Saprāta Skola Galaktikas Kodolā

(Meditācija Permā)

Šodien mūs sagaida Galaktikas Kodola Svētā Gara Pārstāvis. Mūs sapulcina mentālajos ķermeņos, enerģētiski saplūdina vienā lielā pilienā, kapsulē un pārsūta uz Galaktikas Centru...

Mūs transportē uz vienu no mirdzošajiem gredzeniem ap Kodolu, tā ir Kodola perifērija, diezgan tālu no Centra, un šis gredzens spīd ar mēness gaismu. Mēs braucam pa gredzenu lielā kuģī, kurš atrodas orbītā ap Galaktikas Centru. Mēs esam mentālajos ķermeņos, un šeit, uz kuģa, mums uzģērbj aizsargkombinezonus jeb apvalkus tālākajam ceļojumam.

Bet tagad mūs izvelk, gluži kā vakuumā, no kuģa, un mūsu priekšā atklājas Svētā Gara Visums. Tas nozīmē, ka mēs pašlaik mūsu Galaktiku uztversim caur Svētā Gara apziņas filtriem. Agrāk mēs vienmēr strādājām ar Debesu Tēva pārstāvjiem, bet šodien mums deva iespēju paraudzīties uz Galaktiku ar Svētā Gara acīm.

Mūs tagad savieno ar Svētā Gara apziņu un viņa uztveri. Mums ir jāatlaiž visi zemes uzstādījumi, gaidas un vienkārši jāpamēģina izjust to, kas ir mums apkārt.

Es jūtu vieglu enerģiju, kura ir iekrāsota tīrības un svētuma krāsās. Lūk, tieši tāpat es uztveru Dievišķo Aizgādni – Svētā Gara pārstāvi mūsu Visumā. Bet tas nav viņas līmenis, šeit ir daudz zemākas vibrācijas, taču Svētā Gara tonalitāte paliek – svētums un tīrība, gaisma un mīlestība, augsts tikumiskums un rāmums. Es šīs enerģijas sauktu par eņģeliskām.

 

Mēs esam ieradušies Saprāta Skolā. Kā zināms, Svētais Gars atbild par saprāta radīšanu cilvēkam. Tā ir Aizgādņu vieta, viņi palīdz mums izkalt saprātu – saprašanu, apzināšanos, analīzi. Šeit es jūtu kaut ko bibliotēkai līdzīgu.

Aplūkoju to „stāvu”, kurā esmu nonākusi: te ir sofismi un truismi, aforismi un gadsimtu viedums, zinātniskā doma, plāni un rasējumi, muzikālā doma, mākslinieciskā doma, literatūra un poēzija – visu, ko doma rada uz planētām, mēs šeit varam atrast.

Paceļamies augstāk, uz nākamo „stāvu”. Šeit viss, kas bija pirmajā „stāvā”, ir apvienots un noarhivēts. Šajā vietā tiek radīta karma – tiek izstrādāti dvēseles uzdevumi un plāni cilvēka pieredzes vākšanai, balstoties uz tām zināšanām, kuras ir koncentrētas zemāk.

Paceļamies vēl par „stāvu” augstāk. Šeit mēs redzam ideju formēšanās avotu. Mēs pagaidām esam koncentrēti uz savām zemes zināšanām, tāpēc mums stāsta tikai par cilvēci. Tad, lūk, šurp nolaižas idejas no augšas – kas vēl jāpaņem cilvēcei, lai atrisinātu tās vai citas problēmas. Šis „stāvs” ir ideju avots cilvēces pilnveidošanai. Šeit ir arī punkts uzdevu izdalīšanai katram cilvēkam, tāpēc ka katrs cilvēks ienes savu artavu cilvēces uzdevumu risināšanā.

Pārejam uz nākamo līmeni. Šeit idejas tiek sacerētas, radītas, pieņemot enerģijas no augšas un balstoties uz pieredzēm, kuras ir bijušas uz visām planētām, ne tikai uz Zemes. Radīšanas pamatojas uz to, ko vēl gribētu uzzināt un radīt Svētais Gars. Tā ir ideālas radīšanas radošā nodaļa. Šajā etapā ne tikai tiek izvirzīti uzdevumi, bet arī tiek radītas rases, kuras ir saprāta un ideju nesējas. Pēc vibrācijām tā ir ļoti augsta nodaļa.

