Pētot savas Akašas Hronikas, savienojam gaismu un tumsu

Atskaite par vebināru ar Saules Brālību

2015. gada 10. jūlijs

15 07 14

15.07.13.

Noskaņošanās

Dārgie Saules Brāļi! Es klausos jūs!

Mēs arī pieslēdzamies enerģiju un stāvokļu pārraidīšanai. Šodien būs eksperimentāla diena, un dalībniekiem tiks likts priekšā apmeklēt sevi pagātnē un nākotnē. Mēs paspēlēsimies ar laiku, un mūsu ceļojums laikā nebūs vienkāršs. Mūs nopietni satrauc pagātne, kad atsevišķi spēki spēja jūsos pamodināt izeju uz dažām pasaulēm, kuras nepieciešams aizvērt caur jūsu pašu apziņu uz visiem laikiem.

Kaut kāda mistika. Vai var vienkāršāk un konkrētāk?

Atlantīdas laikos jūsu priesteri iemantoja dažas tehnoloģijas, kuras aizveda planētas programmu sāņus, tāpēc nācās to tik asi aizvērt. Šīs tehnoloģijas pašlaik atklājas kolektīvajā apziņā, tāpēc ka cilvēce ir pacēlusies līdz atlantu apziņas līmenim. Ne visi, bet daži no jums eksistē šajā apziņas līmenī un ir gatavi izskatīt to pašu perspektīvu saziņai ar pasaulēm, kuras atkal var ieraut jūs kā planētu gaismas pazemināšanas pasaulē. Pašlaik ļoti daudz kanālu gaismas izskatā nes dezinformāciju.

Mēs esam iemācījušies atšķirt informācijas līmeni un neklausīties vai neņemt par pilnu to, kas nerezonē ar sirdi.

Nav tiesa, jūs daudzi atkal ved gaismas un tumsas cīņā, tas ir, duālajās attiecībās. Mūsu uzdevums – parādīt jums šodien patieso gaismas un tumsas nozīmi un viņu savijumu Zemes apziņas līmenī.

Kādēļ šī saruna atkal par gaismu un tumsu?

Mēs šodien nolaidīsimies gadsimtu tumsā un pacelsimies nākotnē. Ļoti liela ietekme pašreizējā laikā ir dažu cilvēku negatīvajiem impulsiem.

Mēs taču zinām, ka pasaule sastāv no negatīvās un pozitīvās enerģijas un informācijas. Kādēļ atkal atsākt šīs sarunas?

Mēs mēģinām pret to attiekties no citām pozīcijām – nevis cīņa un noliegšana, bet pozitīva ietekme uz apziņu kopumā. Personību un enerģiju līmenī tumsa ietekmē negatīvi, un nevajag domāt, ka šo ietekmi kaut kā var apiet vai noklusēt. Bet kopumā apziņas evolūciju Zeme ir ietekmējusi ļoti stabilizējoši. Tumsa tika apmierināta, un gaisma parādīja savu labo gribu pieņemt tumsas mācības un stabilizēt gaismas un tumsas attiecības.

Es zinu, ka gaismai ir jāpārsver šajā stabilizējošajā situācijā.

Mums nav skaitliskas attiecības, taču visi mūsu mēģinājumi stabilizēt zemes politiku un pievērst to zinātniskiem mērķiem, nevis militāriem, pagaidām nav efektīvi. Zemiešiem kaut kas ir jāpaceļ, lai apturētu cīņu citam ar citu. Kaut kas ir jāatceras un jāpārskata, lai savos prātos ieliktu visu shēmu, kā tumsa iedarbojas uz gaismu un gaisma uz tumsu.

Kāda ir šī shēma, lai tie nebūtu tikai vārdi?

Mēs ietekmējam tumsu, izglītojot viņu, ceļot vibrācijas un palīdzot viņai sameklēt savu patiesību. Cik bieži tumsa neaizdomājas par viņas negatīva pasaules ietekmi un par civilizācijas, kurā viņa darbojas un dzīvo, attīstības rezultātiem, viņas pasaule ir šaura un ierobežota.

