Darbs ar laiku un apziņu

Seanss ar Saules Brālību 2015.06.11

15 06 11 01

15.06.11.

Ievada saruna ar Saules Brālību

Es gaidu jūsu noskaņojumus, dārgie Saules Brāļi!

Šodien būs neparasta tikšanās. Noskaņojums pats augstākais. Nopurinies un nokrati savas „nastas”.

Lai aizsargātu vebināru no iejaukšanās, es iztēlojos ūdensliliju ar biezu mizu. Visi āķīši paliks pelēkajā astrālā uz lilijas mizas. Šīs lilijas iekšienē ir šķīsti tīrs.

Es gribu izjust visas izmaiņas uz Zemes pati. Kamēr to neizdzīvosi, lai ko teiktu citi, tā paliek teorija. Kad jūs visu esat izdzīvojuši, izjutuši paši un sapratuši, jums iestājas patiesības moments.

Mums ir šaurs uzdevums – paskatīties, kā attīstās apziņa Saules milzīgā magnētiskā lauka iedarbības apstākļos.

Ir paplašinājusies Zemes un Saules magnetosfēra. Saules un Zemes lauki, kuri jau ir izdarījuši kvantu pāreju, ir daudzkārt pieauguši. Zinātnieki ir nofiksējuši šī lauka pastiprināšanās uzliesmojumus, un jūsu atmiņa brīžiem ir sākusi vājināties.

Man liekas, ka pārejot mums ir jāiekļaujas Zemes informācijas laukā, telepātiskajā laukā, un tad mums vairs nevajadzēs tik daudz atcerēties, un turklāt mēs vienmēr varam visu zināt.

Nē, ne tā. Jums pašiem ir jārada savas paplašinātās apziņas apstākļi. Un tas ir darbs jums visiem kopā ar mums. Precīzāk – Mēs varat atjaunot atmiņas laukus (nosacīti), precīzāk, smalkajās enerģijās ir instruments, kurš vada atmiņu, un mēs atjaunojam tā programmas.

Mēs pārejam uz stāvokli Šeit un Tagad. Un milzīgās atmiņas kabatas, kuras jums ir piebāztas pavisam pilnas, ļoti bremzē šo pāreju. Pagātne kā milzīgs slogs spiež uz jums, pazeminot vibrāciju plānu un atstājot mazu spraudziņu tiem, kas grib visu laiku būt Šeit un Tagad.

Šis laika Šeit un Tagad stāvoklis ir it kā visu laiku būt atjaunotai. Jūs esat tīra lapa, nav ne pagātnes, ne nākotnes.

Mēs it kā zaudējam pieredzi?

Jūs vienmēr esat šeit un vienmēr šajā sekundē.

Mums ir ļoti grūti neatcerēties to, kas ir pagājis. Uz to balstās mūsu dzīve un visa iekārta.

Jūs patiešām tā domājat? Nē, jūs arī eksistējat stāvoklī Šeit un Tagad. Taču neapzināties to, visu laiku pievienojot pagātni, uzslāņojot to šim stāvoklim, uzbīdot no augšas vāku (kurš it kā atdala mūs no A.Es).

Iegremdējoties pagātnē, jūs piesaistāties pagātnes mākslīgam laikam, kura nav.

Kā gan tā nav, ja mēs tajā pastāvīgi kaut ko izmainām? Ieejam pagājušajās dzīvēs, dzimšanas brīdī un tml.

Ir starpība – dzīvot pagātnē vai ceļot uz paralēlajām dzīvēm. Uz īsu laiku atraujoties pagājušajās dzīvēs, jūs sevi neizsvītrojat no stāvokļa Šeit un Tagad, taču pastāvīgi domājot par pagātni, baidoties, šauboties par patiesīgumu, pāri galvai iegremdējoties atmiņās, jūs izejat no ķermeņa.

(Es skatos no A Es, kas notiek fiziskajā plānā, kad es atceros, kas bija vakar vai pirms gada. Mans fiziskais aspekts lien ārā no auras ar galvu vai vēl vairāk, ar ķermeni.)

Mēs vienmēr tā domājam, mēs vienmēr tā dzīvojam! Kur ir tas āķis? Mēs tā esam ierīkoti!