Paceļamies vēl par pakāpi. Šeit atrodas Debesu Tēva pārstāvji. Tas ir kanāls pie Debesu Tēva, kurš iet gan „turp”, gan „atpakaļ”. Šeit norit viedokļu apmaiņa, kas vēl vajadzīgs pasaules-ēkai kā radījumam. No Tēva nāk daudz staru, tajā skaitā ar uz mūsu Galaktikas Centru. Šeit tiek lemts, kas Galaktikai ir jāizstrādā priekš pasaules-ēkas: kādas enerģijas un domas, kādas formas, fiziskie procesi un parādības.

Līdz Debesu Tēvam vēl ir daudz „stāvu” un daudz dažādu Galaktikas vadības nodaļu. Mēs atrodamies Svētā Gara nodaļā. Izrādās, šeit tiek radīts viss tas, ko mēs uzskatām par saprātīgu un viedu, tas, kas mums ir patiesība un skaistums. Šeit ir tas, ko mēs pieņemam un ko atraidām, un tas, ko uzskatām par vērtību un ieguvumu. Šeit tiek vērtēta visa galaktiskā pieredze. Šī nodaļa izlaiž daudz Skolotāju, kuri kalpo Svētajam Garam. Viņi ir dažādā līmenī un dodas uz dažādām vietām. Kāds iet uz planētām, kāds – uz zvaigznēm, uz starpzvaigžņu telpu, uz mākslīgajām sfērām, uz kuģiem.

Sauļu centrā ir vienas būtnes, Sauļu perifērijā – otras būtnes, kuģos – trešās... Uz visām vietā, tajā skaitā arī uz Zemi – atnāk dvēseles ar noteiktu uzdevumu, kurš dots viņai no augšas.

Es jūtu šo vietu kā grandiozu konstrukciju ar daudziem portāliem, ar daudziem „stāviem”, un katrā „stāvā” ir apziņa un zināšanas, sapratne un programmas arvien augstākas un augstākas. Dažādas būtnes strādā visos „stāvos”. Ir jūtams globāls, precīzs, noregulēts un absolūts darbs.

Ļoti daudz būtību dzīvo un kalpo Svētā Gara pārstāvniecībā. Šeit ir sakoncentrēta pieredze no „miljardiem miljardajā pakāpē” būtņu no dažādām Galaktikas saules sistēmām. Mums vēsta:

„Mēs neaprobežojamies ar mūsu Galaktiku, Mēs esam savienoti arī ar citu Galaktiku pieredzi. Mēs vācam visas Pasaules-ēkas pieredzi, kādu vien Mēs spējam savākt, lai Mēs labāk saprastu mūsu uzdevumus, iemācītos radīt interesantāk un pieļautu mazāk kļūdu.

Kļūdas, protams, Mums ir. Piemēram, dažās pasaulēs uz Zemes Mēs gribējām, dabiski, radīt Paradīzi, bet Mums iznāca... ne gluži tas, ko Mēs gribētu. Tad mēs nomainījām daudzu Zemes pasauļu uzdevumu un sākām tur laist brīvībā visas negatīvās īpašības, kuras Mēs gribētu izpētīt. Mēs tās atļāvām uz planētas un sākām pētīt kā tumšo pieredzi... Ercenģeļiem.

Mēs nekādā gadījumā nenosodām cilvēka tumšos aspektus, tieši tāpat, kā jūs nenosodāt nakti vai ēnu no Saules. Mēs to pieņemam kā dotumu, un ar šo dotumu Mēs mācāmies strādāt – pārveidot, palīdzēt tam un dot tam iespēju attīstīties. Mēs cenšamies to piepildīt ar spēcīgām enerģijām, gaismu un mīlestību. Mēs saprotam, ka paši reiz bijām tādi paši tumši, vienkārši esam veikuši jau ļoti lielu ceļu kopš tiem laikiem. Bet Ercenģeļi uzreiz tika radīti kā tādas milzīgas gaišas būtnes.

Mēs mēģinām visiem, kam ir vajadzīgs, palīdzēt. Mēs no viņiem mācāmies – jautājam, kas viņiem trūkst, pētām viņu vajadzības. Realizējam vešanu tā, lai, no vienas puses, būtne mazāk ciestu, no otras puses, lai viņa attīstītos. Zināt, ja visām būtnēm atņemtu ciešanas, viņas pārstātu attīstīties.

Šeit tiek radīta patiesība visām pasaulēm. Mēs sadarbojamies ar Ercenģeli Gabriēlu, Viņš ir viens no tiem, kuri rada patiesību. Daudz citu Būtību, tādu pašu kā Gabriēls, atrodas šeit. Katrai ir sava pašas nokrāsa, savs darbs, savs uzdevums, savs saprāts un radīšana.

