Saules Brāļi atklāj savu Skolu

15 10 05 01

Dārgie Saules Brāļi! Es lūdzu dot man mūsu attīstības ceļa virzienu Saules Brālības Skolas vebināros.

Mēs esam sakaros. Labdien!

Domājam, ka virzienu jūs uzņēmāt jau šī gada sākumā. Mēs iesācējus vilksim klāt pie vecīšiem. Mums ir viens virziens, vienkārši mēs iziesim mūsu enerģētikas apgūšanas otro ciklu, sākot ar fiziskā un ēteriskā ķermeņa apstarošanu un dziedināšanu.

Šajā etapā ir vajadzīga attīrīšanās no negatīvajām domām, pieradums pie meditācijas un pacietība.

Jūsu cilvēki visu vienmēr grib redzēt. Mēs pavēstām, ka šajā ceļā redzēšana ir nedaudz citāda – tā ir enerģētisko plānu redzēšana un jušana.

 

Kā piemēru jūs varat iedomāties jūsu labu paziņu, kura nav blakus. Kā jūs viņu redzat? Viņa nav ar jums, viņš nerunā, neko nerāda, bet jūs pilnībā jūtat viņa portretu. Jūs varat saskatīt viņa apģērba krāsu un just viņu emocionāli, vismaz varat just, vai viņš ir mierīgs vai satraukts. Kā jūs to darāt?

Jūs teiksiet – domās.

Bet mēs piebildīsim – tas ir tas, ko jūs saucat par iekšējo redzēšanu vai jušanu. Doma interpretē to, ko jūs jūtat, un palīdz jums apzināties vienā vai citādā veidā, kas notiek smalkajā plānā.

Nevajag domāt, ka jūs varēsiet ieraudzīt ar acīm vai izdzirdēt ar ausīm to, kas būs semināros smalkajā plānā. Jūs varat izdzirdēt kosmosu? Jūs varat ieraudzīt apziņas elektromagnētisko struktūru? Jūs spēsiet pārkārtot savu mentālo ķermeni patstāvīgi?

Mēs varēsim un palīdzēsim, un mēs arī gatavojāmies to darīt – pārkārtot jūsu augstākos ķermeņus – mentālo un Saules.

Visas izmaiņas, kuras noritēs mūsu kā kuratoru vadībā, protams, ir atkarīgas ne tikai no mums. Lielu ceļu jūs paši veicāt līdz mūsu Skolai. Jūs tikāt līdz savienojumam ne tikai ar saviem augstākajiem Zemes aspektiem, bet arī iedziļināties līdz saviem Saules Es. Saules Es – tas ir eņģeļu plāns. Tas ir jūsu dvēseles līmenis Mātišķo enerģiju smalkajā plānā. Tas ir Skolotāju plāns.

Reiz savus Saules Brāļus jūs saucāt par dieviem. Viņi radīja Zemes iedzīvotājus, viņu formas, ķermeņus, materiālā plāna struktūru, civilizāciju, uz planētu inkarnējošos dvēseļu kopienas, Zemes hierarhiju, atbildības un sadalīja uzdevumus starp tiem, kas inkarnējas uz planētas. Sadalīja lomas un uzdeva apgādāties ar zemes dzīves praksēm – gan pozitīvām, priecīgām, gan bēdīgām, skumjām.

Tas mums palīdz tikt skaidrībā, kas ir labvēlīgs, bet kas nē. Tas attīsta emocijas.

Līdz pat kariem?

Jūsu paātrinājums sāka tik ātri augt, ka kari – tā ir kā enerģiju iziešana no bojātajām jūsu smadzeņu magnētiskajām struktūrām un jūsu nervu sprieguma.

Te es kaut ko nesapratu.

Jūsu Vienotība dažreiz iet pāri malām no iekšējās cīņas. Karš patiesībā norit nevis Zemes ārējos, bet iekšējos plānos. Un jūsu nervi un nervu sistēma kopumā dažreiz neiztur magnētisko lauku pārspriegumu un griežas pa tukšo. Tad notiek cilvēku emociju sprādzieni un planētas kataklizmas.

Kaut kādā mērā tas ir saprotams, bet kāpēc tad karus speciāli provocē un plāno?