Jums šodien tiek likts priekšā paskatīties abus stāvokļus, lai saprastu, kur te ir starpība.

Kad es esmu savienota ar A Es, es esmu viena liela figūra – fizikā, astrālā un mentālā. Ja skatās no augšas... Kad trešā dimensija kaut ko sāk atcerēties, ņemot no daudzdimensionalitātes enerģijas, enerģijas uzreiz krītas. Savienojums dziest, un no augšas apakšā ir redzams pelēks siluets, izbāzies no vertikāles.

 

Nav iespējams sev atņemt visas atmiņas! Pieredze – tas ir pats vērtīgākais, kas mums ir! Tie ir viedums un harmonija, zināšanas un mierīgums... tas ir mūsu ieguvums!

Kad jūs ieejat A Es dimensijā, tur ir cits stāvoklis. Mums ir svarīgi, lai jūs sev „uzģērbtu” šo stāvokli un izjustu to.

Ieeju šajā stāvoklī un jūtu, ka ārpusē nekā nav. Viss ir manā iekšienē.

Rodas pragmātiska doma – bet vai no šī stāvokļa var atgūt jaunību un veselību?

Pamēģiniet! Nolaidiet lejā noskaņojumus uz jaunību, veselību un skaistumu!

Konstatēju, ka šajā līmenī man ir vienalga, kā es izskatos! Urā, rūpes par ārējo pasauli ir atkritušas!

Bet par ko tu rūpējies šajā līmenī?

Ne par ko... Neko neatšķiru, apziņa nefiksē neko, izņemot gaismu...

Vērīgāk! Informācijas tukšums nospiež saprātu. Bet jūs no A Es redzes viedokļa varat skatīties uz visiem plāniem, tajā skaitā arī uz Saules plāniem! Skaties vēl!

Es sapratu! Visu šo laiku es atrados galvā! Nolaižos sirdī... bet šeit viss ir redzams! Realitāte ir izpaudusies! Ieraudzīju plūsmas, es pati esmu plūsma...

Atrodoties sirdī, pamēģini nolaisties pagātnē.

(Mēģinu) Nevaru...

Lūk, viņš – stāvoklis Šeit un Tagad.

Tātad, atrodoties sirdī, mēs vairs nerūpējamies par pagātni un nākotni, un mums tur ir daudz mierīgāk dzīvot. Aiziet bailes, jo tās taču balstās uz pagājušo pieredzi. Kad ir bailes, tātad, mēs atceramies, kā tas bija, un negribam, lai tas atkārtotos... Aiziet ieguvuma satraukums, rūpes par to, lai nākotnē būtu labāk nekā tagad, un lai es atbilstu šim labākajam, spriedze aiziet un apstājas bez domiņām.

Tieši tā.

 

Seansa sākums

Skatāmies no A.Es uz fizisko dimensiju, kā mēs izskatāmies, kad atceramies, un apspriežam rezultātus.

Uzģērbjam sev šo apziņas daudzdimensionālo kvantu stāvokli uz fiziskā aspekta, it kā uzģērbjam viņam auru.

Lūk, satraukums aiziet, miers un svētlaime... Kā lemūriešu apziņai – raižu un lineārā laika sprieguma neesamība.

Mēs atrodamies lemūriešu apziņas stāvoklī.

Nofiksējiet divu apziņas stāvokļu starpību... Tā tad arī ir atšķiršana.

Vai jūs varat šo stāvokli atstāt sev uz visiem laikiem?

Tas ir ļoti sarežģīti... Strādāt šajā apziņā nav iespējams. Taču mēs varam sākt kādu laiku atrasties tādā stāvoklī. Tas ir stāvoklis bez matērijas, kura mūs ļoti sasprindzina... Forma prasa atjaunošanu, treniņus, mums ir svarīgas finanses, māja u.c. ... Bet šajā stāvoklī matērija aiziet. Mums nav par ko rūpēties, un iestājas apziņa, kas tad esmu es. Sajūtiet sevi iekšējo, ar ko jūs atšķiraties no fiziskā es?

Enerģijas un domas ir citādas, domu ir ļoti nedaudz, vārdu maisīšanās nav. Miers un līdzsvars... rāmums...

Jums patīk šis stāvoklis? Fiksējiet to savā atmiņā un sāciet tam tuvoties katru dienu. Atcerieties to biežāk un saprotiet, ka jūsu šajā apziņas stāvoklī varat būt ļoti bieži...

