Uz Zemes ir dzimis Jauns Apziņas Režģis[1]

Dārgie draugi! 2015. gada 11. martā Zemes telpā tika radīts Apziņas Režģis, kurš saista Zemes Brālību – Kristus Režģi un Saules Brālību.

Šo Režģi radīja mūsu brāļi no Saules Brālības pēc sakaru seansu sērijas 2014.-2015. gadā dažādās Krievijas pilsētās un ārzemēs.

Pirms 11. marta interneta semināra es pieņēmu čenelingu, kurš mūs noskaņoja noteiktam darbam. Lūk, šī informācija.

 

Ievada čenelings seansam ar Saules Brālību

– Mēs priecājamies redzēt un just jūs šodien, tāpat kā, starp citu, vienmēr. Šodien mums ir īpaša diena...

Jūs jūtat, ka pasaulē kaut kas svarīgs un spontāns notiek tieši tagad. Jūs esat gatavi transformācijai? Šodien ir transformācijas pirmā diena, un mēs sākam pārveidot Saules Vārtu sistēmu tieši tūlīt.

– Kas tas ir – Saules Vārtu sistēma?

– Tā ir mūsu kolektīvās realitātes un apziņas iziešana cauri galaktiskajam “aizsegam”, kurš mums bija jāiziet, un mēs to izgājām!

– Kas gan te savāds?

– Mēs varējām arī neiziet, jo pasaule taču ir pārsteigumu pilna. Mums viss ir pirmo reizi, un jums arī. Mēs uzbūvējām realitāti atbilstoši saviem nodomiem, un tagad iegūstam realizāciju. Mēs ieplānojām, bet šaubījāmies, vai mums viss izdosies. Kam bija jāizdodas? Mēs to apzināmies tieši tagad. Iedomājieties, ka bija pareģots, ka jūs atradīsiet apslēptu mantu vai jūs veiksiet kādu rīcību, kura apgriezīs jūsu likteni. Jūs izgājāt, jūs rīkojāties, bet kas stāv aiz tā? Tālāk jums ne tikai jāuzzina, bet jānodzīvo savas dzīves nākamā daļa, turklāt jānodzīvo tā, lai to nenožēlotu. Jeb iedomājieties, ka jūs esat nolaidušies uz Marsa. Jūs uz Zemes ne pārāk daudz zinājāt, kas jūs sagaida. Bet tagad jums tas ir jārealizē.

Mēs cenšamies to atcerēties, un sākums mums ir daudzsološs – jo jums taču ar mums ir nodibinājušies sakari, un tas jau par daudz ko liecina.

– Kas ar mani konkrēti runā?

Tie esam mēs, Sanata Kumaras ģimene, kurā ietilpst gan El-Morija, gan Kuthumi, gan Soledada, gan visi, visi Saules Brāļi, kurus visus jūs pazīstat, vienkārši mēs pagaidām runājam ar jums caur aizsegu, kurš šodien tiks pārplēsts, un mēs ar jums sāksim runāt skaidrāk un tīrāk.

– Kas tas ir – Saules Vārtu aktivizēšana?

– Ko mēs gribam? Mēs gribam savienot mūsu apziņas, radīt planētas kolektīvu saprātu, kurš sastāv no dažādiem slāņiem, nevis atdalītiem citam no cita, bet citam citu saprotošiem un dzirdošiem. Tāds saprāts uz Zemes vēl nav radīts, un mēs tagad dodam uzdevumu visiem cilvēkiem, kuri apzinās, apvienoties ar mums un runāt, un darboties kopīgi, un zināt kopīgi.

Šodien sākās Lielais Kosmiskais Cikls, kurš iznesīs mūs caur visu Galaktiku. Viņš ieslēdzās ne tik sen, apmēram pirms nedēļas. Šodien Cikla jaunās enerģijas pienāk jau pilnā mērā.

– Un ko mums sola jaunais Galaktiskais Cikls?

Jaunais laiks ir sācies, un mēs kļuvām tā liecinieki.

– Ko jaunais laiks mums atnes?

Daudz gaismas. Gaisma ir uzvarējusi, tagad mēs ar precizitāti līdz komatam to zinām!

Mēs esam ļoti priecīgi, jo mēs taču līdz galam saprotam, ka esam klātesoši punktā, kura dēļ jūs visi izstāvējāt rindā uz iemiesošanos un spējāt izdarīt tā, lai šis moments notiktu. Tas ir visu klātesošo – gan jūsu, gan mūsu – liels radījums. Mēs viļņa mugurā traucamies uz galaktisko paradīzi.

Tā ir paradīze dvēselei. Tā ir paradīze mums visiem, tā ir iziešana no tumšās telpas, kur dvēseles nesa smagu karmu un likstu un bēdu jūgu. Pasaule ir pārvērtusies, un tagad tas vairs nav nākotnē, bet tagadnē.

(Es dzirdu uzvaras notis, ļoti lepnas un ļoti priecīgas.)

Mēs ar visiem dvēseles spēkiem sapņojām un būvējām izeju no šī tumšā laika. Mēs redzējām izeju un ar visiem spēkiem to tuvinājām. Jo cilvēce taču varēja arī neieiet šajā gaismas telpā, bet tikai planēta....

2015. gada 11. martā

 

Tomēr pat pēc tāda Saules Brāļu ievada es nevarēju iedomāties, ar ko beigsies interneta seminārs.

Vēl dienu iepriekš tika veikts galvenais enerģētiskais un organizējošais darbs, kuru es līdz galam neapzinājos, nebiju sakaros ar saviem Saules “Es”. Taču tās enerģijas, kuras caur mani todien izgāja, varētu izsist no sliedēm visu mūsu grupu, ja tās nāktu 11. martā. Man nācās gulēt un klusi pieņemt spēcīgās gaismas plūsmas un milzīgo straumi, kura plūda no augšas.

Seminārs sākās nedaudz neparasti. Vairākas reizes pirms tam, dažādos sakaru seansos ar Saules Brālību, mūs ievīstīja dažādās plūsmās un vibrācijās, viļņos un staros. Mums deva dažus padomus un ārstēja mūsu ķermeņus – gan fiziskos, gan smalkos.

Šoreiz ārstēja mūsu domas un vāca prom tās negatīvās neapzinātās daļas, kuras bija nogulsnējušās mūsu ķermeņos agrā bērnībā un aizmirstas uz visiem laikiem.

 

PRAKSE.Tiek likts priekšā padomāt, cik mūsos ir pozitīva, un cik negatīva – no tā, ko mēs domājam par valsti, par dabu, par Zemi, par cilvēkiem, kuri mūs aptver. Jo no tā taču veidojas mūsu dzīve, nevis no tiem momentiem, kad mēs nodarbojamies ar praksēm vai lasām. Mūs pakāpeniski pieradina pie tā, ka mums ir jādomā pozitīvi un jādomā ik dienas. Un mums ne reizi vien tiks liktas priekšā dažādas testējošas situācijas, lai pārbaudītu mūsu apziņas un mīlestības līmeni.

“Ķermeni var ārstēt bezgalīgi. Izdziediniet savas domas, lūdzu!”

Mūs sāka apstarot ar spēcīgu enerģiju, un dalībnieki sāka čatā ziņot, ka viņi īpaši jūt kakla centru. Pēc diezgan ilga laika šis rajons bija attīrīts, un enerģija sāka plūst pa visu ķermeni.

Apzināmies, ka mēs pakāpeniski esam izvesti uz planetārā Magnētiskā Režģa apziņas, Zemes Vienotības Režģa līmeni, un mūsu kakls ir planēta Zeme. Lūk, šajā attēlā mēs lieliski redzam mūsu Zemes Augstākā “Es” konfigurāciju ar planētu “kakla centrā”.

15 05 I

Attīrošā enerģija izgāja cauri “planētai” Kristus-apziņas Būtības kakla centrā (daži no mums to sajuta) un pēc sāka “skriet” ātri un labi.

Kakla centrā ap “planētu” izveidojās fasetēta kristāliska lode ar zeltītas gaismas kristāliskām skaldnēm.

15 05 II

Tas kļuva par pamatu jaunajam Vienotības Režģim, kurš pašlaik tiek radīts kopīgi ar Saules Brālību. Režģis domāts, lai savienotos ar Saules Brālību enerģētiski, informatīvi un ar mūsu Zemes un Saules “Es” apziņu.

Katrs no mums deva piekrišanu pieslēgties šim Vienotības ar Saules Brālību Režģim.

Mēs pieslēdzamies šim jaunajam Režģim, nostājoties vienā no tā stūriem. Katram ir izgaismots tas Režģa stūris, kur mūsu Saules “Es” un mūsu Zemes Kristus “Es” ir atraduši savu portālu, savienojošu savas apziņas.

Šis Režģis ir radīts Augstākā Mentālā plāna līmenī. Viņš kļūs par kolektīvu radījumu, kurš strādās mūsu zemes apziņas un Saules “Es” apziņas transformēšanas labā.

 

Mēs piepildām jauno Saules Brālības Režģi ar saviem radījumiem, ar savām domām un plāniem, ar patiesību un jūtām, lai atdzīvinātu un pamodinātu apziņu no Režģa mūsu puses. Virs Režģa ir Saules Es, apakšā – katrs no mums.

Mans stāvoklis šajā momentā ir līdzīgs sievietes stāvoklim pēc dzemdībām – tāda pati enerģija nāk mūsos. Tā ir tik gaiša, tik maiga un gluži kā runā par patiesu sasniegumu, par ilgstošas iznēsāšanas, radīšanas, veidošanas beigām.

Tagad ir pienācis vēl viens svarīgs moments – savienošanās ar 16-24 gadu vecu jaunu cilvēku Režģi. Tas ir 90-to gadu dažu bērnu augstas apziņas, viņu speciālas grupas īpašs Režģis. Pateicoties šim Režģim, mēs pašlaik radām savu kolektīvo Zemes Režģi, kurš līdzinās Augstākā mentāla jauniešu Režģim. Mūsu Režģi uzklājas viens otram. Mums šķiet, ka mūsos ienāk jauns elements, kurš dubulto mūsu struktūras.

Radīšanas nākamais solis – savienošanās ar kosmisko stihiju enerģiju, ar jauno Saules enerģiju būtībām, ar Kosmisko Elementāļu Režģi. Tā ir jaunā Režģa piepildīšana un atdzīvināšana ar kosmiskajām enerģijām.

Mēs arī esam šī Režģa radītāji. Mēs piepildām Režģi ar savām veltām... Kāds dalās ar mīlestību, kāds ar labsirdību, humānismu, mākslu, attieksmi pret bērniem, ar zināšanām utt. Mūsos ir daudz visa kā laba, ar ko mēs varam dalīties. Es Režģi piepildu ar pašu skaistāko mūziku, un viņš ieskanējās, sāka vibrēt, dziedāt kā uz Zemes...

Nekad vēl mēs nebijām izjutuši tādu enerģiju, kāda atnāca pa pēdām – ceļoša un atveroša, lidojuma enerģija. Radās vēlēšanās lidot, levitēt... Viss ķermenis ir gluži kā piepūsts ar gaismu...

Norit darbs ar mūsu apziņu atomu līmenī. Katrā šūnā norit darbs gan ar DNS, gan ar šūnu atomu līmeni. Iespaids, ka šūnām ir noņemtā kāda maza atslēdziņa, un viņas ir sākušas vērties vaļā... Droši vien ir transformējusies šūnu apziņa...

 

Pienākusi kārta leģitimēt mūsu radījumu. Ir atnākusi Karmas Padome. Mēs uzstādām un parakstām “Līgumus darbam ar Saules Brālību caur jauno Apziņas Režģi”.