Tajā pašā laikā mums bija vajadzīgas atklāsmes par spēku un cietsirdību, par to, ka spēks var ļoti lieliski ietekmēt visu civilizāciju kopumā, un gaisma bālē tumšo spēku “nokaujošā” spēka priekšā, ja šis spēks iziet no saviem ietvariem. Ir jāiemācās ar viņu rēķināties un ņemt viņu vērā pasaules spēku sadalījumā, arī prognozējot nākotni.

Savienot spēku un varenību – tā ir mūsu iespēja, uz kuru mēs vedam visus Saules sistēmā. Nevis atteikties no tumsas ietekmes, bet likt viņai kalpot labajam un gaismai – tādi ir mūsu projekti.

 

Meditācija

1. Noskaņošanās un atslābināšanās, piesaukšana.

2. Savienošanās ar stariņiem: pie katra iet stariņš-sutratma, tie augstāk savienojas kūlītī, un kūlītis iziet uz Saules Brālības līmeni.

3. Apziņa aiziet uz sirdi, galva tikai paskaidro mums, ko mēs jūtam un kas notiek.

4. Akašas Hroniku apmeklējums, skatāmies savu vēsturi. Mūsu priekšā ir plaukts ar grāmatām, un katra grāmata ir jūsu dzīve uz Zemes. Skatāmies, kādas grāmatas ir un cik to ir. Kā piemēru mums piedāvā atvērt dažas grāmatas un izjust grāmatu lapas, it kā atcerēties šīs dzīves.

5. Skatāmies atlantiskos aspektus. Uzdodam sev jautājumu, kāpēc šī civilizācija gāja bojā. Izjūtot sevi, mēs varam apkopot mūsu secinājumus un kaut ko saprast. Es savā aspektā sajutu nicinājumu pret tiem, kas ir zemākas kārtas vai ar zemāku apziņu, ambīcijas, lepnību. Vēl bija tieksme kļūt pārākai – tas bija mans mērķis. Nesapratu, ka mēs ceļamies uz to rēķina, kas ir lejā – viņi ir mūsu bāze, un viņiem varētu tikai pateikties. Tajā pašā laikā ir bijuši arī radoši impulsi, visu savu enerģiju mēs tērējām tieši jaunradei, lai radītu mašīnas, instrumentus, vielas, ģenētiskus eksperimentus. Tieši ģenētiskie eksperimenti piešķīra mums īpašu statusu, un no šejienes uzplauka lepnība. Tā neveicināja sekmes eksperimentos. Pašlaik mēs no jauna izejam atlantisko pieredzi, un mūsu uzdevums (kā cilvēcei) ir iziet to citādi. Tas fakts, ka daudzi ģenētiski eksperimenti ir aizliegti, bet citi ir uz slēgšanas vai nosodīšanas robežas, liecina par to, ka mēs tomēr esam kļuvuši gaišāki un saprātīgāki.

6. Pirmajā acu uzmetienā liekas, ka pašreizējā laikā ģenētika un eksperimenti ar mehāniku un ķīmiju tieši neattiecas uz vebināra dalībniekiem. Taču šajā gadījumā mēs Saules Brālībā atrodamies kā planētas Pārstāvji un pilnībā atbildam par Zemes Vienotību. Tāpēc mums ar to ir tiešs sakars. Mūsu uzdevums šodien – kaut ko saprast, kaut ko apzināties,

7. Apzināmies savus atlantisko aspektus.

“Es nodarbojos ar izglītošanu noslēgtā lokā (kā kastā).”

“Radošās spējas ir baiļu ierobežotas.”

“Esmu gans, aiz sētas atrodas dzīvnieki, viņu ir daudz.”

“Pārākuma un visatļautības īpašības.”