Tas ir īstena apskaidrotā stāvoklis, laiks Šeit un Tagad...

Nav baiļu, tāpēc ka mēs esam izgājuši no zemes dzīves...

Negribam būt labāki, negribam atbilst, ķermenis mums nerūp...

 

Pats seanss

Ir izmainījusies pieslēgšanās katram dalībniekam. No ugunīgā griezuma, it kā no Saules lodes virsotnes, nāk stabi pie katra no Saules Brāļiem, kuri ir jūsu A.Es.

Seansa tēma – laiks un atmiņa. Atmiņas saglabāšanas instrumenta jeb metodikas pārnoformēšana.

Kā zināms, atmiņa ir noformēta magnētiskos laukos. Ir ietverta gaismas kristālos. Magnētiskais lauks izņem vajadzīgo informāciju no kristāliskās struktūras un izmanto. Tāpat ir iekārtots Zemes informācijas lauks. Tajā ir ietverta visu cilvēku atmiņas informācijas struktūra, tas tad arī ir apziņas lauks. Un ir Saules magnētiskās struktūras iedarbība uz Zemes magnētisko struktūru. Zemes magnētiskā struktūra formējas Saules struktūras iedarbībā, tiek tās apskalota un barojas no tās.

Mēs pārejam uz atmiņas astrālo struktūru. Saules Brāļi saprot, kā vadīt šo pāriešanu, līdz galam neorientējoties pašā procesā (kā mēs vadām automobili). Norit eksperiments.

Viss atrodas sirds centrā.

Mēs ieejam sirds centrā un iztaisām tur izvērsumu. Man iznāca izvērsums uz priekšu, pa astrālo asi. Tas ir pareizi.

Es nonācu stāvoklī Šeit un Tagad. It kā galva vairs nestrādā, un zemes programmas atslēdzas. Šeit ir jutīgā apziņa, mēs jūtam enerģijas. Mēs vadām enerģijas, it kā ar rokām... kas tāds mēdz būt pusnomoda stāvoklī. Un tagad es esmu iemācījusies tā strādāt pati.

Apzināmies šo stāvokli un pildām uzdevumu – „Vai man mentālajā plānā ir bijusi vesela Dzīve, jeb es šeit ienācu fragmentāri?”

Man ir bijusi dzīve, bet putna ķermenī. Putna stāvoklis ir ļoti gaišs, smalks, viedums arī viņā eksistē, un viņam ļoti gribas uz fizisko plānu, uz Zemi, kur ir bagāta pieredze. Tā ir vajadzība pēc tālākas attīstības. Nākamo soli viņš vērsa uz to, lai apgūtu zemes dzīvi.

Viņš no gaismas, smalkuma, vieduma tiecas turp, uz tumšo planētu. Bet atnākot šurp, mēs gribam drīzāk atgriezties atpakaļ. Tāpēc apzināmies zemes dzīves vērtību. Šurp mēs vienmēr paspēsim. Tāpēc augstu vērtējiet katru mirkli šeit!

Mēs ne tikai tiecamies apgūt tumšas enerģijas, bet arī noharmonizēt gaišās un tumšās enerģijas. Jautāju, kā tās var noharmonizēt?

Tu atnāci šurp, iegremdējies tumšā pieredzē, tu sakrāji pieredzi, taču nenosmērējies. Jums tagad būs noslāņošanās pa vibrācijām. Pavisam tumšās paliks fiziskajā plānā, bet tu iesi tālāk, bagātināsies ar šo pieredzi. Viņu mērķis arī ir pacelties gaismā.

Tagad mēs savienojam to apziņu (piem., putna) un mentālo ķermeni ar fizisko apziņu un ķermeni, kurš ir pašlaik, it kā noklājot ceļu starp viņiem. Mēs savienojam pagājušo apziņu (putna) ar viņa nākamo, tas ir, ar sevi fizisko pašlaik. Savienojam pagātni un nākotni. Nāk noskaņojumi plūsmā no augšas. Ir kā mēs šo apziņu uzsūcam.

Tu bagātinies ar tās dzīves pieredzi, ievadi to failu savā atmiņā. Tu ved tālāk, paņemot sev šo pieredzi.