Šim spriegumam un tā atvieglošanai taču kaut kā ir jārealizējas darbībā?

Un nav citu paņēmienu?

Protams, ir, bet jūs tā nedomājat.

Atkal mēs paši vainīgi.

Vaina – tā ir planētārās atbildības nepareiza izpratne. Viss attīstās nevis tā, kā kāds izdomājis, bet patstāvīgi.

Atgriezīsimies pie mūsu Skolas. Kā noritēs nodarbības?

Viss būs atkarīgs no tiem, kas atnāks uz vebināru. Mēs strādāsim ar visiem un katru, taču kurss var tikt koriģēts. Mūsu uzdevums – izdarīt tā, lai:

Pirmkārt – uzlabotu veselību.

Otrkārt – nodrošinātu ar jaunām darba metodikām, praksēm.

Treškārt – iepriecinātu jūs ar negaidītām dāvanām. Kuram gan nepatīk dāvanas, īpaši pelnītas!

Bet jaunā šūna? Ar viņu darbs tiks turpināts?

Protams, tas stāv aiz kadra visiem mūsu darbiem vebināros.

Es saprotu, ka jūs daudz ko nepaskaidrojat un neļaujat mums saprast dažu darbu jēgu.

Saproti, ka mēs arī pagaidām nevaram visu izstāstīt. Tas ir eksperiments, un mēs izmēģinām uz jums jauno. Un kā citādi mēs izdarītu mūsu darbu bioloģiskās šūnas līmenī? Mēs jūs informēsim par mūsu darbiem (saprāta robežās).

Ko jūs novēlēsiet mums pirms Saules Brālības Skolas sākuma?

Pārāk nerēķinieties ar mums, “uz Dievu ceri, bet pats nerīkojies aplam (на Бога надейся, а сам не плошай)”. Domājiet, jūtiet, attīstieties, un lai šī Skola būtu jūsu labumam!

15 10 05 02

 

15 10 05 03

 

15 10 05 04

 

15 10 05 05

 

Zemes magnetosfēras shematisks attēls

 

Saules sistēmas vispārējie raksturojumi

Vecums

 

4,5682±0,0006 mljrd. gadu

Atrašanās vieta

 

Vietējais starpzvaigžņu mākonis, Vietējais burbulis, Oriona spirālzars, Piena Ceļš, Vietējā galaktiku grupa

Masa

 

1,0014 M

Tuvākā zvaigzne

 

Centaura Proksima (4,21—4,24 ly)
Centaura Alfas sistēma (4,37 ly)

Tuvākā ekzoplanēta

 

Centaura Alfa B b (4,37 ly)

Planētu sistēma

Pati tālākā planēta no Saules

 

Neptūns (4,503 mljrd. km, 30,1аu)

Attālums līdz Koipera joslai

 

~30—50 au

Zvaigžņu skaits

 

1 (Saule)

Planētu skaits

 

8

Pundurplanētu skaits

 

5

Pavadoņu skaits

 

415 (172 planētām un 243 Saules sistēmas mazajiem ķermeņiem)

Mazo ķermeņu skaits

 

666 417 (uz 2014. gada 25. novembri)

Komētu skaits

 

3310 (uz 2014. gada 25. novembri)

Apriņķojums ap galaktikas centru

Slīpums pret Piena Ceļa plakni

60,19°

Attālums līdz galaktikas centram

27 170 ± 1140 ly
(8330 ± 350
pc)

Apriņķojuma periods

225—250 milj. gadu

Orbitālais ātrums

220—240 km/s

Ar zvaigzni saistītās īpašības

Spektra klase

G2 V

Sniega līnija

~5 au

Heliosfēras robeža

~113—120 au

Hilla sfēras rādiuss

~1—2 ly

 

Zemes radiācijas joslas

 

Magnetosfēras iekšienē, tāpat kā jebkurā dipola laukā, ir apgabali, kuri ir nepieejami daļiņām ar kinētisko enerģiju E, mazāku par kritisko. Tās pašas daļiņas ar enerģiju E < Ekr, kuras tomēr tur atrodas, nevar atstāt šos apgabalus. Šos magnetosfēras aizliegtos apgabalus sauc par starojuma joslām. Zemes dipola (kvazidipola) formas lauka starojuma joslās patiešām tiek noturētas ievērojamas sagūstīto daļiņu (pirmkārt, protonu un elektronu) plūsmas.

