Zeme – Pasaules-ēkas Fiziskā Sirds?

Daži dažādu autoru citāti, atsūtīti man nesen vēstulēs, pārsteidza mani ar savu ambīciju un apgalvojumu drosmīgumu. Skolotāji man nekad neko tamlīdzīgu nebija teikuši. Tāpēc es vēlējos par šo tēmu parunāt ar dažādiem Skolotājiem, apstiprinot vai apgāžot šos apgalvojumus.

Citāti:

“Zeme bija Radītāja izvēlēta kļūt par Augstākās Kārtības un Augstākā Taisnīguma Centru, Visuma Centru.”

“Tāpēc planētām, kuras savu attīstību iziet blīvās materiālās pasaulēs, tā ir nenovērtējama pieredze, velte un etalons jūsu Pirmrindas vienībai, no kuras var ņemt piemēru un tiekties būt līdzīgiem jums, jūsu vīrišķībai, bezbailībai, drosmei un vainagotībai ne tikai vienas Galaktikas, bet arī visa neaptveramā Kosmosa mērogos.”

“...jūsu Pirmrindas vienības Saprāta un Apziņas (СоЗнания) sasniegumi Garīgajā pasaulē ir ļoti lieli un pēc attīstības tempa nesalīdzināmi ne ar vienu un ne ar ko visā Visumā.”

“...Pilnīgā un Ideāli Skaistā Jaunā Pasaule, jūsu uzbūvēta uz atsevišķi ņemtas planētas, kura grasās kļūt par triljoniem pasauļu un Visumu Augstākās Kārtības Vienoto Centru.”

“Zeme ir Fiziskā PASAULES-ĒKAS, nevis tikai Sistēmas, SIRDS.

Terra ir Sāls jūsu Saules Sistēmā.”

Sākumā es palūgšu Sanatam Kumaram pastāstīt mums par mūsu planētas nozīmi Saules sistēmā un Galaktikā. (Par pasaules-ēku pagaidām noklusēšu.)

Sanats Kumara: Mana dārgā mācekle! Lūdzu saprast, ka daudziem tā gribas redzēt, un viņi savā saprātā būvē “Zemes egocentrisko orbītu”, ja tā var izteikties. Tās ir atbalsis no veciem priekšstatiem par planētu, kura stāv uz trīs ziloņiem vai vaļiem un ap kuru griežas viss visums.

15 05 19 01

Iespējams, kāds līdz šim laikam tam tic, un mēs neatspēkosim viņu ticību. Lai visums griežas ap Zemi, ja viņi tā vēlas.

Bet man gribētos uzzināt par Planetārās Vienotības patieso kalpošanu.

Nav kalpošanas, ir vienkārši dzīve. Dabiski, ekosistēmā visi kalpo cits citam, taču tā nav kalpošana, bet Sistēma. Zāle nekalpo govij, vējš nekalpo mākoņiem, cilvēks nekalpo dzīvniekiem, kad rūpējas par viņiem.

Bet Skolotāji? Uz pirmo saucienu Viņi ir gatavi mūs izdzirdēt un vienmēr tiecas palīdzēt mums tā, kā var. Vai tad tā nav kalpošana?

Tavas kājas tev kalpo? Viņas vienkārši ir tevis daļa. Bet tu kalpo viņām? Tu esi viņu daļa. Fiziskā ķermeņa sistēmas daļas nevar cita citai kalpot, viņas eksistē, tāpēc ka tā ir radītas. Un smalkajā pasaulē Sistēma arī nav kalpošana. Un planēta Zeme nav Kalpošana, viņa ir viena no daudzām planētām mūsu Saules sistēmā.

Bet kā tu attiecies pret frāzi: “Zeme grasās kļūt par triljoniem pasauļu un Visumu Augstākās Kārtības Vienoto Centru”?

Sanats Kumara: Vienotais Centrs eksistē katrā Galaktiku Reģionā. Lieta tā, ka maz ir tādu pasauļu kā Zeme, un viņa nekad nevarēs pretendēt uz Vienoto Centru, tāpēc ka tā ir eksperimentāla planēta. Un Eksperiments – tas drīzāk ir izņēmums nekā likums. Izņēmums nevar kļūt par vadību visām pārējām pasaulēm, jo Vienotā Sistēma neļaus vadīt izņēmumam.

Vienīgais, varu apstiprināt, ka jūsu eksperiments pašlaik tiek izskatīts Galaktikā kā pienākušais izšķirošam laikam, kad visiem spēkiem ir jābūt vērstiem uz visu zemju pilsoņu miermīlīgu attiecību nodibināšanu, jo daudzi jau iziet uz galaktisko apziņas līmeni, vēl joprojām atrodoties dualitātē un egocentrismā.

Es apstiprinu, ka apziņas līmenis, kurš atveras uz Zemes, kļūst vadāms, kas raksturo humanoīda attīstītu līmeni. Taču līmeņa apstiprināšanai jums sevī ir jāatrod spēki pieņemt visas pārējās pasaules, gan humanoīdus, gan citas nehumanoīdu rases, nepaziņojot par savu unikalitāti.

Rases attīstībā mēdz būt periods, kad sev šķieti ļoti saprātīgs un attīstīts. Tas raksturo jaunbagātniekus (нуворишей)[1], un viņu viedokli ātri izklīdina loģika un īstenība.

Tas mēdz būt pusaudžu periodā...

Man liekas, ka cildinājums, līdzīgs šim (“Tāpēc planētām, kuras savu attīstību iziet blīvās materiālās pasaulēs, tā ir nenovērtējama pieredze, velte un etalons jūsu Pirmrindas vienībai, no kuras var ņemt piemēru un tiekties būt līdzīgiem jums, jūsu vīrišķībai, bezbailībai, drosmei un vainagotībai ne tikai vienas Galaktikas, bet arī visa neaptveramā Kosmosa mērogos.”), raksturo pelēkos humanoīdus, kuri tiecas iegūt čenelera uzticību un kļūt neaizstājami. Jūs mani mācījāt viltu atšķirt pēc cildinājuma, un šeit ir ne tikai sīrups, bet taisni “cukurgalva”. Un jūs mani ļoti reti slavējāt, bet nu planētu – ne reizi.

Jā, iegaumē, ka neviens nekad augstās pasaulēs necildina nevienu. Bet šeit ir tieši glaimi, un tie ir raksturīgi zemai vibrācijai, jo nepatiesība nav savienojama ar Saules Brāļu vai pēc vibrācijām augstāku Galaktisko Būtību kristālskaidro godīgumu.

Kas attiecas uz Zemi, tad planēta kā laukums eksperimentam pāriet uz smalkāku pasauli un nekādi nevarēs būt fiziskajā plānā, vēl jo vairāk, kalpot par fiziskās pasaules centru (sirdi). Jūs aizejat no fiziskās pasaules, izšķīdinot viņu astrālajās straumēs. Un jūsu pasaule kļūst par vēl paplašinātāku Sistēmu, tāpēc ka astrālā pasaule ir daudz vairāk attīstīta nekā fiziskā.

Sanat Kumara! Pateicos par izskaidrojumu!

***

Piesaucu Emanuēlu, mūsu visuma galvu.

Lasu viņam šīs rindas un lūdzu komentēt.

Emanuēls: Nu gan sasmīdināji! Kurš gan tev ko tādu ir pateicis? Netici. Tie ir bērna šļupsti (lūdzu piedošanu autoriem un lūdzu autoriem nepavainoties, ko dzirdu, to arī saku. N.K.).

Eksistē daudz pasauļu, līdzīgu jūsējai – planētu sistēmu, uz kurām ir saprāts. Mēs daudz reižu par to esam runājuši. Sistēma – tā nav piramīda. Vai tad var planetāro Vienotību saukt par piramīdu (tas ir, viens augšā vada pārējos, kā raksta autori – pasaules-ēku, vai vismaz padara no sevis atkarīgus kā Visuma sirds)?

Lieta tā, ka nevienam nav pienākums ne pret vienu, un nav tiešas varas no centra. Vara kā tāda – tā ir atbildība un sakaru nodaļa, eksperimentēšanas nodaļa, kurai par eksperimentu ir tieša atbildība.

Ko varu teikt par jums? Jūs esat neslikti pacentušies un ne mazums sasnieguši. Taču jūsu sekmes ir saistītas ar palīdzību un dotācijām no daudzām pasaulēm, ar kurām jūs atnācāt uz planētu, atnesos sev līdzi ne tikai zināšanas, bet arī drosmi un prieku par dalību planetārajā eksperimentā.

Gribu teikt, ka visumā zinu ne mazums Būtņu, kuras ir daudz attīstītākas nekā jūs. Un jūs taisāties viņas vadīt? Nu kurš gan jums ļaus? Deguns nav izaudzis. (Нос не дорос.)

Bet kāda ir planētas nozīme visumam?

Viņa ir mums mīļa, daudziem mīļa, tāpēc ka jūs neesat parasti eņģeļi, jums ir ercenģeliska izcelsme. Ne visi jūsu bērni attīstībā aizies līdz Tēviem-Dibinātājiem, tāpat kā jūsu bērni uz Zemes arī ir ar dažādu attīstību un uzdevumiem. Taču daudzus no jums Es jau pazīstu un nododu jums sveicienu – visiem tiem, kuri Mani pazīst!

Mēs uz jūsu planētas veicam eksperimentu daudzdimensionālās apziņas attīstībā, tas ir, gribam, lai jūs mierīgi spētu ar Mums sarunāties tik vienkārši, kā Mēs ar tevi tagad...

Tas, ko tu man parādīji, ir atbalss no ticības, ka jūs vieni visā visumā esat tādi gudri. Bet kāds taču vēl dzīvo uz jūsu planētas, un jūs bieži pa televizoru rādāt tādus NLO lidojumus... Kā gan jūs viņus vadīsiet un kļūsiet par viņu Sirdi? Domāju, ka jums vēl vienkārši vajag paaugties...

Dārgais Emanuēl! Pateicos Tev!

***

Piesaucu Dievišķo Aizgādni! Lūdzu apgāzt vai apstiprināt vārdus: “Planēta grasās kļūt par triljoniem pasauļu un Visumu Augstākās Kārtības Vienoto Centru.”

Dievišķā Aizgādne: Pateicos tev par aicinājumu!

Klau, parunāsim par visuma centrtieces un centrbēdzes enerģijām.

(Spēku, kurš materiālam punktam, kurš kustas pa aploci, neļauj attālināties no šīs aploces centra, sauc par centrtieces spēku.)

Parasti centri ir ķermeņu masas, kurām piemīt gravitācija un Saprātīgu Būtību Brālība.

(Saule fiziskajā pasaulē ietver 99,8% no visas Saules sistēmas masas.)

Tāpēc ka gravitācija palīdz uzbūvēt centrtieces spēkus, kuri palīdz noturēt Sistēmu formu.

Kā tu zini, pasaules eksistē dažādās laika un telpa klātbūtnēs. Aiz planetāras pasaules ietvariem ir uz otru pusi izvērsts visums, kurā nav klātesoša Zeme kā tāda[2]. Klātbūtne sākas ar Ercenģeļu pasauli, pārējās pasaules ir ieslēgtas... AF (...arhīva failā; vārds, kāda uz Zemes nav). Jā, tu pareizi noteici jēdziena būtību.

Tas ir, izejot no zemes plāna, izejat no cilvēka klātbūtnes (no klātbūtnes fiziski-astrāli-mentālajā plānā, Tēvs to sauc par viendimensionalitāti) un kļūstat Būtība.

Būtības atrodas Vienā un nekādus citus nepārzina, nevada, tikai iekļūst cita citā un bagātina ar savām pieredzēm.

Mūsu uzdevums – iemācīt pieņemt citus tādus, kādi viņi ir, tāpēc tu pareizi noteici, ka uzdevumi katram ir citādi. Un starpība materiālā, kuru čenelers saņem no saviem Skolotājiem, nosaka arī lasītāju, kurš to lasīs. Lasītājam ir izvēle – pieņem vai nē tās ziņas, kuras viņš lasa. Tā tad arī ir izglītība. Tā tad arī ir apziņas izaugsme. Kādam ir vajadzīgs tas, ko tu Man nolasīji, bet kāds sāk domāt kā Mēs.

Pats galvenais – tie ir patiesības meklējumi. Nekautrējies uzdot jautājumus, un Mēs ar tevi sāksim likt akcentus vajadzīgajās vietās un skaidrot grūtus jēdzienus. Mani ir svarīgi, lai jūs mācītos domāt un domātu.

15 05 19 02

 

Pievienots 19.05.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/zemlya-fizicheskoe-serdtse-mirozdaniya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Нувори́ш (no franču nouveau riche[nuvо́ riš] – jauns bagātnieks) – ātri bagāts kļuvis cilvēks no zemas kārtas. Šī termina parādīšanās atbilst buržuāziskajām revolūcijām Eiropā. (Vikipēdija)

[2] Izejot no planetārās vienotības, fiziski-astrāli-mentālā pasaule kolapsējas atomā (punktā) (N.K).