Saglabājam un arhivējam, lai padarītu to pieejamu augstākajos plānos.

Ne visa zemes pieredze ir vajadzīga augstākajos plānos, kas attiecas uz fiziskām darbībām, tad ir vajadzīga saziņas, mīlestības, zināšanu, mātes mīlestības pieredze. Šeit dzemdējāt bērnu un iepazināt mātes stāvokli, kuru nekur nevarējāt iegūt citos plānos. Laika sajūtu ņemam līdzi. Savienošanos ar augiem, ar dzīvniekiem, stihijām... Vīrieša un sievietes mīlestību... Karus, tirāniju, verdzību...

Jūs atnācāt uz Zemi, kā putnēni, bet aizejat kā pieauguši ērgļi. Un tagad jūsu uzdevums ir savu smago zemes pieredzi savienot ar to gaišo stāvokli, kurā mēs pašlaik atrodamies, lai daudz ko apzinātos... un savienotu caur mīlestību...

Sirds atvērusies. Dievišķā mīlestība sāka izstaroties un savienoties ar zemes pieredzi. Mīlestība savienojas ar pieredzi un kļūst par kaut ko trešo.

(...)

Nevajag zemes klišejas (tēlus) izplatīt smalkajā plānā.

Ir tādas grupas, kuras „strādā” ar Galaktikas vai Saules smalkajiem plāniem, mēģinot tos izmainīt. Bet tur nav mūsu formu. Un tur ir citas intereses. Domājiet, ko jūs darāt un kādas tiesības jums ir to darīt no zemes saprāta redzes viedokļa.

(...)

Vajag ar sevi strādāt. Uz planētu raidiet tikai mīlestību. Var viņu tīrīt, ja saprotat, kā un ko.

Sācies darbs ar mums, noskaņošanās uz Saules plūsmām. Plūsmas paplašinās, mīkstas un siltas. Norit visu šūnu piesātināšana ar barojošu un dziedinošu enerģiju.

Atmiņa tiešā veidā ir saistīta ar ķermeņa šūnām.

Man ir palicis neatbildēts jautājums par šūnu atmiņu. Mans fiziskais ķermenis eksistē pirmo reizi. Kā ķermeņa šūnas var atcerēties tās dzīves, kuras rit paralēli manai?

Visas dzīves norit vienā punktā.

Visām šūnām ir vienots apziņas lauks.

Apziņa šūnām nav noslēgta, un viņai ir saikne ar Augstākajiem Es.

Mentālais Es savieno visu dzīvju programmas. Viņā ir visas programmas visām dzīvēm, kuras zina, bet neatceras fiziskā ķermeņa šūnas.

Varat apspriesties ar savu ķermeni!

Mēs arī apspriežamies – svārsts, rāmītis...

Iedarbība uz mugurkaulu, mugurkaula staba paplašināšana – darbs ar atmiņu. Vairāk lāpstiņu un muguras rajonā.

Šeit notiek pieslēgšanās pie daudzdimensionalitātes. Tas ir astrālais pieslēgums. Kaut ko paņem.

(Lūdzu aizsardzību pret iespējamiem astrāliem pieslēgumiem!)

Tie esam mēs, kas strādājam, viss ir normāli.

It kā viļņi nāk no čakras sirds padmas.

Šeit tad arī ir atmiņa.

Šeit iztīra un apgaismo tumšās atmiņas.

Mēs tur ievedīsim jaunas programmas.

Čakras padmas dziļumā (mugura) tiek iztīrītas bērnības atmiņas. It kā ar knaiblēm no mums velk. Redzams, mēs stīvējamies...

Atlaižam un atvadāmies no pagātnes. Pavadām un atdodam, apzināti.

Es piedodu un atlaižu, piedodu un atlaižu...

 

Seansa nākamā daļa

Atkal paceļamies uz Saules Brālības Augstākajiem Es. Fiziskais ķermenis ir lejā, bet es šeit. Mēs esam Hronikās, un šeit saiet kopā līnijas-stariņi pie visām dzīvēm. Piepildām sirds centru ar uguni un gaismu un pa visiem stariņiem apgaismojam savu pieredzi pa visām dzīvēm, transmutējam „rūdu zeltā”. Paņemam pieredžu – līdzcietības, žēlsirdības sapratni, nāves, vardarbības, tirānijas u.c. pieredzi. Tas viss mums augstākajos plānos nav vajadzīgs, tāpēc ka mēs tiecamies uz gaismu un mīlestību. Mēs to augstākajos plānos transformējam, izdedzinām un apgaismojam pa visiem stariem šīs enerģijas.