Mēs esam Centrs, kurš visas šīs radīšanas savieno un bagātina šīs radīšanas ar mīlestību, tāpēc ka Mēs esam saistīti ar Debesu Tēvu, saņemam no Viņa ne tikai norādījumus, bet arī milzīgi daudz mīlestības. Mēs arī paši radām mīlestību, un Mēs peldamies šajā mīlestībā, tāpēc ka nevienu nenosodām, visus mīlam un palīdzam.

Mēs radām saprātu, bet saprāts vajadzīgs, lai apzinātos Tēvu-Radītāju. Caur mums iet Tēva apzināšanās, ģenerējas tas augstais saprātīgums, kurš pašlaik parādās Saules un citās zvaigžņu sistēmās.

Dzīve Svētā Gara pasaulē ļoti labvēlīgi iedarbojas uz cilvēku, attīra viņu, apgaismo, piešķir viņam svaigumu un kristāldzidrumu. Paskatieties uz saviem „Es” – lai atnāktu šurp, jūs atstājāt savas tumšās domas. Pat, ja jūs tagad vēlēsieties padomāt par tumsu, jūs nevarēsiet. Jums ir palikusi tikai gaisma un kristāliska tīrība. Tāpēc atrašanās Svētā Gara enerģijās ir noderīga cilvēkam, kurš dodas uz gaismu un mīlestību un kļūst patiesi Ercenģelis.

Tagad mēs jūs pārsūtīsim uz citu vietu, lai jūs vēl kaut ko varētu redzēt.”

 

Mūs savāc, savieno un paceļ vēl augstāk. Tagad mūs sūta tuvāk Kodola Centram. Šeit ir tik daudz gaismas un uguns, gluži kā mēs atrastos kodolsprādziena epicentrā. Es neko nevaru atšķirt, izņemot spēcīgu uguni.

 

„Bet tu vienkārši esi šeit, esi Būtība, nevis cilvēks. Aizejiet no cilvēka domām un uztverēm. Šeit ir Būtību Centrs, cilvēks nevar šeit iekļūt...

Šeit ir lieliska ugunīga tīrība, kuru jūs visi droši vien mīlat, tāpēc ka nav to smago lietu, kuras mēs sastopam uz Zemes. Šeit vispār nav domu, kuras dzimst fiziskajā ķermenī.”

Ir spožas mirdzošas ugunīgas esamības sajūta. Mums ir ļoti grūti saprast šo apziņas līmeni. Šeit tiek radītas domas. Mēs zinām, ka mūsu ugunīgie ķermeņi ir piemēroti domu radīšanai. Domām ir jābūt jaunām. Milzīgs daudzums enerģijas tiek izmantots domas radīšanai.

 

„Lūk, šeit jūs strādāsiet. Tā ir vieta, uz kuru rezultātā jūs atnāksiet, lai strādātu, savienojušies ar šīm ugunīgajām Būtībām, kuru iekšienē jūs pašlaik atrodaties. Tā nav bēda, ka jūs pagaidām nevarat apzināties ugunīgo realitāti ar savām smadzenēm, bet jūs taču jūtat šo vietu ar sirdi? Un tālāk jūs šeit strādāsiet tieši ar sajūtām. Jūs radīsiet pasaules, enerģētiku, fiziku – visu, kas vajadzīgs Galaktikai. Jūs būsiet Galaktikas dienestā, un tā būs jūsu vienīgā nodarbošanās, tāpēc ka... viss pārējais jums ir!

Pilnīga enerģiju, jūtu un visa, ko jūs vēlēsieties, pārpilnība! Šeit jums viss arī ir, bet, tā kā jums ir cita apziņa, pārpilnība netraucēs jums attīstīties. Un jūs ar prieku un interesi radīsiet jaunas domas.

Gribam teikt, ka jums šeit nav īpašu plānu (piemēram, piecgadi – četros gados). Nav laika un telpas, esat tikai jūs, un jūs ar pašizteiksmi un pašradīšanu konstruēsiet jūsu domas visa visuma labumam.

Ar to mēs mūsu ceļojumu beidzam. Pateicamies, ka jūs par mums interesējaties. Vēlam jums visu labu – laimi, mīlestību, prieku, visu, ko grib cilvēks.”

Arī mēs pateicamies visiem, kas ar mums ceļoja un stāstīja mums par Galaktiku!

15.04.19.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 4. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe