojām sevi realitātes iekšienē.

Bet smalkajos plānos mēs visu redzam savā iekšienē. To ir ļoti grūti stādīties priekšā mūsu līmenī. Taču, kad mēs izejam uz augstākajiem plāniem, tas tā arī ir.

Mūsu fiziskajā plānā visi smalkie plāni ir iekšienē. Sirds centrā ir nesadedzināms ugunīgs ķermenis – tas, ko devis Debesu Tēvs.

Cilvēka smalkie plāni atrodas mūsu iekšienē, fiziskā ķermeņa iekšienē.

Kad mēs no kosmosa skatāmies uz sevi, tad fizisko ķermeni redzam mazu. Bet, ja skatās no fiziskā slāņa, tad cilvēka ugunīgais ķermenis ir vēl mazāks? Jo tieši cilvēka ugunīgais ķermenis taču – tā ir ugunīga lode, kā nimbs, kurš balstās uz pleciem.

Bet Būtība tad – tas ir sīciņš ķermenis? (Tas ir jautājums.)

Visi smalkie ķermeņi cilvēkam ir iekšienē, bet apziņa ir izvērsta uz otru pusi.

Fragmenti no Džeinas Robertsas grāmatas “Dvēseles mūžīgā realitāte[1]” par iekšējām zināšanām un paplašinātas apziņas stāvokli.

Mūsos ir ieliktas visas zināšanas, un ir vēlēšanās tās iegūt. Visas zināšanas ir pieejamas parastiem cilvēkiem.

Patiesības Ķermeņa attēli. Katram ir sava patiesība – un tā ir viņa vide un ķermenis.

Viss dzīvais mainās, un patiesība arī aug. Nav dogmu un iesīkstējušu zināšanu.

15 10 08 02                 15 10 08 03

“Iegūtās informācijas veselums ir atkarīgs no personības, kura to saņem, iekšējā veseluma.”

Ja mēs esam veselumā ar astrālo Es, tad saņemam vienu informāciju, ar mentālo Es – otru, ar Saules Es – trešo. Informācija par vienu un to pašu būs dažāda, vienkārši attīstīsies.

“Apziņas paplašināšana prasa godīgu pašvērtējumu, savu pārliecību un aizspriedumu apzināšanos. Tas dod spējas un atbildību. Visiem, kas vēlas ieskatīties sevī, noteikt paša tikšanos ar visumu, pirmkārt ir labi jāiepazīst paša personības uzbūve un darbība.”

“Jūs esat patiesība, tad izziniet sevi.”

Mēs jau apzināmies galaktiskās struktūras, dažas mums jau ir pazīstamas.

Galaktikas Centrs, Galaktiskā Karmas Padome, Galaktiskā Maģijas Padome, Saules Brālība, Tumšā Brālība, daudz citu, pagaidām neapzināmu struktūru, ar kurām mēs jau iepazināmies – brīvprātīgo centrs, audzināšanas struktūras, apmācošie centri u.c. Mēs šīs struktūras sākam izmantot mūsu praksēs.

Kādēļ tev daudzdimensionalitāte – jautās jūsu radinieki, ko tu tajā esi atradusi?

Mēs esam izmainījušies, mēs esam kļuvuši mierīgāki un veselāki utt. Mēs atgriežamies pie savas Dievišķības, sākam saprast, ka mēs neesam ķermenis. Mēs esam sākuši uztvert dzīvi bez drāmām un mīlestības līmenī.

***

Piesaukšana: “Es piesaucu SB. Lūdzu veikt Daudzdimensionalitātes Skolas pirmo seansu mana Saules Es un manu daudzdimensionālo Skolotāju vadībā.”

Ir ļoti svarīgi pacelties augšup pa sutratmu ar savu apziņu (apzināšanās punktu), kā zieds aug pretim saulītei. Tur, kur ir kustības griesti – mēs šajā plānā paplašināmies plašumā, aptverot ar sevi visu sfēru. Mēs esam Vienotības sfēras apvalks. Mēs kļūstam nevis šī apvalka daļiņa, bet viss apvalks, pieņemot visas apziņas sevī. Tas ir jaunu enerģiju un personību pieņemšanas moments šajā līmenī.

Tas ir daudzlīmeņu process, un katrā līmenī, kur mēs esam klātesoši pēc savas apziņas, ir Skolotāji, katram mums ir savs Pavadonis.

Enerģija no augšas caur centrālo plūsmu aiziet jau līdz kājām.

Sākumā norit fiziskā ķermeņa dziedināšana. Nāk vibrācija – ķermeņa apakšējās daļas izpurināšana un šo negatīvo enerģiju atsūkšana. Netīrumi aiziet lejā, dažiem tiek atsūkti uz augšu. Procesi var būt individuāli.