Paziņojam arī mūsu kopīgā darba mērķi – saprast, kas mūs sagaida nākotnē, kādu sabiedrību mēs gribam uzcelt, un kopīgi būvēt realitāti un valstiskumu atbilstoši saviem lēmumiem.

Mums visu laiku atkārto: “Sajūtiet, ka jūs esat klāt vēsturiskā brīdī! Jūs pagaidām nesaprotat, cik svarīgs ir šis brīdis Zemes vēsturē.”

Mēs apzināmies, ka esam kļuvuši par Saules-Zemes Brālības dibinātājiem! Apsveicam cits citu, dzirdam emocionālus apsveikumus arī no Saules Brālības.

 

Kā apzināties, kas ar mums ir noticis un kā tas uz mums ir iedarbojies? Salīdzinām, kas bija pirms Režģa radīšanas, ar to, kas ir tagad. Esmu izaugusi divas reizes lielāka (tas ir par apziņas līmeni). Kāpēc? Mēs esam savienojušies ar Saules Augstāko “Es”.

Tagad “aizsegs” starp mums priekš mums ir pārvērties Režģī, sācis nevis dalīt, bet savienot mūs! Izejam uz saviem Saules “Es”. Tas ir tas mirklis, kura dēļ visu tad arī radījām.

Ko jūtam? Mēs ar sevi savienojam Zemi un Sauli. Mūs kājas stāv uz Zemes, bet galva un apziņa Saulē. No Saules mēs augam vēl tālāk, tā ir mūsu Saules Logosa kolektīvā Būtība.

Atveramies... Un Saules aspekts ielīst mūsos. Spēcīga gaisma un uguns.

Norit apmaiņa ar pieredzi un vibrācijām. Mūsu Saules “Es” bagātina mūs ar “apziņu bez laika un telpas” un ar Radītāja Apziņu. Mēs viņu bagātinām ar zemes dualitātes pieredzi.

Mūsu Augstākie “Es” atkal novieto planētu Saules centrā. Mēs to novērojam. Tas attīra planētu. Izdeg apakšējais tumšais mentālais plāns.

Vēl vairāk piepildāmies ar gaismu un uguni. Piepildām Māmuļu-Zemi ar šo jauno enerģiju. Turp iet arī jaunā informācija no Saules Logosa.

Pieņemam radioaktīvu plūsmu – ar mums ir savienojušies mūsu ugunīgie “Es”. Uz katru iet dažāda plūsmas krāsa un spriegums. Plūsma ir vēsa un ļoti gaiša. Šī plūsma kļuva par noslēdzošo mūsu interneta seminārā.

 

Ir pienācis svinīgs mūsu kopīgās radīšanas noslēgums. Debesis dārd patētiskā mūzikā, uz Zemes visi smalkie plāni šo notikumu atzīmē kā grandiozus svētkus. Mēs jūtam svinīgumu, cildenumu, lieliskumu, diženumu. Debesis ir pārpildītas ar orķestru un koru debesu skaņām. Tas ļoti atgādina PSRS valdības svinīgā koncerta nobeigumu. Mūs apsveic kā dibinātājus un celmlaužus milzīgajai radīšanai uz Zemes un Saules.

Vispārējs prieks un apmierinājums. Un šajās augstajās enerģijās ir atnācis Debesu Tēvs. Debesu Tēvs svēta mūs, apstiprina, atbalsta un palīdz.

Viņš saka: “Sajūtiet, ka jūs šodien transformējāties, caur savu sutratmu tiešā veidā savienojušies ar saviem Saules Augstākajiem “Es”. Jūs pārplēsāt savu “aizsegu”. Tagad ir svarīgi ar šo kanālu strādāt, lai tas sāktu skanēt, lai jūs saprastu, kas no turienes nāk, lai jūs to pieņemtu gan enerģētiski, gan informatīvi, gan no mīlestības redzes viedokļa. Iespējams, jūs varēsiet uz turieni translēt savas idejas, bet no turienes pieņemt jauno un progresīvo.

Un tā ir tikai dzimšana. Tagad jums ir jāattīstās un jāaug.”

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 3. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe