Ārstējam cilvēka sensoro sistēmu

Atskaite par seansu ar Diženo Dievieti 15.07.17.

Ievads

Dārgā Diženā Dieviete! Es esmu atnākusi un klausos.

Pieņemu: Šodien mūsu cikls tuvojas nobeigumam. Jā, tu nepārklausījies!

Es sapratu, ka tā nav Dieviete, nevar būt seansu nobeiguma, tāpēc ka... nu vienkārši nevar... Es sapratu, ka esmu trāpījusi astrālā. Tieši šodien es vebināram sagatavoju dažus astrāla kanāla attēlus – pieslēgumu caur 6. čakru. Lūk, arī astrāla kanāla konkrēta ilustrācija – mans gadījums. Kāds negrib, lai mēs satiktos...

15 07 21 01   15 07 21 02   15 07 21 03

 15 07 21 04   15 07 21 05   15 07 21 06

Attēlos pieslēgums caur 6. čakru, kura ir pārvadītājs uz astrālo pasauli. Iespējams, dziedniecībai tas vēl kaut kā ir iespējams, bet čenelingam neder.

Ir vēl arī būtību tieši pieslēgumi caur sirds centru. Tas arī ir astrāls pieslēgums, bieži jums pat neprasa, var vai nevar pie jums pieslēgties.

15 07 21 07   15 07 21 08   15 07 21 09

Zemāk ir piemērs, kā jāpieslēdzas savam AEs. Taču mans pieslēgums bija nevis caur 6. čakru, bet pa centrālo kanālu. Tātad apziņas augstumam vienmēr ir jābūt mūsu kontrolējamam. Bērns attēlā pēc apziņas augstuma šeit ir attēlots pieslēgts pie astrālā AEs, tas nenozīmē, ka viņš nav pieslēgts pie mentālā. Viņa iekšienē ir planēta, tātad viņš jau ir planetārajā Vienotībā (bet tas ir mentāls kanāls).

15 07 21 10   15 07 21 11

15 07 21 12   15 07 21 13   15 07 21 14

Pēdējā zilajā attēlā jūs varat redzēt astrālo Es virs galvas, kā lielu gaismu, un mentālais Es ir augstāk par lapiņām, viņš nav parādīts.

Bet tas ir astrāls ceļojums (zemāk).

15 07 21 15   15 07 21 16

Zemāk attēlos ir piemērs tam, ko jūt Planetārās Vienotības mentālā apziņa.

15 07 21 17   15 07 21 18   15 07 21 19

15 07 21 20

Apzinājusies, kur esmu nonākusi, es pacēlos augstāk, atspiedu kanālā tos, kas mēģināja ar sevi nomainīt Dievieti, un sāku klausīties.

 

Noskaņošanās

 

Diženā Dieviete: Mūsu enerģija ir mūžīga, un nobeiguma nebūs. Mūsu seansi var ilgt tik, cik plūst dzīve. Un cilvēcei vēl ir daudz kā personiska, tā arī sabiedriska rakstura problēmu. Mēs sevi ārstējam no iekšienes, un sabiedrība tikai iegūst no tā, ka mēs kļūstam garīgāki un drosmīgāki, atveseļojamies un mīlam.

Šodien par mūsu dziedināšanas objektu kļūs cilvēka sensorā sistēma.

Es vērsos pie interneta, lai precizētu, kas ir cilvēka sensorā sistēma.

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/288044

Sensorā sistēma ir nervu sistēmas daļa, kura atbild par noteiktu signālu (tā saukto sensoro signālu) uztveršanu no apkārtējās vai iekšējās vides. Sensorā sistēma sastāv no receptoriem, neironu pārvadošajiem ceļiem un galvas smadzeņu nodaļām, kuras atbild par saņemto signālu apstrādi. Vispazīstamākās sensorās sistēmas ir redze, dzirde, tauste, garša un oža. Ar sensorās sistēmas palīdzību var sajust tādas fiziskas īpašības kā temperatūra, garša, skaņa un spiediens.

Par sensorām sistēmām sauc arī analizatorus. Jēdzienu “analizators” ieviesa krievu fiziologs I. P. Pavlovs. Analizatori (sensorās sistēmas) – tas ir kopums no veidojumiem, kuri uztver, pārraida un analizē informāciju no organisma apkārtējās un iekšējās vides.

Cilvēka sensorā sistēma sastāv no sekojošām apakšsistēmām:

redzes sistēma

ožas sensorā sistēma

dzirdes sensorā sistēma

garšas sensorā sistēma

somatosensorā sistēma

Somatosensorajā sistēmā iekļauj ādas jutības sistēmu un skeleta-muskuļu aparāta jutīgo sistēmu, kurā galvenā loma pieder propriorecepcijai. Propriocepcija, propriorecepcija, dziļš jutīgums – sava ķermeņa daļu stāvokļa attiecībā citai pret citu jušana.

 

Cilvēka analizators – centrālās nervu sistēmas apakšsistēma, kura nodrošina informācijas pieņemšanu un sākotnējo analīzi. Analizatora perifērijas daļa – receptors, analizatora centrālā daļa – smadzenes.

Receptori

Cilvēkam izšķir sekojošus receptorus:

ārējie:

redzes

dzirdes

taustes

sāpju

temperatūras

ožas

garšas

iekšējie:

spiediena

kinētiskais

vestibulārais

Analizatora galvenie raksturojumi ir:

sliekšņa jutīgums;

uztveramais diapazons;

laika raksturojumi.

 

Diženā Dieviete: Mūsu uzdevums – apskatīt savas sistēmas un saprast, ko mēs tajās varam izdziedināt. Mēs pēc kārtas vērsīsim enerģijas un ārstēsim sevi ļoti smalkos līmeņos. Tās ir gan augstākās enerģijas, gan programmēšana, gan kvantu dziedināšanas. Noskaņojieties uz manu enerģiju adekvātu pieņemšanu un gaidiet, kas notiks. Viss var būt – gan pilnīga izdziedināšanās, gan veselības uzlabošanās, gan apziņas atvēršanās.

Daudz kas ir atkarīgs no jums, tā, pirmkārt, ir uzticēšanās kanālam un ticība par izdziedināšanos. Otrkārt – jūsu jutība. Noskaņojieties ļoti labi, ieslēdziet savus analizatorus un receptorus, lai justu un izlaistu cauri daudz vajadzīgās enerģijas, justos daudz labāk tieši tagad.

Noskaņu es pateikšu tieši seansā.

 

Īsa atskaite par seansu

Pilnīga atslābināšanās, galva skaidra, apziņa aktīva.

Paceļamies pie Dievietes pa centrālo kanālu pēc iespējas augstāk. Mums palīdz aiziet mūsu Saules Brāļi (mēs paceļamies caur savu Saules aspektu). Mēs paceļamies savā Ercenģeliskajā aspektā Dievietes līmenī. Un no šī aspekta mēs šodien sevi ārstēsim.

Noskaņa: “Es Esmu Diženā Dieviete. Es protu sevi ārstēt. Es varu atveseļot sev jebkuru orgānu, jebkuru sistēmu ar savu enerģiju, mīlestību un dziedināšanu.”

Šeit katrs rada savu realitāti no savas pieredzes, iespējām un uzticības sev.

Fiziskais ķermenis – mēs esam gan ārpusē, gan iekšpusē, un tas ir objekts, kuru mēs ārstējam.

Ārstējam acis. Ir jūtams pakausis, kur atrodas redzes sistēmas analizators. Visas redzes sistēmas restaurēšana un atjaunošana.

Noskaņa: Jaunību, svaigumu, veselību manām acīm. Es atjaunoju visu manu acu sistēmu, harmonizēju šo sistēmu ar citiem receptoriem, paātrinu impulsu kustību pa nervu šķiedrām. Atslābinu acu saspringumu un aktivizēju to acs muskuļus, kuri ir pārāk novājināti.

D.D. saka: Cilvēks var radīt brīnumus.

Notiek kvantu dziedināšana – pazīstamas enerģijas.

Pilnīga uzticēšanās izdziedināšanai! Mācāmies domāt pozitīvi.

Enerģētiskā pāreja no acs atpakaļ uz pakausi ir aktīva un labi sajūtama.

Mēs atrodamies Stāvoklī – tā ir atrašanās Būtībā. No šī Stāvokļa sākam paši ārstēt sev acis. Mācāmies ārstēt no mūsu AEs. Palīdzam DD materializēt viņas nodomus. Mēs jūtam viņas impulsu un palīdzam, piedalāmies šajā dziedināšanā.

Enerģijas galvā var ieiet no pakauša un augšas, un arī no galvas jebkuras daļas.

Mēs lūdzam D.D. paārstēt redzes traucējuma vai vājinājuma avotu, cēloni.

Mēs pašlaik redzam traucējuma vai vājinājuma cēloni un strādājam ar cēloni. Ja mēs aizvācam pirmcēloni, tad visa turpmāko traucējumu ķēdīte aiziet.

Ar vienu seansu ir par maz. Mēs varam paši piesaukt DD un ārstēt sevi patstāvīgi.

Ārstējam ausis. Atkal enerģija no ausīm aizgāja pakausī. Šīs sistēmas – redze un dzirde, ir saistītas viena ar otru. Atkal ieejam pirmcēlonī (slimības, traumas utt.) un laimīgi no tā izvairāmies. Savienojam to veselo bērnu (pieaugušo) ar sevi pašreizējā laikā. Starp mums nekā cita nav.

Klausāmies sfēru mūziku. Mums atveras dzirdes aparāts, virsrezonators ultraskaņām, tāpat kā atvērās augstākais emocionālais plāns.

Abas sistēmas tiek koriģētas kopā.

Uguni un gaismu no galvas nosūtām uz visām čakrām līdz pat planētas centram.

Darbs ar taustes sistēmu. Rokas un pirksti ir aizdegušies. Tiek tīrīts mūsu dziednieciskais aparāts. Gaismas stabs manī. Durstīšana plaukstās. Aktivizējies kronis – DD dziedinošais kanāls. Rokās uzplaukuši ugunīgi lotosi, viņu darbība līdz elkonim.

Kronis nolaižas galvā pa centrālo kanālu. Rokas liekam uz vēdera un piepildām ķermeni ar enerģiju.

Rokas liekam tur, kur gribas. Rokas pastiprina DD enerģiju. Rokas ir enerģiju rezonators un pastiprinātājs.

Ārstējam balseni. Balsi. Ar rokām pastiprinām DD enerģijas uz kakla. DD apjūsmo balsi kā cilvēka sakrālo instrumentu. Tā ir milzīga enerģētika un cilvēka vibrāciju pašizteiksme. No šejienes enerģija atkal paceļas pakausī un satiekas ar acu un dzirdes bloku.

Nāk no mums dusmas un lamas, paceļas no kakla kā melna lenta. Nav atstrādāts vai ir atkal sastrādāts. Nāk lūgums par piedošanu.

Mēs lūdzam piedošanu mūsu tuvajiem un tālajiem, ar kuriem mēs gribot vai negribot esam kontaktējušies negatīvi. Sūtām šo lūgumu par piedošanu cilvēkiem, kuri atrodas fiziskajā plānā, lejup. Atbilde no viņiem atvieglo mūsu stāvokli.

Uzliksim rokas uz pleciem. Šeit guļ rūpes, atbildība, muskuļu saspringuma cēlonis. Kas uz mums spiež, neļauj mums atbrīvoties? Dažreiz tās ir mākslīgas, sadomātas rūpes – man ir pienākums, pienākums... Mums ne pret vienu nav pienākuma. Mēs vienkārši mīlam tos cilvēkus, par kuriem rūpējamies.

Pieceļamies (vai guļam). Ir jāiztaisnojas.

Norit darbs ar ģenitālijām. Tā ir cilvēka galvenā sensorā ķermeniskā sistēma – ķermeniskā uztvere. No šejienes cilvēks ir izaudzis un šurp aizies.

Deguns un deguna čakra. Tas ir liels informācijas sensoru avots.

Tiek ārstētas kakla-rīkles iekšējās daļas, un deguna priekšā ir iedegusies čakra. Un atkal enerģijas satiekas pakausī.

Vājš deguns ir saistīts ar kājām (norūdīšanās) un ar imunitāti. Ugunīgs elipsoīds horizontāli ir uzstādīts deguna un rīkles rajonā. Pastiprinām darbu ar rokām – liekam uz sejas (frontālie blakusdobumi un žokļi)...

Programmu noskaņošana. Redzam programmu matricu kā kārtainu pīrāgu. Dažām kārtām ir trūkumi. Mēs varam, kopējot saglabājušos elementus, atjaunot sistēmas matricas trūkstošās daļas. Vienā reizē to neizdarīt, vajadzīga atkārtošana vairākas reizes.

Nopurināmies un nometam kaut ko no sevis.

Diženās Dievietes mīlestība un maigums... Viņa aizver un atjauno, palielina mūsu sasniegumus un pieaudzina tos.

Cilvēkiem šajā līmenī ir jāārstē sevi pašiem. Tas ir viņu galvenais sasniegums.

DD sasilda mūs ar savu skatienu no jūsu dvēseles. Vai tev viss ir labi?

Viņa kā gādīga māte apiet mūs un ieskatās dvēselē. Mēs piesūcināmies ar mīlestību, maigumu un skaistumu.

DD aizver mūsu auru. Mēs palīdzam no jauna saformēt sev auru. Viņa caur augšējo atveri iepūš aurā savas enerģijas un svētību.

Mums pašlaik ir Ercenģeļa stāvoklis... Atveramies uz augšu un ejam vēl augstāk un augstāk... Mācāmies just sevi šajos plānos.

Beidzas seanss, un mēs vienkārši gozējamies un pateicamies.

Ārstējam un mīlam mums tuvos cilvēkus. Izdzeram ūdeni un sūtām šūnās noskaņu uz pilnīgu veselību, atbrīvošanos no visiem saslimšanu cēloņiem vai šo cēloņu saprašanu.

Jūs ar DD varat parunāt personīgi un saņemt papildus ārstēšanu.

Dažreiz viegla slimība aizstāj karmisku smagu slimību.

Sūtām cits citam mīlestību un dziedinošas enerģijas no kakla centra. Ārstējam cits citu.

Saules Brālība priecājas par mums, ka mācāmies ārstēt cits citu. Uzsver, ka mēs nezinām savas iespējas un spēkus. Mūsu līmenī mēs jau varam praktizēt kvantu dziedniecību. Lasiet grāmatas un sāciet praktizēt!

http://www.bogizdesy.ru/sekret-mgnovennogo-isceleniya/

http://www.liveinternet.ru/users/2930900/post314861929/

http://univer-u.ru/blog/mgnovennoe-iscelenie/

http://naturalworld.ru/avtor_frenk-kinslou.htm

 

Pievienots 21.07.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/lechim-sensornuiu-sistemu-cheloveka

Tulkoja Jānis Oppe