Mēs jaunu pasauli sev celsim...

11.07.28.

11 08 16Es jau ilgi neesmu saņēmusi vēsti no Sanata Kumaras. Manas sarunas bija ar Debesu Tēvu, ar Diženo Dievieti un citām būtībām, bet tikai ne ar viņu. Un, lūk, es pajautāju savam Tēvam, kur atrodas Sanats Kumara.

Manī.

Viņš jau ir saplūdis ar Tevi?

Jā, tas ir mans aspekts, un viņš jau ir Manī. Viņš ir pacēlis savas vibrācijas pie Manis un saplūdis ar Mani.

Sarunājoties ar Tevi, es runāju arī ar viņu?

Nē, tu sarunājies tieši ar mani.

Kā notika jūsu saplūšana?

Par to tev ir grūti spriest.

Viņa apziņa ir paslēpta tavā līmenī?

Nekādā gadījumā. Viņš ir saplūdis gan ar mani, gan ar tevi.

Kā to pareizāk saprast?

Valstij ir pievienotas teritorijas, kurās ir daudz apdzīvotu vietu. Mēs esam kļuvuši vienota valsts, gan S.K., gan tu, gan Es. Es Esmu Viss šajā “valstī”, bet tu esi vienība, sastāvdaļa.

Kad mēs runājam par savienojumu ar Būtības enerģiju, tad kā tas jāsaprot?

Ka tu esi atkalapvienojusies pie Manis. S.K. kalpo kā tilts.

Kāpēc viņš vairs manī nerunā? Es viņu jūtu kaut kur atsevišķi.

Viņš ir izaudzējis saknes, ieaudzis tevī un tādos pašos kā tu. Jūs esat Ģimene. Viņš ir galva Gaismas Ģimenei, kurā tu dzimi un tiki audzināta.

Ar ko viņš nodarbojas tagad?

Parunā ar viņu pati.

Sanat Kumara, es piesaucu tevi, gribu parunāties ar tevi.

Sveicināta, mana dārgā meitenīt, es klausos tevi (Paskaidro): Būtības Enerģija – tas ir tavs savienojums ar Mani un Tēvu, viņa aug. Tu un es esam nedalāmi. Es esmu ziedpumpurs, bet tu – ziedpumpura lapiņa.

Bet Tēvs?

Visi augi.

Viņam ir daudz tādu “ziedpumpuru”?

Vairāki.

Kas notiks augšupcelšanās laikā?

Ziedpumpurs izplauks.

Manī būs vairākas būtības?

Kristāliskajā līmenī tavi Gaismas Ķermeņi sakārtojas kā kristāls kristālā. Tev šis tēls ir vissaprotamākais. Tēvs ir kalns, es – klints, bet tu – akmentiņš klintī. Bet visi mēs esam vienoti, mēs esam kalns. Tagad iedomājies, ka šis kalns elpo, dzīvo, mijiedarbojas, pieņem noskaņojumus, kodus, transformējas.

Es tikko kā pārdzīvoju savā dzīvē lielāko transformāciju, un tās būtība ir pāriešana aiz Saules sistēmas robežām kaut kur Sīriusa līmenī. Tas nav gluži tā, tāpēc ka es neesmu Sīriusa sistēmā. Es esmu paralēlā realitātē.

Pastāsti, lūdzu.

Es apgūstu jau jaunu realitāti.

Tur nav cilvēku?

Cilvēki, cilvēce, ir, protams, tikai citās formās – kopienas tīkla savienojuma formā, kā ar tīmekli starp apziņām. Man likās interesanti savienot ar šo tīklu savu apziņu uz laiku, it kā pieslēgties kontūram. Cilvēki tur ir ļoti maza auguma, gandrīz punduri. Viņi atrodas vienotā apziņas tīklā, augsti kristalizētā. Viņi praktiski ir savienojušies vienā būtnē, bet dzīvo katrs savu dzīvi.

Ar ko viņu savienojums atšķiras no mūsējā?

Ļoti blīva vienotība.

Tā ir fiziska vai astrāla pasaule? Mēs pāriesim uz tādu pašu vienotību?

Nē, cilvēki uz Zemes ir sev atstājuši daudz vairāk iespēju jaunradei. Bet tur katrs var izmantot visu spēku. Uz Zemes katram ir spilgta individualitāte, un viņš ir piemērs visiem, kā var sevi realizēt uz planētas vienatnē. Tur, uz astrālās planētas, viss ir vienotība, bet tajā pašā laikā katrs ir pakļauts šai vienotībai. Man sagribējās izmantot vienotības spēku un iemācīties ar viņu strādāt, radīt plašākā mērogā, nekā katrs kopienas loceklis, no augšas paskatīties uz šo spēku. Tas ir mans eksperiments, un es esmu tajā uz laiku iestidzis. Bet es jūtu, kas tas nāk man par labu.

Pastāsti, kas ir ar mums, ar planētu Zeme.

Mēs izstrādājām jaunu eksperimentu – novākt karmas apgrūtinājumu un paskatīties, kas būs ar cilvēkiem. Daudz mākslīgas karmas ir sev uzņēmušies cilvēki, tā traucē viņiem iztaisnoties, saskatīt pozitīvo dzīvē. Daudzu interese ir ļoti ierobežota, neskatoties uz cilvēku neparastajām spējām. Rase ir radīta ar lielu iespēju rezervi, kuru ir grūti apzināties cilvēkiem, iestigušiem smagā sadzīvē un mantrausībā.

Mūs neinteresē šis rezultāts, kurš tika prognozēts pašlaik, tas jau ir bijis, tas ir pareģojams un nekur neved. Nokratīt karmas važas un izlaist putniņu no būra mēs gribam.

Bet kā tad visi sašķiebumi, noziegumi?

Ir daudz planētu, kurp var nosūtīt šīs dvēseles pāriemiesošanai. Bet ir Gaismas Graudi, lai viņu ir nedaudz, kas spēj izpildīt to gigantisko plānu, par kuru runā Gabriēls[1]. Plāna būtība ir, lai atbrīvotu gigantisko radīšanas potenciālu. Katrs no jums sāka radīt savā līmenī, tas arī ir vajadzīgs Radītājam, lai savienotos ar tādām saknēm.

Plāns ir, lai atsevišķu radītāju līmenī atstātu lielu jaunrades potenciālu, iespējas radīt, apzināties, nobriest. Protams, jūs arī izmantojat sabiedrības spēku. Tas ir citāds modelis, nekā tas, par kuru mēs ar tevi runājām. Jūs varat planētas mentālā apgabala potenciālu izmantot savu plānu īstenošanai.

Kurp tu gribi pārvirzīt to spēku?

Savas pasaules apzinātības pamodināšanai. Pie jums katrs var realizēties savā veidā, individuāli, neatkarīgi no pārējiem. Bet šeit nāk priekšā gadījums pacelt pasauli, ienesot tās sabiedriskajā iekārtā Dievradīšanas un Dievzināšanas idejas, centienus pēc attīstītības augstākā punkta. Tā apziņa ir piezemēta, bet viņa ir labāk vadāma uz augstas kristalizācijas rēķina. Man gribējās pārvirzīt viņas domas uz Dievišķību.

***

Kad mēs pāriesim pie astrāla, kā mēs izskatīsimies?

Daudzdimensionāli. Jūs būsiet daudzdimensionāla rase, indivīdi, savienoti ar Augstākajiem Aspektiem. Jā, jums būs sakari arī jūsu sabiedrībā, bet ne tādi, kā tagad, ne apziņas tīkls. Jūs būsiet uzreiz daudzu vibrācijas līmeņu Apvienotā Apziņa. Tāda ir jūsu rase. Jums nevajadzēs apmācīties visos līmeņos, apmācība norit katrā konkrētā slānī tagad.

Pastāsti par mani.

Tev vēl ir jāizaug pie Manis. Nesteidzies, viss savā laikā, labā stundā. Pašlaik tev liksies neiespējams tas, ko es tev teikšu. Tu un citi savienosieties kolektīvā apziņā, kur katrs sevi uzskatīs par visiem uzreiz. Viena uz visiem, šī apziņa sāks izvirzīt jaunus projektus, kuri vēl nav dzemdināti,

Ko tu teiksi par iziešanu no visuma?

Mēs ar tevi sarunājamies no dažādiem visumiem, tas nav sarežģīti. Tavs jautājums, redzams, ir par iziešanu no Pasaules-ēkas uz jaunu, absolūti jaunu mākslīga visuma projektu. Mēs visi esam šī visuma radītāji, katrs no mums ienesīs savu pieredzes daļu un sāks pārveidot sabiedriskos pamatus tādā pakāpē, uz kādu ir spējīgs. Mums ir vajadzīgi kā teorētiķi, tā arī praktiķi, un vairāk prakses; vajag ne tikai sapņot, bet arī radīt tās vietas, kur cilvēks dzīvos ne tikai “smaržīgi”, bet arī interesanti, vienkārši un viegli, kur viņš varēs dzīvot “maksimāli (на полную катушку)”.

Saki, mēs pašlaik apspriežam mehānisko sintētisko pasauli, kurā dzīvojam, paši kļūstam kā roboti un sistēmas vergi. Jaunā mākslīgā pasaule būs līdzīga šai?

Saproti, mums gribētos, lai saprāts attīstītos ātrāk, skaidrāk augtu uz vajadzīgo pusi. Mehāniska pasaule nekādā ziņā neattīsta saprātu uz vajadzīgo pusi. Tas ir mūsu Arhatu izdomājums, ka jūs esat attīstījuši sevi kā individualitātes. Jā, jūs esat attīstījuši atsevišķu saprātu, bet, balstoties uz šo attīstību, jūs galu galā sākāt sevi apzināties kā Kosmiskas Būtības. Taču tālāk, kad savus individuālos saprātus atkal apvienosiet kolektīvā, jūs plosīs indivīdu pretrunas. Bet mēs piedāvājam pilnīgi jaunus saprāta augšanas apstākļus – savienošanos uz Ģimenes matricas pamata. Ģimenes centrā ir Kosmiska Būtība, pievilkusi sev visu savu Ģimeni.

Bet Tu taču ar mūsu planētu esi savienots, vai tad mēs visi neesam tava Ģimene?

Nē, protams. Ģimene ir Ģimene, bet planēta iekļauj dažādu Būtību dažādas Ģimenes.

Mūsu ar tevi Ģimene paredz saprāta un bioloģijas attīstību, nekaitējot psihei un dvēselei. Ir Ģimenes, kur attīstība ir organizēta tikai kā saprāta attīstība uz mīlestības un pasaules godāšanas rēķina. Tādas Ģimenes neliek par stūrakmeni savienošanos ar Debesu Tēvu vienā tīrības un svētuma tēlā. Tādām Ģimenēm patīk būt dieviem, pārvaldīt un paverdzināt sev līdzīgus, just orgasmu, redzot pie zemes kritušus, pakļaujošos pēc pirmā sauciena vai rokas mājiena.

Mēs neizvirzām uzdevumu pārvaldīt kādu, pakļaut un pazemot. Mūsu uzdevums – novest līdz pilnībai saprāta modeli, kuru mēs radījām, lai viņš kļūtu par iedvesmas avotu jaunajam visumam, balstītam uz Saprātu un Mīlestību, uz Saprātīgu Mīlestību, un mēs jutīsim prieku, apmierinājumu, pat orgasmu no tā, ka Dzīve plaukst, balstoties uz vienlīdzību, harmoniju un graciozitāti. Mūsu pasaule, uz kuru mēs vedam, smalkajos vibrāciju plānos, bez sāpēm un rupjībām. Mēs nepieņemsim neviena pakļaušanu, depersonalizāciju un pamazināšanu. Mēs uzstādām ļoti augstu latiņu radībām, kuras attīstījušas Augstāko Apziņu un Augstāko Saprātu, kuras varēs iemiesoties uz mūsu sistēmu planētām.