Atvadāmies no pagātnes un pateicamies tai.

Mēs gatavojam jums laukumu augšupcelšanai, bāzi, lai tumšā pieredze nevilktu. Šīs pieredzes kvintesence, pats vērtīgākais, dažas lāses, kā rožu eļļa, saglabājas iekšienē, bet bez bioloģijas.

Šīs lāses mēs iesūcam sevī. Iekšā gluži kā norit vielas uztvaicēšana.

Apzināmies, kā reaģējam uz šo izmaiņu.

Man liekas, ka mans Lielais ķermenis vairs nestāv uz zemes, bet ir nedaudz pacēlies.

Tava būtība stāv uz astrālās zemes. Viņa stāv, bet tikai nākošajā līmenī.

Gatavība iet tālāk, it kā sagatavoti nākamajiem soļiem.

Mēs nodarbojamies ar apziņu. Mēs atsekojam jūs, kā jūs pašlaik strādājat. Tas ir eksperiments, kas notiek. Jūs strādājat ar savu apziņu, bet mēs atsekojam. Kāds ir rezultāts?

Jums ir sanācis pat labāk, nekā mēs gaidījām.

Mēs gatavojam jūs lidojumam. Nākamajos seansos jūs drīz lidosiet. Vēl būs vairākas sagatavošanās pakāpes.

Mums bija enerģētiskā sagatavošanās, atoma sagatavošanās, pašlaik norit darbs ar apziņu.

Būs ugunīgais darbs.

Ne līdz galam visu no kabatas esat izņēmuši. Tur ir palikuši putekļi un driskas...

Tā vēl būs individuāli ar katru – atstrādāšana līdz galam. Izrādās, ir ļoti grūti šo pieredzi transformēt vienā reizē. Tā prasa rūpīgumu, laiku un pacietību.

 

Patīkams brītiņš

Nāk mīlestība, atslābinājums, ārstēšana... Atjaunojam savus ķermeņus, kuri varēja būt bojāti darba laikā. Mūs ietīsta ugunīgos autos un ārstē. Un fiziskajā ķermenī ir patīkams gurdenums, vieglums un maigums.

Apzinies, kas ir skaistums smalkajā plānā.

Es šeit ieraudzīju zvaigzni ar daudziem lāzera stariem... Stari liecas kā vējā.

Tas ir tavs Augstākais es, viņa forma. Un tas tad arī ir skaistums mūsu plānā.

Nāk smalkas plūsmas, un mana būtne iesūc tās. Tā ir programma sagatavošanai pieaugušo dzīvei augstākajā apziņā. Es augstākajā plānā redzu, kā es pati sevi piepildu.

Nākamais fails, ko mēs uzsūcam – sevis dziedināšanas pieredze visos plānos.

Kā rūpēties par savām formām un enerģijām.

Informācija ienāca ķermeņa elementālī un nogulsnējās trešajā centrā.

Visas formas ir saplūdušas, un elementālis arī ir saplūdis ar A Es.

Atomu apziņas savienojas un bagātina cita citu.

Sajūtam sevi caur ķermeņa apziņu.

Nāk plūsma, kura atgādina mirdzošu gāzi. A Es apziņa sāk ienākt mūsos. Mainīsies sapņi un meditācijas, smalkā plāna redzējums, jušana.

Nāk programmas aurā. Tās ir dzīvas būtnes, kā ugunīgi mirdzoši augstu vibrāciju „augi” vai būtības. Tās ir gaismas ķermeņu un apziņas nākamajos līmeņos formēšanas programmas.

Pielāgojumi, instrumenti priekš A Es Saules plānā. Izaugsmes programmas mums smalkajos līmeņos.

(...)

Mēs pateicamies visiem, kas ar mums šodien bija! Līdz nākamām tikšanās reizēm!

 

Pievienots 15.06.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/rabota-s-vremenem-i-soznaniem

Tulkoja Jānis Oppe