Radiācijas josla pirmajā tuvinājumā ir toroīds, kurā tiek izdalīti divi apgabali:

iekšējā radiācijas josla ≈ 4000 km augstumā, kura pārsvarā sastāv no protoniem ar desmitiem MeV enerģiju;

ārējā radiācijas josla ≈ 17 000 km augstumā, kura pārsvarā sastāv no elektroniem ar desmitiem keV enerģiju.

Radiācijas joslas apakšējās robežas stāvoklis ir atkarīgs no ģeogrāfiskā platuma. Virs Atlantikas starojuma intensitātes pieaugums sākas 500 km augstumā, bet virs Indonēzijas 1300 km augstumā. Bet, ja tos pašus grafikus būvē atkarībā no magnētiskās indukcijas, tad visi mērījumi ietilps vienā līknē, kas vēlreiz apstiprina daļiņu sagūstīšanas magnētisko dabu.

15 10 05 06

 

Zemes trīs radiācijas joslas

15 10 05 07

Agrāk zināmās divas radiācijas joslas, kuras eksistē ap Zemi.

Ilustrācija: Misterio3264/commons.wikimedia.org

15 10 05 08

http://terramarina.okis.ru/ofion_evrinoma_2.html

 

Saules sistēmas novietojuma zvaigžņu karte

15 10 05 09

Saulei tuvākās zvaigznes uz 2010.01.11

 

Noskaņošanās vebināram

15.10.02.

Dārgie Saules Brāļi! Lūdzu jūsu noskaņojumus.

Šodien mēs sākam translēt uz Zemi mūsu zināšanas tieši klausītājiem. Mēs sāksim ar vienkāršām patiesībām, kuras jūs visi zināt – par to, ka jūs atnācāt noteiktas misijas dēļ uz planētu. Jūsu misija – pamosties un dot iespēju citiem pamosties no miega. Bet, tikko kā jūs sākat to apzināties, jūsu saprāts nostājas opozīcijā, un visas jūsu zināšanas iekrāsojas duālās krāsās. Jūs nekādi nevarat nokratīt no sevis vērtējumus – labi un slikti, pareizi un nepareizi.

Pat paliekot augstākajā mentālajā līmenī, jūs cenšaties novērtēt un piepušķot to, ko jūtat.

Jūs radāt realitāti, un tā ir tāda, kādu jūs to redzat. Jūs esat radītājs, un jūsu tēls ir pareizs. Nav nepareizu vai kļūdainu uzskatu. Ir jūsu skats, un uz šodienu tas ir tāds. Bet paies nemazums gadu, un jūs ieraudzīsiet, ka robeža, kuru jūs iecerējāt sasniegt, ir padevusies. Tas ir Kristus Apziņas līmenis, kā jūs to nosaucāt. Tas ir arī Krišnas, Gautamas Budas un daudzu Mahatmu apziņas līmenis. Tieši viņi spēja attīrīt saprātu Augstākā Mentāla līmenī līdz Saules Brālības patiesībām.

 

Jūs ietverat savu patiesību sevī, iekšienē, un tur ir tas, kas jūs esat. Jums gribas būt labākiem, vēl labākiem, bet tur ir tas, kas ir patiesībā. Un jums stāv priekšā to ieraudzīt, kā tur viss notiek, jūsu pazemē, iekšienē, kādi rēgi tur mīt un kas jāizdara, lai no viņiem atbrīvotos.

Šodien viss. Atpūties.

 

Es piesaucu Pisandru!

Pisandrs: Priecājos, priecājos, ka jūs attīstāties un kļūstat Lieli. Ne pārāk bieži man nākas sarunāties ar planētām, līdzīgām jūsējai. Ceru uz tikšanos citā reģistrā pēc jūsu aiziešanas no planētas. Zvaigžņu ielenkumā un godā.

 

Pievienots 15.10.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/solnechnie-bratya-otkrivaiut-svoiu-shkolu

Tulkoja Jānis Oppe