Tā nebūs viena sistēma?

Jā, vairāki dažādi varianti vairākās zvaigžņu sistēmās. Pat nevar saukt tās par zvaigžņu sistēmām, tās ir izgudrotas mākslīgas sistēmas, kurās Saprāts attīstīsies patstāvīgi, balstoties uz talantiem un pašizteiksmi. Tur nebūs atkarības no ķermeņiem, mehānikas, valstīm, armijām u.c. Tā pasaule, par kuru sapņo viss blīvais spektrs, pagaidām sāks realizēties smalkajā plānā. Balstoties uz viņu, iespējams, pēc laika tiks radīta astrāla pasaule.

Mēs ar tevi tiksimies mūsu ar tevi pasaulē, jā, tā būs mūsu kopīgā pasaule (mīlestības plūsma...). Šī pasaule būs piepildīta ar augstāko mīlestību, uz kādu mēs esam spējīgi.

Daudz zinātnieku ar atklātu sirdi atnāks uz planētām. Mēs sapulcēsim viņus no visas Pasaules-ēkas. Tā būs bērna pasaule – ar skaidru skatienu un tīra, atvērta visam visapkārt, kura visu sāk izzināt no tīras lapas, bez pagātnes šabloniem un uzstādījumiem.

Jaunais eksperiments jau ir apstiprināts Pasaules-ēkas augstākajā Padomē. Protams, mēs tikai izpildīsim to Augstāko Ideju, kura dzima pašās skaidrākajās dvēselēs un tagad tiek izvirzīta apspriešanai.

Noskaņojies, ka tas tiks radīts.

Noskaņojies, ka tu tur atnāksi.

Noskaņojies uz šo vilni un mīli savu jauno pasauli, kā Pasaules SAPRĀTA Sapņa realizāciju.

Kādu lomu tu pildi tagad un kādu lomu tu pildīsi pēc tam?

Tagad un pēc tam ir viens. Tagad man ir milzīga izvēles brīvība, pateicoties mūsu pagājušajam eksperimentam ar planētu.

Tu uzskati to par izdevušos?

Jā, kopumā – jā. Planētas līmenī notika tā izraušanās mūsu pētījumos, kuru mēs ilgi gaidījām. Un mēs gribam paziņot, ka esam pateicīgi visiem eņģeļiem, kuri piedalījās eksperimentā, visām Ģimenēm, kuras bija klāt uz planētas, un visiem Debesu Tēviem, kuri pieteica savu piedalīšanos šajā planētas eksperimentā. Dzīvība un Labais tomēr triumfēja, ne bez mūsu planetāro Skolotāju-Mahatmu, tādu kā El-Morija un Kuthumi, palīdzības. Un tagad es saucu mūs par uzvarētājiem, kuri ir izgājuši negaisa fronti un kļuvuši par galvastiesu augstāki uz tā rēķina, ko mēs izdarījām, panākot neitralitāti savās domās.

Mēs neaicinām visu pasauli tiekties pie mums uz planētām. Mēs cieši saprotam, ka ir daudz Saprāta attīstības variantu. Ir dvēseļu attīstības vai degradācijas varianti, ir dvēseļu attīstības fāzes, un mums nav tiesību liegt izvēli tām dvēselēm, kuras dod priekšroku nebūt ar mums un attīstīties pa savu ceļu. Kā saka, karogs viņām rokās.

Mūsu uzdevums – pacelt no mūsu dvēseles dziļumiem sapni par laimi visiem, sapni, kā padarīt vienlīdz laimīgas blakus atrodošās dvēseles, kā uztaisīt jaunrades pasauli katram, neatkarību, spontānumu, ideju tīrību un drosmīgumu un pasaules iekārtojuma augstu saprātīgumu.

 

Pievienots 16.08.2011

http://www.sanatkumara.ru/stati/mi-nash-mi-noviy-mir-postroim

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Iziet aiz Pasaules-ēkas robežām, izvēršot viņu āru, un nomainīt Tēvu – Pasaules-ēkas Radītāju viņa postenī.