Mums grib pastāstīt par sadalīšanos kastās. Uz “sētu” rēķina mēs sevi izcēlām un sākām sevi cildināt kā izredzētos. Un turklāt apziņa bija duāla, mēs nesapratām, ka esam atbildīgi par visiem cilvēkiem.

Pašlaik, paceļoties uz augsto apziņu, mums ir jābalstās uz visiem cilvēkiem un jāiegaumē, ka mums ir jāpieņem un jāmīl visi cilvēki, visi vienādi.

8. Tagad mūs paceļ uz mūsu augstākajiem sasniegumiem inkarnācijās, kad mēs ietekmējām visu planētu. Mēs apzināmies mūsu kultūras uzplaukuma līmeni mūsu iekšienē.

“Biju priesteris, un man bija jāizglīto. Tiku nogalināta. Misiju neizpildīju. Pēc tam biju augstas kārtas, dzīvoju laiskumā un pašapmierinātībā. Misiju neizpildīju. Nomiru no slimībām. Pēc tam biju jauns cilvēks, izrakstīju amforas. Nomiru jaunībā. Pēc tam biju milzīgs melns kareivis. Misija – saglabāt dvēseles īpašības. Tiku nogalināta. Misiju izpildīju.”

“Augstākās inkarnācijas – milzīgas mīlestības jūtas un apskaidrība, kalpošana. Atlantīdā spēka sastrādāšana bez mīlestības.”

Jautājums: Kādas garīgās īpašības pirmatnēji radās šajā apziņas attīstības līmenī? Līdz tam mēs bijām Lemūrijā, un sevī ietvērām daudz mīlestības un gaismas. Iestājās Atlantīda un jaunas dzīves. Ko jaunu mēs iestrādājām Atlantīdā no evolūcijas redzes viedokļa?

Atbilde: Mēs sākām sajust un demonstrēt savu spēku. Parādījās asums un nesamierinātība. Mēs sākām dalīt sabiedrību klasēs un parazitēt uz zemākajām klasēm. Parādījās līdzcietība. Parādījās liels intelekts. Nodarbošanās ar zinātni. Maģija. Patība, izdalītība. Nodarbojāmies ar brīvas dabas (smalko plānu) cīņu savā starpā. Nav baiļu no tumšā spēka, tas ir instruments un maģija. Maģija – ne tikai citu cilvēku gribas pārvaldīšana, bet arī aizsardzība un uzbrukums. Arī maģijā mēs nodarbojāmies ar zinātni, dzināmies pēc atklājumiem, jaunu mehānismu izgudrojumiem. Tas cēla arī lepnību.

Parādījās skaudība. Tā tad arī bija sadalīšana – es un viņi.

9. Kas ir parazitēšana? Mums tas tagad ir jāsaprot. Jo pats galvenais Brālībā – neviens ne uz viena neparazitē. Pašlaik ir parādīts, ka ne tikai tumsa parazitē uz gaišajiem, bet arī gaišie var parazitēt uz tumšākiem – izmantojot viņu darbus un atklājumus (zinātne, tehnika).

10. Mēs jau esam nonākuši pie secinājuma, pie kura mūs pieveda SB. Mums jāsaprot, ka mēs neesam pretnostatījumā cits pret citu, bet tiešā veidā esam atkarīgi cits no cita. Galaktiskā kopiena nonāk pie tāda paša secinājuma, ka visas civilizācijas ir atkarīgas cita no citas, tāpat kā cilvēce ir atkarīga savā starpā. Ja būs pretnostatītas visuma un galaktiskās kopienas, viņas pārstās attīstīties un sāks krist. Ja mēs gribam, lai kopiena attīstītos, tad katram kopienas loceklim ir jāattīstās.

11. Kāpēc mēs pašlaik par to runājam? Tie tad arī bijām mēs Atlantīdā. Ko mēs sev ņemam līdzi nākotnē? Kādas īpašības atjaunojam šajā līmenī? Mums līdz visiem jāaiznes, ka mēs esam Zemes vienots ķermenis un vienota apziņa, mēs esam šūnas vienotā organismā, un no katras šūnas ir atkarīgs ļoti daudz kas (atcerēsimies vīrusus, vēža šūnas un tml.)

12. Jautājums: Kā viena šūna var ietekmēt organismu, viņa apziņu?

Atbilde: Šūnu apziņa nav slēgta, viņai ir visa organisma kopā apziņas līmenis. Šī apziņa nav duāla, bet ir vienota. Tas, ko ienes viena šūna, ieiet visa organisma apziņā. Visas šūnas saņem šo informāciju. Planētai arī ir viena apziņa, un mēs ienesam šo informāciju planetārā līmenī, informācijas planetārajā slānī.

13. Parazitēšana – tas nav mūsu ceļš. Ko dara parazīts? Velk no ķermeņa ārā enerģiju un pēc tam nogalina saimnieku. Katram no sabiedrības ir jānes labums. Ja tu labumu nenes, tu izsūc enerģiju no citiem. Saules sistēmas līmenī tā nav, citādi sistēma jau būtu sevi sagrāvusi.

Tagad mēs ejam uz pašu tumšāko dzīvi Akašas Hronikās, lai saprastu tumsas lomu planētas evolūcijā. Kādu labumu vai kaitējumu mēs esam nesuši kopienai tumšajās dzīvēs? Bet mēs šeit visu pētījām, pirmkārt tumsu.

“Raku kapus.”

“Izmantoju cilvēku upurus buramvārdos (buršana par ražu vai par labvēlīgu sabiedrības dzīvi).”

“Piedalījos inkvizīcijā – raganu medības (cīņa par ticības tīrību).”

“Biju Magribas burvis. Gribēju varu un citu cilvēku enerģijas.”

“Vārīju nāves zāles bultām (cīņa ar ienaidniekiem).”

“Nelokāmi īstenoju savas idejas un rezultātā uzlaboju apkārtējo telpu.”

“Kā mags sūtīju sērgu cilvēkiem... Bija liela vajadzība kalpot, bet kalpoju tumšajiem spēkiem, galināju cilvēkus (kaut kāda mērķa vārdā?).”

Ko mums tagad rāda? Kā mēs pašās tumšākajās inkarnācijās nesām labumu kopienai. Mēs meklējam gaismas un tumsas savienošanas pozīcijas. Arī gaisma dažreiz nenesa labumu. Un pat daži mūsu svētie un vēsturiskie darboņi daudz nogalināja, bija kara iniciatori utt. (ķēniņi, imperatori un baznīcas galvas).

Jautājums: Kāds labums cilvēcei bija no tādām darbībām, ciešanām (piemēram, kara)? Atbilde: Atgādināja, ka, ja nebūtu bijis Otrā pasaules kara, tad mēs tagad atrastos 50. gadu apziņā. Iespējams, ka uz tāda lēciena rēķina mēs tad arī veicām to, ko veicām uz 20. un 21. gadsimtu robežas... Mēs virzījām zinātni un apziņu gan no gaišo redzes viedokļa, gan no tumšo redzes viedokļa.

15. (Rāda) Saules sistēmas līmenī eksistē arī tumšas planētas, kurām ir milzīgs blīvums, gravitācija un liels magnētiskais lauks. Un viņas darbojas kā gravitācijas regulatori. Viņas ar savām saiknēm tur planētas, planētu sistēmu. Ja uz šo planētu nonāk bioloģisks ķermenis, tad viņš iet bojā. Taču šīs planētas ir vajadzīgas sistēmai kā stabilizatori. Mēs vedam pie tā, ka arī tumšie ir zināmi stabilizatori – līdzsvaro gaismu, sazemē, aptur.

16. Pašlaik nāk lielas informācijas plūsmas no augšas. Tā nav enerģētiska piebarošana, tie ir diskrēti stari lielā kūlī.

17. Atlantīda – tā ir tikai apoteoze, kad gaišā apziņa bremzēja civilizācijas attīstību. Pašlaik ir līdzīga situācija, kad tiek apspiestas tehnoloģijas, kuras nāk par labu visiem cilvēkiem, kuras ved pie cilvēces uzplaukuma, lai ierobežotu cilvēku attīstību. Tagad jau vairs kara nebūs, un SB “uz mierīgām sliedēm” mēģina pacelt mūsu apziņu caur visu spēku lomas planētas apziņas attīstībā sapratni.

18. Jautājums: Kāpēc mēs uz planētas savienojam tumsu un gaismu? Saprotams, ka tas ir dievišķais plāns, un šis eksperiments norit uz daudzām planētām.

Atbilde: Tāpēc ka atsevišķi gaismas hierarhijas un tumsas hierarhijas ir pārstājušas attīstīties. Tumsas hierarhijā ir nodibinājusies piramīda – viens ir augšā, visi pārējie pa kāpnēm uz leju. Viens jau ir uzvarējis, tālāk nav, kurp iet.

Gaismā visi bija ļoti apmierināti un atslābināti. Katrs kalpoja cits citam, un attīstība arī pamira svētlaimē un mīlestībā.

Sākās gaismas un tumsas karš. Gaisma dedzināja ārā visu tumšo, bet tumsa uzbruka gaismai, lai izplēstu sev kumosu. Bija jāstabilizē visuma enerģijas.

Uz mūsu planētas mēs mācāmies miermīlīgu dzīvi un mācām to visumam. Pat DA reiz teica, ka pilnīga miera nav arī Viņas līmenī.

Vērst tumsu labumam, lai tā nestu labumu visai sabiedrībai (augstās tehnoloģijas).

Katrā cilvēkā apriori ir tumsa un gaisma, un caur šo bioloģiskā ķermeņa uzbūvi mūsu Radītāji mēģina stabilizēt visumu, tāpēc ka mēs esam iemācījušies iziet uz augstu apziņu, uz augstākajām pasaulēm. Mēs dibinām mieru savā iekšienē (iekšējais konflikts), dzimumu līmenī (ģimene, attiecības), pasaules politikā (kari un pretnostatījums). Uz visām tādām pašām planētām ir uzstādīts uzdevums – atrast konsensu, saskaņu, citam cita pielietojumu. Mēs katru dienu cits citam dodam labumu. Tas ir mūsu attīstības virsmērķis.

Iemācīt pieņem sevī tumsu, iemācīties tikt ar viņu galā. Mēs pabijām šajā ādā, lai saprastu, kas tas ir. Bet kāds ir no tumsas pacēlies un arī iet uz gaismu savu ceļu.

Ar tumsas pieņemšanu man nepārāk veicas... Cik filmu TV ir ar nāvēm? Līķu kalns katru dienu... Kā to pieņemt?

Tev nevajag to skatīties, un ir jāaizliedz tādu filmu rādīšana TV.

Tāpēc ka tumsa ir pievilcīgāka un vienkāršāka nekā gaisma. Jūsu uzdevums – padarīt gaismu pievilcīgāku par tumsu. Jums katram savā vietā ir jāparāda, ka gaisma ved pie veselības, labas gribas un laimes sevis iekšienē. Vairums cilvēku to pagaidām nesaprot. Tas ir jāparāda un jāaiznes līdz cilvēkiem ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Jāiemāca novērtēt dzīvi, nevis banalizēt nāvi.

Domājiet par šo tēmu, ceļojiet uz savām tumšajām dzīvēm, pārvaldiet šo jautājumu. Izstrādājiet līdz galam šo tēmu. Vairāk pārvaldiet to kā skolotāji.