Pateicoties mūsu vebināriem, SB ir pilnveidojusi iedarbību uz cilvēka fizisko ķermeni, ir parādījušies jauni instrumenti darbam ar cilvēku bioloģiskajā līmenī. Eksperimentu mērķis – izārstēt šūnu un padarīt viņu uztverīgu pret jaunajām enerģijām.

Darbs rit šūnu līmenī. Plūsmas ir dažādas – gan vilnī, gan pastāvīga plūšana, dažiem tiek sisti ārā bloki. Vienlaicīgi darbs ar apziņu – ar cilvēka pazīšanas zīmēm smalkajā pasaulē, ar citu realitāšu simboliem.

Smadzenes uz savas pieredzes pamata rada dogmas, no kā mums stāv priekšā atteikties (citu realitāšu jušanas un redzēšanas sfērā).

Mūsu apakšējo daļu aptver ugunīgs gredzens – trešā čakra un zemāk. Rit “apakšējā mentāla” izdedzināšana. Pirmā čakra – individuālā apziņa, otrā – dzimtas un ģimenes čakra, trešā – apziņas sociālais līmenis. Daudz dogmu, programmu un pārliecību ir radīts šajā līmenī. Mums palīdz atbrīvoties no dažām tām. Tā ir zemapziņas attīrīšana.

Stāvoklis – bez vērtēšanas (Безоценочность).

Zemes plāna mentāls attīrās. Šeit ir klātesošas tādas negatīvas īpašības kā neuzticēšanās, šaubas, cīņa, kriticisms, skepticisms.

Apakšējā daļa, kura tiek izdedzināta, ir nolaidusies zemāk, un ir izaugusi mūsu gaišā daļa.

Pašlaik SB mēģina mūsu apziņai izdalīt Kristus-apziņas līmeni, taču nevis zemes līmenī, bet SB līmenī.

Es apklustu, un mēs visi mēģinām saprast, kas notiek. Mūs vērpj spirālē un ceļ uz augstāku līmeni. Griešanās ir vibrāciju palielināšana.

Mēs esam ieradušies SB Skolā. Šeit ir ļoti daudz gaismas. Mēs esam mācekļi, izsēžamies pa soliem. Izskatāmies kā “septiņklasnieki”, nemaz kā mazuļi.

Mums stāv priekšā apzināties šeit ārējās sajūtas. Mēs pierodam pie šīm vibrācijām.

Mēs mēģinām ieraudzīt sevi no ārpuses, atejam no ķermeņa un skatāmies uz sevi.

Mums galvā uzliek kaut ko līdzīgu nimbam, kā ūdenslīdēja vai kosmosa ķiveri, lai mēs šeit varētu sajust, just, apzināties – ugunīgā ķermeņa filtru. Šeit nav roku, kāju un galvas. Mēs esam ugunīga lode, zaigojoša plazmas būtne.

Pirmais uzdevums – sajust sevi atsevišķi. Paskatieties savas iespējas.

Nākamais uzdevums – savienoties grupā, kļūt par visu grupu, vienotu apziņu. Mēs esam kļuvuši viena uguns, mēs jūtam sevi kā Lielu būtni.

Atkal izdaliet savu mazo es. No Vienotās lodes mēs izgājām, bet Vienotība ir palikusi – Lielā lode ir palikusi!

Atkal ieejam un izejam, un cenšamies atšķirt sajūtas, ieejot un izejot no Vienotības.

Kļūstam Būtības apvalks un vērojam Būtības Aci virs apvalka – savu apzinošos saprātu (Aci).

Jūtiet Viengabalainumu. Varat ieskatīties savā iekšienē. Jūs varat iedomāties viengabalainumu, un varat iedomāties arī daudz sīku apziņu iekšienē.

Atsevišķi no mums apzināmies Saules Vienotību – labvēlīga, patīkama, mīloša Būtība. Sanats Kumara, Lucifers, El-Morija, Kuthumi un visi Augšupceltie Valdnieki ir šeit...

Ieplūstam Saules Brālībā ar savu lodi un izlaižam savus atomus, izšķīstam kā piliens okeānā.

Mūsu jaunais Patiesības Ķermenis ir viss okeāns. Mēs kļūstam šis Viengabalainums. Mums ir pavadonis šajā līmenī – mūsu Saules Es.

Apzināmies sevi par šo Vienotību. Iegaumējam sajūtu.

Pārlecam no SB atpakaļ mūsu grupas apziņā, un pacentīsimies salīdzināt divas sajūtas – pēc gaismas, mīlestības daudzuma, pēc lieluma, pēc telpiskuma, pēc apziņas līmeņa, pēc ķermeniskajām sajūtām u.c.

– Mīlestības stāvoklis – priecīgi un labi.

– Saules Brālībā ir vairāk iespēju. Šeit ir interesantāk.

– Grupveida apziņa – lode līdz sirdij, bet SB kā milzīga lode no sirds metru virs galvas un plašumā.

– Saules Brālībā ir daudz gaismas, apmierinājuma un mierīguma, bet grupā gaismas ir maz un saspringtība.

Mūsu filtri-ķiveres mainās. Aura atveras tajā līmenī. Palielinās pieeja mūsu serdenim. No atvēruma izņem melnu konusu. Atlikums izskatās kā ziemeļblāzma, zaigo.

Mūsu apziņa atrodas magnētiska lauka formā, tieši šeit rit darbs (jonizēts starojums).

Grupa tiek apstarota ar vienu enerģiju spektru, bet katrs cilvēks uzsūc to enerģiju kompleksu, kuru var uzsūkt. Tas ir darbs apziņas dziedināšanā un pilnveidošanā – ar iespēju uztvert ugunīgo plānu.

Norit mūsu jauno SB aspektu apmācība šī līmeņa uztveršanā. Mēs visu labāk jutīsim.

Pēc veiktā darba mēs taisām to pašu vingrinājumu. Vai mūsu sajūta mainīsies? Atkal ejam iekšā mūsu grupas lodītē un ejam iekšā Saules Brālībā.

Mūsu grupa ir kļuvusi par tumšu un blīvu lodīti, bet SB es jūtu kā sevi.

Mēs esam iegājuši Saules Es apziņā, un no šī līmeņa mūsu grupa liekas pavisam blīva. Mēs izmainījām skatpunktu.

Es sāku just Pisandru, SB vadītāju. Viņš kā ass, smaile caurdur SB, no viņa nāk vadošais vilnis.

Pirmajā reizē mēs centāmies Saules Brālībā “palīst” no apakšas, bet tagad mēs esam viņas iekšienē.

Grupa priekš manis ir kļuvusi par blīvumu, kā Zeme, bet es esmu kļuvusi par šķidrumu.

(izlaižu atgriezenisko saiti no čata).

Es Esmu Viss, Kas Esmu katrā līmenī, arī šeit es Esmu Viss, Kas Esmu.

Izlaidiet sevi pa atomiem un jūtiet šo apjomu.

Jūs esat visur. Nekur virzīties nevajag, jūs jau tur esat.

Jūs esat vienmēr. Laika nav.

Mūs pieved pie Dvēseles Matricas. Mums tiek piedāvāts kaut mazlietiņ sajust viņu. Šeit ir savāktas Dvēseles visas dzīves dažādos visumos. Dodiet sev atļauju un sajūtiet to, kas ir jūsu Dvēsele. Šeit nav apvalku un formu, bet ir savākta tikai visa pieredze.

Sajūta ir tikai mentāla – sapratnes, atpazīšanas līmenī... mēs tur bijām. Mūs ievelk iekšā Šeit ir diezgan tumšs.

Atveras Vārti, un tur ir apžilbinoša gaisma. Stāties Dieva priekšā – šo ainiņu mēs apmēram tā jūtam... Mēs esam nostājušies savas kolektīvās Dvēseles priekšā, it kā visums būtu atvēries mūsu priekšā, it kā viss kosmoss būtu mūsu priekšā.

Mums tiek likts priekšā nebūt daļiņai viņā, bet izšķīst viņā un kļūt par viņu.

Mēs ieejam Dvēseles apziņas līmenī un caur viņas apziņu mēģinām apzināties visumu un kļūt par viņu.

Šeit nepalīdzēs ne vīzijas, ne citas sajūtas, tikai ugunīgais ķermenis pašlaik strādā.

Uzdevums – kļūt par Visu Uzreiz. Mēs neesam apzināšanās punkts, bet tādu punktu miriādes viscaur. Mēs jūtam realitāti tā, kā to jūt Dvēsele. Cilvēks šeit vēl nav bijis. Viņš tik tikko sāk iepazīties ar šo sajūtu. Mūsu uzdevums – iemīt taku uz šejieni. Mēs Zemes kolektīvajā apziņā ienesam šo pieredzi un tādā veidā paplašinām cilvēces apziņu.

Lēni atgriežamies atpakaļ cilvēka zemes apziņā.

 

Pievienots 08.10.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/perviy-vebinar-shkoli-solnechnogo-bratstva

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Говорит Сет. Вечная реальность души. http://www.koob.ru/roberts_j/seth_speaks (Tulk. piezīme)