20. Pašlaik norit mūsu tumšās planētārās pieredzes tīrīšana. Pirms to novākt, tā ir jānovērtē. Tie nav krāmi, un mūsu tumšās dzīves nebija nevērtīgas. Katra dzīve atnesa labumu ne tikai cilvēkam, bet arī cilvēcei. Tāpat kā organismā – katras šūnas dzīve norit kopējam labumam (piemēram, šūnas-slepkavas). Katras dzīves pieredze akumulējas visas cilvēces pieredzē. Mēs apvienojam pieredzes, un notiek visu cilvēku evolūcijas paātrināšanās.

21. Mēs kolektīvajā apziņā ienesam daudz pieredzes, bet tādēļ arī mūsu dzīve sastāv no grūtībām (ātrai attīstībai). Lai medicīna izgudrotu jaunu dziedināšanas līdzekli, ir jāiet bojā daudzām pelēm vai citiem dzīvniekiem. Viss prasa tumsu.

22. Paārstēsim tagad jūs, padziedināsim.

Nāk maiga plūsma.

Mūsu nervu sistēmas dziedināšanas seanss. Atjaunošana un attīrīšana, nervu impulsu cauriešanas uzlabošana. Norit darbs ar galvu un tālāk pa visu nervu sistēmu, uz rokām, kājām... Uzlabojas sensorais jutīgums, pastiprinās mūsu sajūtas, saikne ar Augstāko Es. Sakaros ar AEs jūs vairāk jūtat, nekā domājat. Šie impulsi pašlaik aktivizējas.

23. Plūsma pastiprinās un iegūst citu kvalitāti. Mitrinoša mīlestības un dievišķības sajūta... Salīdzinām šo stāvokli ar DD un DA plūsmām. Jūtam atšķirību.

Atslēdzam kontroli, prātu, smadzenes... Plūsma izskalo kaut ko tumšu uz apakšējo dimensiju caur kājām. Kaut kas ir aizgājis uz apakšējo pasauli. Nāk enerģija, kura līdzinās šķidrai gaismai, un viņa ir ugunīga, elektriska...

Jautājums: Vai tiešām mums tik daudz ir jāattīrās?

Atbilde: Mēs piekraujamies katru dienu, un, jo biežāk mēs atbrīvojamies no saviem krāmiem, jo labāk mums...

Mēs atvadāmies no negatīvās zemes pieredzes, tā tiek arhivēta. Mēs to atcerējāmies, un tagad tas tiek nolaists arhīvā, lejup. Tā ir apzināta, pieņemta un vairs nav vajadzīga.

24. Ceļojums uz nākotni. Tā kā cilvēka domāšana balstās uz trīsdimensiju pasaules šabloniem, mums ir ļoti grūti stādīties priekšā kaut ko citu. Mēs savu nākotni bieži iztēlojamies, balstoties uz filmām, grāmatām u.c. Un tajās mēs redzam gandrīz trīsdimensiju pasauli. Jūsu nākotne nemaz nav līdzīga šiem tēliem.

Iedomājieties veselu cilvēku – fiziski un garīgi. Izglītotu. Izglītību cilvēks saņem caur informācijas kanāliem. Skola attīsta smalko plānu prasmi, telepātiju. Telepātiski pieņemsim informāciju no citām planētām un dekodēsim savos tēlos. Savu informāciju translēsim uz citām planētām.

Zeme kļūs par miera pārvadītāju un starpnieku starp karojošām pusēm, kļūs galaktikā slavena kā augstu izglītota un miermīlīga rase. Uz apmācību pie mums nāks pēc apziņas zemākas rases no citām planētām, mēs kļūsim par citu civilizāciju skolotājiem.

Zinātne pāries uz informācijas slāni, notiks apmaiņa ar citām civilizācijām attiecībā uz visiem atklājumiem. Uz tā rēķina materiālais līmenis ļoti celsies. Tas, par ko sapņoja atlanti, būs visiem cilvēkiem. Nebūs dalījuma klasēs, bet būs dalījums pēc enerģētikas līmeņa. Slinkais varēs vāļāties, bet toties arī viņam būs mazāk nekā citiem. No nestā labuma tev kaut kas būs. Tiekšanās uz taisnīgumu.

Bērnu izglītošana būs saistīta ar citām planētām. Uz mūsu planētas būs citu civilizāciju pārstāvji, viņu izglītības kompleksi. Jūs varēsiet saņem izglītību no Sīriusa, no Urāna un tml.

Mēs piedalīsimies galaktiskos pasākumos. Astrālajā ķermenī medicīniskas problēmas tiks sekmīgi atrisinātas. Enerģētiskā kultūra attīstīsies: aizsardzība, piebarošanās no dažādām enerģijām, barošanās, ārstēšana. Tas tiek plānots pēc gadiem 50, maksimums pēc 100 gadiem. Tiek prognozēts ātrs lēciens – tehnoloģisks, informācijas un telepātisks. Jūs pat pagaidām nevar to stādīties priekšā – to, ko mēs redzam. Jums nepietiks ne fantāzijas, ne minējumu.

Cilvēks būs mazāk atkarīgs no fizikas un ķīmijas tehnoloģijām. Būs vairāk enerģētikas. Un no agras bērnības būs apmācība enerģētikā. Atvērsies citu civilizāciju medicīnas un izglītības iestādes.

Jautājums: vai mūs neizmantos, nepaverdzinās tās citas civilizācijas? Kāda ir tādas nākotnes varbūtība?

Atbilde: Varbūtība 50% pret 50%. Kā gaisma un tumsa.

Jums tad arī ir jāvērš cilvēki uz gaismu. Tas, par ko mēs runājam, jums ir jādeleģē citiem cilvēkiem. Jūs kaut ko apzināties un izvēlaties... un jūsu bērniem un mazbērniem šīs zināšanas ir jāved dzīvē – humānisms, mīlestība, taisnīgums. Un jums pašiem ir jārāda piemērs ar savu gaismu, jākļūst tādiem un jāapmāca, jāved citi cilvēki. Mēs nevaram mākslīgi uzspiest šīs zināšanas, tāpēc ka saiknes ar Augstākajiem Es cilvēkiem ir pazaudētas. Un tie, kuri šo saikni atjauno, var apgaismot planētu, pārvadīt mūsu programmas caur sevi, rakstīt rakstus, runāt ar cilvēkiem un censties sasniegt to, ko patiesi grib visi cilvēki. Tamlīdzīgas lekcijas tiek organizētas ar katru garīgu skolu, jūs neesat vieni, jūsu jau ir daudz, bet pagaidām tas ir tikai sākums. Lai nebūtu paverdzināšanas no citām civilizācijām, lai būtu tas, ko esam iecerējuši mēs un Radītājs, jūs atnācāt sēt gaismu. Jums ir jāvalda spēks un jāpārvērš viņš varenībā. Spēks – tā vairāk ir dabas parādība, bet varenība – apzināta cilvēka parādība.

Jautājums mums: kas vēl pietrūkst cilvēcei? Kādas garīgas īpašības un tehnoloģijas vēl vajag attīstīt?

Atbilde: Līdzcietību, nevienaldzīgu attieksmi pret netaisnību. Aizvākt atsvešinātību cilvēku starpā. Citam cita jušanu, neverbālos sakarus.

Milzīgas jaunas visaugstāko jūtu telpas atklāšanās. Gūsim no tā jaunu baudu. Sports jaunā līmenī, jaunas īpašas ķermeniskas prakses. Attīstīt prieku par esamību – dejas, sportu...

25. Jūs nestādāties priekšā, kā izmainīsies dzīve uz Zemes, tā izmainīsies ļoti ātri un ļoti strauji. Planēta kļūs par celmlaužu, skolotāju, zinātnieku audzētavu. Attīstīsies jauna apmācības forma – smalki enerģētiska un informatīva. Arhīvu glabāšana tiks novesta līdz pilnībai. Transports izmantos portālus, laika un telpas portālus (tāla nākotne).

Attīstīsies aizbildnība un gādība, dvēseles vajadzība darboties kopējam labumam, momentāna reakcija un gatavība sniegt palīdzību jebkuram sabiedrības loceklim.

Mēs sazināsimies ar draugiem un radiniekiem uz citām planētām. Naudas sistēmas forma saglabāsies, bet ekvivalents būs cits, galaktiskā līmenī. Tas būs informācijas ekvivalents.

Pati lielākā vērtība būs bērni. Viņu būs nedaudz. Dzīve būs ilga, un bērni būs retums. Tā būs priviliģēta rase. Sabiedrība būs vērsta uz bērnu attīstību. Mazuļu vidū būs agrīna atlase pa specialitātēm, un samērā ar pieaugšanu un informācijas attīstību specializācija pastiprināsies. Jo vairāk informācijas, jo mazāka iespēja apgūt visu. Būs specializācijas dažādu zinātņu saskarē.

Arī dažādas planētas specializēsies dažādās zinātnēs un zināšanās, un būs cilvēki-kontaktētāji, kuri šīs zināšanas (un apziņas) iemācīsies savienot.

Būs mākslinieku komandējumi uz dažādām planētām. Būs jaunas mākslas formas. Viena no jaunajām mākslas formām – dvēseles lidojums (māksla dvēseles līmenī), saistīts ar īpašām tehnoloģijām neirofizioloģijā...

26. Seansa pabeigšana – dvēseles lidojuma stāvoklis, esamība.

Jūtam visdziļāko mieru un apmierinājumu. Norit visu sistēmu noskaņošana. Atslābināmies un dodam uzstādījumus pilnīgai veselībai, visu sistēmu harmonizēšanai. Uzstādījumu atlaižam un vienkārši jūtam.

Kluss iekšējs prieks, nesaistīts ar ārējo pasauli, eņģeliska enerģija. Viss nostājas savās vietās saskaņā ar dievišķajiem uzstādījumiem. Viss ieiet normā.

Es esmu ziedpumpurs, kurš jau ir gatavs atvērties. Dievišķi Saules stari sper manā kronī, un es atveros un rādu pasaulei savu pilnību. Man ir ļoti patīkami, ka esmu tāda pilnīga un vesela. Es kalpoju pasaulei ar savu skaistumu un pilnību.

Mūsu iekšienē notiek dievišķa pašnoskaņošanās.

Atveras ķermeņa šūniņas, aiziet bloki, it kā iekšienē atveras sīciņi ziedpumpuriņi. Viss, kas atvēries, sāk kāri uzsūkt to neparastās tīrības un mīlestības enerģiju, kuras dēļ tas atbloķējās.

Laiks ir sastindzis, un tas ir Būtības stāvoklis, kad nav laika.

Tikai pozitīvas emocijas un domas – tas ir tas rezultāts, kuru mēs paņemsim no planētas. Tumsa ir iemācījusi to novērtēt un izvēlēties. Mūsu iekšienē iekšējas klusas laimes stāvoklis. Dvēsele ir lidojumā, tīksmē un skaistumā, harmonijā.

Un tikai cilvēks ar viņa līmeni apziņā un attīstībā var izjust to, ko mēs pašlaik jūtam. Citas civilizācijas izjūt citus stāvokļus un jūtas. Tas ir cilvēka iespēju līmenis. Un dvēseles skaistums vēl attīstīsies, un jaunā veidā būs sajūtama mīlestība kā šī stāvokļa avots un atvasinājums.

Nobeigums un pateicības.

 

Pievienots 14.07.2015

http://www.sanatkumara.ru/stati-2015/izuchaya-svoi-chroniki-akashi-soedinyaem-svet-i-tmu

Tulkoja Jānis Oppe